Motorové lokomotivy ř. 750 a 754

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-21

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku.

2015-01-18

Všech pět lokomotiv řady 754 pronajatých na Slovensko se oproti původním předpokladům dne 31. 12. 2014 vrátilo zpět do ČR. Vlak Sv 18612 / 101822 byl řazen takto: 362.009 + 754.060 + 754.058 + vozy B249 704 + 752 + 755 + 579 + 727 + 750 + 760 + 762 + 746 + 576 + vozy Bdt279 134 + 065 + 046 + 081 + 174 + 074 + 087 + 030 + 057 + 175. Druhá souprava Sv 11650 byla vedena ve složení 362.002 + 754.059 + 754.019 + 754.029 + vozy Bdt279 180 + 038 + 022 + 148 + 018 + 083 + 090 + 025 + 063 + 024 + vozy B249 736 + 597 + 578 + 583 + 764 + 577 + 596 + 777 + 703 + 594. Lokomotivy 754.029 a 754.060 byly předány do DKV Olomouc, v brněnském depu byly ve stavu naposledy 7. 1. 2015 (fyzicky z Brna odjely 7. 1. 2015). Dne 10. 1. 2015 se ve stavu DKV Brno naposledy vyskytovaly (a také tento den z Brna fyzicky odjely) lokomotivy 754.058 a 754.059; první z nich putovala do DKV Plzeň, druhá do DKV Česká Třebová. Mezi navrácením ze Slovenska a odjezdem do jiných dep žádný z těchto čtyř "brejlovců" nebyl v Brně nasazen na žádný výkon. Poslední pátý stroj 754.019 zatím v Brně je, 10. 1. 2015 zajistil výkon na Sp 1636 / 1637 "Pernštejn".
Od 1. 1. 2015 je odstavena lokomotiva 754.043 pro závadu na spalovacím motoru, v Havlíčkově Brodě za ni působí "brejlovec" 754.016.

2015-02-08

Lokomotiva 754.019 nakonec zůstává ve stavu DKV Brno, do výkonů s cestujícími však nezasahuje a působí u nehodového vlaku. "Brejlovec" 754.043 je od 24. 1. 2015 opět provozní a zaujal zpět své místo jako záloha v Havlíčkově Brodě. Upřesním záskok za něj: od 8. 1. do 18. 1. byla v Havlíčkově Brodě k dispozici lokomotiva 754.016 a od 2. 1. do 24. 1. 2015 i stroj 754.062.

2015-03-29

Doplněna turnusová skupina 707. V DKV Brno je o jednoho "čtyřkového brejlovce" od 27. 3. 2015 méně, lokomotiva 754.049 byla předána do DKV Olomouc. V Brně naposledy odvezla dne 26. 3. 2015 z Okříšek do Brna Os 4827, v 9:41 h odjela jako Lv 170087/100905/104034 do Přerova a odtud odpoledne na Sv 1307 do Bohumína. Na svém novém působišti byl jejím prvním vlakem Os 3136 Ostrava - Frenštát pod Radhoštěm.

2015-04-19

"Brejlovec" 754.019 je od 22. 3. 2015 odstaven, instaluje se do něj ohřev ze sítě.

2015-05-03

Od 22. 4. 2015 je lokomotiva 754.019 opět provozní.

2015-06-07

Z důvodu havárie spalovacího motoru je "brejlovec" 754.075 od 19. 5. 2015 odstaven. Dne 2. 6. 2015 došlo k neplánovanému crash testu lokomotivy 750.709 jedoucí v čele R 660 s autobusem v ŽST Luka nad Jihlavou (https://www.youtube.com/watch?v=wvGiw3S14Ts), lokomotiva je na několik dní odstavena.

2015-07-06

S ukončením opravy MVY lokomotivy 754.009 v DPOV Nymburk došlo zároveň k jejímu vynětí ze stavu DKV Brno a převedení do DKV Plzeň. Ve stavu DKV Brno byl tento "brejlovec" naposledy 4. 6. 2015, přesun z Nymburku do Plzně se uskutečnil 11. 6. 2015. V DKV Brno je tak 10 strojů řady 754. Výluka Brno-Maloměřice - Kuřim se na obězích "brejlovců" promítla ve zrušení vozby Sp 1636 / 1637 v TS 702 (lokomotivy řady 750.7), vozbu po dobu výluky zajišťuje lokomotiva řady 754 v nové turnusové skupině 715; jedná se o českotřebovský stroj 754.059 vypomáhající v Brně již od 30. 5. 2015, od 1. 7. 2015 je ale v opravě v Maloměřicích a na "staré tišnovce" je místo něj lokomotiva 754.023. Lokomotiva 750.709 je od 9. 6. 2015 zpět v provozu.

2015-08-02

Dne 24. 6. 2015 přijela z Hradce Králové do Brna posila v podobě dvou zapůjčených "brejlovců" 750.702 a 750.703, oba se vyskytují ponejvíce v TS 701 a TS 702. Lokomotiva 754.059 je od 7. 7. 2015 opět v provozu, ale do Tišnova se již nevrátila. Od 1. 8. 2015 do 30. 11. 2015 v souvislosti s nepřetržitou výlukou v úseku Brno - Nesovice je turnusová skupina 702 redukována na dvoudenní oběh a turnusové skupiny 703 a 706 jsou zrušeny.

2015-08-16

Lokomotivy 750.702 a 750.703 odjely 9. 8. 2015 zpět do Hradce Králové.

2015-09-06

Dne 14. 8. 2015 přijely ze Šumperka přes Českou Třebovou do Brna dva olomoucké stroje 750.717 a 750.718, které se dnem 15. 8. 2015 staly součástí vozidlového parku DKV Brno. Počet lokomotiv řady 750.7 v brněnském depu tak vzrostl na devět.

2015-09-20

Uplynuly sotva tři měsíce a lokomotiva 750.709 - a opět v Lukách nad Jihlavou - se znovu srazila na přejezdu, tentokrát s nákladním automobilem. Stalo se tak 3. 9. 2015 při jízdě R 664 (http://www.dicr.cz/stretnuti-rychliku-s-nakladnim-automobilem-v-lukach-nad), lokomotiva je tak kvůli - tentokrát většímu - poškození opět odstavena.

2015-10-18

K 1. 9. 2015 byla obnovena turnusová skupina 703, ale pouze pro vedení Sp 1636 / 1637. Od 5. 10. 2015 je pro více nutných oprav odstavena lokomotiva 754.043 deponovaná v PJ Havlíčkův Brod.

2015-11-01

Dne 18. 10. 2015 došlo k převezení odstavené lokomotivy 750.709 do CZ LOKO Česká Třebová. "Brejlovec" 754.043 opět vyjel 27. 10. 2015 do provozu.

2015-11-17

Jediný zbývající zástupce lokomotivy řady 750 (nikoli 750.7), stroj 750.289 navíc zrušený a dlouhodobě deponovaný v Nymburku, byl ve stavu DKV Brno naposledy 12. 10. 2015. Poté byl předán k fyzické likvidaci. Po necelých 3 měsících se do Olomouce vrátily lokomotivy 750.717 a 750.718; ve stavu DKV Brno byly naposledy 8. 11. 2015, o den později odjely přes Českou Třebovou do Šumperku. Nepřetržitá výluka Brno - Nesovice mající značný vliv na turnusové skupiny (viz aktualizace 2015-08-02) je prodloužena do 11. 12. 2015.

Motorové lokomotivy ř. 750

750 V roce 1968 vyjely ze závodu ČKD Praha dvě lokomotivy T 478.3001 a T 478.3002. V letech 1970–1977 pak následovala výroba dalších 406 lokomotiv této řady. Pracovníci brněnského depa v roce 1991 dokončili úpravu dvou lokomotiv řady 753 (na kterou se mezitím řada T 478.3 přeznačila) spočívající v dosazení topného alternátoru místo "pegasa". Takto upravené lokomotivy obdržely nové označení jako řada 750 a v následujících letech došlo k úpravě mnoha dalších lokomotiv řady 753 a jejich přeznačení na řadu 750, přičemž byla zachována inventární čísla. Na řadu 750 (750.409 a 750.410) byly přeznačeny i dva prototypy "čtyřkových brejlovců".

 

Se vznikem ČD Cargo v roce 2007 odešlo k této společnosti i několik desítek lokomotiv této řady; lokomotivy řady 750 se tedy vyskytují jak u osobního dopravce ČD, tak u nákladního dopravce ČD Cargo.

 

Po modernizaci lokomotiv řady 750 na řadu 750.7 zůstala od prosince 2011 ve stavu DKV Brno poslední lokomotiva řady 750.289. Tento "brejlovec" se ale ve stavu brněnského depa nacházel symbolicky, neboť pod DKV Brno přešel jako zrušený a fyzicky se nalézal po celou dobu v kopřivách v Nymburku. Dne 12. 10. 2015 byl ve stavu DKV Brno naposledy, poté byl předán k fyzické likvidaci.

PJ Maloměřice

V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.3289

1975/9525

92 54 2 750.289-1

zrušena, určena na fyzickou likvidaci, deponie Nymburk

2015-10-13


750289

Dnes již zrušená lokomotiva 750.289 byla 2. 4. 2001 zachycena mezi Rajnochovicemi a Osíčkem v čele Os 3102, v té době patřila pod DKV Valašské Meziříčí. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


 

Motorové lokomotivy ř. 750.7

7507 Pod označením řadou 750.7 (ČD) se skrývá 19 modernizovaných lokomotiv předchozí řady 750. Modernizaci provedla firma CZ LOKO, a.s. v České Třebové v letech 2010–2012. Hnací agregát se nyní skládá ze spalovacího motoru Caterpillar 3512C HD (jmenovitý výkon je nastaven na 1 550 kW) se soustrojím alternátorů Siemens. Přenos výkonu na hnací dvojkolí elektrický, střídavě-stejnosměrný (AC/DC). Regulaci výkonu a celé ovládání lokomotivy zajišťuje elektronický řídicí systém MSV s funkcí automatické regulace rychlosti (ARR) a automatického vedení vlaku (AVV) s cílovým brzděním. Lokomotiva má tři systémy vzduchotlakových brzd, mechanickou brzdu ruční (zajišťovací) a elektrodynamickou brzdu (EDB). Maximální rychlost lokomotivy zůstala na hodnotě 100 km/h. Výkon trvalý na háku je uváděn ve výši 1 111 kW, výkon dynamické brzdy činí 1 460 kW. Lokomotivy z CZ LOKO vyjely s nátěrem v korporátních barvách.

 

 

DKV Brno má ve stavu 7 lokomotiv (od 15. 8. 2015 do 8. 11. 2015 to bylo 9 lokomotiv), z nichž 7 je zapojeno do turnusu, od 1. 8. 2015 do 11. 12. 2015 však kvůli výluce Brno - Nesovice poklesla turnusová potřeba na 6 lokomotiv. Oproti minulým grafikonům se jejich nasazení neliší.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.3119

1973/8857

92 54 2 750.704-9

GIULIETTA; později 753.119 a 750.119

2014-12-14

T 478.3259

1975/9495

92 54 2 750.709-8

později 753.259 a 750.259; odstavena - po násilném poškození

2015-10-18

T 478.3285

1975/9521

92 54 2 750.710-6

později 753.285 a 750.285

2014-12-14

T 478.4001

1975/9842

92 54 2 750.711-4

později T 478.4201, 754.201 a 750.409

2014-12-14

T 478.4002

1975/9843

92 54 2 750.712-2

později T 478.4202, 754.202 a 750.410

2014-12-14

T 478.3162

1974/9158

92 54 2 750.713-0

později 753.162 a 750.162

2014-12-14

T 478.3096

1973/8834

92 54 2 750.719-7

později 753.096 a 750.096

2014-12-14


Brněnské lokomotivy řady 750.7 jezdí ve dvou turnusových skupinách 701 a 702. Pravidelně je můžeme vidět na stále stejných tratích jako v minulém GVD a navíc nově jednou za týden i v úseku Újezdec u Luhačovic - Bylnice:

Čtyři lokomotivy řady 750.7 jezdí v "jihlavské" turnusové skupině 701, oběhy jsou stejné jako v minulém GVD:


750

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO 668 JHL / 661 BNO / 662 JHL / 667 BNO / 620 JHL

BNO 668 JHL / 661 BNO / 662 JHL / 667 BNO [a přechází na (+) 666]

BNO 668 JHL / 661 BNO / 662 JHL / 667 BNO / 620 JHL

2.

JHL 623 BNO / 664 JHL / 665 BNO / 622 JHL [a v (5) přechází na (1) 621]

JHL 623 BNO / 664 JHL / 665 BNO / 622 JHL [a přechází na (+) 623]

JHL 623 BNO / 664 JHL / 665 BNO / 622 JHL

3.

JHL 4801 BNO / 4816 JHL

odstavena JHL

odstavena JHL

4.

JHL 621 BNO / 666 JHL / 663 BNO / 660 JHL / 669 BNO

JHL 621 BNO / 666 JHL / 663 BNO / 660 JHL / 669 BNO

BNO 666 JHL / 663 BNO / 660 JHL / 669 BNO


Turnusová skupina 702 je třídenní a představuje zejména vozbu rychlíků v úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice. Tímto GVD však skončila hegemonie řady 750.7 na těchto rychlících, neboť část vozby nově dostala řada 754. "Nulkoví brejlovci" naopak vezou nově více spěšných vlaků mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště a také se jednou za týden ukáží v Bylnici. Výkon na Sp 1636 / Sp 1637 "Pernštejn" Brno - Žďár nad Sázavou po "staré tišnovce" zůstavá beze změny (během výluky Brno-Maloměřice - Kuřim vozba "Pernštejna" přešla na lokomotivu řady 754, viz turnusová skupina 715 a 703).

Od 1. 8. 2015 do 11. 12. 2015 je kvůli nepřetržité výluce Brno - Nesovice turnusová skupina pouze dvoudenní.

 

Oběhy platné do 31. 7. 2015:


750

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BYE 1722 UHE / 6:35 70250 SMH / 881 LUE / 890 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 561 VNM

 

(2)–(5): ZLN ST 550 OTE / 5:37 70240 UHE / 1722 BNO / 1731 SMH / 561 VNM

ZLN ST 550 OTE / 5:37 70240 UHE / 1722 BNO [a přechází na (+) 1733]

BNO 1733 BYE [a přechází na (1) 1722]

2.

VNM 560 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 1732 BNO

VNM 560 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 21:58 70241 OTE / 551 ZLN ST [a přechází na (+) 550]

ZLN ST 550 OTE / 5:37 70240 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 561 VNM [a přechází na (1) 560]

3.

BNO 1729 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 561 VNM / 21:58 70241 OTE / 551 ZLN ST

BNO 1636 ZNS / 1637 BNO [a přechází na (+) 1636]

BNO 1636 ZNS / 1637 BNO [a přechází na (1) 1729]


Oběhy platné od 1. 8. 2015:


750

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 560 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 21:58 70241 OTE / 551 ZLN ST

VNM 560 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 21:58 70241 OTE / 551 ZLN ST

VNM 560 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 21:58 70241 OTE / 551 ZLN ST

2.

ZLN ST 550 OTE / 5:37 70240 SMH / 881 LUE / 890 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 561 VNM

ZLN ST 550 OTE / 5:37 70240 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 561 VNM

ZLN ST 550 OTE / 5:37 70240 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 561 VNM


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.3258

1975/9494

92 54 2 750.717-1

později 753.258 a 750.258

2015-11-09

T 478.3160

1974/9156

92 54 2 750.718-9

později 753.160 a 750.160

2015-11-09


750717

Dne 24. 9. 2014 v době působení pod DKV Olomouc projíždí "brejlovec" 750.717 s Os 3635 mezi zastávkami Babice u Šternberka a Mladějovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

750718

R 1409 vedený lokomotivou 750.718 ještě pod křídly DKV Olomouc projíždí 16. 2. 2015 mezi zastávkami Bludov lázně a Bohutín. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


 

Motorové lokomotivy ř. 754

754 Potřeba elektrického vytápění osobních vozů na neelektrizovaných tratích byla důvodem vzniku lokomotiv řady T 478.4. V roce 1975 vznikly v ČKD Praha lokomotivy T 478.4001 a T 478.4002 (později přeznačeny na T 478.4201 a T 478.4202, pak 754.201 a 754.202 a konečně na 750.409 a 750.410). V letech 1978–1980 bylo k ČSD dodáno dalších 84 lokomotiv této řady. Bylo by jich víc, ale výrobu ukončil 19. 7. 1980 známý požár závodu ČKD Naftové motory na Smíchově založený úmyslně závodním hasičem (tehdy požárníkem).

 

Po oddělení nákladního dopravce ČD Cargo zůstaly tyto lokomotivy u osobního dopravce ČD.

 

Do GVD 2014/2015 DKV Brno vstoupilo s 16 lokomotivami řady 754, z nichž bylo 11 turnusovaných. V těchto počtech bylo zahrnuto 5 "brejlovců" dislokovaných na Slovensku pro zajištění vozby vlaků osobní dopravy ZSSK. Stalo se tak na základě smlouvy mezi ČD a ZSSK platné do 31. 12. 2014 s tím, že od 1. 1. 2015 se bude uzavírat smlouva nová, jejíž součástí budou i turnusové skupiny 717, 718 a 719 nakonstruované s platností od 1. 1. 2015. Jenže situace se změnila a výkony vozidel ČD na Slovensku skončily dnem 31. 12. 2014. Z pěti zmíněných lokomotiv řady 754 byly 4 postupně předány do jiných dep, pátá (754.019) zůstala v Brně.

Počet lokomotiv této řady se tak ustálil na dvanácti. Tento stav platil do 26. 3. 2015, kdy byla předána lokomotiva 754.049 do DKV Olomouc. Poté se ve stavu DKV Brno nacházelo 11 lokomotiv, a to až do 4. 6. 2015. Po předání lokomotivy 754.009 do DKV Plzeň je od 5. 6. 2015 ve stavu DKV Brno 10 lokomotiv, z nichž 7 je turnusovaných (kvůli nepřetržité výluce Brno - Nesovice od 1. 8. 2015 do 11. 12. 2015 však poklesl turnusový počet na 3 lokomotivy). Výkony "čtyřkových brejlovců" byly před výlukou na obdobné úrovni jako v minulých dvou GVD.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.4012

1979/10443

92 54 2 754.012-3

 

2014-12-14

T 478.4013

1979/10444

92 54 2 754.013-1

deponie PJ Veselí nad Moravou

2014-12-14

T 478.4016

1979/10447

92 54 2 754.016-4

 

2015-01-18

T 478.4018

1979/10449

92 54 2 754.018-0

 

2014-12-14

T 478.4019

1979/10450

92 54 2 754.019-8

 

2015-04-22

T 478.4023

1979/10454

92 54 2 754.023-0

 

2014-12-14

T 478.4043

1979/10897

92 54 2 754.043-8

deponie PJ Havlíčkův Brod

2015-10-27

T 478.4062

1980/10916

92 54 2 754.062-8

 

2015-01-24

T 478.4067

1980/10921

92 54 2 754.067-7

 

2014-12-14

T 478.4075

1980/10929

92 54 2 754.075-0

VENDULKA; odstaven - havárie spalovacího motoru

2015-05-19


Obraty lokomotiv řady 754 jsou rozděleny do šesti turnusových skupin 703, 704, 705, 706, 707 a 712. Pro výkony na Slovensku byly s platností od 1. 1. 2015 sestaveny ještě turnusové skupiny 717, 718 a 719, tyto však nakonec nebyly aktivovány.

 

Tratě na kterých jsou lokomotivy řady 754 turnusované se oproti GVD 2013/2014 zúžily o úsek Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou a naopak nově jezdí v úseku Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou, Staré Město u Uherského Hradiště - Otrokovice - Zlín střed a Újezdec u Luhačovic - Luhačovice:

Spěšné a osobní vlaky na "vláře" a nově také rychlíky Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice včetně jednoho obratu do Zlína střed vozí lokomotivy zařazené do dvoudenní turnusové skupiny 703, z důvodu nepřetržité výluky v úseku Brno - Nesovice však byla od 1. 8. 2015 tato turnusová skupina zrušena. K 1. 9. 2015 došlo k jejímu obnovení, ale pro zcela jiný oběh, a sice Sp 1636 / 1637, který byl do 31. 7. 2015 veden v TS 702 a do 31. 8. 2015 v TS 715.

 

Oběhy platné do 31. 8. 2015:


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): ZLN ST 550 OTE / 5:37 70240 UHE / 1722 BNO / 1731 SMH / 4343 BOJ

(2)–(4): BYE 1722 UHE / 6:31 70250 SMH / 881 LUE / 890 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 4343 BOJ

 

(5): BYE 1722 UHE / 6:31 70250 SMH / 881 LUE / 890 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 4343 BOJ / 19:50 70290 VNM [a přechází na (1) 70291]

BYE 1722 UHE / 6:31 70250 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 561 VNM [a přechází na (+) 560]

VNM 560 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 21:58 70241 OTE / 551 ZLN ST [a přechází na (1) 550]

2.

(1): VNM 3:24 70291 BOJ / 1720 BNO / 1733 BYE

(2)–(4): BOJ 1720 BNO / 1733 BYE

(5): BOJ 1720 BNO / 4145 NEM / 4150 BNO ZI / 16:15 4150 BNO MA / 17:05 1733 BNO / 1733 BYE

odstavena VNM

odstavena VNM

 

Oběhy platné od 1. 9. 2015:


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

odstavena BNO

BNO 1636 ZNS / 1637 BNO

BNO 1636 ZNS / 1637 BNO


Lokomotiva v turnusové skupině 704 dopravuje pár osobních vlaků mezi Brnem a Okříšky a o víkendu si zajede do Frenštátu pod Radhoštěm s nocováním ve Valašském Meziříčí:


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): OKY 4827 BNO / 4834 OKY


(5): OKY 4827 BNO / 4834 OKY / 17:00 70101 BNO

BNO 1643 FPR / 3170 VLM

VLM 3177 FPR / 1646 BNO / 21:45 70100 OKY


Součástí pohotovostní soupravy IDS JMK, která je k dispozici v ŽST Brno hl. n. na odstavném nádraží A, je "brejlovec" zařazený do turnusové skupiny 705:


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 4:30 - 19:00 souprava IDS

BNO HN 7:00 - 19:00 souprava IDS

BNO HN 7:00 - 19:00 souprava IDS


Turnusová skupina 706 obsahuje pátečně-nedělní obrat na "vláře", z důvodu nepřetržité výluky v úseku Brno - Nesovice je však od 1. 8. 2015 do 11. 12. 2015 turnusová skupina zrušena:


750.704

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): odstavena BNO


(5): BNO 1727 VLP / 4382 BYE / 17:20 70292 VNM

odstavena VNM

VNM 13:55 70293 BYE / 1736 BNO


Sezónní spěšný vlak letos nazvaný "Expres Pálava-Podyjí" dopravuje lokomotiva v turnusové skupině 707:


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

odstavena BNO

4.IV. - 13.VI., 5.IX. - 26.IX. a 5.IV., 1., 8.V., 27.IX.: BNO HN 7:15 24290 BNO KP / 1829 SAT / 1828 BNO KP / 20:39 24291 BNO HN

20.VI. - 29.VIII: BNO HN 1829 SAT / 1828 BNO HN

odstavena BNO


Lokomotiva řady 754 zařazená do turnusové skupiny 712 je nepřetržitě k dispozici u nehodového vlaku:


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO MA 0:00 - 24:00 nehodový vlak

BNO MA 0:00 - 24:00 nehodový vlak

BNO MA 0:00 - 24:00 nehodový vlak


Od 15. 6. 2015 se zahájením výluky Brno-Maloměřice - Kuřim byla zřízena turnusová skupina 715, která řešila vozbu spěšného vlaku "Pernštejn" na "staré tišnovce". K 1. 9. 2015 byla tato turnusová skupina zrušena.


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

odstavena TIV

TIV 4603 KUM / 1636 ZNS / 1637 KUM / 4948 TIV

TIV 4603 KUM / 1636 ZNS / 1637 KUM / 4630 TIV

 

Pět lokomotiv řady 754 bylo smluvně pronajato pro dopravu vlaků osobní dopravy ZSSK na Slovensku. Do 31. 12. 2014 bez přesných turnsuových skupin, tyto byly vytvořeny až s platností od 1. 1. 2015: první dva "brejlovci" byli zařazeni do dvoudenní turnusové skupiny 717 na trati Fiľakovo - Zvolen, další dvě lokomotivy měly jezdit v turnusové skupině 718 na trati Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky, kterou tvořily dva jednodenní oběhy a poslední lokomotiva řady 754 byla vedena v turnusové skupině 719 a měla zajišťovat dopravu osobních vlaků na trati Prievidza - Topoľčany. Tyto turnusové skupiny však nakonec nebyly vůbec aktivovány, pronajatých 5 "brejlovců" se v samém závěru roku 2014 vrátilo zpět do Brna, jeden zde zůstal a čtyři se rozjeli do jiných dep ČD.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.4009

1978/10440

92 54 2 754.009-9

 

2015-06-05

T 478.4029

1979/10883

92 54 2 754.029-7

výkony na Slovensku pro ZSSK

2015-01-08

T 478.4049

1980/10903

92 54 2 754.049-5

 

2015-03-27

T 478.4058

1980/10912

92 54 2 754.058-6

výkony na Slovensku pro ZSSK

2015-01-11

T 478.4059

1980/10913

92 54 2 754.059-4

výkony na Slovensku pro ZSSK

2015-01-11

T 478.4060

1980/10914

92 54 2 754.060-2

výkony na Slovensku pro ZSSK

2015-01-08


754009

Sp 1643 Radhošť dne 19. 10. 2013 s "brejlovcem" 754.009 vjíždí do ŽST Kunovice-Loučka. Autor snímku Tomáš Krajcar.

754.029

754049

Dne 6. 2. 2015 stoupá od pitínské zastávky k AHr Pitín vlak Sp 1727 Javořina v čele s lokomotivou 754.049. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

754.058


754059

Lokomotiva 754.059 se do Brna vrátila ještě v létě 2015, dne 15. 7. 2015 je zachycena v čele Os 4834 v ŽST Brno hl. n. Autor snímku Patrik Trnčák.

754.060

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky