Motorové lokomotivy ř. 750 a 754

GVD 2001/2002

Aktualizace: 2. 12. 2002

Co napsat k brejlovcům, tedy k lokomotivám řady 750 a 754 ... Myslím že je to natolik stěžejní řada lokomotiv a je natolik známa z literatury, že vynechám teorie a napíši rovnou něco o jejich "bydlení" v DKV Brno.

Lokomotivy řady 750

DKV Brno má ve stavu celkem 20 brejlovců řady 750, tzn. původních T 478.3 s dodatečně zabudovaným zařízením pro elektrické vytápění souprav osobních vozů a přeznačených z řady 753 na řadu 750 (mimochodem - lokomotiva řady 753 se v DKV Brno nenachází ani jedna).

PJ Maloměřice

Stav lokomotiv ř. 750 v DKV Brno - PJ Maloměřice:

V současné době má PJ Maloměřice k dispozici lokomotivy 750.022, 103, 118, 143, 144, 146, 210, 243, 250, 259, 276, 277 a 308.

Lokomotiva 750.022 je odstavena od 2. 4. 2002 (vyřazené vzduchojemy), 750.210 je odstavena od 28. 2. 2002 z důvodu nadbytečnosti a navržena na zrušení, 750.243 je odstavena od 28. 5. 2002 na hlavní vzduchojemy. Stroj 750.276 je zrušen a čeká na fyzickou likvidaci.

V provozu jsou lokomotivy 750.103, 118, 143, 144, 146, 250, 259, 277 a 308. Brejlovec 750.308 je zařazen do TS 701, který je jinak vyhrazen pro brejlovce řady 754. Ostatní stroje jsou zařazeny letmo.

TS 704 obsahuje tyto vlaky:

a) v (2), (3) a (4) TI 64490 (3.05) ROŽ / nad ránem Lv zpět do TI (tyto vlaky jsou ale zpravidla odříkány)

b) v (5) B 4812 JI / 4817 B

c) v (5) a (6) B 4404 HS / 4407 B / 4406 HS / 4411 B

d) v (+) B 4404 HS / 4407 B / 4408 HS / 4413 B

e) v (+) B 14904 ZR / 14915 B

f) v (+) TI 14910 BP / 14932 ZR / 1677 B

V TS 706 je v zimním období pouze jeden výkon a to v neděli: MA 64450 (1.30) ZN / Lv HS / Sv 4590 ZN / 1739 B.

PJ Havlíčkův Brod

Stav lokomotiv ř. 750 v DKV Brno - PJ Havlíčkův Brod:

V současné době má PJ Havlíčkův Brod k dispozici lokomotivy 750.063, 098, 116, 223, 225, 242 a 275.

Brejlovec 750.098 je z důvodu nadbytečnosti navržen na zrušení, z lokomotivy 750.116 byl již dříve vybrán motor do brejlovce 750.022 a brejlovec 750.242 je od 20. 3. 2001 odstaven pro závadu na motoru.

V provozu jsou lokomotivy 750.063, 223, 225 a 275. Do TS 781 je zařazen stroj 750.225, ostatní stroje jsou zařazeny letmo.

Obraty TS 781:

X: HB 5320 ZC / 5325 HB / 1980 PA / 5303 HB / 5308 PA / 1983 HB

(6) a (+): 1980 PA / 5303 HB / 5308 PA / 1983 HB

 

Lokomotivy řady 754

Brejlovců řady 754 (tedy původních T 478.4) má DKV Brno celkem 14 a všichni jsou soustředěny do PJ Maloměřice.

Stav lokomotiv ř. 754 v DKV Brno:

DKV Brno - PJ Maloměřice provozuje brejlovce 754.021, 022, 023, 025, 026, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 062, 074 a 076.

Stroj 754.045 se nachází v DKV Valašské Meziříčí, kde se podrobuje opravě v rozsahu MVY.

V provozu jsou lokomotivy 754.021, 022, 023, 025, 026, 041, 042, 043, 044, 062, 074 a 076. V TS 701 jezdí brejlovci 754.044, 045 a 062. V TS 702 se nachází stroje 754.023, 043 a 074 a konečně v TS 703 stroje 754.022, 041 a 042. Letmo jsou nasazeny brejlovci 754.021, 025, 026, 046 a 076.

TS 701 je 4-denní turnus výhradně na trati Brno - Jihlava - Havlíčkův Brod.

1. den

X: JI 4805 B / 666 JI

(6): JI 665 B / 666 JI

(+): B 662 JI / 667 B /666 JI

2. den

X: JI 733 B / 664 JI

(6): JI 733 B / 4808 HB / 1663 JI

(+): -

3. den

X: JI 665 B / 4814 JI

(6): JI 667 B / 4872 ZA / 4814 JI

(+): JI 665 B / 664 JI

4. den

X, (+): JI 4813 B / 732 JI

(6): 4815 B

 

TS 702 je 3-denní turnus na především na tratích Brno - Jihlava a Brno - Hrušovany nad Jevišovkou:

1. den

X: HS 4403 B / 860 JI / 661 B

(6), (+): B 860 JI / 661 B

2. den

X: B 4440 OS / 4443 B / 4410 HS

(6): B 1676 ZR / 14915 B

(+): B 4418 HS

3. den

X: HS 4401 B / 4872 ZA / 4877 B / 4412 HS (v pátek odtud jako Lv do HH)

(6): HS 4401 B / 14904 ZR / 14907 TI / jako Lv do HH

(+): B 4406 HS / 4411 B / 4412 HS

 

A konečně poslední TS 703 - opět 3-denní turnus a ryze na trati Brno - Jihlava.

1. den

X: B 4830 TR / 4833 B / 4820 OR

(6): B 1662 JI / 4813 B

(+): B 1662 JI / 4815 NÁ / 4845 B / 4820 OR

2. den

X: OR 4821 B / 662 JI / 667 B / 4842 NÁ ( v pátek jako Lv do HH)

(6): OR 4821 B / 662 JI / 4811 B

(+): HH jako Lv do NÁ / 4847 B

3. den

(1): HH Sv 4896 (3.05) NÁ / 4841 B / 4816 JI / 663 B

(2) - (5): NÁ 4841 B / 4816 JI / 663 B

(6): B 664 JI / 663 B

(+): B 4816 JI / 663 B