Motorové lokomotivy ř. 750 a 754

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2010-11-15

Popis GVD 2010/2011. Stav a události v GVD 2009/2010 viz odkaz na konci této stránky.

2010-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2010/2011 a stavu vozidlového parku.

2011-02-05

Ve firmě CZ LOKO Česká Třebová se od 1. 2. 2011 podrobuje modernizaci na řadu 750.7 další "brejlovec" 750.143. Z "nulkových brejlovců" tak v DKV Brno zůstává jediný stroj - 750.022.

2011-05-01

Na lokomotivě 750.144 byla v CZ LOKO Česká Třebová ukončena modernizace, stal se z ní stroj 750.706 předaný k 27. 4. 2011 do DKV Česká Třebová. Ve stavu DKV Brno tak zůstávají tři "nulkoví brejlovci" - 750.022, 750.143 (na reko) a 750.289 (zrušený).

2011-05-23

V pátek 13. 5. 2011 se do Brna vrátila z CZ LOKO Česká Třebová modernizovaná lokomotiva 754.075, o dva dny později se zařadila do provozu.

2011-06-05

Založeny informace o lokomotivách řady 750.7.

2011-06-18

K 12. 6. 2011 proběhly změny v turnusových skupinách. TS 702 je nově čtyřdenní (tzn. o jednu lokomotivu méně), ale nově se jedná o obraty lokomotiv řady 750.7, které teprve budou dodávány z CZ LOKO Česká Třebová. Turnusová skupina 703 doznala úprav a vznikla nové turnusová skupina 703a, v níž jezdí jedna lokomotiva řady 754. V součtu TS 702 + 703 + 703a jezdí tedy stále 8 lokomotiv, ale nově čtyři z nich jsou modernizovaní "brejlovci" řady 750.7. Změna nastala též v turnusové skupině 707.

2011-07-17

Dodatečně uvádím datum převzetí lokomotivy 750.708 do stavu DKV Brno, stalo se tak dnem 2. 7. 2011. Tímto okamžikem zanikla lokomotiva 750.143.

2011-08-02

Havárie spalovacího motoru je důvodem odstavení lokomotivy 754.009 od 9. 7. 2011. Téměř tři (!) roky odstavená lokomotiva 754.025 se vrátila po opravě MVY a rekonstrukci do Brna, jako provozní je vedena od 20. 7. 2011, ale do "ostrého" provozu poprvé zasáhla až 27. 7. 2011 (obraty 4143/4148/1733). Dnem 23. 7. 2011 je ve stavu DKV Brno druhý brejlovec řady 750.7, a sice 750.709, původně olomoucký stroj 750.259. Jeho prvním výkonem byla vozba Sp 1778/1779 "Pernštejn" téhož dne.

2011-08-14

Ve středu 3. 8. 2011 provedla lokomotiva 750.022 svůj poslední výkon na vlacích 4822/4805, dále se podrobí modernizaci na řadu 750.7. Tímto výkonem byl úplně ukončen provoz lokomotiv ř. 750.0. Zhruba po měsíci - od 11. 8. 2011 - je opět provozní lokomotiva 754.009.

2011-09-01

Dnem 1. 9. 2011 se do stavu DKV Brno dostala třetí lokomotiva řady 750.7, a sice 750.710 (ex 750.285).

2011-10-13

Čtvrtá lokomotiva řady 750.7, stroj 750.711 (ex 750.409), je ve stavu DKV Brno od 30. 9. 2011, prvním výkonem se stal obrat Sp 1729/1732 dne 3. 10. 2011.

2011-11-06

DKV Brno opustily lokomotivy 754.025 a 754.026. Ve stavu DKV Brno byly naposledy dne 25. 10. 2011 a přešly do DKV Plzeň. Naopak nově je od 2. 11. 2011 "brejlovec" 750.712.

2011-12-04

Od 29. 11. 2011 je ve stavu DKV Brno šestá lokomotiva řady 750.7, a sice stroj 750.713.

2011-12-10

Poslední změny na přelomu GVD 2010/2011 a 2011/2012 jsou tyto: z lokomotivy 750.022 se po modernizaci stala lokomotiva 750.714 a přešla pod DKV Česká Třebová (administrativně byla lokomotiva 750.022 ve stavu DKV Brno dne 15. 12. 2011) a lokomotiva 754.046 odešla do Plzně, v Brně byla naposledy dne 10. 12. 2011.

Motorové lokomotivy ř. 750

750 V roce 1968 vyjely ze závodu ČKD Praha dvě lokomotivy T 478.3001 a T 478.3002. V letech 1970-1977 pak následovala výroba dalších 406 lokomotiv této řady. Pracovníci brněnského depa v roce 1991 dokončili úpravu dvou lokomotiv řady 753 (na kterou se mezitím řada T 478.3 přeznačila) spočívající v dosazení topného alternátoru místo "pegasa". Takto upravené lokomotivy obdržely nové označení jako řada 750 a v následujících letech došlo k úpravě mnoha dalších lokomotiv řady 753 a jejich přeznačení na řadu 750, přičemž byla zachována inventární čísla. Na řadu 750 (750.409 a 750.410) byly přeznačeny i dva prototypy "čtyřkových brejlovců".

 

Se vznikem ČD Cargo v roce 2007 odešlo k této společnosti i několik desítek lokomotiv této řady; lokomotivy řady 750 se tedy vyskytují jak u osobního dopravce ČD, tak u nákladního dopravce ČD Cargo.

 

V roce 2010 se vytipované lokomotivy řady 750 ČD staly majetkem leasingové firmy IMPULS-Leasing-AUSTRIA s tím, že se tyto lokomotivy podrobují modernizaci, čímž z nich vzniká řada 750.7. Změna majitele potkala všechny tři provozní brněnské "nulkové brejlovce" tzn. 750.022, 750.143 a 750.144. Lokomotiva 750.144 prošla modernizací na lokomotivu 750.706 a opustila DKV Brno 26. 4. 2011, další lokomotiva 750.143 modernizovaná na 750.708 přestala figurovat ve stavu DKV Brno 2. 7. 2011. Poslední provozní lokomotiva 750.022 ukončila své výkony 3. 8. 2011, ve stavu DKV Brno zůstává do okamžiku přeměny na lokomotivu řady 750.7.

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 2 lokomotivy řady 750, avšak lokomotiva 750.289 je ve stavu spíš symbolicky, neboť pod DKV Brno přešla jako zrušená a fyzicky se nalézá v kopřivách v Nymburku. Lokomotiva 750.022 nebyla turnusovaná, ale v provozu byla vidět často na záskocích za jiná vozidla (nejvíce za řadu 754) nebo při výlukách; ve stavu DKV Brno byla po celou dobu trvání GVD 2010/2011, neboť jako stroj 750.714 vystupuje až dnem 16. 12. 2011.

PJ Maloměřice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.3289

1975/9525

92 54 2 750.289-1

zrušena, čeká na fyzickou likvidaci, deponie Nymburk

2005-03-03


V DKV Brno se již nevyskytují:

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.3022

1972/7939

92 54 2 750.022-6

spalovací motor z řady 754; odstavena - modernizace na lok. ř. 750.714 v CZ LOKO Česká Třebová

2011-12-15

T 478.3143

1974/9139

92 54 2 750.143-0

odstavena - modernizace na lok. 750.708 v CZ LOKO Česká Třebová

2011-07-02

T 478.3144

1977/9140

92 54 2 750.144-8

odstavena - modernizace na lok. 750.706 v CZ LOKO Česká Třebová

2011-04-26

750022

"Brejlovec" 750.022 v čele Sp 1643 "Radhošť" dne 9. 4. 2011u Jankovic. Autor snímku Tomáš Krajcar.

750143

R 1444 byl 11. 7. 2010 zachycen mezi Bezměrovem a Kojetínem v čele s lokomotivou 750.143. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

750144

"Havlíčkobrodský plecháč" alias lokomotiva 750.144 v čele Os 14839 přijíždí dne 12. 2. 2009 do ŽST Jihlava. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.

 

 

 

 

Motorové lokomotivy ř. 750.7

7507 Pod označením řadou 750.7 (ČD) se skrývají modernizované lokomotivy předchozí řady 750. Modernizaci provádí firma CZ LOKO, a.s. v České Třebové. Hnací agregát se nyní skládá ze spalovacího motoru Caterpillar 3512C HD (jmenovitý výkon je nastaven na 1 550 kW) se soustrojím alternátorů Siemens. Přenos výkonu na hnací dvojkolí elektrický, střídavě-stejnosměrný (AC/DC). Regulaci výkonu a celé ovládání lokomotivy zajišťuje elektronický řídicí systém MSV s funkcí automatické regulace rychlosti (ARR) a automatického vedení vlaku (AVV) s cílovým brzděním. Lokomotiva má tři systémy vzduchotlakových brzd, mechanickou brzdu ruční (zajišťovací) a elektrodynamickou brzdu (EDB). Maximální rychlost lokomotivy zůstala na hodnotě 100 km/h. Výkon trvalý na háku je uváděn ve výši 1 111 kW, výkon dynamické brzdy činí 1 460 kW. Lokomotivy jsou opatřeny nátěrem v korporátních barvách.

 

Celkem by mělo projít modernizací 19 lokomotiv, přičemž modernizaci financuje leasingová společnost IMPULS-Leasing-AUSTRIA. Leasing popisuje tisková zpráva ČD: "Ve vyhlášeném výběrovém řízení, které vyhrály společně společnosti CZ LOKO a IMPULS-Leasing-AUSTRIA, jsme stanovili jako podmínku formu zpětného leasingu. To znamená, že České dráhy prodají oněch 19 lokomotiv řady 750 společnosti IMPULS-Leasing-AUSTRIA, která je součástí bankovní skupiny Raiffeisenlandsbank, za cenu 40 milionů korun a po jejich modernizaci, provedené firmou CZ LOKO, je dostanou do finančního pronájmu po dobu deseti let s následným odkupem. Cena modernizace lokomotiv dosáhne částky 678 milionů korun." Všech 19 lokomotiv by mělo vyjet do poloviny roku 2012. První lokomotiva - 750.701 - byla slavnostně předána k ČD dne 7. 1. 2011 a hned odvezla R 1248 do Českých Budějovic.

 

DKV Brno si na lokomotivy řady 750.7 trochu počkalo, ve stavu má mít cílově 6 lokomotiv této řady (původně se sice hovořilo o 8 lokomotivách, ale později se počet snížil na 6), a sice od 750.708 po 750.713. TBZ lokomotivy 750.708 proběhla koncem června 2011. Pro seznámení strojvedoucích byla do Brna zapůjčena trutnovská lokomotiva 750.707, do Brna dorazila 1. 6. 2011, o den později vezla R 668 do Jihlavy. V červnu absolvovala výstavu Czech Raildays v Ostravě, výstavu v Havlíčkově Brodě a poté odjela do domovského Trutnova. Stroj 750.708 (v červenci se pohyboval výhradně na obratu 1729/1732) se poměrně dlouho jevil jako značně poruchový a nespolehlivý. Od 23. 7. 2011 je ve stavu brněnského depa druhý "brejlovec" této řady, 750.709. Od 1. 9. 2011 třetí lokomotiva 750.710, od 30. 9. 2011 čtrtý "brejlovec" 750.711 a naposledy od 2. 11. 2011 pátá lokomotiva 750.712.

 

PJ Maloměřice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.3143

1974/9139

92 54 2 750.708-0

později 753.143 a 750.143

2011-07-02

T 478.3259

1975/9495

92 54 2 750.709-8

později 753.259 a 750.259

2011-07-23

T 478.3285

1975/9521

92 54 2 750.710-6

později 753.285 a 750.285

2011-09-01

T 478.4001

1975/9842

92 54 2 750.711-4

později T 478.4201 a 754.201 a 750.409

2011-09-30

T 478.4002

1975/9843

92 54 2 750.712-2

později T 478.4202 a 754.202 a 750.410

2011-11-02

T 478.3162

1974/9158

92 54 2 750.713-0

později 753.162 a 750.162

2011-11-29


Brněnským lokomotivám řady 750.7 byla vytvořena první turnusová skupina 702 s platností od 12. 6. 2011, tedy v době kdy ještě v DKV Brno žádná lokomotiva této řady není. Do postupného příchodu řady 750.7 v této skupině jezdí "brejlovci" řady 754:


750.708, 710, 712; 754.066, ...

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Bo 4822 Tr / 4805 Bo / 926 Ja

odstavena v Okříškách (od 1.X. v Jihlavě)

odstavena v Okříškách (od 2.X. v Jihlavě)

2.

(1)-(4) a (5) do 23.IX.: Ja 929 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 4818 Ok
(5) od 30.IX.: Ja 929 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 4818 Ok / 21:00 70110 Ja [a přechází na (1) 70111]

Ja 929 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 926 Ja [a přechází na (7) 929]

Ja 929 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 926 Ja [a přechází na (1) 929]

3.

(1) do 26.IX. a (2)-(5): Ok 4825 Bo / 660 Ja / 667 Bo / 666 Ja / 663 Bo / 928 Ja
(1) od 3.X.: Ja 1:00 70111 Ok / 4825 Bo / 660 Ja / 667 Bo / 666 Ja / 663 Bo / 928 Ja

Bo 660 Ja / 667 Bo / 666 Ja / 663 Bo

Bo 660 Ja / 667 Bo / 666 Ja / 663 Bo / 928 Ja

4.

Ja 927 Bo / 662 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 661 Bo [a přechází na (6) 660]

Ja 927 Bo / 662 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 661 Bo [a přechází na (7) 660]

Bo 662 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 661 Bo


 

 

 

Motorové lokomotivy ř. 754

754 Potřeba elektrického vytápění osobních vozů na neelektrizovaných tratích byla důvodem vzniku lokomotiv řady T 478.4. V roce 1975 vznikly v ČKD Praha lokomotivy T 478.4001 a T 478.4002 (později přeznačeny na T 478.4201 a T 478.4202, pak 754.201 a 754.202 a konečně na 750.409 a 750.410). V letech 1978-1980 bylo k ČSD dodáno dalších 84 lokomotiv této řady. Bylo by jich víc, ale výrobu ukončil 19. 7. 1980 známý požár závodu ČKD Naftové motory na Smíchově založený úmyslně závodním hasičem (tehdy požárníkem).

 

Po oddělení nákladního dopravce ČD Cargo zůstaly tyto lokomotivy u osobního dopravce ČD.

 

DKV Brno disponuje v PJ Maloměřice 22 lokomotivami řady 754 (do 25. 10. 2011 to bylo 23 lokomotiv), z nichž 17 je turnusovaných. Proti minulému GVD 2009/2010 je tedy stav nasazení brněnských lokomotiv řady 754 v zásadě bez větších změn (asi s výjimkou nedělního obratu v Trenčíně) a se stejnými počty lokomotiv.

PJ Maloměřice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.4007

1978/10438

92 54 2 754.007-3

 

2010-12-12

T 478.4008

1978/10439

92 54 2 754.008-1

 

2010-12-12

T 478.4009

1978/10440

92 54 2 754.009-9

 

2011-08-11

T 478.4012

1979/10443

92 54 2 754.012-3

 

2010-12-12

T 478.4013

1979/10444

92 54 2 754.013-1

 

2010-12-12

T 478.4016

1979/10447

92 54 2 754.016-4

 

2010-12-12

T 478.4018

1979/10449

92 54 2 754.018-0

 

2010-12-12

T 478.4023

1979/10454

92 54 2 754.023-0

 

2010-12-12

T 478.4037

1979/10891

92 54 2 754.037-0

 

2010-12-12

T 478.4041

1979/10895

92 54 2 754.041-2

 

2010-12-12

T 478.4042

1979/10896*

92 54 2 754.042-0

* na lok. by měl být chybný výr. štítek 10296

2010-12-12

T 478.4043

1979/10897

92 54 2 754.043-8

 

2010-12-12

T 478.4044

1979/10898

92 54 2 754.044-6

 

2010-12-12

T 478.4045

1980/10899

92 54 2 754.045-3

 

2010-12-12

T 478.4049

1980/10903

92 54 2 754.049-5

 

2010-12-12

T 478.4062

1980/10916

92 54 2 754.062-8

 

2010-12-12

T 478.4063

1980/10917

92 54 2 754.063-6

 

2010-12-12

T 478.4066

1980/10920

92 54 2 754.066-9

 

2010-12-12

T 478.4067

1980/10921

92 54 2 754.067-7

 

2010-12-12

T 478.4074

1980/10928

92 54 2 754.074-3

 

2010-12-12

T 478.4075

1980/10929

92 54 2 754.075-0

 

2011-05-15

 

Obraty lokomotiv řady 754 jsou rozděleny do turnusových skupin 701 až 708.

 

Pod turnusovou skupinou 701 se v tomto GVD neskrývají jihlavské obraty (jak bylo po několik let zvykem), nýbrž pátečně-nedělní výkon na vlárské trati, v neděli si "brejlovec" zajede až na Slovensko do Trenčína:


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): -

(5): Bo 1727 By / 16:20 70290 Vi

odstavena ve Veselí nad Moravou

Vi 12:17 70293 By / 3681 Trenčín / 3680 By / 1736 Bo


Obraty 5 lokomotiv řady 754 na trati Brno - Jihlava přešly od začátku GVD 2010/2011 do turnusové skupiny 702, výkony byly prakticky shodné jako v minulém grafikonu. Oběh byl platný do 11. 6. 2011, poté tato turnusová skupina přešla pod modernizované lokomotivy řady 750.7:


754.018, 026, 049, 066, 074

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): Ja 929 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 4818 Ok

(5): Ja 929 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 4818 OK / 20:59 Lv Ja

Ja 929 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 926 Ja

Ja 929 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 926 Ja

2.

(1): Ja 1:00 Lv Ok / 4825 Bo / 660 Ja / 667 Bo / 666 Ja / 663 Bo / 928 Ja

(2)-(5): Ok 4825 Bo / 660 Ja / 667 Bo / 666 Ja / 663 Bo / 928 Ja

Ja 4803 Bo / 1778 Zd / 1779 Bo

odstavena v Jihlavě

3.

(1)-(4): Ja 927 Bo / 926 Ja

(5): Ja 927 Bo / 662 Ja

Ja 927 Bo / 662 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 661 Bo

Bo 1778 Zd / 1779 Bo / 4818 Ja

4.

Ja 4801 Bo / 4816 Ja

odstavena v Jihlavě

Bo 660 Ja / 667 Bo / 666 Ja / 663 Bo / 928 Ja

5.

(1)-(4): Ja 1661 Bo / 668 Ja

(5): Ja 1661 Bo / 926 Ja

odstavena v Jihlavě

odstavena v Jihlavě


Turnusová skupina 703 je třídenní a jde o loňskou TS 702, změny jsou minimální, za zmínku stojí jízda sobotního Sp 1643, která nekončí ve Valašském Meziříčí, ale až ve Frenštátu pod Radhoštěm. Oběhy v této podobě platily do 11. 6. 2011:


754.023, 046, 063

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): Bo 1729 Su / 1732 Bo

(2)-(5): Ok 4829 Bo / 4806 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 661 Bo

Bo 660 Ja / 667 Bo / 666 Ja / 663 Bo

Vm 3173 Fš / 1644 Bo / 21:49 Lv Ok

2.

(1): Ok 4829 Bo / 4806 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 661 Bo

(2)-(4): Bo 1729 Su / 1732 Bo
(5): Bo 4822 Tr / 4805 Bo / 4836 Ok / 16:50 Lv Bo

Bo 4:30 - 19:00 souprava IDS

Bo 1729 Su / 1732 Bo

3.

(1)-(4): Bo 4822 Tr / 4805 Bo / 4836 Ok

(5): Bo 1729 Su / 1732 Bo

Bo 1643 Fš / 3178 Vm

Bo 662 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 661 Bo


Oběhy turnusové skupiny 703 platné od 12. 6. 2011:


754.023, 046, 063

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Ja 1661 Bo / 4816 Ja [a přechází na (6) 4803]

Ja 4803 Bo / 1778 Zd / 1779 Bo [a přechází na (7) 1778]

Bo 1778 Zd / 1779 Bo / 4818 Ja

2.

(1)-(4): Ja 4801 Bo / 4836 Ok
(5): Ja 4801 Bo / 4836 Ok / 16:50 70101 Bo [a přechází na (6) 1643]

Bo 1643 Fš / 3178 Vm [a přechází na (7) 3173]

Vm 3173 Fš / 1644 Bo / 21:47 70100 Ok

3.

Ok 4829 Bo / 4806 Ja [a přechází na (1) 1661]

odstavena v Jihlavě

odstavena v Jihlavě


K 12. 6. 2011 vznikla nová jednodenní turnusová skupina 703a s obratem Brno - Staré Město u Uherského Hradiště:

 

750.713

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Bo 1729 Su / 1732 Bo

odstavena v Brně

Bo 1729 Su / 1732 Bo

 

Dva dny výkonů na R a Ex v úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice se spaním ve Zlíně a dva dny od Vlárského průsmyku po Brno, to je ve zjednodušené podobě turnusová skupina 704, v předchozím grafikonu se jednalo o TS 703:


754.013, 037, 067, 075

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): Vi 524 Su / 527 Lh / 526 Su / 707 Lh / 706 Su / 525 Lh / 710 Su / 19:14 70241 Ot / 1221 Zl / 21:37 70250 Ot / 523 Zl

(5): Vi 524 Su / 527 Lh / 526 Su / 707 Lh / 706 Su / 525 Lh / 710 Su / 19:14 70241 Ot / 1221 Zl / 21:41 29220 Ot / 523 Zl

Vi 524 Su / 527 Lh / 526 Su / 707 Lh / 706 Su / 525 Lh / 710 Su / 22:00 70241 Ot / 523 Zl

Vi 524 Su / 527 Lh / 526 Su / 707 Lh / 706 Su / 525 Lh / 710 Su / 19:14 70241 Ot / 1221 Zl / 21:37 70250 Ot / 523 Zl

2.

(1)-(4): Zl 522 Ot / 5:30 70240 Su / 701 Lh / 702 Su / 705 Lh / 704 Su / 709 Lh / 708 Su / 703 Vi [a přejde na (2) 522]
(2)-(4): Zl 522 Ot / 5:30 70240 Su / 701 Lh / 702 Su / 705 Lh / 704 Su / 709 Lh / 708 Su / 4343 Bj

(5): Zl 522 Ot / 5:30 70240 Su / 701 Lh / 702 Su / 705 Lh / 704 Su / 709 Lh / 708 Su / 4343 Bj / 20:01 70292 Vi

Zl 522 Ot / 5:38 29700 Su / 701 Lh / 702 Su / 705 Lh / 704 Su / 709 Lh / 708 Su [a přechází na (6) 703]

Zl 522 Ot / 5:30 70240 Su / 701 Lh / 702 Su / 705 Lh / 704 Su / 709 Lh / 708 Su / 4343 Bj

3.

Bj 1720 Bo / 4143 Ni / 4148 Ma / 17:04 Sv 1733 Bo / 1733 By

odstavena ve Veselí nad Moravou

Bo 1733 By

4.

(1): By 4363 Vp / 1722 Bo / 1731 Su / 4343 Bj
(2)-(5): By 4363 Vp / 1722 Bo / 1731 Su / 703 Vi [a přechází na (2) 1720]

By 1722 Bo [a přechází na (7) 1733] ///// Su 703 Vi

Vi 3:18 70291 Bj / 1722 Bo / 1731 Su / 703 Vi


Jednodenní oběh v TS 705 obsahuje osobní vlaky mezi Brnem a Nesovicemi či Nemoticemi, v pátek výkon z Brna do Veselí nad Moravou. O víkendech je lokomotiva odstavena:


754.044

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): Bo 3:23 4191 Ns / 4144 Bo / 4145 Ni / 4150 Ma / 18:12 4197 Bo / 4153 Ns

(2)-(4): Ns 4144 Bo / 4145 Ni / 4150 Ma / 18:12 4197 Bo / 4153 Ns

(5): Ns 4144 Bo / 4113 Su / 4120 Bo

odstavena v Brně

odstavena v Brně


Pár osobních vlaků Brno - Kyjov dopravuje "brejlovec" v turnusové skupině 706:


754.012

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Ky 4146 Bo / 4149 Ky

odstavena v Kyjově

odstavena v Kyjově


Lokomotiva zařazená v turnusové skupině 707 je k dispozici v ŽST Brno hl. n. na odstavném nádraží A s pohotovostní soupravou IDS JMK. Změny platné od 12. 6. 2011 jsou vyznačeny červeně:


754.009

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Bo 4:30 - 19:00 souprava IDS

odstavena v Brně
Bo 4:30 - 19:00 souprava IDS

Bo 4:30 - 19:00 souprava IDS


Poslední turnusová skupina 708 představuje pátečně-nedělní jízdu z Brna do Bohumína přes Valašské Meziříčí:


754.016

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): -

(5): Bo vlož739 Kj / 1445 Oa / 19:08 70447 Bi

odstavena v Bohumíně

Bi 14:40 70448 Oa / 1444 Bo


 

V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.4025

1979/10456

92 54 2 754.025-5

 

2011-10-26

T 478.4026

1979/10457

92 54 2 754.026-3

 

2011-10-26

T 478.4046

1980/10900

92 54 2 754.046-1

 

2011-12-10

754025

Na snímku z 29. 7. 2011 pózuje v brněnském depu lokomotiva 754.025 spolu s kolegyní 754.067. Autor snímku -pt-.

754026

"Brejlovec" 754.026 projíždí dne 3. 9. 2011 mezi ŽST Rapotice a Kralice nad Oslavou s R 668. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

754046

Sp 1766 "Pernštejn" dne 18. 9. 2010 mezi ŽST Rožná a Bystřice nad Pernštejnem v čele s "brejlovcem" 754.046. Autor snímku Luboš Šudák.

 

 


 

Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky