Logo

Pár slov o těchto webových stránkách

Jmenuji se Butschek. Alan Butschek. Je mně 56 let, bydlím v Rosicích u Brna a pracuji u Českých drah, a.s., na Odboru oblastní centrum obchodu Východ - pracoviště Brno. Železnice mě provází odmala a stala se mým celoživotním koníčkem. Kromě toho se zajímám třeba o historii brněnské městské dopravy a svůj volný čas věnuji rovněž zájmu o letecký provoz a - když už nejsem pilotem doopravdy - tak alespoň zkouším létat pomocí leteckého simulátoru X-plane se skvěle udělaným Boeingem 737 od Zibo.

Webové stránky jsem založil v květnu 2001 a za dobu jejich existence se rozsah informací docela rozrostl, díky čemuž se můj volný čas zkrátil. Pro snažší orientaci co na mých webových stránkách můžete najít, přidávám krátké povídání.

Osobní vozy

Velký prostor dostávají železniční osobní vozy. Když jsem začal webové stránky tvořit, o železničních osobních vozech se toho moc nedalo zjistit. V té době mohl mít fanoušek tohoto zaměření ve své knihovně tak leda dvě bible v podobě knih Jindra - Frolík: Osobní vozy ČSD z roku 1967 a Jindra - Frolík: Osobní vozy ČSD 1965–1976 z roku 1977, a pak několik vzácných pojednání o vozech od Ing. Maruny, případně schované články z vycházejících časopisů. Existovaly již stránky Parostroje s velmi užitečným katalogem osobních vozů, ale to bylo prakticky vše. Stránky Vagonweb Pavla Dvořáka či Atlas vozů Radka Papeže ještě neexistovaly a kdoví jestli je tehdy měli tito pánové už alespoň v hlavě ve fázi představ... Drtivá většina informací, fotografií a údajů se na internetu vztahovala a dodnes vztahuje k hnacím vozidlům (ale musím uznat že se poměr přeci jenom trochu zlepšil). Když projede někde více či méně zajímavý vlak s více či méně zajímavými železničními osobními vozy, tak lokomotivu najdu asi ve 150 různých záběrech v deseti tématických diskuzních fórech občas nabitých emocemi, ale ty vozy... jó nó, něco ta mašina táhla.

Dal jsem si za cíl poskytnout zájemcům a badatelům o železniční osobní vozy informace o jednotlivých řadách vozů, nápisech na vozech (například za účelem ztvárnění modelu) a jejich celkovému vzhledu a dále přiblížit zákonitosti a způsob označování vozů nebo třeba vysvětlit co je to KOV čili Kartotéka osobních vozů. Naleznete zde řady železničních osobních vozů, které provozovaly Československé státní dráhy (ČSD) přibližně od 60. let minulého století a které nyní provozují České dráhy (ČD) nebo jiní dopravci (například JHMD, stavební firmy v pracovních vlacích, apod.), v některých případech (poštovní, lůžkové vozy) přidávám i jejich osud na Slovensku po rozdělení ČSD.

Každá řada vozů má svoji tabulku, v které jsou uvedeny základní údaje o vozech včetně jejich početního stavu a které domovské stanice je provozují. U některých řad vozů uvádím podrobný přehled jednotlivých vozů ve vnořené tabulce. Význam barvy označení vozu ve vnořené tabulce je následující:
- bez zabarvení ... vůz je provozní, v údržbě, modernizaci, navržený na zrušení, ale není zrušen;
- červeně ... vůz je zrušen, může být už i deaktivován či zlikvidován;
- zeleně ... vůz je provozní a vyčleněn pro zvláštní účely železnice (ČD, Správa železnic), je ve stavu Centra historických vozidel (CHV) Lužná u Rakovníka nebo je majetkem jiného dopravce (TSS, KHKD, ...) nebo muzea (NTM Praha, ...);
- oranžově ... vůz v zahraničí (zejména Slovensko, ale i jiné země) bez ohledu zda je provozní, zrušený nebo zlikvidovaný.

Pozastavím se u problematiky rušení vozů. Zjednodušeně řečeno - stane-li se provozní vůz nadbytečným nebo je například neopravitelně poškozený, bude ve finále zlikvidován (šrot) nebo třeba prodán (například jako ubytovací vůz). Likvidaci předchází proces zrušení vozu. Nejprve Oblastní centrum údržby zažádá o zrušení vozu ("návrh na zrušení") a po přezkumu že je možné či účelné vůz natrvalo vyřadit z provozu (a co víc, úplně se ho zbavit), vyjde po nějaké době rozhodnutí o jeho zrušení. U vozů často uvádím datum zrušení, ale upozorňuji, že datum nemusí být přesné (plus mínus týden i měsíc). Tento časový rozptyl patrně vzniká díky době mezi okamžikem vydání rozhodnutí o zrušení vozu a záznamem tohoto rozhodnutí do evidence, která se pořizuje jinde než se vydává rozhodnutí. Datum zrušení vozu na mých stránkách je tedy potřeba brát s rezervou. Také se mohou stát (a stávají se) případy, kdy vůz úspěšně projde procesem zrušení, ale pak je z nějakých důvodů toto rozhodnutí zneplatněno a vůz se znovu dostává do parku provozních vozů.
Přibližně od roku 2008 se též užívá pojem "deaktivace", což je okamžik, kdy se dříve zrušený vůz vyřadí z KOV (Kartotéky osobních vozů), tedy úplně zmizí z přehledů vozů. U vozů vyjmutých z KOV před tímto rokem se pojem "deaktivace" nepoužívá.

Jednotlivé sekce osobních vozů se snažím z původní, graficky šílené podoby (vím o ní, ale už se mně do toho nechce vrtat), převádět do nového hávu. Zatím je hotová jen část sekcí a bohužel to (pů)jde ztuha, neboť údajů k prověření a zpracování je velmi mnoho. Například nová podoba lůžkových vozů mně trvala čtyři měsíce. S takovou budu třeba jednou dělat podrobný přehled maďarských "bajek" až v pokročilém důchodovém věku... ;-)

V roce 2012 jsem zpracoval jakýsi "rodokmen" osobních vozů, v kterém je graficky znázorněn vývoj jednotlivých řad osobních vozů. Od té doby se hodně změnilo, proto prosím berte tento rodokmen jako zajímavost vtaženou k době svého vzniku, ke které se snad třeba v příštím roce vrátím a upravím ji. To bude pěkná piplačka...

Stránky o osobních vozech by bez pomocí přátel a lidí ochotných se podělit o své informace nebyly tím, čím jsou. Poděkování patří všem přispěvovatelům informací či fotografií, značný podíl pak má:
- Radek Papež ... vytvořením grafické podoby stránek pomocí skriptů php;
- Petr Fiala ... poskytnutím databáze vozů a snímků převážně z období let 2000 až 2005;
- Ivo Mahel ... poskytnutím mnohých užitečných údajů, zejména z oblasti evidence či historie označování vozů;
- Piotr Kilanowski ... poskytnutím snímků vozů všeho druhu, často takových, ke kterým se těžko dostává a lze z nich dovodit historické souvislosti;
- Petr Študent a Aleš Vávra ... sdílením poznatků o poštovních vozech;
- -ü- ... za cenné údaje ze staršího i současného provozu;
- Jan Jílek ... poskytnutím snímků ze staršího provozu osobních vozů;
- Patrik Trnčák ... za přínosné pátrání po původech různých vozů zvláštního určení;
- František Sakalík ... za cenné poznatky zejména u slovenských vozů;
- tým webu Vagonweb (Pavel Dvořák, Martin Zedník, ...) ... za zhotovení malých barevných obrázků jednotlivých řad vozů a za příjemnou spolupráci "mezi weby";
- Michal Jaroš ... za cenné poznatky o restauračních vozech.

Vozidla RPP Brno

V této sekci zaznamenávám nasazení vozidel, které má ve stavu Regionální pracoviště provozu Brno (RPP Brno). RPP Brno se skládá z Provozního pracoviště (PP) Maloměřice a Strojních stanic (SS) Havlíčkův Brod, Horní Heršpice, Veselí nad Moravou a Znojmo. Vozidla jsou zařazena pod "provoz", kdežto do konce roku 2021 se jednalo o zařazení vozidel pod "údržbu", tedy pod Oblastní centrum údržby Východ se svými Středisky údržby Havlíčkův Brod, Horní Heršpice, Maloměřice, Veselí nad Moravou a Znojmo. Jak nové "provozní" sledování, tak i předchozí "údržbové" sledování se shodně kryje s rozlohou bývalého Depa kolejových vozidel Brno, které bylo dnem 30. 6. 2018 rozpuštěno.

Údaje o každé řadě vozidel zaznamenávám na období GVD (grafikonu vlakové dopravy), tzn. od cca poloviny prosince roku jednoho do poloviny prosince roku příštího. Starší GVD jsou k dispozici kliknutím na odkazy na konci stránky příslušné řady vozidla. Některé řady vozidel jsem začal zaznamenávat v roce 2001, takže můžete najít už i 20letou historii.

Dozvíte se zde, která konkrétní vozidla má RPP Brno ve stavu, kam vozidla zajiždějí, zda a do jakých turnusových skupin jsou začleněna. Alespoň 1× měsíčně se snažím udělat aktualizaci, tedy zda je vozidlo provozní či odstavené. Každé hnací vozidlo nebo řídicí vůz jsou zobrazeny na jedné fotografii, snímky průběžně obměňuji. Vlastních fotografií mám naprosté minimum (místo fotografování hnacích vozidel se raději vrtám v tabulkách), a tak poděkování patří fotografům, kteří mně fotografiemi zásobují. Jsou to zejména Tomáš Kašpařík, David Prause, Jakub Matějka, František Bartoš a Peťo Káčer.

Doprava na Rosicku

Tohle je trochu specificky zaměřená sekce určená především pro čtenáře ze zdejšího regionu. Dávám sem infomaci zda se na zdejších tratích vyskytne plánovaná výluka železniční dopravy. Dále je zde k dispozici přehled odjezdů a příjezdů vlaků a autobusů z Rosic do Brna a opačně

Lepenkové jízdenky

Velké téma, jehož webové zpracování je furt někde na začátku. Od cca roku 1980 sbírám železniční lepenkové jízdenky a chci se se čtenáři podělit jednak o informace o mé sbírce a také o téměř zaniklém světě lepenkových jízdenek. Sbírka se pomalu dostává do cílové rovinky, jenže opravdu velmi pomalu. Chybí mně ještě přes 400 jízdenek s čísly, které ve sbírce nemám. Dovoluji si požádat váženého čtenáře, pokud by náhodou měl nějakou lepenkovou jízdenku ve svém archivu, šuplících, na půdě, ..., a podíval se na přehled oněch chybějících čísel, který udržuji v aktuální podobě. O převzetí nebo odkupu jízdenek bychom se určitě domluvili, e-mailová adresa je na konci této stránky.
Na této stránce mě čeká ještě hodně práce.

Různé

Zde naleznete dvě témata. Jedním je malá vzpomínka na publikaci vytvořenou společně s kolegy a vydanou v roce 2006 k 150. výročí železniční trati z Brna do Zastávky u Brna a navazujícímu vlečkovému systému.
Druhým tématem je přehled mechanických závor na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, tedy zařízení které patří neodmyslitelně k železniční dopravě. Mechanické závory jsou na ústupu, tímto mapuji jejich průběžný úbytek.

Levý boční panel

Kromě tohoto vlastního povídání o webových stránkách zde mám několik odkazů:
- Hledám, koupím, vyměním ... pár věcí sháním, pár věcí nabízím, vše se točí kolem jízdních řádů, jízdenek nebo doplňku na "šalinu";
- Starší aktuality ... jednou za čas promazávám titulní stránku, sem z ní odkládám zajímavé snímky;
- Z archivu ... pokud nějaká řada vozidel sledovaných v sekci "Vozidla RPP Brno" se již nevyskytuje, dávám je na tuto stránku; kromě toho zde naleznete pár mých zápisků o řazení vlaků z let 2002 až 2005;
- Odkazy ven ... zde uvádím několik odkazů na zajímavé webové stránky.

Děkuji vám za přízeň mým webovým stránkách a věřím, že zde naleznete něco, co vás zaujme nebo co jste se potřebovali dozvědět. Pokud byste měli nějaké doplnění či nějaký dotaz k obsahu webových stránek nebo měli zájem o spolupráci, kontaktujte mě na e-mailové adrese a.tsch@volny.cz.

Alan Butschek, 25. 6. 2023