Logo

Starší aktuality

Na tuto stránku odkládám z titulní stránky vybrané doprovodné snímky aktualizací.

 

 

Krásné oblé tvary a pohodlné sedáky vydařených vozů původní řady Balm lze obdivovat na páru rychlíků R 1270/1271 "Rakovnický rychlík" Praha hl. n. - Beroun - Křivoklát - Rakovník - Kralovice u Rakovníka. Dopravcem vlaku je KŽC Doprava, s.r.o. S tímto vlakem jsem se svezl 16. 7. 2022 v úseku Křivoklát (kde vystoupilo hodně cestujících jedoucích z Prahy) - Kralovice u Rakovníka a zpět. Na snímku probíhají přípravy k odjezdu R 1271 v nákladišti a zastávce Kralovice u Rakovníka. Vlak byl sestaven z "bardotky" 749.259-8 (ex 752.065 ex T 478.2065, ČKD 1970/7645) a dvou "dlouhých balmáků" - Bmx765 50 54 20-29 205-2 (ex 50 54 20-29 113-8 ex 050.029-8 ZSSK ex 70 56 20-09 029-4 ŽSR ex Bmx 70 54 20-09 029-6 ex Balm 70 54 20-09 029-6 ex Balm 5257, Studénka 1966/67744) a Bmx765 50 54 20-29 132-8 (ex 050.037-1 ex Bmx 70 54 20-09 150-0 ex Balm 70 54 20-09 150-0, Studénka 1968/69438). Vlak jezdí v nepracovní dny do 30. 10. 2022, ale pozor! Kvůli nepřetržité výluce v úseku Rakovník - Roztoky u Křivoklátu, která se má konat od 5. 9. do 6. 11. 2022, bude "Rakovnický rychlík" veden od 10. 9. 2022 náhradní autobusovou dopravou.

bmx

V první půlce roku 2022 mně udělaly dvě úžasné dámy velkou radost, a sice věnováním pěkných hromádek jízdenek do mé sbírky lepenkových jízdenek. Nejprve jsem se rozjel do Strážnice (děkuji za trpělivost!), abych si z velmi milé návštěvy odvezl krabičku jízdenek především z někdejšího dojíždění do škol. Za několik dnů jsem dostal úplně náhodou z nedalekého Veselí nad Moravou nabídku zaslání "lepenek" z obdobných cest od další milé paní, slovo dalo slovo a druhý den pošťák zvonil (dvakrát, jsem rád že se tyhle tradice u České pošty pořád drží) s balíčkem. Chci oběma ještě jednou touto cestou poděkovat... za ochotu, nezištnost a myslím že i společnou radost že se tyhle "kartičky" neocitnou v popelnici, vždyť je to vlastně dokument o určité etapě života.

lepenky dary

Velmi pěknou zajímavost zachytil v pátek 15. 1. 2021 Tomáš Kašpařík mezi zastávkami Vrahovice a Kraličky. Na přípřeži R 907 "Bouzov" se totiž objevil slovenský "potkan" 350.012. Ze Slovenska přijel do Brna na přípřeži vlaku EC 280 "Metropolitan", v Brně přešel na R 907 a v Olomouci následně stanul v čele výchozího Ex 129 "Valašský expres" do Horní Lidče. Tím došlo na "Valašských expresech" k vystřídání do té doby zde nasazované zapůjčené lokomotivy 163.062. Jako vlaková lokomotiva na R 907 jede brněnské "eso" 362.039 se soupravou vozů Bdtee276 50 54 20-46 010-5 + AB349 51 54 39-41 044-7 + Bdtee276 50 54 20-46 005-5 + AB349 51 54 39-41 028-0.

350012

Železniční doprava na trati Brno - Břeclav byla 13. 7. 2021 paralyzována poruchou zabezpečovacího zařízení mezi ŽST Modřice a Hrušovany u Brna. K jednokolejnému provozu mezi zmíněnými stanicemi z důvodu výstavby Odb Rajhrad se přidala nutnost jezdit mezistaničně, a to od nočních hodin někdy brzy po půlnoci až do půl desáté dopoledne. Tím se dramaticky snížila propustnost tratě. Vlaky jezdily s výrazným zpožděním nebo byly odříkány a vedeny náhradní autobusovou dopravou, v horším případě nebyla náhrada žádná. Protože shodou okolností se na vlaku Os 4601 jedoucího z Křižanova nacházely vozy se závadami, provedl se v Brně hl. n. přestup do pohotovostní soupravy IDS JMK. Ta vyrazila v čele s "brejlovcem" 754.018 (ex T 478.4018, ČKD 1979/10449) do Hustopečí u Brna, kam přijela se zpožděním 15 minut. Plánované obraty v Hustopečích u Brna toho dne vzaly za své, takže lokomotiva 754.018 se v Hustopečích u Brna zdržela nakonec až do 13:40 h, kdy odjela do Brna jako Sv 11914. Snímek v Hustopečích u Brna pořídil Jakub Matějka.

754018

Pravidelné zapojení lokomotiv řady 714 do traťových výkonů na jižní Moravě se v prosinci 2018 přesunulo ze Znojma do Brna. Po celý GVD 2018/2019 v pracovní dny odpoledne vyjela souprava v řazení 714 + 2 Bmx765 z Brna-Maloměřic jako Sv 4147 do Brna-Židenic a dále již s cestujícími jako Os 4147 do Nemotic. Odtud se souprava vracela jako Os 4152 do Brna, ale pouze do Slatiny. Po objetí soupravy "lachtanem" se jelo pod označením vlaku Os 4153 opět do Nemotic. "Lachtan" zde opět objel soupravu a následovala jízda vlaku Os 4182 na nocování do Nesovic. Ráno se pokračovalo jako Os 4104 do Brna hl. n. Odchylka nastávala v pátek, bližší popis je k dispozici zde u turnusové skupiny 707. Tehdy se do provozu aktivně zapojovalo 8 vozů řady Bmx765, jejich skutečná nasazení v GVD 2018/2019 jsou zachycena v tabulce. Na snímku je dne 20. 11. 2019 zachycen vlak Sv 4147 po svém výjezdu z Brna-Maloměřic, stojící před vjezdovým návěstidlem Odb Brno-Židenice z. Souprava je sestavena z vozidel 714.223 [ČKD 1996/16914, ex T 466.0187 (TSM 1978/44230188)] + Bmx765 50 54 20-29 120-3 (ex Balm 70 54 20-29 113-8, Studénka 1968/69401) + Bmx765 50 54 20-29 122-9 (ex Balm 70 54 20-29 132-8, Studénka 1968/69420). Autorem snímku je strojvedoucí tohoto vlaku, Jakub Matějka.

714223

Tentokrát se musím trochu pochlubit. Sbírka lepenkových jízdenek, kterou vedu již 40 let (hrozný číslo!), se po čase dočkala opět mediálního zdokumentování. V květnu 2020 se za mnou vypravil pan Jiří Dlabaja, aby natočil o mém dlouholetém sklonu ke sbírání železničních lepenkových jízdenek a železničních jízdních řádů reportáž do televizního magazínu POZOR VLAK. Jak natáčení dopadlo můžete shlédnout v 87. dílu magazínu POZOR VLAK (https://www.youtube.com/watch?v=pq64_8VVUUI). A jak se v závěru reportáže praví, budu velmi rád, pokud najdete a nabídnete mně lepenkové jízdenky, kterými bych mohl pokračovat v kompletaci či "vyšperkování" sbírky. Na snímku Jiří Dlabaja při úpravě reportáže drží v ruce příležitostné lepenkové jízdenky vydané v roce 2018 k zahájení sezóny na turistické lince T4 z Mostu do Lovosic.

pozor vlak

V pátek 16. 8. 1982 jsem odjížděl s kamarádem na pár dnů na výlet po Moravě a Čechách. Každý s jízdenkou v ceně 14 Kčs jsme odjížděli vlakem Os 4704 z Brna hl. n. s odjezdem v 09:38 h do Skalice nad Svitavou, kde jsme přestupovali na Os 14707 do Mladějova na Moravě. Po cestě jsme stačili udělat z okna vlaku výcvak trojznakové předvěsti ŽST Rájec-Jestřebí ve směru od Skalice nad Svitavou. Trojznaková předvěst bývala vybavena bílým, červeně orámovaným, ramenem s hrotem. Podle tehdejšího Návěstního předpisu ČSD D 1 mohla návěstit tyto návěsti: a) návěst 5, Výstraha, b) návěst 6, Volno a c) návěst 7, Pomalu. U návěsti Pomalu zůstal žlutý terč sklopený stejně jako u návěsti Výstraha, avšak bílé rameno se pootočilo šikmo o 45° (hrot ramena směřoval od kolejí). Noční návěst tvořilo horní žluté a spodní zelené světlo.

predvest

Koncem léta 2020 uplynulo 115 let od zahájení provozu (17. 9. 1895) na ani ne 3 km dlouhé trati Hrušovany u Brna - Židlochovice, kterou postavila Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB). Tím byl napojen židlochovický cukrovar na železniční síť. Osobní doprava byla provozována do roku 1979. Po následném útlumu nákladní dopravy a chátrání se tato trať dočkala modernizace a obnovení osobní dopravy, pravidelný provoz byl zahájen s prvním dnem platnosti GVD 2019/2020, tzn. 15. 12. 2019. Jak vypadala židlochovická stanice v roce 1945, ukazuje dobový plánek. Do něj byl o 9 let později, v roce 1954, vyznačen aktuální stav. Žlutá barva znamená zneplatnění původních údajů, červená barva jsou údaje nové.

plánek židlochovice

Před půl rokem jsem zde uveřejnil popis vzhledu lepenkových jízdenek Císařsko-královských státních drah kkStB na základě vzorů jízdenek popsaných v Ročence státních a soukromých drah Československé republiky pro rok 1931/1932. Po více jak 4 měsících studia dochovaných fotografií a skenů lepenkových jízdenek kkStB, zhruba od přelomu 19. a 20. století až do roku 191,8 pro zájemce na tomto místě uveřejňuji ukázky lepenkových jízdenek kkStB s komentáři. Smyslem je vytvořit ucelenější přehled skutečných jízdenek na jenom místě řazené podle druhů a roků jejich tisku či výdeje, aby si zájemce mohl udělat obrázek o postupném vývoji tisku a pravidel výdeje lepenkových jízdenek. Budu potěšen, pokud moje pojednání laskavého čtenáře zaujme, případně mu pomůže zatřídit dochované exponáty jízdenek. Obrázky dochovaných jízdenek hodlám dle časových možností (trochu teď kvůli tomu dostávají "na frak" sekce s osobními vozy...) postupně doplňovat. Uvítám vaše doplnění, opravy, dotazy či ukázky lepenkových jízdenek které vlastníte, mailová adresa zní a.tsch@volny.cz.

Bezesporu kuriózní sestavu motorového vozu s lůžkovým vozem zachytil Jan Máca v Jihlavě dne 26. 5. 2019. Ten den probíhalo "střídání stráží" v Telči; do Havlíčkova Brodu odjel motorový vůz 810.667 a místo něj do Telče najížděl motorový vůz 810.587 (Studénka, 1982/85820), trasa z Havlíčkova Brodu do Telče byla zavedená jako Sv 11877. V Jihlavě tento motorový vůz dobral vůz A24 52 54 70-40 166-8 (ex WLAB 51 54 64-40 166-7, Görlitz 1981), jednalo se o doprovodný vůz k parní lokomotivě 310.093.

810 plus wlab

Konečně nastala doba, kdy sem mohu doplnit třetí díl vzhledu lepenkových jízdenek za dob Rakousko-Uherska. Text je rovněž zpracován podle Ročenky státních a soukromých drah Československé republiky pro rok 1931/32. V této části naleznete popis lepenkových jízdenek u železničních společností : Buštěhradská dráha BEB, Česká severní dráha BNB, Česká západní dráha BWB, Severní dráha císaře Ferdinanda KFNB, Rakouská severozápadní dráha ÖNWB, Ústecko-teplická dráha ATE a krátce o jízdenkách německých říšských drah a na Slovensku.

upoutávka

Podle Ročenky státních a soukromých drah Československé republiky pro rok 1931/32 jsem dokončil další kapitolu o tom, jak vypadaly lepenkové jízdenky za dob Rakousko-Uherska. Po Císařsko-královských státních drahách kkStB přichází na řadu lepenkové jízdenky vydávané Rakousko-uherskou společností státní dráhy StEG (K. k. privilegierte österreichisch-ungarische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft).

lepenkové jízdenky upoutávka

Do rukou se mně dostala na pár chvil Ročenka státních a soukromých drah Československé republiky pro rok 1931/32. Pan Dr. Karel Nechvíle, toliko ministerský rada a přednosta departement v ministerstvu železnic v této publikaci popsal lepenkové jízdenky v pojednání "O zevní úpravě jízdenek na státních a některých soukromých drahách v býv. Rakousku". Je to velmi zajímavá a zejména ojedinělá publikační činnost zabývající se historií lepenkových jízdenek na našem území. Rozhodl jsem se podělit o tyto informace se zájemci na mých webových stránkách. Po dvou měsících od zveřejnění kapitoly o vzniku lepenkových jízdenek v Anglii tak zveřejňuji novou kapitolu do sekce "Lepenkové jízdenky", a sice o úpravě lepenkových jízdenek na Císařsko-královských státních dráhách kkStB.

lepenky upoutávka

Na jeden rok - po období platnosti GVD 2018/2019 - došlo k převedení motorových lokomotiv řady 714, neboli "lachtanů", z trati Znojmo - Břeclav na "vlárskou" trať, konkrétně na úsek Brno - Nemotice. "Lachtan" zde jezdil v pracovní dny v odpolední době s návratem do Brna ráno následujícího dne; v pátek se vracel do Brna ještě týž den. Na "vláru" jezdily pravidelně i letité, nicméně stále pohodlné, přípojné vozy řady Bmx765. Od pondělního odpoledne do pátečního rána se protkávaly oběhy obou dvou řad vozidel. V pátek 15. 2. 2019 připadl výkon lokomotivě 714.226 (ČKD 1997/16917, ex T 466.0126) a přípojným vozům Bmx765 50 54 20-29 136-9 (Vagónka Studénka, 1968/69813, ex Balm 70 54 20-29 178-1) a Bmx765 50 54 20-29 134-4 (Vagónka Studénka, 1968/69442, ex Balm 70 54 20-29 154-2). Na snímku Tomáše Kašpaříka byla tato souprava jedoucí jako Os 4181 zachycena na klesání vedoucím z Brankovic do Nemotic. Ještě doplňuji že Znojmo o "lachtany" úplně nepřišlo, zaskakují zde při poklesu provozního stavu motorových vozů či jednotek.

714226

Po dolnoloučském viaduktu jezdily elektrické jednotky řady 560, alias "panťáky" zcela běžně až do prosince roku 2009, kdy se z tratě 250 stáhly ve prospěch vozebních ramen na tratích 260 z Brna do Březové nad Svitavou a 300 z Brna do Vyškova na Moravě. V důsledku nepřetržité výluky v Řikoníně a mezi Řikonínem a Vlkovem u Tišnova v roce 2018 se "pantograf" opět na trať 250 dostal, byť jen jednou za týden v cyklistické sezóně. Z Brna vyjížděl o sobotách v období 6. 4. - 31. 10. 2018 na Os 4618 do Vlkova u Tišnova, zde otočil na Os 4615 do Břeclavi a na Os 4602 se vrátil do Brna. Na snímku pořízeném Tomášem Kašpaříkem dne 28. 9. 2018 je elektrická jednotka 560.021+560.022 zachycena při jízdě Os 4615.

pantograf na viaduktu

Při nedávné návštěvě Centra historických vozidel Lužná u Rakovníka v roce 2018 jsem si na zdejší výstavce rád prohlédl exponáty pražcových hřebíků a připomněl jejich význam. Pro většinu z čtenářů této webové stránky nebudou tyto informace nové, ale třeba někoho může taková drobnost vyskytující se na našich tratích překvapit... :-)

hřeby

Provoz na V. a VI. nástupišti brněnského hlavního nádraží utichne v pondělí 16. 7. 2018. Již nyní jsou ale některé pohledy v této stanici nevratnou minulostí, jako například kolej číslo 603 vedoucí podél rampy nákladiště "Amerika". Pohled na tuto kolej od - dnes již bývalé - jídelny za VI. nástupištěm jsem zachytil fotoaparátem dne 26. 4. 2018.

kolej 603

Lokomotiva 754.059 (ex T 478.4059, ČKD 1980/10913) spadala v roce 2014 pod DKV Plzeň, odkud byla 7. 11. 2014 převedena pod DKV Brno, aby mohla na Slovensku pomoci zvládat předpokládaný nápor cestujících po zavedení bezplatné přepravy pro studenty a důchodce. Jak se ukázalo, tak kaše nebyla tak horká jak se původně zdálo a "brejlovec" se 31. 12. 2014 vrátil ze Slovenska zpět do Brna a 10. 1. 2015 byl převeden pod DKV Česká Třebová, kde je veden doposud. Jak se ale ukázalo, na českotřebovských výkonech se od té doby podílela tato lokomotiva minimálně a svůj "domov" ve formě zapůjčeného stroje si našla v Brně. Sem přijela 30. 5. 2015 a do České Třebové se vrátila až po více jak roce, 22. 9. 2016. Netrvalo dlouho, a 3. 12. 2016 se opět objevila v Brně, vydržela zde ale jen měsíc (do 3. 1. 2017), pak se znovu přesunula z České Třebové do Brna 24. 2. 2017 a působila zde téměř rok, konkrétně do 9. 1. 2018. Následoval přesun do Bohumína, čímž se (natrvalo?) uzavřela kapitola působení na výkonech DKV Brno.
Na snímku Tomáše Kašpaříka je lokomotiva 754.059 zachycena dne 24. 3. 2018 v ŽST Frenštát pod Radhoštěm na obratu mezi Os 3132 a Os 3137. V pozadí se nachází brněnský "brejlovec" 754.012, který převezme vlak Sv 1644. Za normálních okolností by tato sitauce nenastala, avšak "dvanáctka" byla neschopná, spěšný vlak odřeknut a soupravu i s neschopným "brejlovcem" odtáhl do Valašského Meziříčí "kocour" 742.280.

754059

V pátek 1. 12. 2017 proběhla prohlídka trakčního vedení v ŽST Šatov. Za tímto účelem vyjel z Břeclavi do Šatova montážní vůz pro kontrolu a údržbu trakčního vedení 99 54 9 439 013-2 jako vlak Služ 101827. Tento vůz vznikl ve Vagónce Studénka v roce 1972 pod výrobním číslem 72975 a obdržel označení M 250.0025. Od roku 1988 se označení změnilo na 893.025 a následně v roce 1997 na MVTV 3-025. Na snímku Tomáše Kašpaříka je tento vůz zachycen v ŽST Valtice na své zpáteční jízdě, kdy byla jeho jízda zavedena jako Služ 101828.

mvtv-valtice

Sezónní provoz na trati Břeclav - Lednice v roce 2017 zajišťoval motorový vůz 801.463 (ex M 131.1463) spolu s přípojným vozem BDtax029 55 54 93-29 234-9 (ex BDlm 6-2123), a to až do 17. 9. 2017, kdy došlo na "hurvínkovi" k závadě na převodovce a do provozu již nezasáhl. Provoz po zbývající dny zajišťoval historický přípojný vůz tažený motorovým vozem 809.239 či 809.358. Až úplně na poslední den provozu, 28. 9. 2017, vyrazil situaci zachraňovat motorový vůz 830.018 (ex M 262.018), přípojný vůz se v tento den nepoužil. Na snímku Tomáše Kašpaříka projíždí "dvěstědvaašedesátka" jako Os 24525 mezi zastávkami Lednice rybníky a Charvátská Nová Ves.

830018_Lednice

Cílem níže uvedeného snímku je nalákat zvídavého čtenáře na prohlídku právě zpřístupněné "překopané" verze stránek o služebních vozech a služebních vozech s poštovním oddílem. Nová stránka obsahuje služební vozy a služební vozy s poštovním oddílem vyráběné v letech 1955–1976 a dodávané k ČSD, tedy původních řad Da, Dsa, DFa a DFsa.
Snímek pořízený Ivo Mahelem v září 1994 v Praze Masarykově nádraží dokumentuje vůz D 50 54 99-18 313-3 (ex Da 7480, Bautzen 1960); vůz je neprůchozí, jsou na něm znatelné stopy po čelních oknech a světlech, resp. reflektoru. Tento vůz prošel experimentem, při kterém se zkoušela jeho úprava na vůz řídicí. Máte-li jakékoli upřesňující informace k této úpravě vozu a chcete-li se podělit s ostatními čtenáři o tyto informace, napište mně prosím na mail a.tsch(zavináč)volny.cz.

ridici-vuz-rady-d

Během nepřetržité výluky Řikonín - Vlkov u Tišnova, která proběhla v období od 1. 7. do 8. 9. 2017 se přeci jen na trati Brno - Okříšky objevila alespoň trošku nějaká nákladní doprava "navíc". Působily zde například lokomotivy řady 721 a 726. A právě "karkulku" 726.532, která patří občanskému sdružení Hrbatá Máňa se mně podařilo narychlo zachytit 31. 7. 2017 při návratu z Okříšek do Brna dolního nádraží v Tetčicích. Jela pod hlavičkou dopravce "LTE Logistik a Transport Czechia" jako Lv 54691. Z Okříšek stíhala jet stále před vlakem Os 4811 až do Rapotic, kde ji "přibrzdil" protijedoucí Os 4812, pak po něm z kopce "sklouzl" Os 4811 a vyjel R 662 a po vykřižování s Os 4814 v Zastávce u Brna "karkulka" sjela do Tetčic. Jenže tady zůstala stát proti Os 4832; kdyby se dopředu vědělo, že "osobák" bude mít nějaké problémy a do/z Střelic dojede i odjede "se čtyřma", tak by to do Střelic na dvoukolejku ladně stihla. V Tetčicích nakonec musela počkat na Os 4832, R 663, Os 4837 a konečně po příjezdu Os 4834 odjela ku Brnu.

karkulka

Snímek Martina Kubáta nás vrací do pátečního večera 7. 7. 2017, kdy se brněnskými ulicemi u řeky Svratky projel z železniční stanice Brno dolní nádraží do areálu BVV (Veletrhy Brno, a.s.) a zpět zvláštní vlak objednaný pro zahraniční příznivce (nejen) dieselové trakce. Vlak přijel do Brna dolního nádraží ze Šakvic jako Zvl R 10068 a po projetí vlečky odjel z Brna dolního nádraží do Tišnova jako Zvl R 10070, kde pro tento den souprava svoji jízdu po jihomoravských tratích ukončila. Souprava jela v řazení 751.001 + B041 50 54 20-41 198-3 + AB043 50 54 39-40 276-7 + BDs046 50 54 82-40 001-5 + A040 50 54 19-46 086-8 + 714.028.

bvv-751001

Bezesporu kuriozní osud potkal tři bývalé československé "speciály". V rumunském městě Vişeu de Sus se u zdejší železniční stanice nachází hotel na kolejích "Carpatia Express", který tvoří vozy dodané sem ze Slovenska. Červeno-krémově zbarvený restaurační vůz je původní vůz WR 51 54 88-81 025-6 (Bautuen 1976/183), poslední provozní označení na Slovensku nesl WR 51 56 88-81 025-4. Modro-krémově natřené jsou dva lůžkové vozy, a sice původní WLAB 51 54 64-40 121-2 (Görlitz 1978/40121-2/78) a WLAB 51 54 64-40 106-3 (Görlitz 1978/40106-3/78). Tyto vozy dojezdily u ZSSK jako vozy WLAB 51 56 70-40 017-2 a WLAB 51 56 70-40 002-4. Autorem snímku je Ariel Ciechański, informaci zprostředkoval Piotr Kilanowski, oběma pánům velmi děkuji.

carpatia-express

Se zaujetím sleduji zprávy, fotografie a videa z nasazení "bardotky" 749.121 na Posázavském pacifiku (pozn.: text z května 2017). Konkrétně tato lokomotiva je z různých důvodů moje "srdcová" a tuze rád bych se na ní chtěl (zase) jednou svézt... Fotograf Ladislav Kašík se 14. 9. 1986 při oslavách 130 let trati Brno - Zastávka u Brna pohyboval na trati a ve Střelicích zvěčnil tuto krasavici, tehdy ještě pod označením T 478.1121.

t4781121

V současné době (pozn.: text z dubna 2017) se po večerech věnuji sbírce lepenkových jízdenek. Narazil jsem na malou zajímavost: jízdenky vydané z téže stanice ale z různých dvou výdejen, ve stejné relaci a se stejným pořadovým číslem. Jak dokládá snímek, jedná se o jízdenky vydané v Jemnici z výdejny A a z výdejny B za poloviční jízdné v ceně 4 Kčs. Takže na tyto jízdenky platné v pásmu 51–60 km od výdejny jel někdo buď na jih do Znojma či Citonic nebo na sever do Okříšek, Krahulova nebo Číchova. Obě jízdenky nesou stejné pořadové číslo 00933, jízdenka z výdejny A byla vydána 1. 11. 1981 a jízdenka z výdejny B dne 31. 1. 1982. To vypovídá o víceméně rovnoměrném prodeji jízdenek této relace z obou výdejen. První balíček jízdenek s čísly 00001 až 00100 byl v ternionech obou výdejen zcela jistě založen v roce 1977 po změně tarifu ke dni 22. 5. 1977, což znamená, že měsíčně se vydávalo v každé výdejně cca 17 jízdenek této relace. Porovnání obou jízdenek je zajímavé i z hlediska typografického, neboť jsou zřejmé drobné odchylky jednak v usazení tiskových řádků a jednak v samotných literách. Jízdenky tiskla výrobna jízdenek ve slovenských Vrútkách.

jizdenky-jemnice

O odchodu několika vozů řady Bmx765 do Polska se už nějakou dobou hovořilo a 16. 2. 2017 se záměr přesunu stal skutečností. Na snímku Filipa Novotného stojí čtveřice vozů Bmx765 50 54 20-29 136-9 + 50 54 20-29 114-6 + 50 54 20-29 128-6 + 50 54 20-29 137-7 v PJ Maloměřice, kam jej vlakem Lv 70082 dovezla dvojice "brejlovců" 754.062 + 750.704. Ještě tentýž den v 20:50 h se daly tyto vozy do pohybu ve vlaku Sv 262003 / 100847 vedeným lokomotivou 362.172 do Bohumína, kam dorazily dvě minuty před půlnocí. Jak se ale později ukázalo, do Polska nakonec vozy nikdy nedojely...

bmx-plr

O dvě desítky let zpátky nás zavede snímek jehož autorem je David Prause. Dne 20. 8. 1996 byl v depu na Brně dolním zachycen "brejlovec" 750.175 (ČKD 1974/9171). Tato lokomotiva prošla později rekonstrukcí a dnes jezdí pod označením 753.784 u společnosti TSS.

750175

Podobně jako v roce 2015 vypomohly patrové vozy zvládnout návoz a odvoz návštěvníků akce Putování slováckým vinohradem, který se pořádá v Mutěnicích a letos na něj připadla sobota 8. 10. 2016. Z Havlíčkova Brodu do Brna najely za tímto účelem čtyři patrové vozy řady Bdmteeo294. Na snímku Filipa Novotného je zachycena souprava vlaku Sp 1929 po příjezdu do ŽST Mutěnice ve složení lokomotivy 754.016 a čtyř vozů Bdmteeo294 50 54 26-18 105-1, 120-0, 104-4 a 101-0.

mutenice-patra

V Brně hl. n. pobíž "uhelných hrází" pobýval obytný vůz 55 54 89-29 010-9 dopravce Traťová strojní společnost, který cestuje spolu s Automatickou strojní podbíječkou typu ASP 08-475 UNIMAT 4S pojmenovanou "Karla". V Brně jsem vůz nestihl zvěčnit, tak alespoň připojuji pohled na tuto soupravu z ptačí perspektivy v ŽST Prosenice. Snímek jsem pořídil 28. 9. 2016 z vírníku typu AutoGyro MT-03/MTOsport, imatrikulace OK-TWC 20.

prosenice-asp

V úterý 13. 9. 2016 došlo mezi zastávkou Vnorovy a ŽST Strážnice na železničním přejezdu P8139 ke střetu vlaku Os 2710 s traktorem. Řidič traktoru na místě zemřel, ve vlaku se zranilo 8 cestujících. Os 2710 byl sestaven z motorové jednotky 814.209+014.005+814.210 s postrkem do Strážnice v podobě motorového vozu 810.223, který takto najíždí pro Os 2741. Ze snímku Rostislava Rychlíka pořízeného 15. 9. 2016 ve Strážnici je zřejmý rozsah poškození "Regionovy".

814209-vnorovy

Brněnská "žehlička" 210.023 je od 23. 7. 2016 k dispozici v Českých Budějovicích pro zajištění vozby osobních vlaků v úseku Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou během akce Olympijský park Lipno. Přeprava z Brna proběhla zmíněného 23. 7. 2016, lokomotiva poprvé vyjela 5. 8. 2016 do Lipna nad Vltavou a zde byla nasazena až do 16. 8. 2016, kdy se vrátila do Českých Budějovic. Na snímku Juliana Mandeville je dne 7. 8. 2016 zachycen "žehličkový pantograf" s Os 19028 na vjezdu do Loučovic v řazení 210.023 + Bdmteeo294 50 54 26-18 126-7 + Bdmteeo294 50 54 26-18 124-2 + 210.059.

210023-lipno

Několik lůžkových vozů vyrobených ve východoněmecké vagónce ve Zhořelci v roce 1974 se dodnes využívá jako obytné či doprovodné vozy různých tuzemských dopravců. Jedním z nich je i obytný vůz OV s označením CZ-TSS 60 54 89-29 029-2. Tento vůz byl vyroben s výrobním číslem 64-80 104/74 a u ČSD zařazen jako vůz WLAB 51 54 64-80 104-9, jednalo se o poslední vůz série z roku 1974. Po svém vyřazení z pravidelného provozu se dostal do parku pracovních vozů a prošel několika přeznačeními: 51 54 64-80 104-9 → 44659 → 63 54 00-50 051-1 → 60 54 99-29 002-7 až konečně do současného označení 60 54 89-29 029-2. Rok vyřazení z pravidelného provozu chybí, někdy před rokem 2000 byl spatřen v MTH Hranice na Moravě jako měřicí vůz, nyní slouží jako obytný vůz k podbíječce u TSS Hradec Králové, dom. st. Hulín. Snímek jsem pořídil 15. 7. 2016 na brněnském hlavním nádraží.

wlab74-104

V pondělí 11. 4. 2016 do Brna dorazil zajímavý vůz Bdt754 50 54 20-29 001-5, přijel na konci vlaku Sp 1977 řazen za lokomotivou 362.082. Měl by zde spolu s druhým vozem 002 (ten je zatím v DPOV Nymburk) najít domov, počítá se s nimi na vozbu osobních vlaků mezi Znojmem a Břeclaví. Zajímavé na těchto vozech je skutečnost, že se jedná o bývalé vozy 2. třídy k sezení kombinované s bufetovým oddílem řady BRam (Studénka 1969). Část vozů 11vozové série byla určena do souprav expresu Vindobona, část do vnitrostátních rychlíků. Není vyloučeno že jeden nebo druhý vůz byl v 70. letech ve stavu brněnského vozového depa, neboť po ukončení nasazování vozů řady BRam do Vindobony přešly vozy na jiné výkony, mimo jiné do Brna na rychlíky MR 725 až 728 Brno - Nové Zámky. Na snímku Filipa Novotného z 11. 4. 2016 je vůz 001 zachycen po svém příjezdu z Nymburku a České Třebové na brněnském hlavním nádraží při odjezdu soupravy na odstavné nádraží.

bdt754

Rok 2016 si "posvítil" na označení železničních osobních vozů určených pro zvláštní účely, tady například vozy historické, vozy v nehodových vlacích apod. Důvodem je nutnost přizpůsobit 12místné číselné označení vozů podmínkám stanovených v TSI (technické specifikaci pro interoperabilitu) i u této nemalé skupiny železničních vozů. V Kartotéce osobních vozů byla provedena "orba" v kódech série 0xx, dochází k jemnějšímu rozdružení historických vozů podle svých původních řad, jsou stanoveny nové řady vozidel a 12číselné označení vycházející z pravidel TSI. Označení vozů začínající číslicemi 40 a 80 se tak stane ve velmi krátké době minulostí, třeba i to na snímku pořízeném 18. 8. 2005 v Lužné u Rakovníka. Jedná se o vůz původního označení DFa 8031, později označeném 51 54 91-18 015-2 (Bautzen 1961/17).

oznaceni-zu

Jiný princip přístupu na nástupiště oproti našim železnicím mají ve Velké Británii. Navštívil jsem pouze několik železničních stanic nebo využívanějších zastávek, takže je možné že na malých zastávkách je to jinak. Alespoň kolem Londýna je to ale podobné - na a z nástupiště se cestující dostane jen přes turnikety, u kterých se navíc většinou nachází železniční zřízenci. U turniketu se přiloží jízdní doklad ke čtecímu zařízení nebo se "prožene" útrobami turniketu. Kdo ale má jízdní doklad, který čtecí zařízení v turniketu nerozezná, musí jít ke zřízenci. Ten jízdní doklad prohlédne, posoudí jeho platnost a na svoji speciální kartu otevře speciální průchod. Ovšem zřízenci nebývají všude. Na snímku, který jsem pořídil 23. 1. 2016 na zastávce Luton Airport Parkway, se u zadního vchodu u pěší stezky ve směru od letiště nikdo nenachází. V takovém případě je nutné přistoupit ke stojanu "Help point" (na snímku označen šipkou) a zmáčknout tlačítko. Na monitoru se briskně objeví tvář zřízence s poněkud plechově znějícím "helou" a jemu je potřeba po "gud móning" s patřičným - a tak trochu prosebným - úsměvem vysvětlit, že máte třeba "internejšn tykyt" a chcete "entr" dovnitř, jako to bylo v mém případě. Stojan má dvě kamerky. Horní je na úrovni obličeje aby vám zřízenec viděl pěkně do obličeje a zhruba v úrovni pasu je spodní kamerka, na kterou je potřeba zblízka ukázat svůj jízdní doklad. Železničář po shlédnutí jízdního dokladu vyhodnotí jízdní doklad (ve složitějších případech spíše stylem "co neznám uznám") a otevře průchod. Pak stačí už jen zdvořilé "senkjú" a "baj baj"...

luton

Již 35 let uběhlo od akce uspořádané tehdejším Provozním oddílem Brno na trati Moravské Bránice - Oslavany, při níž vyjelo několik parních lokomotiv, v Oslavanech se nacházela výstava lokomotiv a proběhl další doprovodný program. V sobotu 27. 9. 1980 se tak v Oslavanech objevily parní lokomotivy 310.134, 354.1217, 422.025 a 433.021. Nejednalo se přitom o žádné kulaté výročí tratě, nýbrž o rozloučení se s parním provozem v rámci Provozního oddílu Brno, v pozadí akce bylo též 60. výročí Oslavanské stávky. Připojuji sken mé vstupenky a dále snímek Ladislava Kašíka zachycující ruch v Oslavanech. Vlevo se nachází lokomotiva 433.021, uprostřed 354.1217 a vpravo "pilštyk" T 466.0218 se soupravou pravidelného vlaku, pravděpodobně se jedná o Os 24511 Oslavany 14:59 - Moravské Bránice 15:20.

oslavany-vstupenka

oslavany1980

Po lůžkových vozech jsem po 28. 9. 2015 dokončil novou podobu stránky o vozech salonních a společenských. Snímek nápisů na salonním voze 51 54 89-80 001-8 (původně označený 51 54 89-80 061-2, Bautzen 1968/S116) pochází z 20. 6. 2007 z výstavy Czech Raildays v Ostravě.

salon001

Skoro 20 roků uplynulo od pořízení snímku Františka Bartoše, na němž je zachycena jihlavská "bardotka" 749.051 při zkoušce brzdy na koleji 5k u V. nástupiště brněnského hlavního nádraží. Jednalo se (po stroji 751.039) o druhou lokomotivu řady 751 u níž byl vyjmut parní generátor "pegas" a nahrazen topným alternátorem pro možnost elektrického vytápění vlaků. Lokomotiva 751.051 byla takto upravována ve svém depu v Šumperku a na dokončení úpravy a provoz s byla předána do jihlavského depa. Snímek pochází z října 1996.

749051-1996

Aktualizace stránek ke dni 8. 8. 2015 se projevila v překlopení stránek o lůžkových vozech do nové podoby. Jednak jsou oproti staré verzi stránek doplněny nové údaje, ale zejména se zde objevují řady lůžkových vozů dodaných k ČSD v letech 1956 až 1974, které jsem doposud neměl zpracované.
Na prohlídku stránek se vás pokusím navnadit ilustrací lůžkového vozu řady WLAB z roku 1974. Autorem je Piotr Kilanowski, který rovněž poskytl početnou databázi fotografií lůžkových vozů.

wlab74a

wlab74

Z webu Muzea vlakové pošty se dozvídáme, že 1. 8. 1850 projela Moravou první vlaková pošta. Muzeum vlakové pošty, Česká pošta a Poštovní muzeum vypravily k tomuto výročí zvláštní vlak s vozem muzejní vlakové pošty v podobě lokomotivy 742.230 ČD Cargo a vozu Postw 50 54 90-40 367-0 (Studénka 1985). Na snímku Tomáše Kašpaříka přijela vlaková pošta dne 20. 6. 2015 jako Nex 10165 do železniční stanice Přerov.

vlakova-posta

V neděli 26. 4. 2015 po téměř půl století opustil brněnské depo elektrický vůz 560.001 původně označený SM 487.0001 (Studénka 1966/67763). Tento prototypový vůz naposledy odvezl cestující 24. 8. 2013, k jeho zrušení došlo 15. 10. 2014. Z Brna-Maloměřic do České Třebové se vydal výše uvedeného dne na konci konvoje zrušených vozidel zavedého jako Služ 162502 Brno-Maloměřice 21:17 - Česká Třebová 23:22 ve složení 750.713 + 80 54 32-00 057-0 + 80 54 38-00 247-1 + 80 54 38-00 249-7 + 80 54 20-00 117-6 + 742.043 + 742.100 + 242.275 + 742.402 + 560.001. Na snímku Tomáše Kašpaříka z 12. 10. 2006 nadjíždí Os 4071 vedený elektrickým vozem 560.001 ulici "U viaduktu" spojující brněnské části Chrlice a Tuřany.

560001

Od úterý 21. 4. 2015 je v ŽST Praha-Dejvice přístupný Revolution train, více se o tomto projektu můžete dozvědět na webových stránkách http://revolutiontrain.cz. Souprava se skládá ze 6 vozů s označením a původem (v pořadí od staniční budovy):
- CZ - EVN 60 54 89-29 047-4 ... ex BDa 51 54 82-40 316-6, Bautzen 1976/099;
- CZ - EVN 60 54 89-29 044-1 ... ex BDa 51 54 82-40 056-8, Bautzen 1974/259;
- CZ - EVN 60 54 89-29 043-3 ... ex Postmw 50 54 90-40 206-0, Studénka 1984/87886;
- CZ - EVN 60 54 89-29 045-8 ... ex BDa 51 54 82-40 289-5, Bautzen 1976/071;
- CZ - EVN 60 54 89-29 042-5 ... ex BDa 51 54 82-40 054-3, Bautzen 1974/266;
- CZ - EVN 60 54 99-29 008-4 ... ex BDa 51 54 82-40 320-8, Bautzen 1976/102.

revolution train

Jen nemnoho služebních vozů řady Ds952 se může pyšnit novým korporátním nátěrem ČD. Mezi několik takto natřených vozů patří nově brněnský vůz Ds952 50 54 95-40 084-6, jenž se od 19. 12. 2014 do 13. 2. 2015 nacházel v Pars Nova v Šumperku. Snímek pořídil Tomáš Paška na odstavném nádraží v Brně hl. n. dne 6. 3. 2015.

ds952

V sobotu 10. 1. 2015 vyjíždí ze Znojma do Vídně osobní vlak 2241 vedený elektrickou lokomotivou ÖBB 1144.029. Snímek pořídil Tomáš Kašpařík.

1144-znojmo

Diapozitiv Ladislava Kašíka nás vrátí do roku 1980. Uplynulo 10 let od zastavení posledního osobního vlaku na zastávce Brno-Lískovec. Tento dopravní bod nadále plnil funkci hradla. Na snímku projíždí kolem Hr Brno-Lískovec do Střelic zajímavý vlak, jihlavská "zamračená" T 478.1019 s sebou veze neméně zajímavé vozidlo řady M 131.2. Jednalo se o motorový vůz M 131.1, tedy známý "hurvínek", který byl upravený pro prohlídku a údržbu trakčního vedení. Jak je zřejmé ze snímku, v tomto roce proběhla v Lískovci výměna mechanických oddílových návěstidel za světelná.

t4781019

Počet nasbíraných lepenkových jízdenek v mé sbírce se ke konci roku 2014 posunul na 98 606 jízdenek. Do úplného zkompletování tedy ještě chybí 1 394 jízdenek, což bude teda pěkná fuška... ;-)

98606

V podvečer vyjížděl z Brna po dlouhá léta rychlík směřující přes Třebíč a Jihlavu do Prahy. Spojení vzniklo v období 2. světové války, neboť se jednalo o jedinou železniční spojnici Brna s Prahou vedoucí ryze po území Protektorátu Čechy a Morava, a s malou přestávkou v letech 1949–1955 v této trase rychlík jezdil až do 30. 5. 1970. Poté se jeho trasa změnila a rychlík spojoval Brno s Plzní přes Jihlavu a Tábor. Z posledního grafikonu jeho existence v trase Brno - Jihlava - Praha přináším řazení tohoto páru R 121/122 platné od 1. 6. 1969. Mezi Brnem a Jihlavou jej dopravovaly jihlavské "zamračené" řady T 478.1. Mimochodem úplně první traťový výkon jihlavských "bardotek" se uskutečnil právě na R 122, a sice dne 3. 10. 1967, kdy jej z Jihlavy do Brna dopravila lokomotiva T 478.1018.

razeni

Přináším úlovek zajímavě zbarveného vozu patřícího firmě Viamont DSP, a.s. Snímek jsem pořídil 25. 10. 2014 v Rumburku. Patrně obytný vůz nese označení CZ-VDSP 80 54 98-00 001-9. Tento vůz pochází z vozu původního označení BDa 51 54 82-40 130-1. Z běžného vozového parku byl vyřazen pravděpodobně ještě v dobách ČSD.

viamont

Snímek Ladislava Kašíka nás zavede do roku 1978, kdy u Ostopovic probíhala rekonstrukce klenutého podjezdu mezi km 148 a 149. Dvojice "karkulek" T 444.1048 a T 444.1011 trpělivě projíždí stavebním místem rychlostí 10 km/h se soupravou osobního vlaku z Brna směrem na Moravské Bránice. Důvodem tak nízké rychlosti byly zejména dva prostisměrné oblouky. Osobně si tuto stavbu vybavuji z jízd vlakem za babičkou a dědem do Rosic. Vždy jsou koukal z okna a sledoval jak vagóny za různých skřípavých zvuků poslušně projíždí ostrými poloměry oblouků.

T4441048-Ostopovice

Jen stěží asi konstruktéry motorových lokomotiv řady T 478.4 mohlo napadnout, že by se tyto lokomotivy mohly prohánět na severu Polska. Na snímku, jehož autorem je Julian Mandeville, projíždí dne 11. 8. 2014 "brejlovec" (ovšem Poláky nazývaný "nurek", tedy "potápěč" jako symbol potápěčských brýlí) 754.046 pronajatý společnosti PKP Intercity helským poloostrovem s vlakem TLK 54160 "Doker". Doplňuji, že tato lokomotiva je ve stavu DKV Olomouc a v Polsku se nacházela od 18. 7. 2014 do 23. 8. 2014, poté si 6. 9. 2014 zajezdila s osobními vlaky mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm a 9. 9. 2014 opět opustila území ČR směrem do Polska.

754046_Polsko

Na stránce zabývající se identifikací železničních osobních vozů jsem upravil a doplnil text vyplývající jednak z účinnosti nové normy PN 28 0080 platné od dubna 2013 a druhak z nových dokumentů Evropské unie.

pn280080

Některý z brněnských "čtyřkových brejlovců" se pravidelně objevuje na sobotně-nedělním obratu z Brna do Frenštátu pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí. Na snímku Tomáše Kašpaříka z neděle 27. 4. 2014 veze lokomotiva 754.018 (poprvé v tomto GVD) vlak Os 3177 z Valašského Meziříčí směrem k Ahr Krhová.

754018-3177

Na snímku Tomáše Kašpaříka z 27. 11. 2013 projíždí na trati 241 Znojmo - Okříšky mezi zastávkou Šebkovice a železniční stanicí Kojetice na Moravě motorový vůz 810.123. V současné době vozbu ovládly motorové jednotky řady 814.0 "Regionova", tu a tam se na záskocích objeví brněnské "kvatro" (řada 842) nebo záložní motorový vůz 810.222.

810123

Dne 15. 2. 2014 došlo na "mé" ;-) zastávce Rosice u Brna k poruše motorového vozu 854.207 na Os 4826. Situaci přijel zachránit "brejlovec" 754.075 držící pohotovost v Brně hl. n. na odstavném nádraží A na motorové soupravě IDS JMK. Z Brna-Horních Heršpic do Tetčic jel jako Lv 76560. Na snímku souprava s přivěšeným "brejlovcem" těsně před odjezdem do Zastávky u Brna. Vlak byl touto závadou opožděn o 50 minut.

Os4826

Tuto fotografii jsem pořídil na přelomu září a října 1993. U nástupiště č. II na koleji druhé brněnského hlavního nádraží se nachází "krysa" 350.020-4 společnosti ŽSR. S největší pravděpodobností se jedná o vlak R 675 "Devín" Praha Masarykovo n. - Štúrovo. Vlevo na poštovní koleji je vidět poštovní vůz řady Postw, který po přestavení odjede na vlaku R 662 Olomouc - České Budějovice.

brno-hln

Snímkem Tomáše Kašpaříka se přeneseme do nedávné historie. V železniční stanici Tetčice se 1. 4. 2003 nachází "kocour" 742.138 jedoucí jako lokomotivní vlak.

742138-tetcice

Značné množství čtyřnápravových poštovních vozů vyrobených v letech 1961, 1971 a 1984–1985 slouží jako nejrůznější obytné, nářaďové či jiné speciální vozy, a to jak u ČD, ČD Cargo, tak i u jiných dopravců. Na snímku pořízeného Janem Jílkem dne 13. 7. 2007 v Benešově u Prahy jsou hned dva bývalé poštovní vozy Postw 50 54 90-40 294-6 a 50 54 90-40 236-7.

postw

Prakticky bez povšimnutí uplynulo padesát let od památné železniční nehody, ke které došlo v neděli 27. 10. 1963 u V. a VI. nástupiště brněnského hlavního nádraží. V tento den ujela z železniční stanice Střelice skupina 11 nákladních vozů. Zarážky položené na trati nepomohly, úsek mezi dolním nádražím a odbočkou Státní silnice byl obsazen protijedoucím manipulačním vlakem, na "bramborových" kolejích (dnes přibližně v tomto místě stojí budova AZ Tower) probíhala vykládka vagónů a obsluha kolejí, a tak vozy projely až k VI. nástupišti, kde narazily do skupiny odstavených osobních vozů. Nárazem byly osobní vozy vytlačeny do ulice a první vůz řady Balm "dojel" až do budovy kde sídlila Cestovní kancelář Turista (odtud místní rčení "dojet až do Čedoku"). Vozy ujely ze Střelic cca v 2.27 h a naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani úmrtí.
Snímky byly pořízeny v době po uvolnění tramvajových kolejí, u vozu řady Balm jsou dobře vidět stopy smýkání po dlažbě. Na odklízení vozidel se podílely dva vojenské tanky, požární sbor města Brna a parní jeřáb pomocného vlaku. A konečně čísla vozů na snímcích: Balm 5-0456 (po nehodě zrušen), Be 3-4388, Bai 4-3226 a Ba 3800; tento vůz byl podobně jako vůz řady Balm na následky nehody zrušen).
Snímky pochází z archivu SŽDC a této stránky.

nehoda1963

nehoda1963a

nehoda1963b

Na snímku Davida Prause z 25. 8. 2012 vidíme dva úzkorozchodné vozy Btu590 55 54 28-29 903-9 a 904-7. V roce 2011 došlo k odstavení obou vozů z provozu na trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha, vůz 903 je v současné době již zrušený a vyřazený z kartotéky.

btu590

V rejstříku typů osobních vozů ČD se objevily dva nové typy zařazené v kartotéce pod kódy 265 a 266. Jedná se o modernizované vozy řady Bdmtee281. Modernizace prováděná v Pars Nova Šumperk vychází z již existujících takto modernizovaných vozů vedených jako řada Bdmtee263, liší se však v dosazení elektronického informačního systému a uzavřeným systémem WC. Na snímku Libora Hrušky ze 6. 9. 2013 označení vozu Bdmtee265 50 54 20-82 258-5.

Bdmtee265

Na webových stránkách Múzejno-dokumentačného centra (MDC) Bratislava se nachází spousta zajímavých materiálů. Mimo jiné instruktážní film "Jízda vlaků po částech" natáčený mezi Střelicemi a Horními Heršpicemi. Stanice i hradla se ve filmu jmenují jinak, znalci místních poměrů snadno poznají že vlak jedoucí do stoupání jede ve skutečnosti po spádu apod. Jedná se o unikátní záběry míst, které dnes vypadají úplně jinak. Připojuji snímek zastávky a hradla Brno-Lískovec, ve filmu nazvaném jako hradlo Banín. Na webové stránky je potřeba se registrovat, bez tohoto kroku se filmy nezobrazí.

banin

Snímek Tomáše Kašpaříka z 19. 5. 2013 zachycuje mezi Popovem a Bohuslavicemi nad Vláří vlak Os 4314. Motorový vůz 842.017 za sebou táhne "dlouhého balmáka" Bmx765 50 54 20-29 128-6 (Studénka 1968/69433). Přípojné vozy této řady jsou čím dál víc z provozu vytlačovány modernizovanými vozy řad Bdtn756 a Bdtn757.

842-popov

Ještě jednou se vrátím k letní výluce 2013, během níž byla osobní doprava vedena přes železniční stanici Brno dolní nádraží. Připojuji schéma vedení železničních tratí v Brně v roce 1914 pro lepší představu vedení tratí (nejen) brněnským dolním nádražím a možnosti srovnání se současným vedením železnice v Brně. Schéma které sestavil Ing. Evžen Žamberský jsem zcela náhodně někdy v 80. letech překresloval tuší do stavu zde uvedeném. Scan schématu pochází z publikace "160 let železnice v Brně", kterou vydaly České dráhy v roce 1999.

schema-uzlu-1914

Od soboty 13. 7. 2013 do neděle 11. 8. 2013 byla zcela vyloučená železniční doprava mezi ŽST Brno hl. n. a Odb Brno-Židenice z. Vlaky EC a Ex zastavovaly v Brně-Židenicích a zejména ve stanici Brno dolní nádraží.

brno-dolni

Podle dostupných pramenů se v této stanici naposledy zastavovalo pro výstup a nástup cestujících v roce 1870, tedy do doby, než společnost StEG zprovoznila spojku mezi tímto nádražím a nynějším hlavním nádražím (spojka již dnes neexistuje). Po zahájení provozu z Brna na Kyjov v roce 1887 sice na dolní nádraží osobní vlaky Brno - Kyjov zajížděly, ale pouze aby zde provedly úvrať bez možnosti výstupu a nástupu cestujících. V roce 1900 se přešlo na "úvraťování" v Černovicích a Židenicích, aby se severnímu zhlaví dolního nádraží ulehčilo.
Na snímku, který jsem pořídil 23. 7. 2013, je patrný přechodný typický ruch v ŽST Brno dolní nádraží. K provizornímu nástupišti u 1. staniční koleje přijíždí vlak EC 278 tažený lokomotivou ÖBB 1216.229.

brno-dolni2

Od 13. 7. do 11. 8. 2013 probíhaly udržovací práce na viaduktu v ŽST Brno hl. n. klenoucím se u křižovatky ulic Křenová, Dornych a Koliště. V archivech SŽDC se podařilo nalézt snímky viaduktu ze šedesátých let minulého století. Přináším snímek z roku 1964 zaslaný Jiřím Mrkosem. Jak vidno, v té době ještě na viaduktu v prodloužení I. nástupiště existoval přístřešek. O dva roky později, když se prováděla rekonstrukce zhlaví s napojením na nový most přes Koliště, již tento přístřešek nestál.

viadukt-1964

Bývalé poštovní vozy se v řadě případů dochovaly dodnes a slouží u železničních dopravců k různým účelům. Na snímku Vojtěcha Jelínka pořízeném 28. 5. 2013 za zastávkou Rácovice veze dvojče "kocourů" 742.399 a 742.198 vlak Mn 82455. Ve vlaku je řazen bývalý poštovní vůz (bohužel převod mezi výrobními čísly a 12místným označením vozů nemám k dispozici) z roku 1971, na podvozku nese výrobní číslo 72916. V současné době tento vůz nese označení CZ-LOKO 60 54 89-29 012-8.

Mn82455

Dostala se ke mně zajímavá aplikace - mapa Hasičské záchranné služby. Kromě jiných funkcí, jako je odečítání vzdáleností, měření obvodu a plochy zvoleného území, umí tato aplikace najít i konkrétní kilometrickou polohu tratě ("Kilometráž železnic") nebo konkrétní železniční přejezd ("Přejezdy"). Stačí zadat číslo tratě podle "kursbuchu" (přehled tratí je třeba zde) a po chvíli se objeví nabídky killometráže. Nebo znáte-li číslo přejezdu (uvádí se ve tvaru P a čtyřčíslí, např. P3822), tak stačí zadat toto číslo a vyhledání přejezdu je otázka chvilky. Aplikaci naleznete na adrese http://giscr.hzspk.cz/map/.

mapa-hzs

Služební vůz Ds952 50 54 95-40 086-1 jezdící stále v zeleném nátěru vyrazil i letos na zvláštním vlaku Pálavský okruh. Na snímku Jana Rybníčka z 4. 5. 2013 se vlak Sp 1924 v čele s vyleštěnou krasavicí 475.101 blíží od Silůvek k Moravským Bránícím a míjí přejezd P3941.

palavsky-okruh-2013

V květnu 2013 bylo možné využít dnů otevřených dveří k poslednímu shlédnutí areálu ŽOS Praha-Bubny. Haly se postupně vyklízí. Konvoj poštovních vozů se zde již nenachází, ale stále je zde možné zdokumentovat vozy z tzv. protidrogové vlakové soupravy Revolution Train. Více se o tomto projektu můžete dozvědět na stránkách http://www.revolutiontrain.com. Na snímku, který jsem pořídil 9. 5. 2013 jsou vidět čtyři vozy z této soupravy označené CZ-EVN 60 54 89-29 044-1, 043-9, 045-8 a 042-5, původně se jedná o tři vozy řady BDs 50 54 82-40 a jeden vůz Postw 50 54 90-40. Další dva vozy (ex BDs) se nacházely v hale.

r-train

Dvakrát ročně projíždí tratě SŽDC měřicí vůz. Na snímku Vojtěcha Jelínka zastavil 8. 4. 2013 tento vůz při měření trati z Brna do Jihlavy v Rapoticích v čele s lokomotivou 753.755 dopravce ČD Cargo jako Služ 1. nsl 926. Měřicí vůz nese označení CZ-SZDC 60 54 99-86 003-5.

753755

Přespat v lehátkovém voze? No proč ne! V Českém Šternberku můžete takové přespání využít. Jedná se o lehátkový vůz Českých drah. Vyroben byl v v roce 1979 pod výrobním čísle 229 v německé vagonce v Bautzenu jako vůz 2. třídy k sezení Ba 51 54 20-41 558-7. Někdy v průběhu patrně 80. let se stáhl z pravidelného provozu a po úpravě začal sloužit jako lehátkový vůz pro zájezdy železničářů. Obdržel nové označení Bc 51 54 55-80 001-8, později jako řada Bc841. Ve stavu ČD byl do roku 2011, kdy byl zrušen a jako zrušený přemístěn do Českého Šternberka, kde slouží na tábořišti U Karla jako jedna z možností ubytování. Snímek pořídil 5. 8. 2012 David Prause.

u-karla

Takto neslavně dopadl s rozbitým "čumákem" řídicí vůz Bfbrdtn794 306, který narazil 18. 3. 2013 v čele Os 4416 u Silůvek do spadlého stromu. Snímek pořídil Ladislav Otoupal v heršpické provozní jednotce brněnského depa. Podle mého názoru nemají stromy, jež mohou spadnout do průjezdného průřezu, kolem železničních tratí co dělat.

306

Snímek Tomáše Kašpaříka nás vrátí do roku 1997. V čele R 921 stanul 29. 12. 1997 "brejlovec" 754.018, na snímku projíždí mezi Popovem a Bylnicí.

r921

Dne 27. 2. 2013 došlo k rozříznutí hlavního rámu osobního vozu s restauračním oddílem BRn790 50 54 85-29 003-3. Osud vozu vyrobeného v roce 1969 pod výrobním číslem 69822 a označeném BRam 71 54 85-09 010-7 se tak naplnil. Snímek pořídil 27. 2. 2013 v Hradci Králové Láďa Seidenglanz.

bram003

Počet zařazených lepenkových jízdenek v mé sbírce poskočil o velmi, ale opravdu velmi příjemných 835 kousků, takže se ustálil na čísle:

97397

K dosažení mety sto tisíc jízdenek tedy ještě zbývá nasbírat 2 603 jízdenek. Seznam chybějících čísel je zde nebo na stránce s popisem mé sbírky. Kdybyste tedy nááááhodou takovou jízdenku měli, pište prosím na a.tsch*volny.cz, kde hvězdička je zavináč. Děkuji již teď :-)

A po čase opět okénko do (nedávné) historie. V září 1990 zachytil Jan Rybníček (http://rybnicek.siluvky.cz) v Moravských Bránicích vlak vedený motorovým vozem 830.224. Tento vůz se v Brně nacházel až do října 2005 - o posledních letech provozu brněnských "dvěstědvaašedesátek" je několik údajů zde.

830224

Železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou se dodnes pyšní funkčními mechanickými seřaďovacími návěstidly. Na snímku Tomáše Pašky ze dne 22. 11. 2012 vidíme božické zhlaví a mechanická návěstidla L 1-9, Se 4, L 2-4 a Se 5.

mech-hnj

V sobotu 8. 12. 2012 potichu a nenápádně zmizela ze sortimentu jízdních dokladů Českých drah vstupenka na nástupiště, pro níž se vžil dříve slangový název "perónka". V posledních letech se název vstupenky na nástupiště změnil na poněkud bezpohlavní název "Samostatné využití přepravních prostor". Vstupenka na nástupiště umožňovala vstup osob do uzavřených prostor stanice, které neměly jízdenku (například když šel někdo někoho vyprovázet až k vlaku). Barva lepenky byla růžová a v datum vyznačené na jízdence umožňovala jeden vstup do uzavřené části stanice (předpis ČSD KC 1/I).

vstupenka

Jak vypadal železniční jízdní řád mezi Brnem a dnešní Zastávkou před 150 lety si můžete prohlédnout na připojeném obrázku. Na této stránce jsem připravil přehled vlaků v našem regionu s platností od 9. 12. 2012.

kjr1862

Již tak pestrý rejstřík různých řad osobních vozů rozšířil modernizovaný lehátkový vůz pro ČD Cargo řady Bcee841. Na snímku Alana Krömera detail označení vozu. Vůz byl vyroben v německém Bautzenu v roce 1978 pod výrobním číslem 119 a u ČSD obdržel označení Bac 51 54 59-41 076-4. V roce 1984 došlo k jeho vyčlenění pro potřeby zájezdové dopravy železničářů a označení se změnilo na Bc 51 54 55-80 013-3. Někdy v letech 2007-2008 byl vůz zrušen, ale zájem o něj projevila dceřinná společnost ČD Cargo, která jej nechala v letošním roce zmodernizovat.

bcee841

Národní den železnice, který se v roce 2012 uskutečnil v Brně a považuji ho za zdařilý, připomene snímek Dušana Mrni. K Troubsku sjíždí volnoběhem protokolární vlak Sp 1661 vedený lokomotivou s historickým označením T 478.1008. Soupravu tvoří tři vozy s historickým řadovým označením kombinovaným s číselným označením soudobým i historickým: Aa 80 54 89-00 377-4, Ba 80 54 89-00 378-2 a ABa 51 54 39-10 163-2. První dva vozy vznikly z vozů ABa 51 54 39-10 228-3, Ba 51 54 20-80 155-5, u vozu ABa 51 54 39-10 163-2 souhlasí označení se skutečným původem.

Sp1661

Na snímku Tomáše Kašpaříka z jara 2008 pořízeného mezi Bohuticemi a Rakšicemi je"krokodýl" 850.015 ještě v plné síle. V pondělí 17. 9. 2012 jej však čekalo zařazení do konvoje směřujícího z Brna do České Třebové, kde se přidá k dalším tunám rezavějící oceli a bude vyčkávat na úplnou likvidaci.
Konvoj vedený jako Pn 47780 (Brno-Maloměřice 0.39 h - Česká Třebová vj. sk. 2.45 h) jel ve složení: 750.708 + 754.016 + Bmx765 119 + Bmx765 135 + Bmx765 127 + 850.015 + 210.031 + 063.362 + 063.352 + 063.353 + 063.365 + 31 54 27-00 500-6 + 40 54 89-00 352-6 + 40 54 89-00 353-4 + Btk662 502 + 80 54 38-00 247-1 + 80 54 20-00 117-6 + 80 54 38-00 249-7.
"Brejlovci" jeli na opravu, vozidla řad Bmx765, 850, 210 a 063 na odstavení v areálu DKV Česká Třebová. Vůz 27-00 500 by měl být montážní vůz, vozy 89-00 352 a 353 jsou "rybáci" (ex 60 54 24-02 184 a 60 54 24-03 066), Btk662 502 je pardubické vojenské "béháčko". Dále jsou to brněnské vozy: 38-00 247 je obytný vůz (ex Ba 51 54 20-40 462), 20-00 117 nářaďový vůz (ex BDa 51 54 82-40 070) a 38-00 249 by měl být obytný vůz (ex BDa 51 54 82-40 310).

kroko015

Z bohatého archivu Ladislava Kašíka představuji snímek manipulačního vlaku vedeného "bardotkou" T 478.1050. Snímek pochází z března 1983, zajímavá je rovněž právě probíhající výměna světelných předvěstí k Odb Státní silnice.

T4781150

Snímkem Jakuba Matějky se vrátíme o téměř čtyři roky zpět. Je na něm zobrazena přeprava slovenské jednotky 560.015+560.019 zakoupené Českými dráhami v Břeclavi dne 19. 11. 2008. Zprovoznění této jednotky se však nakonec neuskutečnilo.

pantak

Malou zajímavost přináším v následujícím skenu části nákresného jízdního řádu z roku 1929, z kterého je patrný výškový profil železniční tratě Brno - Okříšky.

profil

Mezi kolejová vozidla patří i technika nehodových vlaků. Čas od času se kolejové jeřáby musí podrobit zatěžkávacím zkouškám. V Nymburku je dne 23. 4. 2012 zachycen brněnský kolejový jeřáb EDK 300.1 "Poldík" původního čísla 291 (ex 451) vedený nyní pod označením 99 54 9 419 025-0. Autor snímku -pt-.

poldik

Pohled na železniční stanici Brno-Maloměřice a DKV Brno - PJ Maloměřice. Snímek jsem pořídil 14. 6. 2009 z letadla Cessna 172N registrace OK-LOS před přistáním na RWY 28 LKTB ve fázi letu ze vstupního bodu November do bodu Bravo.

majlont

Zajímavá zkouška vozidel se uskutečnila v pátek 3. 2. 2012. V čele R 665 stanul v Jihlavě motorový vůz 842.028, který se propojením s lokomotivou 750.713 stal vozem řídicím. Testovala se též jízda vlaku v režimu AVV. Vlak jel z Jihlavy do Brna v řazení 842.028 + 750.713 + Bp282 455 + Bp282 476 + BDhmsee451 037 + AB349 037. Na snímku Jana Palána projíždí tento vlak přesně podle jízdního řádu Brnem-Horními Heršpicemi.

kvatro

Identifikace železničních osobních vozů novelizovaná v souvislosti s účinností Rozhodnutí 2011/314/EU od 1. 1. 2012.

eu