Úvodní strana

Vozy k sezení 1. třídy

Výroba Bautzen 1967–1978 (vozy původní řady Aa)nahoru

Vagónka (v tehdy východo-) německém Budyšíně dodala ČSD v letech 1967–1978 sérii vozů konstrukčního typu Y/B a Y/B70 se sedadly 1. vozové třídy, označené u ČSD jako řada Aa. Nejprve se jednalo o vozy s kombinovaným topením (1967–1971), později s teplovzdušným topením (1975–1978, prototyp z roku 1972) ve třech různých intervalech 5.–8. číslice:
51 54 19-80 000 až 029 ... 1967–1968
51 54 19-10 030 až 125 ... 1970–1971
51 54 19-41 001 až 110 ... 1975–1978 (prototyp 1972)

(1.) Aa 1967–1968 (interval 19-80)

Řada vozu:
A150
Číselné označení vozu:
50 54 19-46
Kód řady KOV:
150
Typové označení KOV:
A 64
Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B, typ vozu 1.775, 9 oddílů, 54 sedadel, topení odporové doplněné vháněním ohřátého vzduchu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 2 stupačky
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1967–1968 (1967: 000–024; 1968: 025–029) Počet vyrobených vozů: 30 (000–029)
Vývoj označení řady vozu: Aa | 1983: Am | 1990: A | v období 1992–2000 některé vozy přechodně B (přeznačení na 2. vozovou třídu) | 2001: A150
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 19-80 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 19-80 | v období 1992–2000 některé vozy přechodně 50 54 29-80 nebo 50 54 29-88 (úprava na 2. vozovou třídu) | 2007: 50 54 19-46
Obrázek vozu:
a150
Fotografie vozů:

Akt.: 2023-03-05

Vozy nesly interval 19-80 jenž vyznačoval povolenou provozní rychlost 160 km/h. Počátkem 70. let se s ohledem na požadavek zabrzdění vozu na zábrzdnou vzdálenost 1000 m povolená provozní rychlost musela snížit na 140 km/h, neboť brzda s litinovými zdržemi vyšší rychlosti nevyhovovala. Tím došlo k nesouladu významu číslice 8 na sedmé pozici číselného označení, ale až do roku 2007 se tento rozpor neřešil. Koncem jara 2007 (oficiálně bylo přeznačení zapsáno ke dni 29. 6. 2007) došlo k přeznačení vozů na nový interval 19-46, který odpovídá jak povolené provozní rychlosti vozů, tak i stavu elektrického topení (vozy mají jedinou volbu topení 3000 V). Přeznačení se týkalo všech vozů, které v té době existovaly, tzn. 001, 002, 004, 007, 009 a 029.

Zajímavou etapou v historii těchto vozů bylo jejich působení jako vozy 2. vozové třídy. Prozatím se mně podařilo sestavit následující údaje. Po rozdělení ČSD na ČD a ŽSR v roce 1993 připadly slovenské straně vozy 003, 008, 011–012, 014, 017–019 a 021–024. České dráhy převzaly vozy 001–002, 004–007, 009–010, 013, 015, 025–026 a 028–029. Nejasno zůstává nad vozy 016, 020 a 027 (mohly už být v té době vyřazeny).
ČD kromě vozu 010 a dále s možnou výjimkou u jednoho až tří vozů (013, 015, 028) všechny své vozy přeznačily na 2. vozovou třídu s intervalem 29-88 nebo 29-80. K přeznačení vozů došlo patrně v letech 1994–1996, u jednoho vozu možná již v roce 1992 (a je otázka, zda tento vůz nepřešel k ŽSR). Takto přeznačené vozy buď pod tímto označením úplně dojezdily nebo v letech 1998–2000 obdržely opět statut vozu 1. vozové třídy. Dle publikace [Mahel, Ivo et al. Osobní vozy ČSD II. 1939–1992. Praha. 2019.] došlo k přeznačení koncem roku 1994, a to pouze u vozů 001, 006, 025, 029 (na interval 29-80) a 005 (na interval 29-88), resp. dle fotografie na str. 142 i u vozu 010 na interval 29-88.

Jak je patrné z dále uvedených údajů, v roce 2012 začalo odstavování vozů této řady z provozu, v roce 2013 se už jen přitvrdilo. Původní předpoklad že rok 2014 bude pro tuto sérii vozů rokem posledním zatím "narušily" vozy 004 a 009, které jezdily i v roce 2015. Dnem 16. 5. 2015 uzavřela 48letá kapitola běžného provozu vozů této série.

Vůz 029 vedený v DHV Lužná u Rakovníka byl 14. 1. 2016 přeznačen na A040 55 54 19-22 029-1.

Provoz vozů (mimo DHV Lužná u Rakovníka) v letech 2012–2021 (stav 18. 9. 2021):
- vůz 001 jezdil celý rok 2012 a dále až do 2. 2. 2013, kdy se vrátil z Jeseníku na R 900, od té doby je odstavený. Ve dnech 21.–23. 6. 2014 proběhla přeprava vozu z Brna přes Přerov do Olomouce a vůz přešel pod DKV Olomouc. Dne 7. 1. 2015 se vůz přesunul na Sv 1306 z Olomouce do České Třebové, kam se přesunul i evidenčně;
- vůz 002 jezdil celý rok 2012, ale po předání z Prahy do Brna k přechodu GVD 2012/2013 vyjel s cestujícími pouze 17. 12. 2012 do Olomouce (R 933 / 934). Dne 27. 12. 2012 odjel jako správkový do Přerova (R 931 / Os 3739) a 2. 1. 2013 do Olomouce (Os 3726) a 4. 1. 2013 do Brna na Sp 1638. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016; dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následovala cesta z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 25. 7. 2021 vlakem Sv 11777;
- vůz 004 byl ve sledovaném období od května 2012 v provozu v takto: 2012 - 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 2013 - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12; 2014 - 1, 2, 4, 5, 10, 11. Od 5. 11. 2014 do 27. 2. 2015 stál ve Valašském Meziříčí, a poté jezdil od 28. 2. do 16. 5. 2015 (tedy nejdéle ze všech vozů této série), posledním výkonem byl R 851 Praha - Vsetín a Sv 29851 Vsetín - Valašské Meziříčí. Dne 16. 11. 2016 byl převezen na vlaku Sv 1306 do České Třebové a 20. 4. 2017 byl přesunut vlakem Sv 1307 z České Třebové do Olomouce;
- vůz 007 toho v roce 2012 už moc nenajezdil, cestující v něm jeli naposledy 6. 9. 2012 z Prahy do Vsetína na R 623. Dne 23. 6. 2014 byl přesunut z Valašského Meziříčí do Olomouce a 7. 1. 2015 přešel (a přejel) spolu s vozem 001 do České Třebové;
- vůz 009 (dom. st. Brno hl. n.) byl pravidelně nasazovaný až do ledna 2015, naposledy cestující vezl na R 861 z Pardubic do Brna dne 28. 1. 2015. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 24. 8. 2016. Odtud pokračoval 10. 10. 2016 spolu s vozem 127 do České Třebové. Ani Česká Třebová nebyla konečnou stanicí tohoto vozu, neboť 18. 9. 2017 byl na vlaku Sv 1301 přepraven do Olomouce;
- vůz 029 byl v pravidelném provozu do 15. 5. 2013 (posledním vlakem byl R 965 z Prahy do Hradce Králové), 3. 6. 2013 přejel už bez cestujících do Prahy a 13. 6. 2013 pokračoval do DHV Lužná u Rakovníka.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2022)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
  1967/xxx 51 54 19-80 000-5 ?
50 54 19-46 001-7 1967/138 51 54 19-80 001-3 → 50 54 19-80 001-4; přechodně 50 54 29-88 001-4 14. 1. 2014: zrušen; mezi 3. 9. 2016 - 18. 1. 2017: deaktivován
50 54 19-46 002-5 1967/139 51 54 19-80 002-1 → 50 54 19-80 002-2; přechodně 50 54 29-88 002-2 2013–2014: navržen na zrušení; mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: zrušen; mezi 2. 4. 2022 - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 19-46 004-1 1967/142 51 54 19-80 004-7 → 50 54 19-80 004-8; přechodně 50 54 29-88 004-8 2015: zrušen; mezi 19. 1. 2017 - 11. 9. 2017: deaktivován
50 54 29-88 005-5 1967/xxx 51 54 19-80 005-4 → 50 54 19-80 005-5 20. 5. 1995: zrušen
50 54 29-80 006-1 1967/xxx 51 54 19-80 006-2 → 50 54 19-80 006-3 4. 8. 1999: zrušen
50 54 19-46 007-4 1967/145 51 54 19-80 007-0 → 50 54 19-80 007-1; přechodně 50 54 29-88 007-1 23. 5. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 19-46 009-0 1967/147 51 54 19-80 009-6 → 50 54 19-80 009-7; přechodně 50 54 29-88 003-0 15. 7. 2016: navržen na zrušení; 15. 9. 2016: zrušen; mezi 3. 1. 2018 - 25. 6. 2018: deaktivován
50 54 19-80 010-5 1967/148 51 54 19-80 010-4 24. 2. 2006: zrušen
50 54 19-80 013-9 1967/xxx 51 54 19-80 013-8 11. 8. 1995: zrušen
xxxxx 1967/153 51 54 19-80 015-3 xxxx: zrušen; xxxx: dom. st. Most - obytný vůz NPP
  1967/xxx 51 54 19-80 016-1 ?
  1967/xxx 51 54 19-80 020-3 ?
50 54 29-80 025-1 1968/xxx 51 54 19-80 025-2 → 50 54 19-80 025-3 4. 8. 1999: zrušen
50 54 19-80 026-1 1968/xxx 51 54 19-80 026-0; přechodně 50 54 29-88 008-9 19. 2. 1998: zrušen
  1968/xxx 51 54 19-80 027-8 ?
50 54 19-80 028-7 1968/xxx 51 54 19-80 028-6 25. 8. 1994: zrušen
55 54 19-22 029-1 1968/005 51 54 19-80 029-4 → 50 54 19-80 029-5; přechodně 50 54 29-80 029-4 → 50 54 19-46 029-8 5. 2013: DHV Lužná u Rakovníka; 14. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 040 jako vůz řady A040

(2.) Aa 1970–1971 (interval 19-10)

Řada vozu:
A150
Číselné označení vozu:
50 54 19-46
Kód řady KOV:
150
Typové označení KOV:
A 64
Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B, typ vozu 1.707 (vozy 030–055), 1.712 (vozy 056–125), 9 oddílů, 54 sedadel, topení odporové doplněné vháněním ohřátého vzduchu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 2 stupačky
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1970–1971 (1970: 030–055; 1971: 056–125) Počet vyrobených vozů: 96 (030–125)
Vývoj označení řady vozu: Aa | 1983: Am | 1990: A | 2001: A150
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 19-10 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 19-10 | 2003–2007: 50 54 19-40 | 2007: 50 54 19-46
Provozované vozy v současnosti u ČD: 082 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Praha hl. n.
Obrázek vozu:
a150
Fotografie vozů:

Akt.: 2023-12-24

U vozů nesoucích interval 5.–8. číslice 19-10 se po jejich vyrobení uvádí povolená provozní rychlost 140 km/h, ale více pravděpodobnější je dodání přímo s povolenou provozní rychlostí pouze 120 km/h, což je i v souladu s významem 7. číslice v označení řady vozu. Propad povolené provozní rychlosti ze 160 km/h na 120 km/h oproti předešlé dodávce vozů 51 54 19-80 z let 1967–1968 jde na vrub problémům s dobíjením baterie dynamem, u něhož musel být změněn převod. Od roku 2003 se vozům začala postupně upravovat rychlost zpět na 140 km/h a vozy obdržely nový interval 19-40: v letech 2003–2005 vozy 056, 058, 068, 082, 087, v roce 2006 nebo 2007 vozy 042, 045 a konečně v roce 2007 vozy 030, 067, 079, 085, 086 a 116. Koncem jara 2007 (oficiálně bylo přeznačení zapsáno ke dni 29. 6. 2007) došlo k přeznačení vozů na nový interval 19-46, který odpovídá stavu elektrického topení (vozy mají jedinou volbu topení 3000 V). U vozů 030, 067 a 085 byla rychlost na 140 km/h zvýšena až koncem června, interval 19-10 byl pravděpodobně na vozech změněn rovnou na 19-46, minimálně administrativně je v historii vozů veden i interval 19-40. Pod intervalem dojezdily vozy 077 (zrušený 25. 1. 2008) a 081 (zrušen někdy mezi listopadem 2008 a dubnem 2009).

Pravděpodobně v letech 1994–1996 došlo minimálně u 6 vozů (034, 036, 041, 080, 088, 118) k prohlášení za vůz 2. vozové třídy bez dalších úprav a vozy přešly pod kód 252, v označení řady nesly interval 29-10 a pod tímto označením také dojezdily, v letech 1996–2000 byly vozy zrušeny. Dle [Mahel, Ivo et al. Osobní vozy ČSD II. 1939–1992. Praha. 2019.] došlo k přeznačení koncem roku 1994 u výše vyjmenovaných vozů, avšak kromě vozu 034.

V roce 1993 při dělení parku osobních vozů přešly k ŽSR vozy 031, 037–039, 043, 047–050, 053–055, 057, 061, 063–064, 070, 072–074, 083, 091–092, 094–095, 097–098, 100, 102–109, 111–114, 119, 123 a 125. Výčet nemusí být úplný. Vývoj označení ostatních vozů je uveden v následující tabulce.

Rušení vozů postupně pokračovalo, zejména rok 2012 se stal pro provoz vozů přelomovým. V roce 2013 i 2014 se v provozu objevovaly již jen poslední dva vozy 086 a 116. Do roku 2015 přešel v pravidelném provozu již jen jeden vůz (116), který vyjel naposledy 14. 1. 2015. Tímto dnem skončila 45letá kapitola nasazování vozů této série do provozu s cestujícími.

Provoz vozů (mimo VUZ, resp. CHV Lužná u Rakovníka) v letech 2012–2020 (stav 9. 2. 2020):
- vůz 030 jezdil do 25. 9. 2012, kdy jel naposledy z Hradce Králové do Prahy a zpět na obratu 952 / 961. Dne 3. 3. 2014 byl přepraven z Hradce Králové do Liberce v konvoji 750.118 + B250 50 54 20-41 199-1 + Bt278 50 54 21-19 274-7 + Bt278 50 54 21-19 380-4 + A150 50 54 19-46 030-6 pro cvičení Policie ČR; dokumentační foto z Hradce Králové hl. n. pořídil Aleš Fejfar. Patrně celou následující dobu se vůz nacházel v Liberci, odkud byl 27. 11. 2017 převezen vlakem Sv 11861 do Hradce Králové a tentýž den dále vlakem Sv 1301 dorazil do České Třebové. Dne 6. 4. 2018 byl přepraven vlakem Sv 1301 do Olomouce;
- vůz 042 jezdil pravidelně až do 19. 8. 2013, kdy dojel na R 839 z Brna do Bohumína a od té doby je odstaven. Dne 2. 11. 2016 byl přepraven vlakem Sv 1306 z Bohumína do České Třebové a dne 2. 6. 2017 přejel vlakem Sv 1301 z České Třebové do Olomouce;
- vůz 056 dojezdil 11. 7. 2012, posledním výkonem byl R 837 z Brna do Bohumína. Dne 11. 11. 2013 byl přepraven z Bohumína do České Třebové a o necelých 5 let později - 29. 3. 2018 - byl přemístěn na vlaku Sv 1307 do Olomouce;
- vůz 058 vezl cestující naposledy 26. 9. 2012 na R 745 z Brna do Bohumína. Dne 22. 12. 2013 byl přepraven z Bohumína do Olomouce a 29. 1. 2014 pokračoval dál z Olomouce do Prahy;
- vůz 067 už v roce 2012 buď nejezdil nebo jen začátkem roku. Dne 11. 11. 2013 byl přepraven z Bohumína do České Třebové, aby o několik let později - 7. 7. 2019 - popojel v soupravě Sv 1301 do Olomouce;
- vůz 068 vezl cestující naposledy 12. 7. 2012 na R 745 z Brna do Bohumína. Dne 11. 11. 2013 byl přepraven z Bohumína do České Třebové;
- vůz 079 dojezdil 1. 10. 2012, posledním výkonem byl R 733 z Brna do Bohumína. Dne 22. 12. 2013 byl přepraven z Bohumína do Přerova a 19. 3. 2014 z Přerova do Nymburka;
- vůz 082 jezdil pravidelně až do 12. 12. 2012, kdy dojel na Ex 520 ze Vsetína do Prahy. Dále je již zaznamenán jen 21. 1. 2013 z Prahy do Krnova na Sv 1307 / Os 3505;
- vůz 085 patrně již v roce 2012 nejezdil. Dne 22. 5. 2014 byl přepraven z Prahy do České Třebové;
- vůz 086 jezdil do 2. 6. 2013, posledním výkonem byl R 859 z Prahy do Hradce Králové a po několikaměsíční odmlce byl od 4. 2. 2014 do 7. 4. 2014 opět v pravidelném provozu, poté vyjel jednorázově 22. 5. 2014, a znovu jezdil od 3. 7. 2014 do 7. 7. 2014, s cestujícími jel naposledy na R 921 z Prahy do Hradce Králové. K 3. 2. 2015 byl vůz odprodán společnosti VUZ, a.s. Dne 27. 3. 2015 se přemístil vlakem Sv 100932 / 100792 / 100612 spolu s ostatními vozy zakoupenými VUZ z Hradce Králové do depozitáře NTM v Chomutově. Dne 7. 10. 2015 odjel do KOS Krnov, do Velimi se vrátil 6. 5. 2016. Dne 17. 12. 2018 byla podepsána kupní smlouva s ČD, a.s., na základě které patří vůz opět Českým dráhám a spadá pod CHV Lužná u Rakovníka, vůz z Velimi odjel ještě před Vánocemi 2018;
- vůz 116 jezdil pravidelně do 14. 1. 2015, posledním výkonem s cestujícími se stal R 874 Brno hl. n. - Praha hl. n.; poté byl vůz navržen na zrušení a zrušen. Dne 17. 9. 2015 byl přepraven z Prahy do České Třebové. V říjnu 2019 byl vůz spatřen v Kolíně v majetku Junior Market, s.r.o.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
50 54 19-46 030-6 1970/079 51 54 19-10 030-7 → 50 54 19-10 030-8 → 50 54 19-40 030-2 2015: navržen na zrušení; mezi 13. 9. 2017 - 2. 1. 2018: zrušen; mezi 27. 6. - 30. 10. 2018: deaktivován
  1970/xxx 51 54 19-10 032-3 ?
  1970/xxx 51 54 19-10 033-1 ?
50 54 29-10 034-8 1970/xxx 51 54 19-10 034-9 → 50 54 19-10 034-0 20. 7. 1998: zrušen
80 54 19-10 035-1 1970/081 51 54 19-10 035-6 → 50 54 19-10 035-7 → 80 54 38-00 052-5 1981: obytný vůz, úprava České Velenice; 20xx: ČD Cargo
50 54 29-10 036-3 1970/xxx 51 54 19-10 036-4 → 50 54 19-10 036-5 20. 7. 1998: zrušen
50 54 19-10 040-7 1970/xxx 51 54 19-10 040-6 12. 6. 1996: zrušen
50 54 29-10 041-3 1970/xxx 51 54 19-10 041-4 → 50 54 19-10 041-5 12. 1. 2000: zrušen
50 54 19-46 042-1 1970/089 51 54 19-10 042-2 → 50 54 19-10 042-3 → 50 54 19-40 042-7 4. 3. 2014: zrušen; mezi 19. 1. 2017 - 11. 9. 2017: deaktivován
50 54 19-10 044-9 1970/xxx 51 54 19-10 044-8 1996: zrušen
50 54 19-46 045-4 1970/091 51 54 19-10 045-5 → 50 54 19-10 045-6 2010–2011: zrušen; 8. 2. 2011: deaktivován
  1970/xxx 51 54 19-10 046-3 ?
  1970/xxx 51 54 19-10 051-3 ? (doložen v roce 1980)
  1970/xxx 51 54 19-10 052-1 ? (doložen v roce 1980)
50 54 19-46 056-1 1971/103 51 54 19-10 056-2 → 50 54 19-10 056-3 → 50 54 19-40 056-7 17. 12. 2012: navržen na zrušení; mezi 13. 9. 2017 - 2. 1. 2018: zrušen; mezi 27. 6. - 30. 10. 2018: deaktivován
50 54 19-46 058-7 1971/106 51 54 19-10 058-8 → 50 54 19-10 058-9 → 50 54 19-40 058-3

29. 5. 2013: zrušen; mezi 2. 10. 2015 - 15. 2. 2016: deaktivován

50 54 19-10 059-7 1971/xxx 51 54 19-10 059-6 27. 1. 2000: zrušen
50 54 19-10 060-5 1971/108 51 54 19-10 060-4 24. 11. 2005: zrušen
50 54 19-10 062-1 1971/xxx 51 54 19-10 062-0 29. 9. 1995: zrušen
50 54 19-10 065-4 1971/112 51 54 19-10 065-3 16. 11. 2005: zrušen
  1971/xxx 51 54 19-10 066-1 ?
50 54 19-46 067-8 1971/115 51 54 19-10 067-9 → 50 54 19-10 067-0 → 50 54 19-40 067-4 18. 12. 2012: navržen na zrušení; mezi 31. 10. 2018 - 13. 8. 2019: zrušen; mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: deaktivován
50 54 19-46 068-6 1971/114 51 54 19-10 068-7 → 50 54 19-10 068-8 → 50 54 19-40 068-2 2013–2014: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 19-10 069-6 1971/xxx 51 54 19-10 069-5 15. 8. 1994: zrušen
50 54 19-10 071-1 1971/118 51 54 19-10 071-1 2006–2007: zrušen; nejedná se o vůz 80 54 89-00 377-4!
50 54 19-10 075-3 1971/122 51 54 19-10 075-2 16. 11. 2005: zrušen
50 54 19-10 076-1 1971/127 51 54 19-10 076-0 24. 11. 2005: zrušen
50 54 19-10 077-9 1971/125 51 54 19-10 077-8 2005–2008: zrušen; 25. 1. 2008: deaktivován
50 54 19-10 078-7 1971/xxx 51 54 19-10 078-6 20. 5. 1995: zrušen
50 54 19-46 079-3 1971/126 51 54 19-10 079-4 → 50 54 19-10 079-5 → 50 54 19-40 079-9 29. 5. 2013: zrušen; 4. 2. 2015: deaktivován
50 54 29-10 081-9 1971/xxx 51 54 19-10 080-2 → 50 54 19-10 080-3 4. 8. 1999: zrušen
50 54 19-10 081-1 1971/128 51 54 19-10 081-0 2007–2008: zrušen
50 54 19-46 082-7 1971/129 51 54 19-10 082-8 → 50 54 19-10 082-9 → 50 54 19-40 082-3 mezi 3. 1. 2018 - 25. 6. 2018: navržen na zrušení; mezi 31. 10. 2018 - 13. 8. 2019: zrušen
50 54 19-10 084-5 1971/132 51 54 19-10 084-4 25. 2. 2000: zrušen
50 54 19-46 085-0 1971/131 51 54 19-10 085-1 → 50 54 19-10 085-2 → 50 54 19-40 085-6 28. 5. 2013: zrušen; 20. 11. 2014: deaktivován
55 54 19-46 086-3 1971/133 51 54 19-10 086-9 → 50 54 19-10 086-0 → 50 54 19-40 086-4 → 50 54 19-46 086-8

3. 2. 2015: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.; 4. 1. 2017: DHV Lužná u Rakovníka (nájem); 17. 12. 2018: CHV Lužná u Rakovníka, vůz je veden v KOV pod kódem 040 jako vůz řady A040

50 54 19-46 087-6 1971/134 51 54 19-10 087-7 → 50 54 19-10 087-8 → 50 54 19-40 087-2 2008–2009: zrušen po MU Káranice 9. 2. 2007
50 54 29-10 088-4 1971/xxx 51 54 19-10 088-5 12. 6. 1996: zrušen
50 54 19-10 089-4 1971/xxx 51 54 19-10 089-3 19xx: zrušen po MU Dobrá pri Čiernej nad Tisou 4. 8. 1989
50 54 19-10 090-2 1971/137 51 54 19-10 090-1 2007–2008: zrušen
  1971/xxx 51 54 19-10 093-5 ?
  1971/xxx 51 54 19-10 096-8 ? (doložen v roce 1980)
  1971/xxx 51 54 19-10 099-2 ? (doložen v roce 1980)
  1971/xxx 51 54 19-10 101-6 ?
  1971/xxx 51 54 19-10 110-7 ?
  1971/xxx 51 54 19-10 115-6 ?
50 54 19-46 116-3 1971/164 51 54 19-10 116-4 → 50 54 19-10 116-5 → 50 54 19-40 116-9 1. 2015: navržen na zrušení; 2015: zrušen; mezi 14. 8. 2019 až 10. 2019: deaktivován; 10. 2019: dopravce VIRK
  1971/xxx 51 54 19-10 117-2 ?
50 54 29-10 118-9 1971/xxx 51 54 19-10 118-0 12. 6. 1996: zrušen
50 54 19-10 120-7 1971/167 51 54 19-10 120-6 2007–2008: zrušen
  1971/xxx 51 54 19-10 121-4 ?
  1971/xxx 51 54 19-10 122-2 ?
  1971/xxx 51 54 19-10 124-8 ?

(3.) Aa 1972, 1975–1978 (interval 19-41)

Řada vozu:
A149
Číselné označení vozu:
51 54 19-41
Kód řady KOV:
149
Typové označení KOV:
A RIC
Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B70, typ vozu ? (vůz 001), 1.151 (vozy 002–040), 1.171 (vozy 041–110), 9 oddílů, 54 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 3 stupačky
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1972–1978 (1972: 001; 1975: 002–040; 1977: 041–070; 1978: 071–110) Počet vyrobených vozů: 110 (001–110)
Vývoj označení řady vozu: Aa | 1983: Am | 1990: A | 2009: A149 (vozy 054, 061, 063 a 066 přechodně A151 a navrácení režimu RIC)
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 19-41 (některé vozy přechodně 50 54 19-41 - odebrání a navrácení režimu RIC)
Provozované vozy v současnosti u ČD: 054–058, 060–068, 093 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 15 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Brno hl. n., České Budějovice, Děčín hl. n., Praha hl. n.
Obrázek vozu:
a149
Fotografie vozů:

Akt.: 2023-11-19

Osudy vozů 004, 018, 025, 037–038 a 071 nejsou doloženy, tyto vozy byly zrušeny nejpozději v roce 1995 a ještě pravděpodobněji v době ČSD, tedy do roku 1992.

V roce 1993 připadly slovenské straně vozy 005, 013–014, 016–017, 031–037, 039–053, 072–078, 080, 098.

Vůz 024 prošel rekonstrukcí a přešel pod kód 152.
Vůz 059 byl v neznámém roce zrušen (patrně již před rokem 1995), poté upraven na obytný vůz NPP DKV Česká Třebová s označením 80 54 38-00 057-4, od roku 2016 s označením 99 54 95-74 057-4.
Vůz 092 byl začátkem roku 2016 prodán společnosti KŽC Doprava, s.r.o.

Přechod pod kód 151 (režim 50 - vnitrostátní provoz) je doložen u vozů 001–003, 006–012, 015, 019–023, 026–030, 054–055, 060–064, 066 a 068. Zcela jistě byly pouze pro vnitrostátní provoz určeny i některé vozy, které v roce 1993 přešly k železniční správě ŽSR.

Pět roků po přeznačení vozů řady A151 s vnitrostátním režimem na vozy 2. vozové třídy s označením B251 došlo i na "ricová áčka". U 25 vozů řady A149 vyrobených v roce 1978 pořadových čísel 079, 081–091, 094–097, 099–102, 105 a 107–110 došlo od listopadu 2021 do prosince 2022 k přeznačení na 2. vozovou třídu (při zachování režimu RIC) a změně řady na B209, vozy přešly pod kód 209. Přeznačení se dočkaly i dva vozy vyrobené v roce 1977, a sice vozy 069 a 070; k přeznačení došlo v roce 2023.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
  1975/xxx 51 54 19-41 004-5 ?
  1975/xxx 51 54 19-41 018-5 ?
  1975/xxx 51 54 19-41 025-0 ?
  1975/xxx 51 54 19-41 038-3 ?
51 54 19-41 054-0 1977/249 51 54 19-41 054-0 → 50 54 19-41 054-1  
51 54 19-41 055-7 1977/250 51 54 19-41 055-7 → 50 54 19-41 055-8  
51 54 19-41 056-5 1977/245    
51 54 19-41 057-3 1977/251    
51 54 19-41 058-1 1977/253    
99 54 95-74 057-4 1977/254 51 54 19-41 059-9 → 80 54 38-00 057-4 19xx: dom. st. Česká Třebová - obytný vůz NPP; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A02
51 54 19-41 060-7 1977/252 51 54 19-41 060-7 → 50 54 19-41 060-8  
51 54 19-41 061-5 1977/256 51 54 19-41 061-5 → 50 54 19-41 061-6  
51 54 19-41 062-3 1977/257 51 54 19-41 062-3 → 50 54 19-41 062-4  
51 54 19-41 063-1 1977/255 51 54 19-41 063-1 → 50 54 19-41 063-2  
51 54 19-41 064-9 1977/260 51 54 19-41 064-9 → 50 54 19-41 064-0  
51 54 19-41 065-6 1977/258    
51 54 19-41 066-4 1977/259 51 54 19-41 066-4 → 50 54 19-41 066-5  
51 54 19-41 067-2 1977/261    
51 54 19-41 068-0 1977/262 51 54 19-41 068-0 → 50 54 19-41 068-1  
  1978/xxx 51 54 19-41 071-4 ?
51 54 19-41 092-0 1978/023   1. 1. 2016: KŽC Doprava, s.r.o.
51 54 19-41 093-8 1978/024    
51 54 19-41 103-5 1978/032   2. 4. 2003: zrušen po MU Okrouhlice dne 16. 10. 2002
51 54 19-41 104-3 1978/036   16. 11. 2005: zrušen
51 54 19-41 106-8 1978/037   mezi 6. 3. 2021 - 2. 2022: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován

(4.) Aa 1972, 1975–1978 (interval 19-41) - změna režimu

Řada vozu:
A151
Číselné označení vozu:
50 54 19-41
Kód řady KOV:
151
Typové označení KOV:
A 74

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B70, typ vozu ? (vůz 001), 1.151 (vozy 002–040), 1.171 (vozy 041–110), 9 oddílů, 54 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 3 stupačky

Odebrání režimu RIC vozům řady A149 [viz kód 149].

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: viz kód 149 Počet vyrobených vozů: viz kód 149
Vývoj označení řady vozu: Aa | 1983: Am | 1990: A | v období 90. let některé vozy přechodně B (přeznačení na 2. vozovou třídu) |2009: A151
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 19-41 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 19-41 | v období 90. let některé vozy přechodně 50 54 29-41 (přeznačení na 2. vozovou třídu)
Obrázek vozu:
a151
Fotografie vozů:
 • A 50 54 19-41 030-1: nápisy na voze; foto Petr Fiala, 2002
 • A 50 54 19-41 060-8: pohled na vůz, interiér; foto Petr Fiala, 1. 12. 2002
 • A 50 54 19-41 054-1: nápisy na voze (index 150 sem tehdy nepatřil a navíc je chybný, jedná se o kód 151); foto Alan Butschek, 21. 6. 2007, Česká Třebová
 • A151 50 54 19-41 026-9: pohled na vůz; foto David Prause, 3. 5. 2013, Kolín
 • A151 50 54 19-41 030-1: pohled na vůz; foto Alan Butschek, 3. 4. 2014, Brno hl. n., R 841
 • A151 50 54 19-41 028-5: pohled na vůz; foto Alan Butschek, 10. 4. 2014, Brno hl. n., R 839
 • A151 50 54 19-41 002-0: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 20. 3. 2016, Hradec Králové hl. n.

Akt.: 2017-04-02

Podle dostupných pramenů došlo k prvnímu masivnějšímu odebrání režimu RIC v roce 1983, a sice u vozů vyrobených v roce 1972 a 1975. Doloženo je však i přechodné odebrání režimu RIC u vozů vyrobených v roce 1977.

Přechod pod kód 151 (režim 50 - vnitrostátní provoz) je doložen u vozů 001–003, 006–012, 015, 019–023, 026–030, 054–055, 060–064, 066 a 068. Zcela jistě byly pouze pro vnitrostátní provoz určeny i některé vozy, které v roce 1993 přešly k železniční správě ŽSR.

Vozy 007–012, 027 a 029 prošly rekonstrukcí a přešly pod kód 152. Čtyři z těchto vozů (007–008, 010, 012) však byly ještě před rekonstrukcí prohlášeny za vozy 2. vozové třídy a přešly pod kód (340).

V roce 2016 došlo v historii vozů této řady po cca 20 letech k druhému případu, kdy se vozy přeznačily bez dalších úprav na vozy 2. vozové třídy. Všech 12 vozů provozovaných v roce 2016 (001–003, 006, 015, 019–021, 023, 026, 028, 030) přešlo pod kód 251 (druhé obsazení tohoto kódu), v Kartotéce osobních vozů se tak stalo v období 8. 6. 2016 - 15. 8. 2016.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
50 54 19-41 022-8 1975/088 51 54 19-41 022-7 9. 6. 2006: zrušen

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2016)

Výroba Bautzen 1987 (vozy původní řady Amee)nahoru

V 80. letech nakoupily ČSD od vagónky Bautzen osobní vozy konstrukčního typu Z2, mezi nimi i vozy s místy k sezení 1. třídy. Dodávky probíhaly takto:
BRcm 51 54 85-40 000–019 (1984)
Bmee 50 54 21-38 001–060 (1986)
Amee 50 54 11-38 001–040 (1987)
Bmee 50 54 21-38 061–090 (1987)
BDmee 51 54 82-70 001–074 (1987)
BDmeer 51 54 82-70 075–100 (1987–1988)

(5.) Amee 1987

Řada vozu:
Amee
Číselné označení vozu:
50 54 11-38
Kód řady KOV:
(305)
Typové označení KOV:
(Amee)
Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Z2, typ vozu 1.173, 11 oddílů, 66 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek GP 200 S-25/85
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1987 Počet vyrobených vozů: 40 (001–040)
Vývoj označení řady vozu: Amee
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 11-38
Obrázek vozu:
Amee
Fotografie vozů: -

Akt.: 2013-08-11

Čtyřicetikusová série vozů řady Amee měla stejný počet oddílů jako ve vozech vozy řady Bmee, tzn. 11 oddílů. Vozy se od sebe lišily v počtech sedadel v oddíle - vozy řady Bmee měly 8 sedadel, ve vozech řady Amee bylo v tomtéž prostoru 6 sedadel. Důvodem byla skutečnost, že výrobce v té době ještě neměl zkonstruovánu vozovou skříň s 9 okny. Na 1. třídu poněkud stísněný prostor byl důvodem pro úpravu vozů ČD (po rozdělení ČSD na ČD a ŽSR) na vozy 2. třídy. V letech 1993–1995 dostaly označení Bmee - viz kód 248.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1995)

Výroba Wien 1998, Praha 2006 (vozy řady Ampz)nahoru

Dodávky dalších vozů 1. třídy, tentokrát ve velkoprostorovém uspořádání zaštiťovala pro České dráhy firma Siemens. Celkem 20 vozů bylo dodáno ve dvou sériích:
73 54 10-91 001 až 009 ... 1998
73 54 10-91 010 až 020 ... 2006

(6.) Ampz 1998

Řada vozu:
Ampz146
Číselné označení vozu:
73 54 10-91
Kód řady KOV:
146
Typové označení KOV:
Ampz (73) RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, typ vozu Ampz ČD 140 N 7048, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly, 58 sedadel, zásuvky 230 V, Wi-Fi, klimatizovaný, tlakotěsný, povolená provozní rychlost 200 km/h, podvozek SGP 300-R/3S

Výrobce: Siemens SGP, Wien, Rakousko + Moravskoslezská vagonka, Studénka, ČR Rok výroby: 1998 Počet vyrobených vozů: 9 (001–009)
Vývoj označení řady vozu: Ampz | 2009: Ampz146
Vývoj číselného označení vozu: 73 54 10-91
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001–009 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 9 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Praha hl. n.
Obrázek vozu:
ampz146
Fotografie vozů:

Akt.: 2020-05-03

Výběrové řízení na dodávku 9 vozů 1. vozové třídy ČD vypsaly v roce 1995 a vyhrálo jej konsorcium firem Siemens SGP Verkehrstechnik a Moravskoslezská vagónka, a.s. Výroba prvního vozu byla zahájena v roce 1997, ještě v témže roce došlo k jeho dokončení. Spolu s vozem 002 se podrobil zkouškám na síti ÖBB (leden 1998) a na zkušebním okruhu v Cerhenicích (únor až duben 1998). Vozy byly vyrobeny v roce 1998, kompletace vozů se však protáhla. Poprvé s cestujícími vyjely 24. 9. 1999 na zvláštním vlaku Praha - Poříčany u příležitosti dokončení modernizace tratě Poříčany - Kolín. Do pravidelného provozu zasáhly poprvé 27. 10. 1999.

Od roku 2009 prošly vozy revitalizací (nové sedačky, dosazení zásuvek 230 V, nové koberce) prováděnou DKV Praha ve spolupráci s firmou JANOZA CZ, s.r.o.

Začátkem května 2014 zveřejnily ČD ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce na modernizaci 71 vozů složených z 11 vozů řady Ampz143, 9 vozů řady Ampz146, 15 vozů řady Bmz241, 26 vozů řady Bmz245 a 10 vozů řady WRmz815. Hlavním cílem byla revitalizace interiéru, přečalounění či obměna sedaček, obnova WC, zabudování infrastruktury pro připojení Wi-Fi, dosazení elektronického informačního zařízení, oprava podvozků, u řad Ampz146, Bmz245 a WRmz815 navíc výměna CZE za jiný typ. Na modernizaci byla určena lhůta 17 měsíců od podpisu smlouvy s vítězem veřejné zakázky. Na přelomu února a března 2015 tuto veřejnou zakázku vyhrála společnost Pars nova ze Šumperku.

V následujícím přehledu jsou výrobní čísla uvedena v pořadí výrobní číslo Siemens/výrobní číslo MSV.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
73 54 10-91 001-3 1998/88074/95963    
73 54 10-91 002-1 1998/88075/95964    
73 54 10-91 003-9 1998/88076/95965    
73 54 10-91 004-7 1998/88077/95966    
73 54 10-91 005-4 1998/88078/95967    
73 54 10-91 006-2 1998/88079/95968    
73 54 10-91 007-0 1998/88080/95969    
73 54 10-91 008-8 1998/88081/95970    
73 54 10-91 009-6 1998/88082/95971    

(7.) Ampz 2006

Řada vozu:
Ampz143
Číselné označení vozu:
73 54 10-91
Kód řady KOV:
143
Typové označení KOV:
Ampz 143 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, typ vozu ?, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly, 58 sedadel, zásuvky 230 V, Wi-Fi, klimatizovaný, tlakotěsný, povolená provozní rychlost 200 km/h, podvozek SGP 300-R/3S

Výrobce: Siemens Kolejová vozidla, Praha-Zličín, ČR Rok výroby: 2006 Počet vyrobených vozů: 11 (010–020)
Vývoj označení řady vozu: Ampz143
Vývoj číselného označení vozu: 73 54 10-91
Provozované vozy v současnosti u ČD: 010–020 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 11 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Praha hl. n.
Obrázek vozu:
ampz146
Fotografie vozů:
 • Ampz143 73 54 10-91 011-2: nápisy na voze; foto Pavel Drda, 25. 12. 2006
 • Ampz143 73 54 10-91 013-8: interiér; foto -RIS-, 28. 4. 2007
 • Ampz143 73 54 10-91 015-3: nápisy na voze; foto Alan Butschek, 20. 6. 2007, Ostrava hl. n. (Czech Raildays 2007)
 • Ampz143 73 54 10-91 014-6: pohled na vůz; foto Vít Nastoupil, 26. 5. 2011, Zábřeh na Moravě
 • Ampz143 73 54 10-91 020-3: nápisy na voze; foto Alan Butschek, 6. 7. 2012, Brno hl. n.
 • Ampz143 73 54 10-91 012-0: nápisy na voze 1, 2, 3, 4, 5; foto Alan Butschek, 28. 4. 2019, Praha hl. n., EC 379
 • Ampz143 73 54 10-91 014-6: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 14. 7. 2019, Warszawa Zachodnia, IC 112
 • Ampz143 73 54 10-91 018-7: interiér; foto Alan Butschek, 20. 9. 2019, Brno dolní n., EC 282

Akt.: 2020-02-09

V roce 2003 ČD objednaly další vozy řady Ampz. Dodávky vozů a jejich uvádění do provozu probíhaly od konce roku 2006 do května 2007. Vozy obdržely ihned po dodání označení Ampz143. Důvodem pro odlišení v označení řady vozu od předchozé série vozů řady Ampz bylo jejich vybavení zásuvkami 230 V.

Začátkem května 2014 zveřejnily ČD ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce na modernizaci 71 vozů složených z 11 vozů řady Ampz143, 9 vozů řady Ampz146, 15 vozů řady Bmz241, 26 vozů řady Bmz245 a 10 vozů řady WRmz815. Hlavním cílem byla revitalizace interiéru, přečalounění či obměna sedaček, obnova WC, zabudování infrastruktury pro připojení Wi-Fi, dosazení elektronického informačního zařízení, oprava podvozků, u řad Ampz146, Bmz245 a WRmz815 navíc výměna CZE za jiný typ. Na modernizaci byla určena lhůta 17 měsíců od podpisu smlouvy s vítězem veřejné zakázky. Na přelomu února a března 2015 tuto veřejnou zakázku vyhrála společnost Pars nova ze Šumperku.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
73 54 10-91 010-4 2006/2006 SKV 01    
73 54 10-91 011-2 2006/2006 SKV 02    
73 54 10-91 012-0 2006/2006 SKV 03    
73 54 10-91 013-8 2006/2006 SKV 04    
73 54 10-91 014-6

2006/2006 SKV 05

   
73 54 10-91 015-3 2006/2006 SKV 06    
73 54 10-91 016-1 2006/2006 SKV 07    
73 54 10-91 017-9 2006/2006 SKV 08    
73 54 10-91 018-7 2006/2006 SKV 09    
73 54 10-91 019-5 2006/2006 SKV 10    
73 54 10-91 020-3 2006/2006 SKV 11    

Úprava vozů řady AB, ABm (vozy řady A)nahoru

Několik vozů původní řady ABa (Bautzen 1970, 1973) bylo upraveno na řadu A.

(8.) A 1970, 1973 - úprava 1989–1997 (ex AB, ABm)

Řada vozu:
A150
Číselné označení vozu:
50 54 19-46
Kód řady KOV:
150
Typové označení KOV:
A 64

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B (vůz 128), Y/B70 (vozy 126–127, 129), typ vozu 1.706 (vůz 128), 1.231 (vozy 126–127, 129), 9 oddílů, 54 sedadel, topení odporové doplněné vháněním ohřátého vzduchu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 2 stupačky

Úprava vozů původní řady ABa (Bautzen 1970, 1973).

Úprava: ? Rok úpravy: někdy mezi 1989–1997 Počet upravených vozů: 4 (126–129)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou: ABm nebo AB [viz kód 350] | po úpravě (19xx): Am | 1990: A | 2001: A150
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou: 51 54 39-10, 51 54 39-40, 50 54 39-40 (není přesně doloženo) [viz kód 350] | po úpravě (19xx): 50 54 19-10 | 2002: 50 54 19-40 | 2007: 50 54 19-46
Obrázek vozu:
a150
Fotografie vozů:

Akt.: 2017-09-24

Někdy po roce 1988 došlo k doplnění flotily vozů 1. vozové třídy úpravou několika vozů 1. a 2. vozové třídy. Jednalo se pouze o úpravu spočívající ve výměně sedáků v části vozu s 2. vozovou třídou. Dobrým poznávacím znakem v interiéru jsou stopy po výměně tabulek s čísly sedadel v oddílech bývalé 2. třídy (jiné rozteče) a v chodbičce stopy po "lítačkách" - dveřích oddělujících část vozu 1. třídy od části vozu 2. třídy.

Celkový počet takto upravených vozů není spolehlivě doložen. Minimálně šlo o 4 vozy. V době úpravy vozy nesly buď označení ABm nebo AB. Není doloženo, zda na úpravu přicházely s režimem RIC (51) nebo pro vnitrostátní provoz (50). Podle intervalu 19-10, který vozy obdržely, lze dedukovat že vozy měly zprvu povolenou provozní rychlost jen 120 km/h. Patrně po úpravě rychlosti zpět na 140 km/h se v roce 2002 vozům intreval změnil na 19-40. Koncem jara 2007 (oficiálně bylo přeznačení zapsáno ke dni 29. 6. 2007) došlo k přeznačení vozů na nový interval 19-46, který odpovídá stavu elektrického topení (vozy mají jedinou volbu topení 3000 V).

Běžný provoz těchto upravených vozů skončil po 42leté službě dne 12. 4. 2015.

Provoz vozů v letech 2012–2017 (stav 20. 8. 2017):
- vůz 126 byl v roce 2012 veden pod DKV Praha a běžně jezdil do 16. 12. 2012. Poté přešel do DKV Brno (přesun proveden 7./8. 1. 2013). Zde vyjel 12. a 13. 2. 2013; od 27. 4. 2013 poctivě sloužil až do 12. 4. 2015, kdy byl po dojezdu R 987 z Prahy do Brna odstaven. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud byl 1. 3. 2016 převezen zpět do Brna-Horních Heršpic a dne 24. 4. 2016 byl přepraven do České Třebové;
- vůz 127 jezdil v roce 2012 podobně jako vůz 126, a sice do 14. 12. 2012. Dne 7. 1. 2013 přejel z DKV Praha na nové působiště do DKV Brno, kde ale do provozu zasáhl pouze v období 9. - 25. 1. 2013, od té doby je odstaven. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna 24. 8. 2016. Odtud pokračoval spolu s vozem 009 dne 10. 10. 2016 do České Třebové. Dne 20. 4. 2017 byl přesunut vlakem Sv 1307 z České Třebové do Olomouce.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2017)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
50 54 19-46 126-2 1973/135 51 54 39-10 253-1 → 51 54 39-40 253-550 54 39-40 253-6 → 50 54 19-10 126-4 → 50 54 19-40 126-8 mezi 2. 10. 2015 - 15. 2. 2016: navržen na zrušení; mezi 16. 2. - 2. 9. 2016: zrušen; mezi 3. 9. 2016 - 17. 1. 2017: deaktivován
50 54 19-46 127-0 1973/134 51 54 39-10 252-3 → 51 54 39-40 252-7 → 50 54 19-10 127-2 → 50 54 19-40 127-6 15. 7. 2016: navržen na zrušení; 15. 9. 2016: zrušen; mezi 19. 1. 2017 - 11. 9. 2017: deaktivován
50 54 19-10 128-0 1970/xxx 51 54 39-10 xxx-x → 51 54 39-40 xxx-x 25. 8. 1994: zrušen (VD Brno)
50 54 19-10 129-8 1973/xxx 51 54 39-10 xxx-x → 51 54 39-40 xxx-x 25. 8. 1994: zrušen (VD Brno)

Rekonstrukce vozu řady B - ŽOS Vrútky (vůz řady Apeer)nahoru

V roce 1992 vznikl v ŽOS Vrútky první velkoprostorový vůz 1. vozové třídy pro ČSD.

(9.) Apeer - rekonstrukce 1992 (ex B)

Řada vozu:
Apeer
Číselné označení vozu:
50 54 19-30
Kód řady KOV:
-
Typové označení KOV:
-

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, typ vozu ?, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly ?, ? sedadel, topení teplovzdušné ?, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V

Rekonstrukce vozu původní řady Ba (Györ 1970).

Rekonstrukce: ŽOS Vrútky, Slovensko Rok rekonstrukce: 1992 Počet rekonstruovaných vozů: 1 (000)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: B [viz kód 251] | po rekonstrukci (1992): Apeer
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 50 54 20-10 [viz kód 251] | po rekonstrukci (1992): 50 54 19-30

Obrázek vozu:


Fotografie vozů:

Akt.: 2022-04-18

Vůz vznikl v roce 1992 v ŽOS Vrútky, 10. 6. 1992 se zúčastnil prezentace ve stanici Praha hl. n. a v témže měsíci byl vystaven na výstave Autotec na brněnském výstavišti. Podle dostupných popisů byla střední ulička netradičně tvarovaná, vůz byl vybaven sedačkami za sebou podobně jako v autobusech, ve voze se nacházelo video a televize. Po rozdělení ČSD na ČD a ŽSR vůz přešel pod slovenskou železniční správu.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1993)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
50 54 19-30 000-7 1970/xxxxx 51 54 20-10 864-6 → 50 54 20-10 864-7 1993: ŽSR, další osud nedohledán

Rekonstrukce vozů řad B a Bh a následné modernizace - MOVO Plzeň (vozy řady Apee)nahoru

V letech 1996–1997 prošlo 10 vozů maďarské výroby (původních řad Ba a Bai) rekonstrukcí na velkoprostorové vozy 1. vozové třídy. Rekonstrukci provedly firmy MOVO Plzeň a DVJ Dunakeszi. Vozy obdržely označení Ahee, později Apee a od roku 2006 na nich firma MOVO Plzeň provedla další modernizace (od roku 2013 též Pars nova v Šumperku). Celkem tyto vozy obsadily 4 pozice v kartotéce osobních vozů; tři položky jsou již zaniklé:
Apee 51 54 10-70 ... rekonstrukce 1996–1997 (kód 148; zrušen - vozy přešly pod kódy 141 a 144)
Apee144 61 54 10-70 ... modernizace 2006 (kód 144; zrušen - vozy přešly pod kód 139)
Apee141 61 54 10-70 ... modernizace 2008 (kód 141; zrušen - vozy přešly pod kód 139)
Apee139 61 54 10-70 ... modernizace 2011–2013 (kód 139)

(10.) Apee - rekonstrukce 1996–1997 (ex B, Bh)

Řada vozu:
Apee
Číselné označení vozu:
51 54 10-70
Kód řady KOV:
148
Typové označení KOV:
Apee RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, typ vozu MP96-11, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly, 60 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek modernizovaný Görlitz V - Dunakeszi

Rekonstrukce vozů původních řad Ba a Bai (Györ 1968–1973).

Rekonstrukce: MOVO, Plzeň, ČR + DVJ Dunakeszi, Maďarsko Rok rekonstrukce: 1996–1997 Počet rekonstruovaných vozů: 10 (001–010)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: B, Bh [viz kódy 251, 277] | po rekonstrukci (1996–1997): Ahee | 2001: Apee
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 50 54 20-10, 50 54 20-80, 50 54 21-18 [viz kódy 251, 277] | po rekonstrukci (1996–1997): 50 54 10-70 | 1996–1998: 51 54 10-70

Obrázek vozu:
apee148

Fotografie vozů:

Akt.: 2020-02-23

Kromě prototypu velkoprostorového vozu řady Apeer pro ČSD z roku 1992 se jedná u ČD o první sérii velkoprostorových vozů 1. vozové třídy. Vznikly rekonstrukcí vozů maďarské výroby původních řad Ba a Bai vyrobených v letech 1968–1973. První vůz byl 12. 3. 1996 testován na trati MÁV Györ - Mosonmagyaróvár. Vozy zprvu označené řadou Ahee byly k ČD dodány počátkem roku 1997. V poznatcích DKV Praha (Střelka - Sponer - Kaštil - Baláž - Hubička: Zkušenosti z provozu nově dodaných a rekonstruovaných železničních vozidel v DKV Praha; 2002) se uvádí, že u vozů této řady byly zjištěny nesprávné rozměry sedáků odporující vyhlášce UIC a do odstranění této vady musely být vozy provozovány pouze ve vnitrostátním režimu (50). Problém rovněž řešila depeše č. 92 Odboru kolejových vozidel ze dne 5. 2. 1997. Nová čísla vozů jsou uvedena s režimem 51, avšak s poznámkou: "V návaznosti na rozhodnutí DÚ č.j. 2-4345/96-DÚ budou do doby provedení úpravy sedáků tyto vozy provozovány v režimu 50 - vnitro, v rámci postupného odstraňování vady v MOVO Plzeň opravce zajistí přepsání režimu na 51 - RIC v souladu s výše uvedeným číselným přehledem."

Vozy prošly v letech 2006 a 2008 dalšími modernizacemi a přešly pod kódy 141 a 144.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2008)


(11.) Apee - 1. modernizace 2006

Řada vozu:
Apee144
Číselné označení vozu:
61 54 10-70
Kód řady KOV:
144
Typové označení KOV:
Apee 144 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, typ vozu MP96-11, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly, 60 sedadel, klimatizovaný, netlakotěsný ...?, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek modernizovaný Görlitz V - Dunakeszi

1. modernizace vozů řady Apee (rek. MOVO, Plzeň + DVJ Dunakeszi 1996–1997).

Modernizace: MOVO, Plzeň, ČR Rok modernizace: 2006 Počet modernizovaných vozů: 2 (003, 005)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Apee [viz kód 148] | po modernizaci (2006): Apee144
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 51 54 10-70 [viz kód 148] | po modernizaci (2006): 61 54 10-70

Obrázek vozu:
apee144

Fotografie vozů:

Akt.: 2013-08-11

V roce 2006 firma MOVO v Plzni doplnila do dvou vozů klimatizační jednotku. Vůz 003 byl v Kartotéce osobních vozů přeznačen k 16. 6. 2006 a vůz 005 k 15. 12. 2006. Financování modernizace proběhlo zpětným leasingem od firmy ING Lease (C.R.), s. r. o.

Oba vozy prošly v roce 2011 další modernizací a přešly pod kód 139.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2011)


(12.) Apee - 2. modernizace 2008

Řada vozu:
Apee141
Číselné označení vozu:
61 54 10-70
Kód řady KOV:
141
Typové označení KOV:
Apee 141 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, typ vozu MP96-11, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly, 60 sedadel, zásuvky 230 V, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek modernizovaný Görlitz V - Dunakeszi

2. modernizace vozů řady Apee (rek. MOVO, Plzeň + DVJ Dunakeszi 1996–1997).

Modernizace: MOVO, Plzeň, ČR Rok modernizace: 2008 Počet modernizovaných vozů: 8 (001–002, 004, 006–010)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Apee [viz kód 148] | po modernizaci (2008): Apee141
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 51 54 10-70 [viz kód 148] | po modernizaci (2008): 61 54 10-70

Obrázek vozu:
apee141

Fotografie vozů:

Akt.: 2014-01-19

Všech zbývajících 8 vozů řady Apee, které neprošly 1. modernizací v roce 2006, se v roce 2008 podrobily modernizaci, kterou jsem pro lepší rozlišení nazval 2. modernizací. Provedla ji opět společnost MOVO v Plzni. Vozy obdržely klimatizační jednotku, vakuové WC, zásuvky 230 V či nové sedačky. Nátěr vozů se změnil na červeno-bílý. I tato modernizace byla financována zpětným leasingem od firmy ING Lease (C.R.), s. r. o. Přeznačení vozů v Kartotéce osobních vozů proběhlo v období 7. 10. 2008 – 29. 12. 2008.

Od roku 2012 vozy této řady postupně procházely další modernizací s přechodem pod kód 139. Naposledy byl v provozu s cestujícími vůz 007 dne 7. 10. 2013 na vlaku Ex 543 z Prahy do Bohumína. Posledním modernizovaným vozem se stal vůz 009 a šumperskou Pars Nova opustil 21. 12. 2013 a přešel tak jako poslední pod kód 139.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2013)


(13.) Apee - 3. modernizace 2011–2013

Řada vozu:
Apee139
Číselné označení vozu:
61 54 10-70
Kód řady KOV:
139
Typové označení KOV:
Apee 139 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, typ vozu MP96-11, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly, 60 sedadel, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, zásuvky 230 V, Wi-Fi, elektronický informační systém, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek modernizovaný Görlitz V - Dunakeszi

3. modernizace vozů řady Apee (rek. MOVO, Plzeň + DVJ Dunakeszi 1996–1997).

Modernizace: MOVO, Plzeň, ČR (2011–2012); Pars nova, Šumperk, ČR (2013) Rok modernizace: 2011–2013 Počet modernizovaných vozů: 10 (001–010)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: vozy 001–002, 004, 006–010 Apee141 [viz kód 141], vozy 003, 005 Apee144 [viz kód 144] | po modernizaci (2011–2013): Apee139
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 61 54 10-70 [viz kódy 141, 144] | po modernizaci (2011–2013): 61 54 10-70
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001–010 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 10 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Olomouc hl. n.

Obrázek vozu:
apee139

Fotografie vozů:

Akt.: 2023-03-05

U pěti vozů byl v letech 2011–2012 dosazen elektronický informační systém. Jednalo se o tři vozy modernizované v roce 2008 (001–002, 004) a dva vozy modernizované v roce 2006 (003, 005). U posledně jmenovaných dvou vozů se dodělávaly zásuvky 230 V a další úpravy pro dorovnání na úroveň modernizace prováděné u ostatních vozů v roce 2008.

V roce 2013 proběhla modernizace zbývajících pěti vozů řady Apee141. Poslední modernizovaný vůz 009 vyjel poprvé s cestujícími 24. 12. 2013.

Modernizaci prováděnou v letech 2011–2013 jsem označil jako 3. modernizaci. Vozy byly i nadále v leasingu u firmy ING Lease (C.R.), s. r. o., avšak s tím že leasing od roku 2019 se postupně utlumoval a v letech 2021–2022 skončil.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 10-70 001-2 1968/xxxxx 50 54 21-18 317-7 → 50 54 10-70 001-5 → 51 54 10-70 001-4 → 61 54 10-70 001-2 (kód 141)  
61 54 10-70 002-0 1970/xxxxx 50 54 21-18 601-4 → 50 54 10-70 002-3 → 51 54 10-70 002-2 → 61 54 10-70 002-0 (kód 141)  
61 54 10-70 003-8 1969/xxxxx 50 54 21-18 446-4 → 50 54 10-70 003-1 → 51 54 10-70 003-0 → 61 54 10-70 003-8 (kód 144)  
61 54 10-70 004-6 1970/xxxxx 50 54 21-18 610-5 → 50 54 10-70 004-9 → 51 54 10-70 004-8 → 61 54 10-70 004-6 (kód 141)  
61 54 10-70 005-3 1973/xxxxx 50 54 21-18 816-8 → 50 54 10-70 005-6 → 51 54 10-70 005-5 → 61 54 10-70 005-3 (kód 144)  
61 54 10-70 006-1 1970/xxxxx 50 54 21-18 544-6 → 50 54 10-70 006-4 → 51 54 10-70 006-3 → 61 54 10-70 006-1 (kód 141)  
61 54 10-70 007-9 1968/xxxxx 51 54 20-80 606-6 → 50 54 20-80 606-7 → 50 54 10-70 007-2 → 51 54 10-70 007-1 → 61 54 10-70 007-9 (kód 141)  
61 54 10-70 008-7 1970/xxxxx 51 54 20-10 825-7 → 50 54 20-10 825-8 → 50 54 10-70 008-0 → 51 54 10-70 008-9 (kód 141)  
61 54 10-70 009-5 1968/xxxxx 51 54 20-80 572-0 → 50 54 20-80 572-1 → 50 54 10-70 009-8 → 51 54 10-70 009-7 (kód 141)  
61 54 10-70 010-3 1968/xxxxx 51 54 20-80 600-9 → 50 54 20-80 600-0 → 50 54 10-70 010-6 → 51 54 10-70 010-5 → 61 54 10-70 010-3 (kód 141)  

Rekonstrukce vozů řad B a Bh a následné modernizace - MOVO Plzeň (vozy řady Aee)nahoru

Firmy MOVO Plzeň a DVJ Dunakeszi prováděly v letech 1996–1997 rekonstrukci dalších 15 vozů maďarské výroby (původních řad Ba a Bai), a sice na vozy 1. vozové třídy s oddíly a postranní chodbičkou. Vozy obdržely označení Aeel, později Aee. V letech 2009 a 2011 na nich firma MOVO Plzeň provedla další modernizace. Celkem tyto vozy obsadily 3 pozice v kartotéce osobních vozů; dvě položky jsou již zaniklé:
Aee147 51 54 19-70 ... rekonstrukce 1996–1997 (kód 147; zrušen - vozy přešly pod kódy 140 a 142)
Aee142 61 54 19-70 ... modernizace 2008–2009 (kód 142; zrušen - vozy přešly pod kód 140)
Aee140 61 54 19-70 ... modernizace 2011 a 2017–2019 (kód 140)

(14.) Aee - rekonstrukce 1996–1997 (ex B, Bh)

Řada vozu:
Aee147
Číselné označení vozu:
51 54 19-70
Kód řady KOV:
147
Typové označení KOV:
Aee RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu MOVO/6/97, 9 oddílů, 54 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek modernizovaný Görlitz V - Dunakeszi

Rekonstrukce vozů původních řad Ba a Bai (Györ 1966–1970).

Rekonstrukce: MOVO, Plzeň, ČR + DVJ Dunakeszi, Maďarsko Rok rekonstrukce: 1996–1997 Počet rekonstruovaných vozů: 15 (001–015)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: B, Bh [viz kódy 251, 277] | po rekonstrukci (1996–1997): Aeel | 2001: Aee | 2009: Aee147
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 50 54 20-10, 50 54 20-80, 50 54 21-18 [viz kódy 251, 277] | po rekonstrukci (1996–1997): 51 54 19-70

Obrázek vozu:
aee147

Fotografie vozů:
 • Aee 51 54 19-70 009-8: pohled na vůz; foto Petr Fiala, 11. 9. 2001, Břeclav
 • Aee 51 54 19-70 012-2: pohled na vůz; foto -RIS-, 14. 1. 2007, Brno hl. n.
 • Aee 51 54 19-70 010-6: sedadla; foto -RIS-, 28. 5. 2007, Brno hl. n., R 441
 • Aee 51 54 19-70 005-6: pohled na vůz; foto Jan Jílek, 26. 12. 2007, Praha ONJ
 • Aee 51 54 19-70 005-6: chodbička; foto -RIS-, 28. 3. 2008, EC 278
 • Aee 51 54 19-70 008-0: nápisy na voze; foto Alan Butschek, 26. 4. 2008, Brno hl. n.
 • Aee147 51 54 19-70 009-8: pohled na vůz, nápisy na voze; foto Alan Butschek, 21. 7. 2011, Praha ONJ

Akt.: 2020-02-23

Vozy vyrobené v Maďarsku původních řad Ba a Bai posloužily pro rekonstrukci na 15 vozů 1. vozové třídy. Do pražského DKV přicházely v rozmezí od 19. 1. 1997 do 15. 4. 1997.

Zajímavostí bylo použití malého písmene "l". V depeši 497 Odboru kolejových vozidel ze dne 14. 1. 1997 je k výčtu přeznačení 15 vozů po rekonstrukci podáno následující vysvětlení: "Nové použití "l" v písmenném označení výše uvedených modernizovaných vozů, navazuje na požadavek O16, ze kterého vyplývá nutnost odlišení jednotlivých typů vozů ve vztahu k rezervačnímu systému ARES."

Vozy prošly v letech 2009 a 2011 dalšími modernizacemi a přešly pod kódy 140 a 142.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2011)


(15.) Aee - 1. modernizace 2008–2009

Řada vozu:
Aee142
Číselné označení vozu:
61 54 19-70
Kód řady KOV:
142
Typové označení KOV:
Aee 142 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu MOVO/6/97, 9 oddílů, 54 sedadel, zásuvky 230 V, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek modernizovaný Görlitz V - Dunakeszi

1. modernizace vozů řady Aee (rek. MOVO, Plzeň + DVJ Dunakeszi 1996–1997).

Modernizace: MOVO, Plzeň, ČR Rok modernizace: 2008–2009 Počet modernizovaných vozů: 6 (001–005, 015)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Aee [viz kód 147] | po modernizaci (2008–2009): Aee142
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 51 54 19-70 [viz kód 147] | po modernizaci (2008–2009): 61 54 19-70

Obrázek vozu:
aee142

Fotografie vozů:

Akt.: 2019-09-15

V letech 2008–2009 prošlo 6 vozů řady Aee modernizací, při níž došlo k instalaci klimatizace, nového CZE, vakuového WC nebo zásuvek 230 V. Sedačky byly potaženy novými textilními potahy. Venkovní nátěr se změnil na červeno-bílý. Kromě vozu 015 proběhlo financování modernizace zpětným leasingem od firmy ING Lease (C.R.), s. r. o. Přeznačení vozů v Kartotéce osobních vozů proběhlo v období 5. - 23. 2. 2009 (vozy 001–005) a 7. 5. 2009 (vůz 015).

V roce 2017 započalo odesílání vozů na 2. modernizaci do Pars nova v Šumperku, vozy přešly pod kód 140. Naposledy se cestující svezli vozem řady Aee140 001 dne 22. 1. 2019 vlakem R 880 z Luhačovic do Olomouce.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2019)


(16.) Aee - 2. modernizace 2011, 2017–2019

Řada vozu:
Aee140
Číselné označení vozu:
61 54 19-70
Kód řady KOV:
140
Typové označení KOV:
Aee 140 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu MOVO/6/97, 9 oddílů, 54 sedadel, zásuvky 230 V, Wi-Fi, elektronický informační systém, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek modernizovaný Görlitz V - Dunakeszi

2. modernizace vozů řady Aee (rek. MOVO, Plzeň + DVJ Dunakeszi 1996–1997).

Modernizace: 2011: ŽOS Trnava, Slovensko | 2017–2019: Pars nova, Šumperk, ČR Rok modernizace: 2011, 2017–2019 Počet modernizovaných vozů: 15 (003–015)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací 2011: Aee147 [viz kód 147], před modernizací 2017–2018: Aee142 [viz kód 142] | po modernizaci (2011, 2017–2019): Aee140
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 2011: 51 54 19-70 [viz kód 147], před modernizací 2017–2018: 61 54 19-70 [viz kód 142] | po modernizaci (2011, 2017–2019): 61 54 19-70
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001–015 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 15 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Bohumín, České Budějovice, Hradec Králové hl. n., Praha hl. n.

Obrázek vozu:
aee140

Fotografie vozů:

Akt.: 2023-11-19

Všech zbývajících 9 vozů řady Aee 006 až 014 (mezitím přeznačených na řadu Aee147), které neprošly 1. modernizací v roce 2008–2009, se v roce 2011 podrobilo modernizaci, kterou jsem pro lepší rozlišení nazval 2. modernizací. Provedla ji tentokrát slovenská firma ŽOS Trnava, a. s. Vozy obdržely klimatizační jednotku, vakuové WC, zásuvky 230 V a také elektronický informační systém. I tato modernizace byla financována zpětným leasingem od firmy ING Lease (C.R.), s. r. o., avšak s tím že leasing od roku 2018 se postupně utlumoval a v letech 2021–2022 skončil. Přeznačení vozů v Kartotéce osobních vozů proběhlo v období 24. 5. 2011 – 15. 12. 2011.

O šest roků později, od léta 2017, započala postupná modernizace zbývajících 6 vozů řady Aee142 (001 až 005 a 015) na řadu Aee140. Modernizaci vozů provedla společnost Pars nova ze Šumperku. První vůz (003) najel do Šumperku 31. 7. 2017. Posledním modernizovaným vozem se stal vůz 001, který byl v Šumperku od 1. 2. do 31. 5. 2019 a s cestujícími vyjel 5. 6. 2019.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 19-70 001-3 1969/xxxxx 51 54 20-10 742-4 → 50 54 20-10 742-5 → 51 54 19-70 001-5 (kód 142)  
61 54 19-70 002-1 1966/xxxxx 4-5009 → 50 54 21-18 009-0 → 51 54 19-70 002-3 (kód 142)  
61 54 19-70 003-9 1970/xxxxx 51 54 20-10 808-3 → 50 54 20-10 808-4 → 51 54 19-70 003-1 → 61 54 19-70 003-9 (kód 142)  
61 54 19-70 004-7 1967/xxxxx 51 54 20-80 541-5 → 50 54 20-80 541-6 → 51 54 19-70 004-9 → 61 54 19-70 004-7 (kód 142)  
61 54 19-70 005-4 1970/xxxxx 51 54 20-10 819-0 → 50 54 20-10 819-1 → 51 54 19-70 005-6 → 61 54 19-70 005-4 (kód 142)  
61 54 19-70 006-2 1970/xxxxx 51 54 20-10 829-9 → 50 54 20-10 829-0 → 51 54 19-70 006-4  
61 54 19-70 007-0 1966/xxxxx 51 54 20-80 945-8 → 50 54 20-80 945-9 → 51 54 19-70 007-2  
61 54 19-70 008-8 1970/xxxxx 51 54 20-10 798-6 → 50 54 20-10 798-7 → 51 54 19-70 008-0  
61 54 19-70 009-6 1969/xxxxx 51 54 20-10 773-9 → 50 54 20-10 773-0 → 51 54 19-70 009-8  
61 54 19-70 010-4 1968/xxxxx 51 54 20-80 611-6 → 50 54 20-80 611-7 → 51 54 19-70 010-6  
61 54 19-70 011-2 1970/xxxxx 51 54 20-10 821-6 → 50 54 20-10 821-7 → 51 54 19-70 011-4  
61 54 19-70 012-0 1968/xxxxx 51 54 20-80 568-8 → 50 54 20-80 568-9 → 51 54 19-70 012-2  
61 54 19-70 013-8 1968/xxxxx 51 54 20-80 566-2 → 50 54 20-80 566-3 → 51 54 19-70 013-0  
61 54 19-70 014-6 1970/xxxxx 51 54 20-10 820-8 → 50 54 20-10 820-9 → 51 54 19-70 014-8  
61 54 19-70 015-3 1968/xxxxx 51 54 20-80 576-1 → 50 54 20-80 576-2 → 51 54 19-70 015-5 → 61 54 19-70 015-3 (kód 142)  

Rekonstrukce vozů řad A, AB, B a následné modernizace - ŽOS České Velenice (vozy řady Aee)nahoru

Starší osobní vozy rekonstruovala na vozy 1. vozové třídy rovněž firma ŽOS České Velenice. Zatímco v Plzni použili vozy maďarské výroby původních řad Ba a Bai, ve Velenicích se na rekonstrukci využily vozy německé výroby původních řad Aa a ABa. Rekonstrukce proběhly ve dvou vlnách; prvně v roce 1996 a poté v letech 1998–2001. Vozy z první vlny se později dočkaly další modernizace (doplnění klimatizace). Existují tak dvě řady vozů:
Aee152 50 54 19-38 ... rekonstrukce 1996–2001 (kód 152)
Aee145 61 54 19-51 ... modernizace 2000–2006 (kód 145)

(17.) Aee - rekonstrukce 1996–2001 (ex A, AB, B)

Řada vozu:
Aee152
Číselné označení vozu:
50 54 19-38
Kód řady KOV:
152
Typové označení KOV:
Aee 152

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu Aee95, 9 oddílů, 54 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V a Görlitz Va

Rekonstrukce vozů původních řad Aa a ABa (Bautzen 1970–1984).

Rekonstrukce: ŽOS České Velenice, ČR Rok rekonstrukce: 1996–2001 Počet rekonstruovaných vozů: 18 (001–018)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: A, AB, B [viz kódy 149, 151, 349, 350, (340)] | po rekonstrukci (1996–2001): Aee | 2004: Aee152
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 51 54 19-41, 50 54 19-41, 51 54 39-41, 50 54 39-40, 50 54 29-41 [viz kódy 149, 151, 349, 350, (340)] | po rekonstrukci (1996): 50 54 19-78 | 1996: 50 54 19-38 | po rekonstrukci (1998–2001): 50 54 19-38
Provozované vozy v současnosti u ČD: 013–018 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 6 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Děčín hl. n.

Obrázek vozu:
aee152

Fotografie vozů:
 • Aee152 50 54 19-38 016-5: nápisy na voze (chyba v provedení - chybí index 152); foto -RIS-, 24. 1. 2007, Brno hl. n.
 • Aee152 50 54 19-38 014-0: pohled na vůz, nápisy na voze; foto Alan Butschek, 16. 10. 2013, Brno hl. n., R 837
 • Aee152 50 54 19-38 014-0: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 17. 6. 2016, Brno hl. n.
 • Aee152 50 54 19-38 015-7: pohled na vůz; foto Alan Butschek, 20. 7. 2016, Brno hl. n.
 • Aee152 50 54 19-38 015-7: pohled na vůz, nápisy na voze; foto Alan Butschek, 30. 8. 2016, Brno hl. n., R 837
 • Aee152 50 54 19-38 014-0: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 15. 2. 2020, Děčín hl. n.
 • Aee152 50 54 19-38 015-7: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 15. 2. 2020, Děčín hl. n.
 • Aee152 50 54 19-38 015-7: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 19. 4. 2022, Praha hl. n., R 688

Akt.: 2022-11-06

Zatímco firma MOVO v Plzni se pustila do vozů maďarské výroby původních řad Ba a Bai, v Českých Velenicích pracovali s vozy německé výroby původních řad Aa a ABa; podle dostupných informací zde práce na rekonstrukcích začaly dříve než v Plzni, a sice již v roce 1994. Rekonstrukce vozů v Českých Velenicích proběhla ve dvou vlnách. Nejprve v roce 1996 to bylo 12 vozů s původním teplovzdušným vytápěním a dále v letech 1998–2001 se jednalo o 6 vozů s původním vytápěním odporovým (tedy s vozy staršími než v první vlně).

Vozy rekonstruované v roce 1996 byly předávány do domovské stanice Bohumín. Po rekonstrukci vozy nesly interval 19-78, patrně z důvodu, že se počítalo s povolenou provozní rychlostí 160 km/h. Jenže tato rychlost schválena nebyla, vozy mohou jezdit nejvýše rychlostí 140 km/h, a tak ještě v roce 1996 byl interval upraven na 19-38. Všech těchto 12 vozů prošlo v letech 2000–2006 další modernizací a přešly pod kód 145.

Rekonstrukce dalších 6 vozů probíhala v letech 1998 (vozy 013–014), 1999 (015), 2000 (016) a 2001 (017–018). Výrobní čísla a původ vozů jsou u těchto vozů odečtené ze štítků (liší se od oficiálně uváděných údajů, kde je původ vozů navzájem přeházený).

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
50 54 19-38 013-2 1970/233 51 54 39-10 227-5 → 51 54 39-40 227-9 → 50 54 39-40 227-0  
50 54 19-38 014-0 1973/146 51 54 39-10 264-8 → 51 54 39-40 264-2 → 50 54 39-40 264-3  
50 54 19-38 015-7 1970/231 51 54 39-10 230-9 → 51 54 39-40 230-3 → 50 54 39-40 230-4  
50 54 19-38 016-5 1973/148 51 54 39-10 261-4 → 51 54 39-40 261-8 → 50 54 39-40 261-9  
50 54 19-38 017-3 1973/143 51 54 39-10 266-3 → 51 54 39-40 266-7 → 50 54 39-40 266-8  
50 54 19-38 018-1 1973/147 51 54 39-10 265-5 → 51 54 39-40 265-9 → 50 54 39-40 265-0  

(18.) Aee - modernizace 2000–2006

Řada vozu:
Aee145
Číselné označení vozu:
61 54 19-51
Kód řady KOV:
145
Typové označení KOV:
Aee (61) RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu Aee95, 9 oddílů, 54 sedadel, Wi-Fi, klimatizovaný, netlakotěsný ...?, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V a Görlitz Va

Modernizace vozů řady Aee (rek. ŽOS České Velenice 1996).

Modernizace: ŽOS České Velenice, ČR Rok modernizace: 2000–2006 Počet modernizovaných vozů: 12 (001–012)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací (2000–2003): Aee, (2004–2006): Aee152 [viz kód 152] | po modernizaci (2000–2003): Aee, (2004–2006): Aee152 | 2004: Aee152
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 19-38 [viz kód 152] | po modernizaci: vůz 011 (2000): 61 54 19-38, (2000): 61 54 19-51| vozy 001–010, 012 (2001–2006): 61 54 19-51
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001–012 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 12 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Brno hl. n.

Obrázek vozu:
aee145

Fotografie vozů:

Akt.: 2022-04-18

Prvních 12 vozů řady Aee rekonstruovaných v roce 1996 v ŽOS České Velenice prošlo modernizací, při níž byly vozy vybaveny klimatizací. Modernizaci zajišťovala opět firma ŽOS České Velenice, a to v letech 2000 (vůz 011), 2001 (001, 008–009), 2002 (002, 006, 012), 2003 (004), 2004 (005), 2005 (003, 010) a 2006 (007).

V roce 2016 byly ve vozech vyměněny sedačky, nově jsou zde sedačky původem z vozů řady Apee141.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 19-51 001-6 1975/077 51 54 19-41 011-0 → 50 54 19-41 011-1 → 50 54 19-78 001-8 → 50 54 19-38 001-7  
61 54 19-51 002-4 1975/075 51 54 19-41 009-4 → 50 54 19-41 009-5 → 50 54 19-78 002-6 → 50 54 19-38 002-5  
61 54 19-51 003-2 1984/129 51 54 39-41 030-6 → 50 54 19-78 003-4 → 50 54 19-38 003-3  
61 54 19-51 004-0 1975/092 51 54 19-41 027-6 → 50 54 19-41 027-7 → 50 54 19-78 004-2 → 50 54 19-38 004-1  
61 54 19-51 005-7 1975/094 51 54 19-41 029-2 → 50 54 19-41 029-3 → 50 54 19-78 005-9 → 50 54 19-38 005-8  
61 54 19-51 006-5 1975/090 51 54 19-41 024-3 → 50 54 19-78 006-7 → 50 54 19-38 006-6  
61 54 19-51 007-3 1984/147 51 54 39-41 035-5 → 50 54 19-78 007-5 → 50 54 19-38 007-4 2020–2022: odstaven po MU Praha-Běchovice 10. 7. 2020
61 54 19-51 008-1 1975/073 51 54 19-41 007-8 → 50 54 19-41 007-9 → 50 54 29-41 007-7 → 50 54 19-78 008-3 → 50 54 19-38 008-2  
61 54 19-51 009-9 1975/076 51 54 19-41 010-2 → 50 54 19-41 010-3 → 50 54 29-41 010-1 → 50 54 19-78 009-1 → 50 54 19-38 009-0  
61 54 19-51 010-7 1984/114 51 54 39-41 008-2 → 50 54 19-78 010-9 → 50 54 19-38 010-8  
61 54 19-51 011-5 1975/074 51 54 19-41 008-6 → 50 54 19-41 008-7 → 50 54 29-41 008-5 → 50 54 19-78 011-7 → 50 54 19-38 011-6 →61 54 19-38 011-3  
61 54 19-51 012-3 1975/078 51 54 19-41 012-8 → 50 54 19-41 012-9 → 50 54 29-41 012-7 → 50 54 19-78 012-5 → 50 54 19-38 012-4  

Nákup ÖBB (vozy řady Amz)nahoru

České dráhy v roce 2017 zakoupily u rakouské železniční společnosti ÖBB čtyři vozy k sezení 1. třídy.

(19.) Amz 1989–1992

Řada vozu:
Amz138
Číselné označení vozu:
73 81 19-91
Kód řady KOV:
138
Typové označení KOV:
Amz 138

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu ?, 9 oddílů, 46 sedadel, zásuvky 230 V, Wi-Fi, klimatizovaný, tlakotěsný, povolená provozní rychlost 200 km/h, podvozek MD 522 (vůz 510) a SGP 300-R (vozy 519, 531, 537)

Výrobce: SGP Simmering, Rakousko Rok výroby: 1989–1992 Počet vyrobených vozů: 50 (73 81 19-91: 000–039; 73 81 18-91: 000–009)
Vývoj označení řady vozu: Amz | 2017: Amz138
Vývoj číselného označení vozu: 73 81 19-91
Provozované vozy v současnosti u ČD: 510, 519, 531, 537 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 4 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Bohumín
Obrázek vozu:
Fotografie vozů:

Akt.: 2022-04-18

České dráhy v roce 2017 zakoupily od rakouské železniční společnosti ÖBB čtyři vozy označované v Rakousku jako typ vozu 19-91.5. Vozy najíždějí z Rakouska postupně.

Dne 20. 1. 2017 přijel do Břeclavi Sv 18964 v řazení 1116.057 ÖBB + Amz 73 81 19-91 531 + 519 + Bmz 61 81 21-90 508 + 032 + 134 + 142 + 033 + 543 + 146 + WRmz 61 81 88-90 201 + 215 + Bmz 61 81 21-90 108. Vozy pokračovaly uhned dále vlakem Sv 100816 / 245004 / 149413 / 200274 / 100862 / 100784 tažené lokomotivou 362.170 do Nymburka.

O týden později, 27. 1. 2017, přijel do Břeclavi Sv 18966 v sestavě 1116.0648 ÖBB + Bmz 61 81 21-90 141 + 109 + 504 + 021 + 106 + 140 + 535 + 570 + Amz 73 81 19-91 537 + Bmz 61 81 21-90 105 + 575 + 594 + 131 + 035. Vozy si převzala lokomotiva 362.119 a přepravila vozy do Nymburka jako vlak Sv 113602 / 100780.

Příjezd čtvrtého vozu 510 nastal 23. 2. 2017, kdy na vlaku Ex 100 dojely z Rakouska do Přerova vozy Bmz 61 81 21-90 120 + 148 + Amz 73 81 19-91 510 + Bmz 61 81 21-90 011. Vozy pak následně odjely 26. 2. 2017 do DPOV v Nymburce.

S cestujícími začaly vozy jezdit 19. 2. 2017 (531), 22. 2. 2017 (519), 28. 2. 2017 (537) a s velkým časovým odstupem 25. 6. 2019 i poslední vůz 510.

40 vozů bylo z výroby označeno jako Amz 73 81 19-91 000 až 039 a deset vozů v provedení s oddíly pro manažery Amz 73 81 18-91 000 až 009. Vozy ze série 000 až 039 prošly v pozdějších letech modernizací dvojího typu. První skupina vozů byla určena pro manažery (pouze business oddíly a konferenční salon), přičemž vozům se zvedla pořadová čísla o 200, modernizace byla provedena v letech 2004–2006. Druhé skupině bylo všech 9 oddílů ponecháno, avšak 4 z nich jsou v provedení business se čtyřmi sedadly v oddíle; těmto vozům bylo k pořadovému číslo připočteno 500, modernizace proběhla v letech 2005–2007. Nakoupené vozy od ÖBB spadají do této druhé skupiny vozů.
Pro úplnost uvedu že desítka manažerských vozů 73 81 18-91 000 až 009 v roce 1996 prošla úpravou na 9 běžných oddílů a obdržela označení 73 81 19-91 040 až 049. V letech 2005–2007 pak tyto vozy rovněž prošly úpravami popsanými výše.

Všechny vozy si nesou svoje původní "rakouské" označení, změnila se pouze zkratka provozovatele vozidla z ÖBB na ČD a součástí písmenného označení se stalo doplňkové číslo 138. Vozy jsou označeny dle následujícího příkladu: A - ČD 73 81 19-91 531-7 Amz138.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
73 81 19-91 510-1 1991/86650 73 81 19-91 010-2  
73 81 19-91 519-2 1991/87194 73 81 19-91 019-3  
73 81 19-91 531-7 1992/87935 73 81 19-91 031-8  
73 81 19-91 537-4 1993/87944 73 81 19-91 037-5  

© 2013–2023 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek

Skript © 2013 Radek Papež