Kartotéka železničních osobních vozů

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2005-04-02 Doplnění 6. změny předpisu ČD Sei 2/315/2 platné od 20. 4. 2005, částečně nová úprava tabulky.
2005-05-20 V návrhu řazení vlaků dálkové dopravy pro GVD 2005/2006 se objevil kód 244. Mělo by se jednat o vůz B RIC (viz kód 249), který by měl být celý nekuřácký. Prozatím se tato novinka neobjevila v Sei 2/315/2.
2005-10-21 V roce 2005 proběhla rekonstrukce vozu Btn755 053.072-5 (ex Baim 70 54 20-09 240-9 --> Btn 053.072-5 --> Btn755 053.072-5) na vůz řady Bdtn 054.240-7. Předpis Sei 2/315/2 tuto řadu zatím neuvádí, osobně tipuji že by tomuto vozu mohl být přiřazen kód 756.
2005-11-19 Doplněny předpokládané kódy KOV 155 a 244. Konkrétní čísla vozů doloženy nejsou, kódy se zatím v Sei 2/315/2 neobjevily, údaje jsou proto prozatím orientační.
2005-11-26 Oprava výkladu charakteristiky vozu B244 : jedná se o vůz s ponechanými 3 oddíly pro kuřáky. Vozy B (KOV 249) jsou celé nekuřácké. Doplněn kód 826 pro budoucí nové lůžkové vozy ČD.
2005-12-03 Nová položka KOV: 284 (vůz Btee284 = ex Bt s CZE a úpravou umývárny). V Sei 2/315/2 se kód prozatím neobjevil.
2005-12-20 Nová položka (prozatím ale neověřená): řídící vůz řady 914, nebo-li řada Bfbdtax. V Sei 2/315/2  se kód prozatím neobjevil.
2006-01-31 Vozy WLABee824 jsou již v provozu.
2006-04-04 Vznikají nové položky KOV pro t. č. vyráběné vozy Ampz a Bmz. Ponesou označení Ampz143 a Bmz241. Jako důvod se uvádí výbava vozů zásuvkami na 230 V a tudíž jejich odlišení od obdobných, dříve vyrobených, vozů.
2006-04-05 Tak je to nový "typ" vozu - vůz Bt (50 54 21-19) s CZE, ale bez úpravy umývárny pro vlakovou četu. Kód 285 je jen domněnkou, není zatím ověřen.
2006-04-07 Kód 285 pro vůz řady Btee je potvrzen.
2006-07-23 Přibyla další modifikace vozu, tentokrát řada Bpee242, tzn. vůz Bpee (kód 247) s dosazenou klimatizací. Nový kód 242 doplněn do přehledu, Sei 2/315/2 jej prozatím nezná.
2006-07-31 Doplněna informace o řadě 954 (kód KOV prozatím neznám) a upřesněny informace o rekonstrukci vozu Btn755 na řadu 054 (doposud mylně uvedeno místo řady 054 řada 055).
2006-11-17 Plánované označení nových lůžkových vozů firmy Siemens WLABmee826 bylo změněno na WLABmz. Kód 144 původně určený pro uvažovanou řadu Amz do budoucna se změnil na Apee144, tzn. pro vozy Apee (viz kód 148), do kterých bude dosazena klimatizace. Tím se uvolnil kód 155, který byl pro tuto úpravu vozů Apee rezervován. Změny v kódu 751: vozy ex Bam nesou k řadě Bn i  index, tzn. Bn751 a nejedná se o řadu 054, nýbrž 053. Vozy řady Btn (056) nesou i index, tzn. Btn754. Vozy Bdtax785 (015) by podle všeho měly být oproštěny indexu, tzn. že řada 015 by se měla nazývat pouze Bdtax. Pro řídící vůz řady 954 byl určen kód 794.
2007-04-07 Přehled jednotlivých kódů upraven podle aktuálního stavu KOV. Řídící vozy, které jsou součástí jednotky (nelze je dopravovat jinou řadou hnacích vozidel, než ke kterému jsou připojeny), nejsou součástí KOV - týká se řídících vozů řady 912 a 914. Pro lepší přehlednost existujících řad řídících a vložených vozů doplněna tabulka vozidel trakce 90 a 00, které nejsou součástí KOV.
2007-06-20 Před několika týdny došlo v ŽOS České Velenice k prezentaci úpravy vozu řady Bt spočívající v dosazení 8 háků kol vedle sebe na úkor dvou sousedních "čtyřek". Úpravy, jejichž iniciátorem je DKV Brno spolu se zdejším Krajským centrem a Zákaznickým servisem, jsou možné v zásadě ze čtyř typů vozů: Bt, Bt283, Btee, Btee284. V KOV byly pro upravené vozy rezervovány nové kódy 261, 262, 286 a 287.
2007-07-15 Připravuje se dosazení klimatizačních jednotek do dalších dvou řad vozů, a sice Aee (kód 147) a Bee (kód 246), čímž vzniknou nové položky v KOV a nové řady vozů Aee142 a Bee240.
2007-07-21 První vůz řady Bdtee286 (kód 286) je již v provozu.
2007-09-10 Dnem 11. 9. 2007 jsou v pravidelném provozu první dva vozy řady Bdtee287 (kód 287).
2007-09-15 Dle informací na webu je na Ostravsku v provozu vůz Bdt262 50 54 20-19 103-1.
2007-10-03 Doplněna informace o variantě vozu řady 954 s 1. a 2. vozovou třídou s označením 954.2 / ABfbrdtn. Ve fy ATECO Bubny byly vyrobeny první dva vozy řady Bvt 50 54 84-46, což jsou vozy bývalé řady BDs upravené na tzv. cyklovozy.
2007-10-14 Upravované vozy řady 021 (prostor pro jízdní kola - náhrada za dožívající vozy řady 022) - by měly dostat označení BDdtx766 a řadu 023.
2007-12-15 Upřesnění písmenného označení vozů řady 023 - dle DÚ budou tyto vozy mít označení Bdtx766.
2008-01-19 Situace s označením vozů řady 023 se vyvinula zcela nečekaně. Zatímco písmenné označení Bdtx766 platí, předpokládané číselné označení 96 54 0 023 xxx-x bylo rozhodnutím DÚ změněno na 50 54 84-29 xxx-x (inventární čísla od 001 výše bez ohledu jaká inventární čísla měl vůz v historii). Údajně se jedná o podobném přeznačení i u ostatních řad přípojných vozů...
2008-04-23 Provedeny úpravy a doplnění u více kódů.
2008-08-17 Oprava údajů u kódu 286 a 288. Zaveden nový kód 289 - vozy Btee289 vzniklé z řady Bdt279.
2008-11-01 Doplněn nový kód 141 pro vozy Apee141 vznikající modernizací vozů řady Apee (kód 148) a kód 239 pro vozy Bpee239 vznikající modernizací vozů řady Bpee (kód 247). Objevil se první vůz pod kódem 261: Bdt261 50 54 20-19 334-4.
2008-11-15 Modernizovaným dvěma vozům Bdmtee v MOVO Plzeň byl přidělen kód KOV 263 a nový interval 20-82. Nové označení je tedy Bdmtee263 50 54 20-82 246-0 a Bdmtee263 50 54 20-82 279-1.
2008-11-27 Doplněn nový kód 240 pro vozy Aee142 vznikající modernizací vozů řady Aee (kód 147) a Bee240 vznikající modernizací vozů řady Bee (kód 246).
2009-01-17 V souvislosti s přeznačením přípojných vozů od 1. 1. 2009 byly aktualizovány údaje o číselném označení přípojných vozů. U všech dotčených vozů bylo aktualizováno písmenné označení vozů spočívající v doplnění doplňkového čísla.
2009-04-28 Dne 29. 12. 2008 byl přeznačen poslední vůz řady Apee148 přeznačen na řadu Apee141, čímž řada vozů Apee148 zanikla. Kód 068 (historický vůz ex BRam) zanikl, mělo by se jednat o vůz BRn790 50 54 85-29 001-7, tzn. přesun pod kód 790.
2009-06-21 V DKV Brno, dom. st. Havlíčkův Brod se od června 2009 nachází první vůz řady BDsee. Jedná se o vůz BDs450 50 54 82-40 258-1, do něhož byl instalován CZE. Vůz nese označení BDsee 50 54 82-40 258-1, není z něj tedy patrné zatřídění pod kód KOV. Uvolněn kód 291 - vyřazení patrových jednotek Btjo.
2009-06-27 Vůz řady BDs z dosazeným CZE je zatříděn do KOV pod kódem 454, označení na voze je tedy správně BDsee454.
2009-08-17 Vznikla další varianta patrového vozu, a sice řada Bmteeo293. K vidění zejména v kraji Vysočina.
2010-01-13 Změna v intervalu 5. až 8. číslice u kódů 791, 792, 794 a 795.
2010-01-31 Do KOV se vrátil kód 662, což jsou vozy řady Btk pro zvláštní účely (ex maďarské vozy Bai, kód 277) pronajaté společnosti ČD Cargo. Řídící vůz (jediný existující tohoto typu - ex žada 912) vedený pod kódem 792 změnil i své písmenné označení - přibylo písmeno "n" (nově Bfbdtanx792). Společenský vůz SR 041 se přemístil z kódu 809 pod 850 s novým označením 63 54 89-24 041-9.
2010-03-05 Vozy řady ARmpee vzniklé z vozů BRm830 a BRcm831 byly zařazeny do KOV pod kódem 832, obdržely číselné označení 61 54 85-71.
2010-04-09 Aktualizován přehled kódů.
2010-07-23 Doplněna nová řada vozů Bd264 (úprava vozu řady B256).
2010-11-20 Kódy 661, 830 a 831 neobsazeny. V dohledné době by měly být úředně přiděleny nové dva kódy 237 a 238. Vůz Bpee237 by měl být ex Bpee239 s dosazeným elektronickým rezervačním systémem, zatím jde o vůz poř. č. 023. Obdobně vůz Bee238 by měl být ex Bee240, známé je poř. č. 503. Na podzim 2010 došlo ke změně písmenného označení řad pod kódy 447, 448 a 451. V řadách vozů BDbmsee (kódy 448 a 451) se písmeno "b" mění na "h" a u vozů řady BDbmrsee (kód 447) se vypouští písmeno "r".
2010-12-13 Vznikla další modifikace modernizovaného patrového vozu 2. třídy, vůz byl zařazen pod kód 294 s označením řadou Bdmteeo294.
2010-12-24 Doplněn další kód 238, jedná se o řadu Bee238 odvozenou z řady Bee246 a snad i Bee240.
2011-03-26 Upřesnění původu vozů řady Bpee237.
2011-04-02 Dle výnosu Drážního úřadu došlo někdy v zimních měsících k přeznačení vůzu řady Beer273 na Bee273. Viz též výše aktualizaci z 20. 11. 2010.
2011-06-18 Doplněny kódy 139 (připravovaná modernizace vozů řady Apee144), 140 (probíhající modernizace vozů Aee147), 236 (připravovaná modernizace vozů BDbmsee447), 295 (probíhající modernizace vozů Bdt279 na řídící vozy), 757 (připravovaná modernizace vozů řady Btn755) a 816 (připravovaná modernizace jídelních vozů v ŽOS Vrútky).
2011-08-02 Další modernizací jediného vozu řady Bmteeo290 je nyní kód 290 neobsazen, vůz přešel pod kód 294.
2011-08-14 Kód 757 je obsazen prvními dvěma vozy řady Bdtn757.
2011-08-30 U kódu 264 doplněn interval 50 54 20-41 (ex B249, vůz 907).
2011-09-11 Kód 139 je obsazen prvním vozem.
2011-10-30 Doplněny kódy 234 a 235, kam by se měly zařadit rakouské vozy zakoupené Českými dráhami. Naopak kódy 242, 247 a 293 se staly neobsazenými, vozy těchto řad přešly pod kódy 237 a 294.
2011-11-06 Zrušeny kódy 144, 147 a 246 (vozy přešly pod kódy 139, 140 a 238). Novinkou je zařazení prvních vozů pro přepravu automobilů do KOV. Stala se jimi řada DDm915 odkoupená od ÖBB.
2012-02-18 Upřesněn původ vozů u kódů 234 a 235.
2012-06-03 U kódu 663 doplněna nová modifikace Bcee663.
2012-06-18 Zrušen kód 551.
2012-06-24 Doplněn kód 816.
2012-07-22 Doplněny údaje k vozu Bbdgmee236.
2012-10-07 Zrušen kód 239.
2012-10-14 Upraveny údaje u kódu 841.
2012-11-04 Historický lehátkový vůz vedený pod kódem 072 změnil své číselné označení a přešel pod nový kód 048; kód 072 je neobsazen. Historický přípojný vůz vedený pod kódem 053 změnil své číselné označení a přešel pod nový kód 049. Historický lůžkový vůz WLAB vedený pod kódem 076 byl deaktivován (zrušen, prodán, ...?), kód je neobsazen. Zrušen kód 812, vozy přešly po modernizaci pod kód 816. U kódu 841 byl vyřazen vůz ex CFR 51 54 57-80, u kódu 842 byl vyřazen vůz 51 54 59-30. Zrušen kód 954.
2012-12-16 Zrušen kód 261.
2013-02-17 Doplněn nový kód 233 do kterého přejdou modernizované vozy Bmee248.
2013-03-03 Zrušen kód 755.
2013-04-06 Vozy řady BDsee454 změnily číselné označení i intervalu 82-40 na 82-46. Doplněn nový kód 347 vyhrazený pro budoucí řadu ABpee347 (vozy rekonstruované v PESA Bydgoszcz z vozů řady Bdt279).
2013-06-29 Zrušen kód 451.
2013-07-21 Zrušen kód 284 (vozy přešly pod kód 286).
2013-08-11 Zrušen kód 813 (vozy přešly pod kód 816).
2013-09-15 Založeny nové kódy 265 a 266 (modernizace vozů řady Bdmtee281).
2013-09-29 U kódu 347 (vůz řady ABpee347) doplněn číselný interval.
2013-11-16 U kódu 822 změněn číselný interval.
2014-01-19 Zrušen kód 141.
2014-02-02 Zrušen kód 448.
2014-02-23 Historické vozy prochází přeznačováním a tříděním. Doplněny nové kódy 027, 033, 034, 036, 037, 040, 044, 045, 046, 047 a 054. Naopak zrušeny jsou kódy 062, 063, 067 a dva historické vozy přešly pod kód 790. U vozů běžného určení doplněny nové kódy 232 (nákup vozů Bmz od ÖBB) a 276 (očekávaná rekonstrukce vozů řady Bdt279). U kódu 833 zrušen interval 51 54 59-80.
2014-03-30 Pro v současnosti vyráběné vozy do souprav ČD raijlet jsou vyhrazeny kódy 890 až 893.
2014-05-25 Včlenění dvou vozů Bmz ex ÖBB s uvažovaným přidělením kódu 235 pod kód 234. Zavedení kódů 235 a 834 (nový nákup vozů od ÖBB).
2014-08-17 Doplněny nové kódy 041, 043, 067, 068, 890, 891, 892 a 893. Zrušeny kódy 033, 060, 061, 650 a 784. Upraveny údaje u kódů 027, 034, 036, 037, 044, 045, 049, 050, 051, 053, 056, 057, 058, 059, 066, 069, 070, 074, 554, 809 a 915.
2014-10-05 Zrušen kód 248.
2014-12-28 Doplněny řady ABmz 61 81 30-90, Bmz 61 81 20-91 a WRmz 61 81 88-90, zatím bez kódu.
2015-01-18 Doplněny kódy 229, 346 a 817 k vozům odkoupeným od železniční správy ÖBB (Bmz229 61 81 20-91, ABmz346 61 81 30-90, WRmz817 61 81 88-90).
2015-02-08 Upraveny údaje u kódů 027, 036, 056 a 058. Zrušeny kódy 055, 057, 064, 073 a 260. U kódu 850 změněny 7. a 8. číslice.
2015-07-06 Doplněny nové kódy 227, 228 a 230 do kterých přejdou modernizované vozy Bmz235 a nový kód 231, do kterého přejdou modernizované vozy Bp282.
2015-10-04 Zrušeny kódy 053 a 078. U kódu 250 odstraněn interval 50 54 20-41.
2016-02-28 Počátkem roku 2016 se rozjela další, tentokrát rozsáhlá, vlna přeznačování vozů určených zachování jako vozy historické. U kódů série 0xx provedeny úpravy. U kódu 228 doplněn interval 61 54 20-91. Zrušen kód 277, 751 a 810. U kódu 851 zrušen interval 50 54 88-80.
2016-03-27 Doplněn přehled kódů série Axx.
2016-04-10 Doplněn interval 61 54 29-91 u kódu 227.
2016-05-15 Doplněn interval 61 54 21-91 u kódu 230.
2016-06-24 Doplněn nový kód 251 (jeho druhé obsazení).
2016-09-18 Upraveny údaje u kódů 005, 043, 045, 079 a A11. Doplněn nový kód 026 pro vůz Btax780, kód 046 pro vůz BDs450 - vozy převedené mezi historická vozidla; doplněny kódy A02, A18, A19, A23 a A29. Zrušeny kódy 151, 282, 764 a 824.
2016-10-16 Doplněn nový kód 296.
2016-12-11 Doplněn nový kód 395.
2017-01-22 Upraveny údaje u kódů 002, 005, 040, 041, 043 a 046. U kódu 255 odstraněn interval 50 54 29-41. Zrušeny kódy 821 a 842.
2017-02-05 Doplněny nové kódy 138, 225 a 226.
2017-07-09 Zrušen kód 240.
2017-09-24 Úprava údajů u kódů 012, 040, 041, 043, 046, 051, 055, 063, 066, A19, 554. Zrušeny kódy 662, A03 a A23.
2018-02-11 Úprava údajů u kódu 041.
2018-08-05 Úprava údajů u kódu 040. Zrušeny kódy 790 a 841.
2018-11-11 Doplněn kód 229 (ARmpee829). Zrušeny kódy 761 a A18.
2019-09-15 Doplněny kódy 223 (Bdmz223), 224 (Bmz224) a 267 (Bdmtee267). Zrušeny kódy 024, 142 a 230.
2020-02-09 Upraveny údaje u kódů 224 a 226.
2020-08-16 Upraveny údaje u kódů 229 a 232. Zrušen kód 816.
2020-10-11 Doplněny nové kódy 894, 895, 896 a 897 vozů Viaggio Comfort. Úprava údajů u kódů 834 a A11. Zrušeny kódy 252, 255 a A14.
2020-10-25 Zrušeny kódy 651 a 851.
2021-02-21 Doplněny nové kódy 297, 298 a 396 vozů souprav push-pull pro Moravskoslezský kraj.
2021-04-18 Doplněn nový kód 268.
2021-05-02 Úprava údajů u kódu 226.
2021-12-12 Doplněn nový kód 209. Zrušen kód 225.
2022-04-18 Úprava údajů u kódů 043, 046, 297, 298, 396, 894, 895, 896 a 897. Zrušeny kódy 069, 250, 278, 950 a 953.
2023-04-10 Zrušen kód 554.
2023-05-21 Zrušen kód 792.
2023-11-19 Zrušen kód 044.
2023-12-03 Doplněny nové kódy 880, 881, 882, 883, 884 a 885 vozů Viaggio Comfort.
   

Železniční osobní vozy, které provozují České dráhy, jsou registrovány v Kartotéce železničních osobních vozů, zkráceně KOV. Každé řadě (resp. každému typu) vozu je v KOV přiřazeno jednak třímístné číselné označení podle zvláštního kódování (viz dále) a druhak zkratka, která je odvozena od písmenného označení řady vozu doplněná o další charakteristiku (např. režim RIC apod.).

Kartotéku železničních osobních vozů upravuje předpis ČD Sei 2/315/2, který vydalo někdejší Federální ministerstvo dopravy.

Přehled změn
Oficiálně se uvádí tyto termíny změn:

Účinnost předpisu ... 21. 05. 1985 (avšak na titulní straně je uvedena účinnost od 01. 07. 1985)
1. změna ............ 26. 02. 1990
2. změna ............ 01. 06. 1997
3. změna ............ 01. 12. 1999
4. změna ............ 01. 01. 2001
5. změna ............ 01. 11. 2004

6. změna ............ 20. 04. 2005

Význam číslic - řada vozu:

1. číslice 0 historické vozy
  1 vozy 1. třídy
  2 vozy 2. třídy
  3 vozy 1. a 2. třídy
  4 vozy kombinace osobní a služební
  5 vozy dvounápravové a úzkorozchodné
  6 vozy pro vojenské účely
  7 vozy přípojné za motorové vozy
  8 vozy speciální
  9 vozy služební a poštovní
2. a 3. číslice 00 - 49 vozy pro mezistátní provoz RIC
  50 - 89 vozy pro vnitrostátní provoz
  90 - 99 vozy patrové, úzkorozchodné a zvláštní

Dlouhou dobu byly kategorie KOV veřejnosti neznámé, neboť se na osobních vozech vizuálně nikde neobjevovaly. Od 1. 1. 2001 se tyto třímístné číselné zařazení řad vozů objevují jako součást písmenného označení řady vozů. U série 0xx se z praxe detailnější dělení číslicemi na desítkové pozici neprovádí.


Kompletní přehled všech řad vozů do KOV
Obsahuje i řady již zaniklé, případně teprve připravované. Řady vozů provozované v současné době (buď v pravidelném provozu nebo vedené jako historické vozy) jsou modře podbarveny.

Kód vozu Označení řady na voze 1. - 2. číslice na voze 5. - 8. číslice na voze Označení řady v kartotéce Poznámka
001 Bat001 55 24-23 Bi 00 DE historický vůz - vůz původní řady Bi; 2016 převod z kódu 043
002 Bat002 55 24-20 Bi KkStB (Ci) historický vůz - vozy původní řady Ci; 2016 převod z kódu 044
003 Bat003 55 24-20 Bi 19 (Ci) historický vůz - vozy původní řady Ci; 2016 převod z kódu 044
004 Bat004 55 24-20 Bi 23 (Ci) historický vůz - vůz původní řady Ci; 2016 převod z kódu 043
005 Ba005 55 24-23 Be 25 (Ce) historický vůz - vůz původní řady Ce; 2016 převod z kódu 043
011 Aa011 55 14-21 Ae 38 (Be, Baa) historický vůz - vůz původní řady Ae z roku 1940; 2016 převod z kódu 043
012 Ba012 55 24-21 Be 39 (Ce 1. série) historický vůz - vozy původní řady Ce z let 1938–1943; 2016 převod z kódu 043; 2017 převod z kódu A03
013 Aa013 55 14-21 Ae 46 (Be, Baa) historický vůz - vůz původní řady Ae z roku 1948; 2016 převod z kódu 043
014 Ba014 55 24-21 Be 46 (Ce 2. série) historický vůz - vozy původní řady Ce z let 1947–1949; 2016 převod z kódu 043
015 Bap015 55 24-21 Be 44 Rybák (Ci) historický vůz - vůz původní řady Ci 4-4694 --> Bi 4-8828 --> 50 54 24-23 274-0, Královopolská 1945; 2016 převod z kódu 044
021 Btax021 55 24-29 Bl 31 (Cl) historický vůz - vůz původní řady Cl 4-6007 --> Blm 70 54 25-09 417-8, Studénka 1931; 2016 převod z kódu 049
023 Btax023 55 24-29 Blm 48 (Clm) historický vůz - vozy původní řady Clm z let 1948–1950; 2016 převod z kódů 034 a 053
024 Btax024     Blm 53 (Clm) historický vůz - vůz původní řady Clm 4-6533 --> Blm 5-2571 --> 70 54 25-09 455-8, Studénka 1953; 2016 převod z kódu 037
025 Btax025 55 24-29 Blm 54 (Clm) historický vůz - vůz původní řady Clm 4-6564 --> Blm 5-2273 --> 70 54 25-09 205-7, Studénka 1953; 2016 převod z kódu 037
026 Btax026 55 24-29 Blm 73 (Btax 780) historický vůz - vůz původní řady Blm 70 54 24-29 725-1 --> 010.334-1 --> 50 54 24-29 329-1, Studénka 1982; 2016 převod z kódu 780
027 OBYT     OBYTNÝ hist historický vůz - vozy různých původních řad (Ca, Bac, Aza, WLAB, ABa, BDa) a stáří (1931–1976); 2013 a 2014 převod z kódů A01, A02 a 070, 2015 z kódu 078; 2016 převod do kódů A02, A7, A10, A12, A14, A15, A17, A20, A26
027 BDtax-Post027 55 93-29 BDFlm 35 (CDFlm) historický vůz - vozy původní řady CDFlm 4-9930 --> BDFlm 6-7086 --> 70 54 83-09 871-5, Ringhoffer 1935; 2016 převod z kódu 054
029 BDtax029 55 93-29 BDlm 54 (CDlm) historický vůz - vozy původní řady BDlm, Studénka 1956–1957; 2016 převod z kódů 036 a 055
033 Bp033 55 29-22 Bai 52 (Cai, By I.s) historický vůz - vozy původní řady Cai, "osmidveřák" - I. série, Smíchov 1952–1953; 2016 převod z kódů 045 a 064
034 WR034     WR hist historický vůz - ex WR851 50 54 88-41 013-3, <-- WR <-- WRm <-- WR (Bautzen 1976); 2016 převod do kódu 084
034 Bp034 55 29-24 Bai 55 (Cai, By II.s) historický vůz - vozy původní řady Bai, "osmidveřák" - II. série, Smíchov 1957; 2016 převod z kódu 045
035 Bp035 55 20-22 Bai 60 (III.sér., Bp) historický vůz - vozy původní řady Bai, I II. série, Smíchov 1960–1961; 2016 převod z kódu 064
036 CDlm036     CDlm hist historický vůz - vozy původních řad BDlm z let 1955–1957; 2013 a 2014 převod z kódu 055; 2016 převod do kódu 029
036 A036 55 18-10 Aa 58 historický vůz - vůz původní řady Aa 1142 --> 51 54 18-10 022-5, Smíchov 1958; 2016 převod z kódu 074
037 Clm037     Clm hist historický vůz - vozy původní řady Clm z let 1934–1954; 2013 převod z kódu Bax053, 2014 převod z kódu 036; <-- Blm <-- Clm (Studénka a možná i Smíchov 1950, 1953, 1954), 2015 převod z kódu 053; 2016 převod do kódů 023, 024 a 025
037 Bc037 55 59-10 Bac 59 historický vůz - vůz původní řady Bac 4963 --> 51 54 59-10 058-9, Smíchov 1959; 2016 převod z kódu 048
040 ABa040     ABa hist historický vůz - ex AB350 50 54 39-40 163-7, <-- AB <-- ABm <-- ABa (Bautzen 1970); 2016 převod do kódu 043
040 A040 55
50
19-22
19-46
Aa 64 (A 150) historický vůz - vůz původní řady Aa 51 54 19-80 029-4, Bautzen 1968; 2016 převod z kódu 150
historický vůz - vůz původní řady Aa 51 54 19-10 086-9, Bautzen 1971; 2017 převod z kódu 150 
041 B041 50 20-41 Ba 64 (B 250) historický vůz - vůz původní řady Ba 51 54 20-41 198-3, Bautzen 1974, 2017 převod z kódu 250
043 Ce043

 

  Ba-R historický vůz - vozy původních řad Be, Ce, Dsd z let 1924–1949; 2014 převod z kódů 050, 051, 057 a 650; 2016 převod do kódů 001, 004, 005, 011, 012, 013, 014, 063, A03
043 AB043 55
50
39-40
39-40
ABa 64 (AB 350) historický vůz - vůz původní řady ABa 51 54 39-10 163-2, Bautzen 1970; 2016 převod z kódu 040
historický vůz - vůz původní řady ABa 51 54 39-10 276-2, Bautzen 1973; 2017 převod z kódu 350
044 Ci044     Ci hist historický vůz - vozy původních řad Ce, Ci z let 1914–1940; 2013 převod z kódu Ba-k051, <-- Bi <-- Ci (1914, 1919, 1921); 2014 převod z kódů 050 a 051; 2016 - převod do kódů 002, 003, 015, 060
044 Bt044     Bai 66 MR (Bh, Bt277) historický vůz - vozy původní řady Bai, Györ 1968–1974; 2016 převod z kódů 277 a 662 (tzn. část vozů upravená na vojenské doprovody)
045 Bai045     Bai hist historický vůz - vozy původních řad Bai a Cai z let 1952–1960; 2013 převod z kódu By061, By062 a By-k063, <-- Bai <-- Cai, "osmidveřák" I. a II. série (Smíchov 1952-1957), 2014 převod z kódů 061 a 064; 2016 převod do kódů 033 a 034
045 Bt045 55 21-24 Bai 72 (Bt 278,283) historický vůz - vozy původní řady Bai, Studénka 1972–1974; 2016 převod z kódu 278
046 Balm046     Balm hist historický vůz - ex Btx761 50 54 29-29, <-- Bix <-- Balm, "krátký balmák" (Studénka 1960-1969); 2016 převod do kódu 053
046 BDs046 50 82-40 BDa (BDs 450) historický vůz - vůz původní řady BDa 51 54 82-40 001-4, Bautzen 1974; 2017 převod z kódu 450
047 Bam047     Bam hist historický vůz - 2013 převod z kódu Bnp066, <-- Bam <-- Calm (Studénka 1949-1950); 2016 převod do kódu 051
048 Bac048     Bac hist historický vůz - ex Bac 51 54 59-10 058-9, <-- Bac 4963 (Smíchov 1959), 2012 převod z kódu 072; 2016 převod do kódu 037
048 Bpjo048 55 26-22 Bp 65 (Btjo) historická souprava - patrová souprava původní řady Bp 930, Görlitz 1965; 2016 převod z kódu 077
049 Bakpx049     Cl historický vůz - ex Blm 70 54 25-09 417-8, <-- Cl 4-6007 (Studénka 1931), 2016 převod do kódu 021
050 Ba050     Ba-R historický vůz - ex Ce 3-3798 (Smíchov 1949); 2016 převod do kódů 063, A08
050 BDpx050 55 82-07 Bam 37 DE historický vůz vůz původní řady Calm 4-7107 --> Calm 4-7407 --> Balm 5-0023 --> 70 54 21-05 000-0, kořistní vůz DR, r. v. 1937); 2016 převod z kódu 066
051 Ba-k051     Ba-k historický vůz - ex Ce (Smíchov 1949); 2016 převod do kódu 014
051 Bp051 55 21-20 Bam 49 historický vůz - vozy původní řady Calm, Studénka 1949–1950; 2016 převod z kódů 047, 066
052 Ba     Baa hist historický vůz
053 Bax053     Bax historický vůz - ex Blm 70 54 25-09 180-2 <-- Clm 4-6288 (Studénka 1948); v roce 2015 vůz přešel pod kód 037
053 Btx053 55 29-29 Balm 60 (Bix, Btx-020) historický vůz - vozy původní řady Balm, "krátký balmák", Studénka 1960–1969; 2016 převod z kódů 046 a 761
054 BDaxPost054

BDax Post historický vůz - 2013 převod z kódu BDax055, <-- BDFlm <-- CDFlm 4-9930 (Ringhoffer 1935); 2016 převod do kódu 027
054 Btx-Post054 55
82-29
BFalm 61 (Bix Post) historický vůz - vozy původní řady BFalm, Studénka 1961
055 BDax055     BDax historický vůz - ex BDlm 4-8711 (Studénka 1956); 2014–2015 převod do kódu 036
055 Bpx055 55 20-29 Balm 66 (Bmx-050) historický vůz - vozy původní řady Balm, "dlouhý balmák", Studénka 1966–1968; 2016–2017 převod z kódu 765
056 Dad056     Dad-R historický vůz - ex Dd 6-4155 (Ringhoffer 1929); 2016 převod do kódu 070
historický vůz - ex Dsd z let 1948–1951; 2013 převod z kódu A10, 2014 převod z kódu 057; 2016 převod do kódu 074
056 Bn056 55 29-29 Bam 69 (Bn 751, 054) historický vůz - vozy původní řady Bam, Studénka 1969; 2016 převod z kódu 751
057 Dad057     Dad historický vůz - ex Dsd z roku 1951; 2014 převod z kódu 056, ještě téhož roku opět převod pod kód 056
058 Da058

 

  Da historický vůz - ex D 50 54 99-18 314-1 <-- DFa 7481 (Bautzen 1960), 2013 převod z kódu 071; 2016 převod do kódu 078
historický vůz - ex D 51 54 91-18 015-2 a 023-5 <-- Da 8031, 8039 (Bautzen 1961), 2014 převod z kódů 071 a 073; 2016 převod do kódu A11
059 Da-k059     Da-k historický vůz - vozy původních řad D, Ds, Dsd z let 1936–1960; převod z kódů 050, 056, 058 a 554; 2014 - převod z kódů 050 a 554; 2016 převod do kódů 072, 076 a 077
060 Posta060     Posta (R) historický vůz - 40 54 89-00 236-1 ex F 9-2327 (1955?), měl by to být typ "rybák"; 2015 převod do kódu 069
060 BRat060 55 85-20 Bi 09 bufet historický vůz - vůz původní řady Ci 4-2069, Graz 1915; 2016 převod z kódu 044
061 By061     By I. s historický vůz - pův. Bai "osmidveřák" - I. série, Smíchov 1952-1954; v roce 2014 vozy přešly pod kód 045
062 By062     By II. s historický vůz - pův. Bai "osmidveřák" - II. série, Smíchov 1957-1958; v roce 2013 vozy přešly pod kód 045
062 BRpx062 55 85-07 Bam 45 DE bufet historický vůz - vůz původní řady Calm 4-7109 --> Calm 4-7409 --> Balm 5-0025 --> 70 54 28-05 000-0, kořistní vůz DR, r. v. 1945); 2016 převod z kódu 066
063 By-k063     By-k historický vůz - pův. Bai "osmidveřák" upravený pro zvláštní účely (kamna); v roce 2013 vozy přešly pod kód 045
063 BRa063 55
55
24-21
85-21
Be 46 bufet historický vůz - vozy původní řady Ce, Smíchov 1947–1949, úprava na bufetové vozy; 2016 převod z kódů 043, 050, 650
064 By064     By III. s historický vůz - pův. Bai - III. série, Smíchov 1960-1962; v roce 2014 vůz přešel pod kód 045
064 BRp064 55 85-20 Bam 49 bufet historický vůz - vůz původní řady Calm 4-7047 --> Bam 5148 --> 70 54 21-29 076-2, Studénka 1949, úprava na bufetový vůz; 2016 převod z kódu 067
065 Bp-k     Bp-k historický vůz - pův. Bai - III. série upravený pro zvláštní účely (kamna)
066 Bnp066     Bnp historický vůz - ex Balm 70 54 21-05 000-0 <-- Balm 5-0023 <-- Calm 4-7407 <-- Calm 4-7107 (kořistní DR, r. v. 1937); 2016 převod do kódu 050
historický vůz - ex Balm 70 54 28-05 000-0 <-- Balm 5-0025 <-- Calm 4-7409 <-- Calm 4-7109 (kořistní DR, r. v. 1945), 2013 převod z kódu Bnp066; 2014 převod z kódu 033 do kódu 066; 2016 převod do kódu 062
historický vůz - ex Bam 70 54 21-29 055-6 <-- Calm (Studénka 1950)
066 BRtx066 55 85-29 Balm 60 bufet historický vůz - vůz původní řady Balm 5-0811 --> 70 54 28-05 572-1, "krátký balmák", Studénka 1965, úprava na bufetový vůz; 2016 převod z kódu 067
067 BRa067     BRa historický vůz - ex Bam 70 54 21-29 076-2 (Studénka 1949), 2013-2014 přechodně pod kódem 790; 2016 převod do kódu 064
historický vůz - ex 020.033-7 <-- Balm 70 54 28-05 572-1 <-- Balm 5-0811 (Studénka 1965), 2013-2014 přechodně pod kódem 790; 2016 převod do kódu 066
067 DRa067 55 87-20 Ds 48 (Daa) bufet historický vůz - vůz původní řady Ds, Česká Lípa 1950 (?), úprava na bufetový vůz; 2016 převod z kódu 554
068 BRam068     BRam historický vůz - ex BRn 055.001-0 <-- BRmn <-- BRam 70 54 85-09 000-9 <-- BRam 61 54 85-09 000-0 (Studénka 1969), 2014 převod z kódu 790; 2016 převod do kódu 082
069 Salon069     Salon historický vůz - ex Salon 51 54 89-40 080-1 <-- Aza 80 <-- Aza 1-0080II; 2016 převod do kódu 089
069 Fa069     F 55 (Posta 060) historický vůz - vůz původní řady F 5-0761 --> F 9-2327 --> 50 54 00-20 256-8, Smíchov 1955; 2016 převod z kódu 060
070 SR070     SR historický vůz - ex Aza 51 54 89-40 033-0; 2014 - převod z kódu 809; 2016 převod do kódu A25
historický vůz - ex Aza 51 54 89-40 003-3, Salon 51 54 89-40 012-4, Aza 51 54 89-40 044-7; 2014 - převod z kódu 809; 2016 převod do kódů A02, A26
070 Da070 55 93-20 Dd 16 historický vůz - původní vůz řady Dd 6-4155 --> Dd 7-2548 --> 50 54 93-20 144-4, Ringhoffer 1929; 2016 převod z kódu 056
071 D071     D 57 hist historický vůz - ex Da 7146 (Bautzen 1957) a DFa 8031 (Bautzen 1961); 2016 převod do kódu A11
071 Da071 55 93-20 D 20 historický vůz - vůz původní vůz řady D (?); 2016 se tady tak nějak objevil
072 Bc072     Bc 74 historický vůz - v roce 2012 přešel pod kód 048
072 Da072 55 93-20 D 36 historický vůz - vozy původní řady D, Studénka 1937; 2016 převod z kódu 059
073 DPost073     D Post 61 historický vůz - ex DFa 8039 (Bautzen 1961); v roce 2014 vůz přešel pod kód 058
073 Da073 55 93-21 Dsd 42 (Daad) historický vůz - vozy původní řady Dsd, Královopolská 1946; 2016 převod z kódů A10 a 554
074 Aa074     Aa 58 hist historický vůz - ex 51 54 18-10 022-5 <-- Aa 1142 (Smíchov 1958); 2016 převod do kódu 036
historický vůz - ex 51 54 39-10 228-3 (Bautzen 1970); 2016 převod do kódu 040
074 Da074 55 93-21 Dsd 47 (Daad) historický vůz - vozy původní řady Dsd, Královopolská 1948–1951 (?); 2016 převod z kódů 056, 554, A13
076 WLAB076     WLAB 74 historický vůz - ex 51 54 64-80 085-0
076 Da076 55 93-20 Ds 48 (Daa) historický vůz - vozy původní řady Ds, Česká Lípa 1948–1957 (?); 2016 převod z kódů 059, 554, A02
077 Btjo077     Btjo historická souprava - ex patrová souprava Bp 930 (Görlitz 1965); 2016 převod do kódu 048
077 Da077 55 93-20 Ds 48 (Daa) vyhlídk. historický vůz - vozy původní řady Ds, Česká Lípa 1951–1952; 2016 převod z kódu 059
078 WLAB     WLAB historický vůz - ex WLAB821 52 54 70-40 139-5 <-- WLAB 51 54 64-40 139-4; v roce 2015 vůz přešel pod kód 027
078 D078

55

92-22 Da 57 historický vůz - vozy původní řady Da, Bautzen 1959–1960; 2016 převod z kódů 058, A05
079 Ds079

55

94-40

Dsa 74 (Ds 952)

historický vůz - vozy původní řady Dsa, Bautzen 1974; 2016 převod z kódu 952
082 BRn082 55 85-29 BRam 69 (Brn-055) historický vůz - vůz původní řady BRam 61 54 85-09 000-0, Studénka 1969; 2016 převod z kódu 068
083 WR083 55 88-80 WR 69 historický vůz - vůz původní řady WR 51 54 88-80 013-4, Bautzen 1969; 2016 převod z kódu 810
084 WR084 55 88-41 WR 76 historický vůz - vozy původní řady WR, Bautzen 1976; 2016 převod z kódů 034 a 851
089 SR089 55 89-40 Salon 30 historický vůz - vůz původní řady Aaz 1-0080II, "Masarykův salon", Ringhoffer 1930; 2016 převod z kódu 069
138 Amz138 73 19-91 Amz 138 SGP Simmering 1989-1992, v r. 2017 odkoupeny od ÖBB (Amz 19-91.5)
139 Apee139 61 10-70 Apee 139 RIC původně maďarské vozy Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 148) a dále doplněné o klimatizaci v MOVO Plzeň v r. 2006 (kód 144) a znovu modernizované v MOVO Plzeň v r. 2011
140 Aee140 61 19-70 Aee 140 RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 147) a dále modernizované v ŽOS Trnava v r. 2011 a v Pars nova Šumperk v r. 2017–2019 (kód 140)
141 Apee141     Apee 141 RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 148) a dále modernizované v MOVO Plzeň v r. 2008 (kód 141); k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 139)
142 Aee142     Aee 142 RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 147) a dále modernizované v MOVO Plzeň v r. 2008 (kód 142); k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 140)
143 Ampz143 73 10-91 Ampz 143 RIC Siemens 2006, klimatizovaný, tlakotěsný, navazuje na dodávku vozů Ampz146
144 Apee144     Apee 144 RIC původně maďarské vozy Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 148) a dále doplněné o klimatizaci v MOVO Plzeň v r. 2006 (kód 144); k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 139)
145 Aee145 61 19-51 Aee (61) RIC původně německé vozy A a AB, rekonstruované v ŽOS České Velenice v r. 1995-1996 (kód 152) a dále doplněné o klimatizaci v ŽOS České Velenice v r. 2000-2006 (kód 145)
146 Ampz146 73 10-91 Ampz (73) RIC Siemens + Studénka 1998-1999, klimatizovaný, tlakotěsný
147 Aee147     Aee RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997; k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 140)
148 Apee     Apee RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 148); k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 141 a 144)
149 A149 51 19-41 A RIC Bautzen 1975-1978 (prototyp r. v. 1972), teplovzdušné vytápění
150 A150 50 19-46 A 64 Bautzen 1967-1973, odporové el. topení
151 A151     A 74 Bautzen 1975-1978 (prototyp r. v. 1972), teplovzdušné vytápění
152 Aee152 50 19-38 Aee 152 původně německé vozy AB s odporovým el. topením, rekonstruované v ŽOS České Velenice v r. 1999-2000
153 Apee     Apee přestavba MOVO Plzeň 1997
154 Aee154     Aee 154 přestavba MOVO Plzeň 1997-1998
209 B209 51 29-41 B přeznačení vozů řady A149 na 2. třídu
223 Bdmz223 61 20-91 Bdmz 223 původně rakouské vozy Bmz235 (SGP a Fiat 1977-1978), v r. 2014 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-91.0) modernizované v Pars nova Šumperk v r. 2016 a dále modernizované v Pars nova Šumperk v r. 2019
224 Bmz224 61 20-91 Bmz 224 původně rakouské vozy Bmz232 (SGP Graz 1976-1978), v r. 2014 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-70.0) modernizované v DPOV v r. 2019-2020
225 Bmz225     Bmz 225 SGP Simmering 1980-1982, v r. 2017 a 2018 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-90.5); k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 226)
226 Bmz226

61

21-91 Bmz 226 SGP Simmering 1979-1980, v r. 2017 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-90.1)
původně rakouské vozy Bmz225 (SGP Graz 1980-1982), v r. 2017 a 2018 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-90.5) modernizované v DPOV v r. 2019-2021 a původně rakouské vozy Bmz226 (SGP Simmering
1979-1980), v r. 2017 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-90.1) modernizované v DPOV v r. 2019-2021
227 Bdmpz227 61 29-91 Bdmpz 227 původně rakouské vozy Bmz235 (SGP a Fiat 1977-1978), v r. 2014 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-91.0) modernizované v Pars nova Šumperk v r. 2016
228 Bhmpz228 61 20-91 Bhmpz 228 původně rakouské vozy Bmz235 (SGP a Fiat 1977-1978), v r. 2014 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-91.0) modernizované v Pars nova Šumperk v r. 2016
229 Bmz229 61 29-91 Bmz 229 SGP a Fiat 1977-1978, v r. 2014 odkoupeny od ÖBB (Bmz 20-91.0 "Kinder-Kino") modernizované v DPOV v r. 2017-2019
230 Bmz230     Bmz 230 původně rakouské vozy Bmz235 (SGP a Fiat 1977-1978), v r. 2014 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-91.0) modernizované v Pars nova Šumperk v r. 2016; k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 223)
231 Bdpee231 61 20-71 Bdpee 231 modernizace vozu Bp282 (kód 282) v Pars nova Šumperk v r. 2015–2016
232 Bmz232 61 21-91 Bmz 232 SGP Graz 1976-1978, v r. 2014, 2017 a 2018 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-70.0)
233 Bdmpee233 61 20-71 Bdmpee 233 původně německé vozy řady Amee a Bmee (Bautzen 1986-1987) modernizované v ŽOS České Velenice v r. 1994-1995 (kód 248) a dále modernizované v PARS Nova Šumperk v r. 2013-2014
234 Bmz234 50
51
61
21-70
21-70
21-70
Bmz 234 SGP Simmering 1979-1982, v r. 2011 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-70.1 a Bmz 21-70.5)
235 Bmz235 61 21-91 Bmz 235 SGP a Fiat 1977-1978, v r. 2014 odkoupeny od ÖBB (Bmz 21-91.0)
236 Bbdgmee236 61 84-71 Bbdgmee 236 původně německé vozy BDmee a BDmeer (Bautzen 1987-1988), rekonstruované v MOVO Plzeň, Pars Nova Šumperk a ŽOS Trnava od r. 2012; před rekonstrukcí řady BDbmsee447, BDhmsee448, BDhmsee451
237 Bpee237 61 20-70 Bpee 237 RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 247), některé s dosazenou klimatizací v r.2006-2007 (kód 242) nebo modernizované v MOVO Plzeň v r. 2008 (kód 239) nebo modernizované až v r. 2010-2012, ve všech variantách původu vybavené vybavené elektronickým informačním a rezervačním systémem (kód 237)
238 Bee238 61 20-70 Bee 238 RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1997-1998 (kód 246) a případně dále modernizované v MOVO v ŽOS Trnava v r. 2008-2009 (kód 240) a vybavené elektronickým rezervačním systémem (kód 238)
239 Bpee239     Bpee 239 RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 247) a dále modernizované v MOVO Plzeň v r. 2008 (kód 239); k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 237)
240 Bee240     Bee 240 RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1997-1998 (kód 246) a dále modernizované v MOVO v ŽOS Trnava v r. 2008-2009 (kód 240); k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 238)
241 Bmz241 73 21-91 Bmz 241 RIC Siemens 2006, klimatizovaný, tlakotěsný, navazuje na dodávku vozů Bmz245
242 Bpee242     Bpee 242 RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997 (kód 247) a dále doplněné o klimatizaci v MOVO Plzeň(?) v r. 2006-2007 (kód 242); k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 237)
243 Bee243 51 20-41 Bee 243 RIC úprava interiéru německých vozů B v KOS Krnov 2003 (skupina vozů vyráběných v r. 1984-1985, z výroby zkušebně s CZE)
244 B244     B 244 RIC přechodné označení vozů B s provozem RIC (předtím a potom kód 249) v kuřácké variantě v období od 11. 12. 2005 do 8. 12. 2007
245 Bmz245 73 21-91 Bmz RIC Siemens + Studénka 1999-2000, klimatizovaný, tlakotěsný
246 Bee246     Bee RIC původně maďarské vozy B, Bc a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1997-1998; k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 238)
247 Bpee247     Bpee RIC původně maďarské vozy B a Bh, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1996-1997; k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 237)
248 Bmee248     Bmee RIC vozy řady Amee a Bmee (Bautzen 1986-1987) modernizované v ŽOS České Velenice v r. 1994-1995; k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kódy 823 a 233)
249 B249 51 20-41 B RIC Bautzen 1974-1985, teplovzdušné vytápění; v období od 11. 12. 2005 do 8. 12. 2007 vůz B s provozem RIC nekuřácké varianty
250 B250     B 250 Bautzen 1965-1973, odporové el. topení
251 B251     B 251 Györ 1965-1970, odporové el. topení; v roce 2006 vyřazeny
251 B251 50 29-42 B 251 přeznačení vozů řady A151 na 2. třídu
252 B     B (A 64) dřívější přeznačení vozů A 64 na 2. třídu (B)
252 Bdt252     Bdt 252 modernizace vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2002 - prostor pro přepravu jízdních kol a úprava nástupní plošiny
253 Bdmpee253 50 22-44 Bdmpee 253 vůz řady Bymee č. 216 (Bautzen 1990) modernizovaný u roce 1992 u výrobce - snížení počtu sedadel
254 B     B 254 dřívější přeznačení vozů Bc 64 na 2. třídu (B)
255 B255     B 255 úprava lehátkových vozů Bc 74 (Bautzen 1975-1978) na vozy 2. třídy k sezení
256 B256 50 20-41 B Bautzen 1974-1985, teplovzdušné vytápění
257 B     B 257 dřívější přeznačení vozů AB 64 na 2. třídu (B)
258 B     B 258 dřívější přeznačení vozů AB 74 na 2. třídu (B)
259 Bmee     Bmee ? (pravděpodobně dříve původní zatřídění vozů Bmee)
260 Bg260     Bg úprava německých vozů B s odporovým el. topením (kód 250), jeden oddíl vyhrazen jako prostor pro vlakovou četu; jako vůz řady Bg jezdil i jeden vůz B 50 54 29-48 (kód 255), tzn. s teplovzdušným vytápěním, v roce 2006 byl vrácen pod kód 255; pod kódem 260 byly vedeny vozy s intervaly 50 54 20-10, 20-40, 20-41, 20-80 a 29-48
261 Bdt261     Bdt 261 modernizace vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice (?) v r. 2008 - prostor pro přepravu jízdních kol a úprava nástupní plošiny; k zániku řady došlo díky další úpravě v KOS Krnov (vůz přešel pod kód 262)
262 Bdt262 50 20-19 Bdt 262 úprava vozů Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice (2004-2008) - místo jedné umývárny prostor pro vlakovou četu (kód 283) a dále modernizovaný v ŽOS České Velenice (2007-2012) - prostor pro přepravu jízdních kol a úprava nástupní plošiny; v jednom případě (vůz 234) úprava a přechod z kódu 261
263 Bdmtee263 50 20-82 Bdmtee 263 modernizace vozů Bdmtee (kód 281) v MOVO Plzeň v r. 2008-2009
264 Bd264 50
50
29-41
20-41
Bd 264 úprava vozů B256 (kód 256) v ATECO Bubny v r. 2010-2011 a jednoho vozu B249 (kód 249) v r. 2009 - prostor pro přepravu jízdních kol
265 Bdmtee265 50 20-82 Bdmtee 265 modernizace vozů Bdmtee (kód 281) v Pars Nova Šumperk v r. 2013
266 Bdmtee266 50 20-82 Bdmtee 266 modernizace vozů Bdmtee (kód 281) v Pars Nova Šumperk v r. 2013
267 Bdmtee267 50 20-82 Bdmtee 267 modernizace vozu Bdmtee (kód 275) v DPOV v r. 2019-2021 - s oddílem pro vlakovou četu
268 Bdmtee268 50 20-82 Bdmtee 268 modernizace vozu Bdmtee (kód 275) v DPOV v r. 2021 - bez oddílu pro vlakovou četu
270 Bpee     Bpee 270 ? (pravděpodobně původní zatřídění vozů Bhee); dnes již KOV neuvádí
271 Bee     Bee 271 ? (pravděpodobně původní zatřídění vozů Beel)
272 Bee272 50 20-38 Bee původně německé vozy B a Bc, rekonstruované v ŽOS České Velenice v r. 1992 a dále v letech 1996-1999
273 Bee273 50 20-38 Bee 273 původně německé vozy B a BDs, rekonstruované v MOVO Plzeň v r. 1992-1995
274 By     By I. s. pův. zatřídění Bai "osmidveřák", TATRA 1952-54; dnes již KOV neuvádí
275 By     By II. s. pův. zatřídění Bai "osmidveřák", TATRA 1955-58; dnes již KOV neuvádí
275 Bdmtee275 50 22-44 Bdmtee 275 úprava vozu Bdmtee (kód 281) v DOM Pardubice (resp. DKV Česká Třebová - PJ Pardubice) v r. 2004-2007 - prostor pro vlakovou četu
276 Bp     Bp III. ser. pův. zatřídění Bai, TATRA 1960-62
276 Bdtee276 50 20-46 Bdtee 276 původně české vozy Bdt279, rekonstruované v KOS Krnov v r. 2014
277 Bt277     Bt 277 Györ 1966-1974
278 Bt278     Bt Studénka 1969, 1972-75
279 Bdt279 50 21-08 Bdt 279 Studénka 1986-1987, I. série
280 Bdt280 50 21-08 Bdt Studénka 1990-1992, II. série
281 Bdmtee281 50 22-44 Bdmtee Bautzen 1989-1990, "osmidveřák"
282 Bp282     Bp Studénka 1991-1992, III. série, plyšové potahy
283 Bt283 50 21-19 Bt 283 úprava vozů Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r.2004-2011 - místo jedné umývárny prostor pro vlakovou četu
284 Btee284 50 21-19 Btee 284 1) modernizace vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2005-2006 - místo jedné umývárny prostor pro vlakovou četu + dosazení CZE
2) úprava vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2004-2005 - místo jedné umývárny prostor pro vlakovou četu (kód 283) a dále modernizovaný v ŽOS České Velenice v r. 2005-2006 - dosazení CZE
K zániku řady došlo díky další úpravě v KOS Krnov (vozy přešly pod kód 286)
285 Btee285 50 21-19 Btee 285 modernizace vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2005-2007 - dosazení CZE
286 Bdtee286 50 20-19 Bdtee 286 úprava vozů Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2004-2005 - místo jedné umývárny prostor pro vlakovou četu (kód 283) a dále modernizované v ŽOS České Velenice v r. 2007-2008 - dosazení CZE + prostor pro přepravu jízdních kol (8 háků) a úprava jedné nástupní plošiny. Čtyři vozy upraveny v KOS Krnov v r. 2013, do té doby pod kódem 284, 285, 287.
287 Bdtee287 50 20-19 Bdtee 287 1) modernizace vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2007-2008 - dosazení CZE + prostor pro přepravu jízdních kol (8 háků) a úprava jedné nástupní plošiny
2) modernizace vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2006-2007 - dosazení CZE a dále modernizovaný v ŽOS České Velenice v r. 2007-2009 - prostor pro přepravu jízdních kol (8 háků) a úprava jedné nástupní plošiny
288 Bt288 50 21-17 Bt 288 1) úprava vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2008 - změna napájecího napětí elektrického topení na 1500 V pro provoz na trati Tábor - Bechyně
2) úprava vozu Bt (kód 278) v ŽOS České Velenice v r. 2004-2006 - místo jedné umývárny prostor pro vlakovou četu (kód 283) a dále upravený v ŽOS České Velenice v r. 2008 - změna napájecího napětí elektrického topení na 1500 V pro provoz na trati Tábor - Bechyně
289 Btee289 50 21-08 Btee 289 úprava vozů Bdt279 (kód 279) v ŽOS České Velenice(?) v r. 2008-2009 - dosazení CZE (jsou ještě nějaké úpravy?)
290 Bpjoz - - Bpjo bez el. t. patrová jednotka, Görlitz 1961-1962
290 Bmteeo290     Bmteeo patrový vůz, modernizace Bmto v ŽOS Nymburk v r. 2001; k zániku řady došlo díky další modernizaci (vůz přešel pod kód 294)
291 Btjo - - Btjo patrová jednotka, Görlitz 1965
292 Bmto292 50 26-18 Bmto 292 patrový vůz, Görlitz 1976
293 Bmteeo293     Bmteeo 293 patrový vůz, modernizace Bmto v ŽOS Nymburk v r. 2009; k zániku řady došlo díky další modernizaci (vozy přešly pod kód 294)
294 Bdmteeo294 50 26-18 Bdmteeo 294 patrový vůz, modernizace Bmto, Bmteeo290 a Bmteeo293 v ŽOS České Velenice v r. 2010-2011
295 Bfhpvee295 50 80-30 Bfhpvee 295 původně české vozy Bdt279, rekonstruované v PARS Šumperk od r. 2011 - řídící vůz se sedadly 2. vozové třídy
296 Bdmteeo296 50 26-18 Bdmteeo 296 patrový vůz, modernizace Bmto292 v Pars nova Šumperk v r. 2016
297 Bdmteeo297 50 26-72 Bdmteeo Škoda Vagonka Ostrava 2021-2022; vůz soupravy push-pull pro Moravskoslezský kraj
298 Bdmteeo298 50 26-72 Bdmteeo Škoda Vagonka Ostrava 2021-2022; vůz soupravy push-pull pro Moravskoslezský kraj
346 ABmz346 61 30-90 ABmz 346 Siemens 1978-1979, v r. 2014 odkoupeny od ÖBB (ABmz 30-90.0)
347 ABpee347 61 30-30 ABpee 347 RIC původně české vozy Bdt279, rekonstruované v PESA Bydgoszcz od r. 2013
348 AB     AB 348 Bautzen od r. 1973, odporové topení, režim RIC
349 AB349 51 39-41 AB RIC Bautzen 1984, teplovzdušné topení
350 AB350 50 39-40 AB 350 Bautzen 1964-1973, odporové topení
351 AB     AB Bautzen 1984, teplovzdušné vytápění, vnitrostátní režim
395 ABfhpvee395 50 80-30 ABfhpvee 395 modernizace Bfhpvee295 v Pars nova Šumperk v r. 2016 - řídící vůz se sedadly 1. a 2. vozové třídy
396 ABfbdmteeo396 50 86-72 ABfbdmteeo Škoda Vagonka Ostrava 2021-2022; řídicí vůz soupravy push-pull pro Moravskoslezský kraj
447 BDbmsee447 51 82-70 BDbmsee RIC Bautzen 1987-1988, zvedací plošina, 6 míst v oddílech, do podzimu 2010 jako řada BDbmrsee447
448 BDhmsee448     BDhmsee RIC Bautzen 1987-1988, 6 míst v oddílech, do podzimu 2010 jako řada BDbmsee448
449 BDs449 51 82-40 BDs RIC Bautzen 1974-1981
450 BDs450 50 82-40 BDs 450 Bautzen 1974-1981
451 BDhmsee451     BDhmsee Bautzen 1987; u části vozů redukovány typy vytápění a interval upraven na 82-78, do podzimu 2010 jako řada BDbmsee451
452 BDbmrsee     BDbmrsee Bautzen 1987-1988, zvedací plošina, vnitrostátní režim
453 Bvt453 50 84-46 Bvt 453 modernizace vozů BDs (kód 450) v ATECO Bubny v r. 2007 - vůz pro přepravu jízdních kol
454 BDsee454 50 82-46 BDsee 454 modernizace vozu BDs450 (kód 450) v MOVO Plzeň v r. 2009-2012 - dosazení CZE
550 Ba     Ba r. v. 1948-1949
551 Dad     Dad-R r. v. 1948, označení 40 54 89-00
552 Dad     Dad r. v. 1948-1957
553 Da     Da r. v. 1948-1957
554 Da554     Da nakl. vl. r. v. 1942-1957; pod kódem 554 vedeny vozy s intervaly 30 54 93-21, 94-05, 94-06, 94-07, 94-08, 94-09
590 Btu590 55 28-29 Btu 590 Smíchov 1966, úzkorozchodný vůz 760 mm
591 Du591 - - Du 591 Česká Lípa 1964, úzkorozchodný vůz 760 mm
650 Bak650     Bak (VOJ) r. v. 1948-49, režim 60, typ "Rybák"
651 Dadk651     Dadk (VOJ) r. v. 1946-57, režim 60, typ "Rybák"
652 Dak     Dak (VOJ) r. v. 1942-57, režim 60
655 Bnp-k     Bnp-k (VOJ) ?; dnes již KOV neuvádí
660 Byk     Byk (VOJ) Smíchov 1952-1958, pův. Bai "osmidveřák" - I. a II. série, režim 60; v KOV byl po určitou dobu tento kód uvolněn, vozy přešly do majetku ČD Cargo, a. s.; pravděpodobně v této době nastalo úplné zrušení vozů
661 Bpk     Bpk (VOJ) Smíchov 1960-1962, pův. Bai III. série, režim 60;v KOV byl po určitou dobu tento kód uvolněn, vozy přešly do majetku ČD Cargo, a. s.; někdy v letech 2009-2010 vozy přešly zpět pod ČD, a. s.; pod kódem 661 byly vedeny vozy s intervaly 60 54 24-02, 60 54 24-03, 60 54 24-04 a 60 54 20-12
662 Btk662     Btk (VOJ) úprava vozů Bt277, režim 60; v KOV tento kód nebyl přechodně veden, cca od r. 2009 jako vozidla pronajatá společnosti ČD Cargo
663 Bc663
Bcee663
Bc663
Bc
663
51
51
51
60
59-41
59-41
59-80
29-48
Bc 663 (VOJ) úprava vozů Bc, částečně režim 60; u několika vozů modernizace MOVO Plzeň v r. 2012 a přeznačení na Bcee663; v KOV je tento kód uvolněn, vozy jsou v majetku ČD Cargo, a. s.
664 B664     B 664 (VOJ) režim 60
750 Btn     Btn-053 Studénka 1969-1970, původně Baim, do roku 2008 řada 053; postupně byly všechny upraveny a nachází se pod kódy 752, 755 a 756
751 Bn751     Bn 751-053 Studénka 1969, původně Bam, do roku 2008 řada 053.2; v roce 2016 vozy přešly pod kód 056
752 Btn752 50 21-29 Btn 752-042 modernizace vozů Btn (kód 750) ve Vagónce Studénka v r. 1987-1989, do r. 2008 řada 042
753 Btn753 50 29-29 Btn 753-043 Studénka 1997, přípojný vůz k motorovým vozům řady 843, do r. 2008 řada 043
754 Bdt754 50 20-29 Bdt-056 Studénka 1969, původně BRam, rekonstrukce v PARS Šumperk v r. 1998; do roku 2008 řada 056
755 Btn755     Btn 755-053 úprava vozů Btn (kód 750) (kde a kdy?) - místo jedné umývárny služební prostor pro vlakovou četu; vozy přešly pod kód 756 a 757
756 Bdtn756 50 21-29 Bdtn-054 modernizace vozů Btn (kód 750) a Btn755 (kód 755) v KOS Krnov v r. 2005-2011
757 Bdtn757 50 20-29 Bdtn 757 modernizace vozů Btn755 (kód 755) v KOS Krnov v r. 2011-2013
761 Btx761     Btx 761-020 Studénka 1958-1969, původně Balm ("krátký balmák"), do r. 2008 řada 020
762 Bix Post     Bix Post Studénka 1961, původně BFalm, bez úpravy na přepravu jízdních kol
763 Btx763 50 28-29 Btx-021 modernizace vozů Btx (kód 763) ve Vagónce Studénka v r. 1995-1996, do r. 2008 řada 021
764 BDdtx764     BDdtx-022 úprava vozů BFalm (kód 762) (kde a kdy?) - napájecí potrubí, bývalý poštovní oddíl pro přepravu jízdních kol, do r. 2008 řada 022
765 Bmx765 50 20-29 Bmx-050 Studénka 1962-1968, původně Balm "dlouhý balmák", do r. 2008 řada 050
766 Bdtx766 50 84-29 Bdtx 766 modernizace vozů Btx (kód 761) ve Vagónce Studénka v r. 1995-1996 (kód 763), následovaná další modernizací v KOS Krnov v r. 2007-2008 - prostor pro přepravu jízdních kol
780 Btax780 50 24-29 Btax-010 Studénka 1973-1983, původně Blm, přípojný vůz k motorovým vozům řady 810; do r. 2008 řada 010
781 Btax781 50 24-29 Btax 781-011 úprava vozů Btax (kód 780) v PARS Šumperk v r. 1997 - kabel dálkového řízení, do r. 2008 řada 011
782 BDtax782 50 93-29 BDtax-012 úprava vozů Btax (kód 780) (kde a kdy?) - zavazadlový prostor, do r. 2008 řada 012
783 BDtax783 50 93-29 BDtax 783-016 úprava vozů Btax (kód 780) (kde?) v r. 1997 - kabel dálkového řízení a zavazadlový prostor; vůz měl označení řady 014, avšak s ohledem na výrobu přípojných vozů k motorovým vozům řady 814.2 (tzn. třídílná "Regionova") byl vůz již dopředu v roce 2006 přeznačen na řadu 016
784 Ddax784     Ddax 784-013 úprava vozů Btax (kód 780) (kde a kdy?) - vůz s prostorem pouze pro přepravu kol 50 54 95-29, do r. 2008 řada 013
785 Bdtax785 50 24-29 Bdtax 785-015 úprava vozů Btax (kód 780) v KOS Krnov a jednotlivých DKV v r. 2001-2005 - podélná část vozu pro přepravu kol, do r. 2008 řada 015
790 BRn790     BRn-055 Studénka 1969, původně BRam
791 Bftn791 50 80-29 Bftn 791-943 Studénka 1997, řídící vůz k motorovým vozům řady 843, do r. 2008 řada 943
792 Bfbdtanx792     Bfbdtanx 792-912 rekonstrukce vozu Btax (kód 780) v PARS Šumperk v r. 2002 - řídící vůz (dvoudílná jednotky 812+912), do r. 2008 řada 912
794 Bfbrdtn794 50 80-29 Bfbrdtn-954 původně české vozy Postw, rekonstruované v PARS Šumperk od r. 2006 - řídící vůz se sedadly 2. vozové třídy, do r. 2008 řada 954; první vozy této řady byly nesprávně označeny jako řada Bdbftn
795 ABfbrdtn795 50 80-29 ABfbrdtn-954 původně české vozy Postw, rekonstruované v PARS Šumperk od r. 2006 - řídící vůz se sedadly 1. a 2. vozové třídy, do r. 2008 řada 954.2
800 Salon800 51 89-80 Salon RIC Salon 013II
801 Salon     Salon ?; dnes již KOV neuvádí
802 Salon     Salon ?; dnes již KOV neuvádí
803 Salon803 51 89-40 Salon RIC Salon 021II
804 Salon     Salon ?; dnes již KOV neuvádí
805 Salon     Salon ?; dnes již KOV neuvádí
809 SR809 51 89-80 SR RIC SR 014II, 022II. Pod tímto kódem byl veden i vůz 50 54 89-40 041 (nyní pod kódem 850).
810 WR810 51 88-80 WR 69 RIC Bautzen 1969-1970; 2016 převod do kódu 083
811 WR     WR 76 RIC Bautzen 1976, v listopadu 2003 v souvislosti se změnou režimu 51 na 50 u provozních vozů přešly vozy pod kód 851
812 WRm812 51 88-81 WRm 812 RIC modernizace vozů WRRm (Bautzen 1978) v ŽOS České Velenice v r. 1991-1992; řada zanikla v roce 2012 (vozy po modernizaci přešly pod kód 816) 
813 WRm813 51 88-81 WRm 813 RIC modernizace vozů WRRm (Bautzen 1978) v ŽOS České Velenice v r. 1991-1992; řada zanikla v roce 2013 (vozy po modernizaci přešly pod kód 816) 
814 WRmee814 61 88-81 WRmee (61) RIC modernizace vozů WRRm (Bautzen 1978) v ŽOS České Velenice v r. 1994, klimatizovaný
815 WRmz815 73 88-91 WRmz (73) RIC Siemens + Studénka 1997, klimatizovaný, tlakotěsný
816 WRmee816 61 88-81 WRmee 816 modernizace vozů WRRm (Bautzen 1978) v ŽOS České Velenice v r. 1991-1992 a 1994 (kódy 812, 813, 814) a dále modernizované v ŽOS Vrútky (2012-2013); řada zanikla v roce 2020 (vozy po rekonstrukci přešly pod kód 829) 
817 WRmz817 61 88-90 WRmz 817 Siemens 1988-1989, v r. 2014 odkoupeny od ÖBB
820 WLAB     WLAB 74 RIC Görlitz 1974
821 WLAB821     WLAB 821 RIC Görlitz 1981
822 WLAB822 51 70-40 WLAB 85 Görlitz 1984-1985
823 WLABmee823 61 70-71 WLABmee (61) RIC modernizace vozů Bmee (kód 248) v MOVO Plzeň v r. 2000-2001, z vozu k sezení vůz lůžkový
824 WLAB     WLAB 68 RIC NDR 1968; dnes již KOV neuvádí
824 WLABee824     WLABee 824 RIC modernizace vozů WLAB821 (kód 821) v Pars nova v r. 2005-2008
825 WLAB     WLAB 78 RIC NDR 1978
826 WLABmz826 61 72-91 WLABmz RIC Siemens Maribor 2006-2007; původně se uvažovalo o označení WLABmee826, v tomto označení proběhly i některé zkoušky vozů
829 ARmpee829 61 85-71 ARmpee 829 rekonstrukce vozů WRmee814 a WRmee816 v DPOV v r. 2018–2020, z jídelního vozu na vůz k sezení s bistro oddílem
830 BRm830     BRm RIC modernizace vozů BRcm (kód 831) v ŽOS České Velenice v r. 1994, z lehátkového vozu vůz k sezení
831 BRcm831     BRcm RIC Bautzen 1984
832 ARmpee832 61 85-71 ARmpee 832 RIC modernizace vozů BRm (kód 830) a vozu BRcm (kód 831) v ŽOS Vrútky v r. 2009-2010, z (původně) lehátkového vozu s bufetovým oddílem vůz k sezení s bistro oddílem
833

Bc833

51 59-41 Bc 84 RIC Bautzen 1984
834 Bcmz834 61 59-70
59-71
Bcmz 834 Jenbacher 1981, v r. 2014 odkoupeny od ÖBB
840 Bc     Bc 74 Bautzen 1974-78
841 Bc841
Bcee841

    Bc CD RIC lehátkové vozy vyčleněné jako zájezdové vozy; upraveny z vozů B, Bc, BRcm. Pod tímto kódem byl veden rovněž původně rumunský lehátkový vůz 51 54 57-80 025-5. Vůz 51 54 59-72 není uveden v KOV, vůz je v majetku ČD Cargo, a. s.
842 Bc842     Bc 842 Bautzen 1975-1980. Pod tímto kódem byl veden rovněž vůz 51 54 59-30 363-9 přeznačený z vozu 51 54 55-80 040
850 SR850 63 89-46 SR společenský vůz SR 50 54 89-40 041, následně přešel pod kód 809, pravděpodobně v průběhu roku 2009 u něj bylo změněno označení na 60 54 89-24 041-2, k 27. 10. 2009 opět změněno na 63 54 89-24 041-9 a 11. 12. 2014 na 63 54 89-46 041-3
851 WR851     WR 76 Bautzen 1976. Pod tímto kódem byly vedeny rovněž vozy 51 54 88-80 030 až 034 (modernizace 1989 "Zürich")
880 Afmpz880 73 80-90 Afmpz 880 Siemens Wien 2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD ComfortJet railjet na pozici č. 9
881 Ampz881 73 19-90 Ampz 881 Siemens Wien 2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD ComfortJet railjet na pozici č. 8
882 BRmpz882 73 85-90 BRmpz 882 Siemens Wien 2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD ComfortJet railjet na pozici č. 7
883 Bdmpz883 73 20-90 Bdmpz 883 Siemens Wien 2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD ComfortJet railjet na pozici č. 1
884 Bbmpz884 73 84-90 Bbmpz 884 Siemens Wien 2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD ComfortJet railjet na pozici č. 6
885 Bmpz885 73 20-90 Bmpz 885 Siemens Wien 2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD ComfortJet railjet na pozici č. 2, 3, 4 a 5
890 Afmpz890 73 80-91 Afmpz 890 Siemens Wien 2014; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD railjet na pozici č. 7
891 Bmpz891 73 21-91 Bmpz 891 Siemens Wien 2014; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD railjet na pozici č. 2, 3, 4 a 5
892 ARbmpz892 73 85-91 ARbmpz 892 Siemens Wien 2014; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD railjet na pozici č. 6
893 Bmpz893 73 20-91 Bmpz 893 Siemens Wien 2014; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD railjet na pozici č. 1
894 Ampz894 73 10-91 Ampz Siemens Wien / Škoda Vagonka Ostrava 2020-2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD InterJet
895 Bmpz895 73 21-91 Bmpz Siemens Wien / Škoda Vagonka Ostrava 2020-2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD InterJet
896 Bdmpz896 73 21-91 Bdmpz Siemens Wien / Škoda Vagonka Ostrava 2020-2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD InterJet
897 Bbmpz897 73 84-91 Bbmpz Siemens Wien / Škoda Vagonka Ostrava 2020-2022; vůz značky Viaggio Comfort v soupravě ČD InterJet
915 DDm915 51 98-70 DDm 915 1982-1990, v r. 2011 a 2014 odkoupeny od ÖBB (DDm 98-70)
949 Ds     Ds RIC Bautzen 1974; v listopadu 2003 v souvislosti se změnou režimu 51 na 50 u provozních vozů přešly vozy pod kód 952
950 D950     D 57 Smíchov 1955 (prototyp), Bautzen 1957-1962
951 D Post     D Post Bautzen 1961
952 Ds952 50 95-40 Ds Bautzen 1974
953 DsPost953     Ds Post úprava vozů DsPost (Bautzen 1976) (kde a kdy?) na vozy služební (bez přepravy pošty)
954 DPost954 50 91-40 D Post Bautzen 1972

Série kódů řady A:

Vozy vyčleněné pro zvláštní účely (kromě vozy historických) zaujímají v Kartotéce osobních vozů kódy ve tvaru A00. V následujícím přehledu uvádím přehled kódů této série platných v roce 2016, předchozí významy zde nejsou uvedeny. Řady vozů provozované v současné době jsou modře podbarveny.

Kód vozu Označení řady na voze 1. - 2. číslice na voze 5. - 8. číslice na voze Označení řady v kartotéce Poznámka
A02 A02 99 95-74 Obytne vozy NPV obytný vůz - vozy původních řad Aa, ABa, Ba, Bai, Btme, BDa
A03 BarA03     Be 16 doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady Ce 3-3097 --> Be 3-5111 --> 50 54 24-21 977-0, Kolín 1939; 2016 převod z kódu 043; 2017 převod do kódu 012
A04 AarA04 60 99-21 Ae 46 doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady Ae 1-4741 --> 50 54 24-20 159-6, Kolín 1948; 2016 převod z kódu A13
A06 DarA06 60 99-21 Dsd 47 (Daad) doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady Dsd, 1950–1951; 2016 převod z kódu A02
A07 BrA07 60 99-23 Ba 30 (Ca) doprov. doprovodný vůz - vozy původní řady Ca, asi Ringhoffer 1931; 2016 převod z kódu 027
A08 BrA08 60 99-22 Ba 51 doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady Ca --> Ba 3430 --> 50 54 20-18 029-9; 2016 převod z kódu 050
A09 DrA09 60 99-20 Da 57 doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady Da, Bautzen 1957–1962; 2016 převod z kódu A13
A10 BcrA10 60 99-22 Bac 59 doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady Bac 4937 --> 51 54 59-10 035-7, Smíchov 1959; 2016 převod z kódu 027
A11 Dr-PostA11 60 99-20 DFa61 (DPost) doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady DFa 8039 --> 51 54 91-18 023-5, Bautzen 1961; 2016 převod z kódů 058 a 071
A12 ABrA12 60 99-20 ABa 64 doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady ABa 2041 --> 51 54 39-80 041-5, Bautzen 1965; 2016 převod z kódu 027
A13 A13 99 95-77 Narad. vozy nářaďový vůz - vozy původních řad Ba, BDa, DFa, Dsa, Fa
A14 BrA14     Ba 64 doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady Ba, cca 1970; 2016 převod z kódu 027
A15 BtrA15 60 99-29 Bai 72 (Bt 278) doprov. doprovodný vůz - vozy původní řady Bai 50 54 21-19, Studénka 1973–1974; 2016 převod z kódu 027
A16 BrA16 60 99-29 Ba 74 doprov. doprovodný vůz - vůz původní řady Ba, Bautzen 1979; 2016 převod z kódu A02
A17 BDrA17 60 99-40 BDa (BDs 450) doprov. doprovodný vůz - vozy původní řady BDa, Bautzen 1974–1976; 2016 převod z kódu 027
A18 A18     Sklad. vozy skladištní vůz - vůz původní řady Zts
A19 A19 99 95-77 Komb. vozy kombinovaný vůz - vozy původní řady BDa a DFa
A20 WLABA20 63 99-40 WLAB 74 doprovodný vůz - vozy původní řady WLAB 51 54 64-80 084-3, 096-7, Görlitz 1974; 2016 převod z kódu 027
A22 WLABA22 52 70-40 WLAB 81 (821) doprovodný vůz - vozy původní řady WLAB 51 54 64-40 139-4, 144-4, 174-1, Görlitz 1981; 2016 převod z kódů 078, 821
A23 A23     Zasob. vozy zásobovací vůz - vůzy původní řady ?; 2017 převod do kódu N35
A24 WLABeeA24 52 70-40 WLABee 81 (824) doprovodný vůz - vůz původní řady WLAB 51 54 64-40 156-8, 166-7, Görlitz 1981; 2016 převod z kódu 824
A25 BDrA25 60 99-40 SR BDa doprovodný vůz - vozy původní řady Aza 51 54 89-40 032-2, 033-0, Bautzen 1975; 2016 převod z kódu 809
A26 SRA26 51 89-80 SR WLAB 68 doprovodný vůz - vozy původní řady Aza 51 54 89-40 085-0, WLAB 51 54 64-80 009-0 a Aza 51 54 89-80 063-8, Batuzen 1968–1971; 2016 převod z kódů 027 a 809
A27 SRA27 51 89-80 SR WLAB 78 doprovodný vůz - vůz původní řady Aza 51 54 89-40 012-4, Görlitz 1978; 2016 převod z kódu 809
A28 SRA28 51 89-40 SR WLAB 81 doprovodný vůz - vůz původní řady Aza 51 54 89-40 016-5, Görlitz 1981; 2016 převod z kódu 809
A29 BarA29 60 99-29 Bi 07 DE (C3itr pr07) doprovodný vůz - vůz původní řady ?
A30 DrA30 60 89-29 Da 57-propag. propagační vůz - vozy původní řady Da, Bautzen 1959–1961; 2016 převod z kódů A17, A30