Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-11-21

Popis GVD 2021/2022.

2022-01-23

Aktualizovány snímky lokomotiv 714.004, 714.028 a 714.204.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ).

2022-02-20

Lokomotiva 714.204 je od 19. 2. 2022 provozní.

2022-04-18

Dne 10. 3. 2022 došlo k výměně "lachtana" deponovaného v SS Veselí nad Moravou: 714.210 odjel z Veselí nad Moravou do Brna-Maloměřic a 714.204 odjel z Brna-Maloměřic do Veselí nad Moravou.

2022-06-05

Další výměna "lachtana" deponovaného v SS Veselí nad Moravou proběhla 4. 6. 2022, stroj 714.204 odjel do Brna-Maloměřic a opačným směrem zamířila lokomotiva 714.210.

2022-08-28

Lokomotiva 714.203 odjela 11. 8. 2022 jako Lv 54748 (resp. z Nymburka jako Sv 54748) do Prahy, ve stavu RPP Střed - SS Praha-Vršovice je vedena od 12. 8. 2022. Od 23. 8. 2022 je odstaven "lachtan" 714.004 z důvodu závady na spalovacím motoru. Doplněn snímek lokomotivy 714.016.

2022-10-02

Po roce a čtvrt - 16. 9. 2022 - se stal opět provozním "lachtan" 714.223.

2022-11-06

Od 1. 11. 2022 je v provozu lokomotiva 714.004.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992–1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám s podvozky; ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 735 na řadu 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994–1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004–2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V Regionálním pracovišti provozu Brno je soustředěno 8 lokomotiv řady 714 (do 11. 8. 2022 zde bylo 9 lokomotiv), z nichž je 1 turnusována. Oproti předešlému GVD byl na počátku nového GVD inventární a turnusovaný počet lokomotiv stejný. Lokomotivy se nachází v pracovišti provozu Maloměřice a strojní stanici Znojmo.

PP Maloměřice

V PP Maloměřice je 7 lokomotiv řady 714 (do 11. 8. 2022 zde bylo 8 lokomotiv), z toho turnusovaná je 1.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

modročervený nátěr

2022-11-01

T 466.0232

1995/16732

92 54 2 714.007-2

modročervený nátěr

2021-12-12

T 466.0097

1995/16835

92 54 2 714.016-3

modročervený nátěr; zrušena

2021-06-16

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

modročervený nátěr

2021-12-12

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

modročervený nátěr

2022-06-04

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

deponie SS Veselí nad Moravou

2022-06-04

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

modročervený nátěr

2022-09-16


Turnusová skupina 757 představuje práci na 5. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Stanoviště má na odstavném nádraží B. Vykonává jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n. a na myčku v Horních Heršpicích a je obsazena nepřetržitě:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

 

SS Znojmo

SS Znojmo má ve stavu 1 lokomotivu řady 714, bez turnusování. Nasazení této lokomotivy nastane jen v případě výpadku souprav s heršpickými motorovými vozy řady 842 a 854 nebo znojemských motorových jednotek řady 814.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA

2021-12-12


V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0279

1995/16729

92 54 2 714.203-7

modročervený nátěr

2022-08-12


714203

Po 3. staniční koleji podél I. nástupiště brněnského hlavního nádraží se 30. 5. 2020 pohyboval "lachtan" 714.203 sloužící na 6. staniční záloze. Autor snímku Alan Butschek.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky