Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-17

Popis GVD 2019/2020.

2019-12-22

Lokomotiva 362.087 je od 20. 12. 2019 provozní.

2020-01-12

Do provozu se 24. 12. 2019 vrátila lokomotiva 362.167. Odstavena jsou "esa" 362.158 od 26. 12. 2019 (po vykolejení), 362.165 od 28. 12. 2019 (závada na elektronice) a 362.024 od 2. 1. 2020 (oprava EVY v OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová).

2020-01-26

Dvě "esa" jsou provozní: 362.027 od 11. 1. 2020 a 362.158 od 24. 1. 2020.

2020-02-09

Lokomotiva 362.119 je od 4. 2. 2020 v provozu.

2020-02-23

Od 5. 2. 2020 je lokomotiva 362.166 odstavena z důvodu závady na transformátoru. Naopak od 19. 2. 2020 je provozní "eso" 362.165.

2020-03-08

"Eso" 362.160 je od 2. 3. 2020 odstaveno z důvodu provedení změn schváleného stavu (ZSS) v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě a dosazení ETCS v Pars nova v Šumperku. Na opravu EVY do DPOV Přerov odjela 2. 3. 2020 lokomotiva 362.172 a je tak odstavena. Zpět v provozu jsou lokomotivy 362.166 (od 1. 3. 2020) a 362.175 (4. 3. 2020).

2020-03-21

Porucha EDB je důvodem odstavení lokomotivy 362.174 od 16. 3. 2020.

2020-04-05

Garanční oprava probíhá na "esu" 362.123, které je od 16. 3. 2020 odstaveno. Na opravu EVY do OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová odjela 25. 3. 2020 lokomotiva 362.171 a je tak odstavena. Do provozu vrátila "esa" 362.174 (24. 3. 2020) a 362.024 (26. 3. 2020).

2020-04-19

Opatření přijatá od 12. 3. 2020 v České republice ve snaze zamezit šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se promítla i v redukci či změnách řazení vlaků sestavovaných z vozidel sledované řady. Lokomotiva 362.123 je od 6. 4. 2020 zpět v provozu.

2020-05-03

Od 21. 4. 2020 je odstavena další lokomotiva - 362.165 - která se podrobí provedení změn schváleného stavu (ZSS) v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě a dosazení ETCS v Pars nova v Šumperku.

2020-06-07

"Eso" 362.001 je od 18. 5. 2020 odstavené pro více závad. Lokomotiva 362.002 odjela 1. 6. 2020 do Hranic na Moravě, kde na ní budou provedeny změny schváleného stavu (ZSS) v ČMŽO - Elektronika; lokomotiva je odstavena od 31. 5. 2020.

2020-06-28

Odstavené jsou lokomotivy 362.124 (od 9. 6. 2020) z důvodu netěsnosti transformátoru a 362.024 (od 11. 6. 2020) z důvodu garanční opravy v OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová. Lokomotiva 362.001 byla v provozu od 8. 6. do 15. 6. 2020, od 16. 6. 2020 je v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě na provedení změn schváleného stavu (ZSS), a je tak odstavena. "Eso" 362.002 je od 19. 6. 2020 provozní.

2020-07-19

Zpět do provozu se vrátily lokomotivy 362.160 (2. 7. 2020), 362.001 (3. 7. 2020) a 362.172 (11. 7. 2020). Dne 3. 7. 2020 odjelo na provedení změn schváleného stavu (ZSS) do ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě "eso" 362.021, a je tak odstaveno.

2020-08-02

Pro více závad jsou odstavena "esa" 362.070 od 13. 7. 2020 a 362.002 od 21. 7. 2020. Do provozu se vrátily lokomotivy 362.124 od 19. 7. 2020 a 362.024 od 25. 7. 2020.

2020-08-16

Lokomotiva 362.030 odjela 31. 7. 2020 do ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě na provedení změn schváleného stavu (ZSS), a je tak odstavena. Do provozu se vrátila "esa" 362.021 (2. 8. 2020), 362.002 (7. 8. 2020) a 362.070 (11. 8. 2020).

2020-08-30

Provozní jsou "esa" 362.171 (od 18. 8. 2020), 362.165 (od 19. 8. 2020) a 362.030 (od 24. 8. 2020). Na provedení změn schváleného stavu (ZSS) do ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě odjela 21. 8. 2020 lokomotiva 362.168 a je tak odstavena.

2020-09-13

Od 18. 8. 2020 je z důvodu více závad odstavena lokomotiva 362.121, od 11. 9. 2020 na ní navíc probíhají práce na změně schváleného stavu (ZSS) v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě. "Eso" 362.168 je od 12. 9. 2020 zpět v provozu.

2020-09-27

Na lokomotivě 362.160 se v Pars nova v Šumperku odstraňují závady, od 14. 9. 2020 je lokomotiva odstavena.

2020-10-11

Zpět v provozu jsou lokomotivy 362.121 (od 25. 9. 2020) a 362.160 (od 1. 10. 2020). "Eso" 362.124 odjelo 29. 9. 2020 do ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě na provedení změn schváleného stavu (ZSS) a je tak odstaveno. Stroj 362.165 je od 4. 10. 2020 odstaven pro více závad.

2020-10-25

"Eso" 362.121 je od 4. 10. 2020 odstaveno z důvodu závady na elektronice. Na lokomotivě 362.165 se odzkušuje zabezpečovací systém ETCS, 14./15. 10. 2020 byla v provozu, od 16. 10. 2020 je na úpravách ETCS v Hranicích na Moravě. Odstavena je od 20. 10. 2020 lokomotiva 362.158 z důvodu provedení změn schváleného stavu (ZSS) v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě. "Eso" 362.124 je od 23. 10. 2020 provozní.

2020-11-08

Od 26. 10. 2020 je lokomotiva 362.024 v SÚ Česká Třebová na garanční opravě a je tak odstavena. Opět provozní je od 28. 10. 2020 "eso" 362.121.

2020-11-22

Provozní jsou lokomotivy 363.024 (od 10. 11. 2020) a 362.158 (od 19. 11. 2020). Na provedení změn schváleného stavu (ZSS) v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě odjela 18. 11. 2020 lokomotiva 362.164 a je tak odstavena. Odstavena jsou dále "esa" 362.119 od 11. 11. 2020 z důvodu více závad a 362.171 od 19. 11. 2020, na které se provádí garanční oprava v SÚ Česká Třebová.

2020-12-06

Odstavena je z důvodu více oprav od 22. 11. 2020 lokomotiva 362.082. "Eso" 362.119 je od 26. 11. 2020 provozní.

2020-12-13

Provozní jsou lokomotivy 362.165 (od 29. 11. 2020) a 362.082 (od 7. 12. 2020). S koncem GVD 2019/2020 ukončilo své působení v SÚ Maloměřice "eso" 362.121, dne 13. 12. 2020 odjelo do OCÚ Západ - SÚ Plzeň, kam přibylo do stavu 14. 12. 2020.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 nebyla pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 prováděla již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 37, turnusy jsou vytvořeny pro 30 lokomotiv. Ve srovnání s minulým GVD je inventární počet o 4 lokomotivy nižší, turnusová potřeba se snížila o 3 lokomotivy.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1980/6451*

91 54 7 362.001-0

* na výr. štítku rok 1981

2020-07-03

ES 499.1002

1980/6452*

91 54 7 362.002-8

* na výr. štítku rok 1978

2020-08-07

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

 

2019-12-15

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

 

2020-08-02

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB

2019-12-15

ES 499.1024

1985/8135

91 54 7 362.024-2

 

2020-11-10

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB

2020-01-11

ES 499.1030

1985/8141

91 54 7 362.030-9

 

2020-08-24

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

 

2019-12-15

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2019-12-15

363.070

91 54 7 362.070-5

WTB

2020-08-11

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB

2019-12-15

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB

2020-12-07

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB

2019-12-20

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

 

2019-12-15

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

 

2020-11-26

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

 

2020-04-06

363.124

1988/8375

91 54 7 362.124-0

 

2020-10-23

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

 

2020-11-19

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2019-12-15

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

ETCS

2020-10-01

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

 

2019-12-15

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647

2019-12-15

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

 

2019-12-15

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

odstavena - provedení ZSS

2020-11-18

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB; ETCS

2020-11-29

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2020-03-01

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

 

2019-12-24

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2020-09-12

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2019-12-15

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2019-12-15

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

odstavena - garanční oprava

2020-11-19

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2020-07-11

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

 

2019-12-15

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2020-03-24

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2020-03-04


Lokomotivám řady 362 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 301, 302, 303, 304 a 305. Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupině 303, v ostatních TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "esa" oproti GVD 2018/2019 jezdí nově v úseku Brno hl. n. - Křenovice horní n. - Holubice, Hrušovany u Brna - Židlochovice, Jihlava - Jihlava město a Ústí nad Labem hl. n. - Teplice v Čechách. Naopak opouští tratě Nezamyslice - Přerov, Choceň - Pardubice, Kolín - Nymburk a Ústí nad Labem hl. n. - Děčín hl. n. V platném GVD je můžeme pravidelně spatřit na tratích:

První turnusová skupina 301 je sestavena pro 13 lokomotiv řady 362, které zajišťují vozbu od Bohumína až po Teplice v Čechách. Těžiště výkonů představují rychlíky Brno - Havlíčkův Brod - Praha. Tři dny "esa" obíhají na osobních vlacích Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín a dva dny zajíždějí z Brna přes Olomouc do Šumperku. Mezi zajímavosti patří obraty severozápadně od Prahy: lokomotiva vyjede v pondělí až čtvrtek a v neděli z Prahy do Ústí nad Labem na R 600, ráno (to už jsou "čisté" pracovní dny) jede jako Sv 29601 do Teplic v Čechách, odtud veze R 601 zpět do Ústí nad Labem hl. n. a dále na R 603 do Prahy. Každý den se maloměřické "eso" objeví v Bohumíně s vlakem kategorie nighjet, kam se dostane z Brna přes Břeclav na obratu 817 / 456 // 457 / 816. O víkendech se můžeme s lokomotivou řady 362 setkat na trati Havlíčkův Brod - Jihlava město, v sobotu přijede na R 961 do Jihlavy města a následně se vrátí jako Sv 29961 do Jihlavy, aby v neděli najelo na Sv 29960 do Jihlavy města a na R 960 odjelo do Prahy.

 

Pět lokomotiv obíhá v turnusové skupině 302, dva dny jezdí mezi Brnem a Šumperkem. Ve zbylých třech dnech dopravují spěšné vlaky mezi Brnem a Českou Třebovou a osobní vlaky Letovice - Česká Třebová, v pracovní dny na obratu 1752 / 4771 "eso" zajede do Chocně a na vlacích 4770 / 5077 do Ústí nad Orlicí. V menší míře obíhají i se soupravami osobních vlaků kolem Brna, a to mezi Vyškovem na Moravě a Letovicemi.

 

Jedno "eso" jezdí po celý týden v turnusové skupině 303 v čele vlaků Brno - Šumperk.

 

Osobní vlaky na "ferdinandce", resp. v úseku Břeclav - Přerov - Olomouc v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee281 + Bdmtee275 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB v již tradiční pětidenní turnusové skupině, v tomto grafikonu označené číslem 304. Čtyři dny "esa" obíhají na trati Břeclav - Přerov, v pracovní dny zajedou na obratu Sv 3890 / Sv 3891 z Přerova do Olomouce na odsátí WC a doplnění vody v řídicím voze. Napojení s Brnem se odehrává prostřednictvím Os 4686 (pracovní dny), Os 4634 (sobota ráno) a Os 4688/4676 (sobota večer). V opačném směru najíždí lokomotivy do Břeclavi na Os 4663 (pracovní dny) a Os 4661 (nepracovní dny). V pracovní dny odpoledne zajišťuje "eso" vozbu několika osobních vlaků mezi Tišnovem a Židlochovicemi: BNO 4926 TIV / 4935 ZID / 4938 TIV / 4947 ZID / 4950 HUB a zde přejde na již zmiňovaný Os 4663 do Břeclavi. Řídicí vozy jsou zařazeny do TS 909 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li).

 

Podobně jako v minulém GVD zabezpečují maloměřické lokomotivy řady 362 dispečerské výkony v Olomouci, České Třebové a Praze. Způsob označení turnusových skupin pro dispečerské výkony je letos pro změnu zvolen ve formě tří samostatných dnů v jedné turnusové skupině 305:

- 1. den ... dispečerský výkon Olomouc hl. n.;

- 1a. den ... dispečerský výkon Česká Třebová;

- 1b. den ... dispečerský výkon Praha hl. n.

 

Pod čarou se zmíním o nasazení slovenských lokomotiv řady 362 ZSSK. Kromě dispečerského výkonu v Břeclavi, který ZSSK zabezpečuje již od prosince 2018 v turnusové skupině 314 Oblastné správy depa Bratislava, se v současném GVD měla objevit slovenská "esa" dokonce až v Tišnově. V pracovní dny Oblastná správa depa Bratislava má zajišťovat v turnusové skupině 313 vozbu na vlacích BCV 4632 TIV / 4641 BNO / 4646 TIV / 4647 BCV / 4658 TIV / 4659 BCV. Ve skutečnosti se nasazení těchto lokomotiv na uvedené obraty konalo pouze ve dnech 25. 2. - 28. 2. a 9. 6. - 11. 6. 2020, kdy tyto vlaky odvezla lokomotiva 362.009 ZSSK.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

363.121

1988/8372

91 54 7 362.121-6

 

2020-12-14


362121

Mezi zastávkou Chvalkovice na Hané a ŽST Nezamyslice byl dne 28. 6. 2020 zachycen R 905 Bouzov vedený lokomotivou 362.121. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky