Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-24

Popis GVD 2019/2020.

2020-02-09

V noci 3./4. 2. 2020 odjel do Znojma přípojný vůz Bmx765 136, ve Znojmě jsou tedy již vozy dva (124 a 136).

2020-06-28

Počínaje 15. 6. 2020 došlo k administrativnímu zaturnusování jednoho vozu řady Bmx765 v nové turnusové skupině 013.

2020-08-16

Dne 9. 8. 2020 odjel vůz Bmx765 126 vlakem Sv 55295 z Brna-Horních Heršpic do Znojma.

2020-09-13

Vozy Bmx765 120 a 122 byly 12. 9. 2020 přepraveny "bardotkou" 751.002 vlakem Sv 11855 z Brna-Maloměřic (tam najely z Brna-Horních Heršpic o dva dny dříve) do Veselí nad Moravou, kde budou vozy deponovány.

2020-09-27

Od 12. 9. 2020 poklesl počet vozů řady Bmx765 v SÚ Horní Heršpice z 8 vozů na 6. Přípojné vozy Bmx765 120 a 122 převezené do Veselí nad Moravou jsou od tohoto data ve stavu CHV Lužná u Rakovníka.

2020-10-25

Vůz Bmx765 134 byl někdy mezi 3. 1. - 15. 9. 2020 zrušen. V síti ČD tak zbývá posledních 5 provozních vozů této řady, dva vozy (109 a 115) jsou v Horních Heršpicích) a 3 vozy (124, 126 a 136) ve Znojmě.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

Inventárně je ve stavu sledovaných středisek údržby OCÚ Východ 6 vozů (do 11. 9. 2020 to bylo 8 vozů). Předchozí GVD 2018/2019 byl posledním, v kterém byly vozy této řady (tím pádem v rámci ČD) turnusovány po celou dobu jeho platnosti. V současném grafikonu se u "dlouhých balmáků" počítá jen na operativní "záplatu" něčeho co mělo vyjet a nevyjelo nebo při posilách. Nepřetržitá výluka traťové koleje Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice - Střelice započatá 15. 6. 2020 si však přeci jen vyžádala nasazení jednoho vozu, takže nakonec i v GVD 2019/2020 sice došlo k zaturnusování vozu této řady, ale jen "papírově". Početně ve srovnání s minulým GVD byl na začátku současného GVD invetární počet stejný, turnusová potřeba klesla ze 4 vozů zprvu na nulu, od 15. 6. 2020 na 1 vůz (jedná se jen o administrativní zapojení vozu této řady do provozu, v reálu na vlacích jezdí vůz řady Bdtn756).

 

V minulých několika posledních letech platí zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala v roce 2013 poslední dvojice. Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů a od té doby se až na malé výjimky dařilo povozovat dvě dvojice propojených vozů. Od května 2017 do října 2019 byly v provozu dokonce 3 dvojice vozů. Po předání dvojice vozů Bmx765 120 a 122 v září 2020 do CHV Lužná u Rakovníka už v SÚ Horní Heršpice zbyla poslední spojená dvojice, ale vzhledem k tomu, že vozy se nasazují jen ve Znojmě a jen jednotlivě, tak je spojení vozů měchy a přechodovými můstky už vlastně nepotřebné. Přehled nasazení vozů v GVD 2019/2020 je k dispozici ve "sledovačce".

SÚ Horní Heršpice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

115

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2019-12-15

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

109

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2019-12-15

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006; deponie SÚ Znojmo

2019-12-15

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009; deponie SÚ Znojmo

2020-08-09

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039; zrušen - po násilném poškození (vykolejení v ŽST Nesovice)

2020-09-15

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040; deponie SÚ Znojmo

2020-02-04


Vůz řady Bmx765 je od 15. 6. 2020 administrativně nasazen do nové turnusové skupiny 013 což obnáší obrat mezi Brnem a Rakšicemi:


Bdtn756

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): RKS 11521 BNO / 11540 RKS

 

(5): RKS 11521 BNO

odstaven BNO

BNO 11540 RKS


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

120

později 050.023

2020-09-12

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

122

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2020-09-12


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 / 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky