Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.

2018-12-22

Motorový vůz 810.640 je od 20. 12. 2018 provozní.

2019-01-20

Od 10. 1. 2019 je motorový vůz 809.239 opět provozní.

2019-02-03

Do pravidelného provozu vyjel 25. 1. 2019 motorový vůz 810.587.

2019-02-17

Motorový vůz 810.537 od 8. 2. 2019 opět vozí cestující.

2019-03-03

Veselský motorový vůz 810.627 byl odstaven od 21. 12. 2018 do 1. 2. 2019 a od 4. 2. 2019 je opět odstaven.

2019-03-17

Motorový vůz 810.469 spadající do SÚ Veselí nad Moravou je od 19. 2. 2019 odstaven. Naopak provozní je od 2. 3. 2019 motorový vůz 810.627.

2019-03-31

Od 13. 3. 2019 je z důvodu závady na spalovacím motoru odstaven motorový vůz 810.212. Motorový vůz 810.469 vyjel 24. 3. 2019 do provozu.

2019-04-14

Pro závadu na spalovacím motoru je od 9. 4. 2019 odstaven motorový vůz 810.587.

2019-05-05

Dne 8. 4. 2019 došlo za jízdy Os 14522 ke střetu s automobilem na přejezdu mezi ŽST Kobylí na Moravě a Velké Pavlovice, motorový vůz 810.157 je odstaven. Motorový vůz 810.537 je od 19. 4. 2019 odstaven pro závadu na spalovacím motoru. Do provozu se dne 21. 4. 2019 vrátila "osmsetdesítka" 810.212. Dne 23. 4. 2019 došlo mezi ŽST Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou za jízdy Os 9206 k najetí do spadlého stromu, motorový vůz 810.587 je odstaven; stalo se tak v první den jeho provozu po opravě spalovacího motoru.

2019-06-09

Z SÚ Veselí nad Moravou byl dnem 9. 5. 2019 převeden motorový vůz 810.537 pod SÚ Havlíčkův Brod. Motorový vůz 810.587 je od 13. 5. 2019 opět provozní. Odstaven pro závadu na torzní vzpěře je od 23. 5. 2019 motorový vůz 810.326. Dne 26. 5. 2019 odjel motorový vůz 810.667 z Telče do Havlíčkova Brodu a naopak do Telče zamířil motorový vůz 810.587. Po opravě se 29. 5. 2019 vrátil do provozu motorový vůz 810.157.

2019-06-23

Od 5. 6. 2019 je odstaven motorový vůz 810.123 z důvodu prasklému rámu pomocných pohonů. Odstavený je od 9. 6. 2019 i motorový vůz 810.621 , příčinou odstavená je závada na převodovce. Do provozu se 14. 6. 2019 vrátil motorový vůz 810.537.

2019-07-28

Nepřetržitá výluka Zruč nad Sázavou - Kácov započatá 1. 10. 2017 byla 28. 6. 2019 ukončena. Tím pádem se vozební rameno na trati Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou od 1. 7. 2019 vrátilo pod OCÚ Střed - SÚ Čerčany, turnusové skupiny 846 a 847 byly zrušeny. Pod SÚ Čerčany přešly 4 motorové vozy - 810.217, 810.326, 810.587 a 810.621, ve stavu SÚ Havlíčkův Brod byly naposledy vedeny 30. 6. 2019. Závada spalovacího motoru je důvodem odstavení motorového vozu 810.537 od 3. 7. 2019, naopak do provozu se tentýž den vrátila "osmsetdesítka" 810.123.

2019-08-18

V souvislosti se zavedením osobní dopravy na trati Hodonín - Holíč nad Moravou od 22. 7. 2019 s předpokladem trvání do 31. 10. 2019 byly k 22. 7. 2019 změněny TS 883 a 884.

2019-09-15

Od 1. 9. do 13. 12. 2019 se uzavřela trať Šakvice - Hustopeče u Brna z důvodu prací před vlastní elektrizací této tratě. Tato výluka má vliv na turnusovou skupinu 883.

2019-11-03

Od 1. 10. do 29. 11. 2019 nastala v turnusové skupině 884 přechodná změna. Další změna v TS 884 nastala k 1. 11. 2019.

2019-11-17

Dne 11. 11. 2019 proběhlo vystřídání motorových vozů v Telči: vůz 810.212 odjel do Havlíčkova Brodu a naopak do Telče zamířil motorový vůz 810.667.

2019-12-01

Do provozu se 29. 11. 2019 vrátil motorový vůz 810.537.

2019-12-15

SÚ Veselí nad Moravou opustily motorové vozy 809.336 a 809.358, dne 14. 12. 2019 odjely do Brna-Maloměřic jako Sv 53022 a dále do Prahy-Vršovic pokračovaly vlaky Sv 11836 / 11803 taženy "esem" 362.121. Jejich novým působištěm bude OCÚ Západ - SÚ Louny, ve stavu SÚ Veselí nad Moravou byly vedeny naposledy 14. 12. 2019.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 6 motorových vozů řady 809, z nichž 6 je zapojených do turnusů. Stav je tedy stejný jako v minulém GVD 2017/2018. V poslední den GVD se inventární stav snížil na 4 motorové vozy.

SÚ Veselí nad Moravou

SÚ Veselí nad Moravou disponuje 6 motorovými vozy řady 809, všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2018-12-09

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2018-12-09

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

HEVLÍNKA; později 810.232

2018-12-09

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2019-01-10


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 883. Výčet tratí, na kterých jsou tyto vozy pravidelně nasazeny se oproti GVD 2017/2018 nezměnil s výjimkou tratě Hodonín - Holíč nad Moravou, která nastala až v létě 2019:

Turnusová skupina 883 byla zprvu šestidenní s oběhy prakticky shodnými s oběhy v minulém GVD. První dva dny motorové vozy obíhají na "čejčské" lokálce. Třetí den po ranním výkonu do Zaječí odjede motorový vůz z Hodonína do Břeclavi, aby odpoledne a čtvrtý den ráno jezdil z Břeclavi do Kútů a poté přešel na úsek Břeclav - Hodonín s jedním "zubem" do Zaječí a večer přešel na pár vlaků Břeclav - Vranovice. Zajímavostí čtvrtého dne je vlak 4269, který je z Břeclavi do slovenského Brodského veden jako Sv a cestující do motorového vozu nastupují až v Brodském. V pátém dni se vůz pohybuje na "hustopečské" lokálce a večer přejíždí přes Břeclav do Hodonína. V poslední šestý den odjede z Hodonína do Uherského Hradiště přes Staré Město u Uherského Hradiště (Os 4243), odkud jede jako Os 12206/4162 do Kyjova, po návratu z Kyjova jede na údržbu do SÚ Veselí nad Moravou a večer vyjíždí do Hodonína.

 

Uvedený popis je platný pro pracovní dny. O víkendech jsou v provozu pouze 3 (resp. ráno krátce 4) motorové vozy, neboť nejezdí osobní vlaky Hodonín - Břeclav a Šakvice - Hustopeče u Brna. V letní sezóně v sobotu zajíždí "osmsetdevítka" z Břeclavi do Mikulova na Moravě na páru vlaků 4554 / 4555.

 

V souvislosti s přechodným zavedením osobní dopravy na trati Hodonín - Holíč nad Moravou od 22. 7. 2019 zabezpečuje tato turnusová skupina ve svém 1. a 2. dni o víkendech vozbu na trati Hodonín - Holíč nad Moravou.

 

Od 1. 9. 2019 až do 13. 12. 2019 je uzavřena trať Šakvice - Hustopeče u Brna z důvodu předelektrizačních prací v Šakvicích a v úseku Šakvice - Hustopeče u Brna. Turnusová skupina se změnila ze 6denní na 5denní.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0336

1978/80575

95 54 5 809.336-1

později 810.336

2019-12-15

M 152.0358

1981/84012

95 54 5 809.358-5

později 810.358

2019-12-15


809336

Motorový vůz 809.336 dne 23. 2. 2018 v ŽST Bzenec jako Os 24139. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809358

V ŽST Kúty se dne 1. 7. 2017 nacházel motorový vůz 809.358 jedoucí jako Os 4280 do Břeclavi. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní nese označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z určitého počtu motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2.

 

"Osmsetdesítky" jsou ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ zastoupeny v počtu 21 vozů (do 30. 6. 2019 se jednalo o 25 vozů), turnusovaných je 8 z nich (do 30. 6. 2019 jich bylo turnusovaných 11). Na začátku GVD byly počty ve srovnání s minulým GVD stejné. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v SÚ Havlíčkův Brod a SÚ Veselí nad Moravou. V souvislosti s přechodným zavedením osobní dopravy na trati Hodonín - Holíč nad Moravou od 22. 7. 2019 se turnusový počet přechodně zvedl na 9 vozů.

SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě inventární stav činí 9 motorových vozů (do 8. 5. 2019 zde bylo 12 motorových vozů, do 30. 6. 2019 zdy bylo 13 motorových vozů). Turnusované jsou 3 vozy (do 30. 6. 2019 to bylo 6 vozů), počty byly na počátku GVD 2018/2019 ve srovnání s minulým GVD stejné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0097

1976/78607

95 54 5 810.097-6

 

2018-12-09

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2019-07-03

M 152.0174

1977/79553

95 54 5 810.174-3

odstaven - závada na topení

2018-11-21

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2019-11-11

M 152.0222

1977/79601

95 54 5 810.222-0

 

2019-06-30

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

 

2019-11-29

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

 

2018-12-20

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

deponie Telč

2019-11-11

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2018-12-09


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí ve čtyřech turnusových skupinách 844, 845, 846 a 847. Oproti minulému GVD nejsou turnusovány v úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče:

Dva motorové vozy jsou zařazeny do turnusové skupiny 844. V prvním dni vůz jezdí na trati Velké Meziříčí - Studenec, v sobotu "udělá" i jeden "zub" z Velkého Meziříčí do Křižanova, v neděli vyjíždí až po poledni. V pracovní dny večer odjede vůz ze Studence přes Křižanov do Havlíčkova Brodu jako Os 24914. V druhém turnusovém dni "osmsetdesítka" jezdí pouze v pracovní dny, a to dopoledne na trati Havlíčkův Brod - Humpolec, odpoledne provede jeden obrat do Hlinska v Čechách a večer odjede z Havlíčkova Brodu do Velkého Meziříčí jako Os 8767.

 

Třetí "osmsetdesítka" jezdí v TS 845. V neděli večer vůz vyjede z Havlíčkova Brodu do Nového Města na Moravě na vlacích 5915 / 14977 a až do pátku obíhá na "staré tišnovce" mezi Novým Městem na Moravě a Tišnovem. V pátek večer jede z Nového Města na Moravě do Havlíčkova Brodu jako Os 14974 / 24914 a odjede na obrat 5932 // 8345 do Čáslavi a zpět. Tento pár vlaků z Havlíčkova Brodu do Čáslavi a zpět zajistí i ze soboty na neděli, mezitím je odstaven.

 

Turnusová skupina 846 byla jednodenní, motorový vůz jezdil v pracovní dny. Ráno vyjel z Havlíčkova Brodu soupravově do Světlé nad Sázavou, třikrát zajel do Zruče nad Sázavou a večer se vrátil zpět do Havlíčkova Brodu. O víkendu byl vůz odstaven. Ke dni 1. 7. 2019 byla tato turnusová skupina zrušena.

 

Poslední dva motorové vozy řady 810 ve dvoudenní turnusové skupině 847 "pendlovaly" na trati Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou, do Havlíčkova Brodu zajely jen 2x denně v pracovní dny, jednou v sobotu a 2x v neděli. Ke dni 1. 7. 2019 byla tato turnusová skupina zrušena.


SÚ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 12 vozů (do 8. 5. 2019 zde bylo 13 motorových vozů), turnusy jsou sestaveny pro 5 z nich, tak jako v předešlém GVD. Přechodně se od 22. 7. do 31. 10. 2019 počet turnusovaných vozů zvedl na 6.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2019-05-29

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2018-12-09

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2018-12-09

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2018-12-09

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

 

2018-12-09

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

 

2018-12-09

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2019-03-24

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

 

2018-12-09

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN

2019-03-02

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2018-12-09

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2018-12-09

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2018-12-09


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 884 a 885. Můžeme se s nimi pravidelně setkat na stejných tratích jako v minulém GVD:

Turnusová skupina 884 je čtyřdenní. V pracovní dny se motorové vozy pohybují mezi Veselím nad Moravou, Starým Městem u Uherského Hradiště, Luhačovicemi a Bylnicí až do rána 3. turnusového dne, odpoledne přejíždí na "zub" do Strážnice a poté na úsek Veselí nad Moravou - Kyjov. Zde jezdí i ve 4. turnusovém dni, navíc zajede jednou do Hodonína a jednou do Uherského Hradiště. V sobotu je v provozu jen jedna "osmsetdestítka" v úseku Luhačovice - Veselí nad Moravou, a to ještě jen dopoledne. Pak je "klid" až do nedělního odpoledne, kdy vyjíždí první motorový vůz do Kyjova a krátce nato další dva motorové vozy spojené až do Újezdce u Luhačovic spolu; první jede do Luhačovic, druhý do Bylnice. Čtvrtý motorový vůz se do provozu přidá v pondělí ráno.

 

V souvislosti s přechodným zavedením osobní dopravy na trati Hodonín - Holíč nad Moravou od 22. 7. 2019 se TS 884 rozšířila na pětidenní. Prakticky se do 4. turnusového dne mezi vlaky 2736 a 2739 v Hodoníně "vpašovalo" dalších 24 hodin, v nichž v pracovní dny "osmsetdesítka" zabezpečuje vozbu na trati Hodonín - Holíč nad Moravou.

 

Po dobu nepřetržité výluky Újezdec u Luhačovic - Luhačovice / Bojkovice od 1. 10. 2019 v TS 884 obíhají jen 4 motorové vozy a po ukončení vozby Hodonín - Holíč nad Moravou je od 1. 11. 2019 oběh pouze třídenní; po ukončení výluky Újezdec u Luhačovic - Luhačovice / Bojkovice bude od 30. 11. 2019 turnusová skupina opět čtyřdenní.

 

Jednodenní turnusová skupina 885 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou. "Domovsky" zde jezdí vůz 810.663.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0217

1977/79596

95 54 5 810.217-0

HANIČKA; odstaven - závada na nápravách

2019-07-01

M 152.0326

1978/80565

95 54 5 810.326-9

KATKA; odstaven - závada na torzní vzpěře

2019-07-01

M 152.0587

1982/85820

95 54 5 810.587-6

BARNABÁŠ

2019-07-01

M 152.0621

1984/87821

95 54 5 810.621-3

 

2019-07-01


810217

V SÚ Havlíčkův Brod se 26. 4. 2019 nacházel dlouhodobě (od 4. 10. 2018) odstavený motorový vůz 810.217. Autor snímku David Prause.

810326

Motorový vůz 810.326 dne 31. 8. 2018 v ŽST Havlíčkův Brod po příjezdu Os 9211. Autor snímku František Bartoš.

810587

Motorový vůz 810.587 jedoucí dne 26. 5. 2019 jako Sv 11877 z Havlíčkova Brodu do Telče byl zachycen v Třešti, kterak táhne doprovodný vůz CHV Lužná u Rakovníka A24 52 54 70-40 166-8 k parní lokomotivě 310.093. Autor snímku Jan Máca.

810.621


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky