Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-06-30

Překlopení stavu vozidel vedených v DKV Brno pod OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod, Horní Heršpice, Maloměřice, Veselí nad Moravou a Znojmo.

2018-07-14

Od 6. 7. 2018 je z důvodu závady na transformátoru odstavena lokomotiva 362.070.

2018-08-05

"Eso" 362.082 bylo od 14. 7. 2018 provozní, avšak od 28. 8. 2018 je pro více závad znovu odstaveno. Od 23. 7. 2018 je odstavena lokomotiva 362.170 z důvodu opravy EVY v DPOV Přerov. Lokomotiva 362.070 se sice 27. 7. 2018 objevila v čele rychlíků, ale od 28. 7. 2018 je znovu odstavena z důvodu montáže měřiče spotřeby.

2018-08-26

Od 8. 8. 2018 je opět v provozu lokomotiva 362.070.

2018-09-09

Odstaveny jsou lokomotivy 362.166 od 20. 8. 2018 (závada na transformátoru), 362.175 od 30. 8. 2018 (více závad), 362.002 od 31. 8. 2018 (závada na převodovce) a 362.027 od 4. 9. 2018 (závada na trakčním motoru). Do provozu se 3. 9. 2018 vrátilo "eso" 362.163.

2018-09-30

"Eso" 362.033 je od 9. 9. 2018 odstavené z důvodu závady na elektronice. Odstavená lokomotiva 362.082 byla 11. 9. 2018 nasazena do provozu, zjistila se však závada na převodovce a stroj je tak opět odstaven. Do provozu se vrátila "esa" 362.175 (9. 9. 2018), 362.166 (13. 9. 2018) a 362.002 (15. 9. 2018).

2018-10-28

Tři lokomotivy jsou odstavené: od 18. 8. 2018 stroje 362.123 (oprava EVY) a 362.166 (více závad) a od 19. 9. 2018 "eso" 362.070 (závada na trakčních motorech). Zpět v provozu jsou také tři lokomotivy: 362.082 (od 29. 9. 2018), 362.033 (od 18. 10. 2018) a 362.170 (od 20. 10. 2018).

2018-11-11

Od 29. 10. 2018 je provozní lokomotiva 362.027 a od 8. 11. 2018 je provozní též "eso" 362.166.

2018-11-25

Odstavená jsou "esa" 362.021 od 2. 11. 2018 pro více závad a 362.119 od 14. 11. 2018 pro závadu v transformátoru. Bez pár dnů po roce svého odstavení vyjela 16. 11. 2018 do provozu lokomotiva 362.172 poškozená při střetu s lokomotivou 242.235.

2018-12-09

Lokomotiva 362.070 je od 6. 12. 2018 provozní. S koncem GVD 2017/2018 v OCÚ Východ také končí "eso" 362.033, které bude působit v Plzni; v OCÚ Východ bylo naposledy 8. 12. 2018.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 nebyla pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 provádí již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 42, turnusy jsou vytvořeny pro 34 lokomotiv. Ve srovnání s minulým GVD je inventární počet lokomotiv i jejich turnusová potřeba stejná.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1980/6451*

91 54 7 362.001-0

* na výr. štítku rok 1981

2018-03-21

ES 499.1002

1980/6452*

91 54 7 362.002-8

* na výr. štítku rok 1978

2018-09-15

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

 

2017-12-10

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

odstavena - více závad

2018-11-02

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB

2018-06-25

ES 499.1024

1985/8135

91 54 7 362.024-2

 

2017-12-10

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB

2018-10-29

ES 499.1030

1985/8141

91 54 7 362.030-9

 

2017-12-10

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

 

2017-12-10

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2017-12-10

363.070

91 54 7 362.070-5

WTB

2018-12-06

363.080

91 54 7 362.080-4

WTB

2017-12-10

363.082

91 54 7 362.082-0

WTB

2018-09-29

363.087

91 54 7 362.087-9

WTB

2017-12-10

363.109

1988/8360

91 54 7 362.109-1

 

2017-12-10

363.111

1988/8362

91 54 7 362.111-7

 

2017-12-10

363.112

1988/8363

91 54 7 362.112-5

 

2017-12-10

363.113

1988/8364

91 54 7 362.113-3

 

2017-12-10

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

 

2017-12-10

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

odstavena - závada na transformátoru

2018-11-14

363.121

1988/8372

91 54 7 362.121-6

 

2017-12-10

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

odstavena - oprava EVY

2018-10-18

363.124

91 54 7 362.124-0

 

2017-12-10

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

 

2017-12-10

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2017-12-10

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

 

2017-12-10

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

 

2017-12-10

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647

2017-12-28

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

 

2018-09-03

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

 

2018-05-16

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB

2018-05-27

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2018-11-08

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

 

2018-05-19

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2017-12-10

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2017-12-10

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2018-10-20

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2017-12-10

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2018-11-16

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

 

2017-12-10

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2017-12-10

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2018-09-09


Lokomotivám řady 362 je vyhrazeno 6 turnusových skupin 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 a 3006 (ex TS 301 až 306). Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupině 3005, ve zbývajících TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "esa" oproti GVD 2016/2017 jezdí nově v úseku Praha - Lysá nad Labem - Nymburk a Poříčany - Nymburk, naopak se pravidelně nebude objevovat mezi Pardubicemi a Kolínem. V platném GVD je můžeme pravidelně spatřit na tratích:

První turnusová skupina 3001 (ex TS 301) je sestavena pro 18 lokomotiv řady 362, které v ní dopravují jednak vlaky dálkové dopravy na ramenech Brno - Havlíčkův Brod - Praha a Brno - Bohumín a jednak vlaky regionální dopravy Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín.
Na obratu 961 // 960 "eso" zajíždí z Prahy do Jihlavy, s vlaky 817 // 816 se projede na trati Brno - Břeclav. Novinkou je vedení Sp 1904 Nymburk - Praha, do Nymburku najíždí jako Sv 5891 a 5893. V pátek večer jede z Bohumína do Břeclavi v čele R 409, zpět se vrací jako Lv. Na zmíněné regionální dopravě jezdí od od večera 3. turnusového dne po 6. turnusový den včetně, přičemž v pracovní dny zajede i z Kolína do Nymburku na vlacích 5904 / poh5879.


Dvě lokomotivy jezdí v turnusové skupině 3002 (ex TS 302) na obězích Brno - Olomouc - Šumperk, oběhy jsou stejné jako v minulém GVD:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

SPK 1638 BNO / 907 SPK / 908 BNO / 915 SPK

SPK 914 BNO / 907 SPK / 906 BNO / 915 SPK / 900 BNO

BNO 917 SPK

2.

SPK 914 BNO / 909 SPK / 906 BNO / 917 SPK

SPK 912 BNO / 909 OLC / 908 BNO / 913 SPK / 902 BNO

BNO 903 SPK


Mezi Brnem a Ústím nad Orlicí na straně jedné a Brnem a Šumperkem na straně druhé se pohybují 4 lokomotivy v turnusové skupině 3003 (ex TS 303), novinkou je protažení spěšných vlaků 1974, 1976 a 1977 do/z Hrušovan u Brna:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO 4973 HUB / 1974 CST / 4763 LET

CST 1973 BNO / 905 SPK / 910 BNO / 911 SPK / 904 BNO

LET 4762 CST / 4763 LET

2.

(1)–(4): LET 4766 UNO / 5077 CST / 1977 HUB / 1976 CST / 4765 LET

 

(5): LET 4766 UNO / 5077 CST / 1977 HUB / 1976 CST [a přechází na (6) 1973]

LET 4762 CST / 4763 LET [a přechází na (+) 4762]

BNO 905 SPK / 910 BNO / 911 SPK / 904 BNO / 18:50 21970 CST / 4765 LET

3.

LET 4760 CST / 1973 BNO / 905 SPK / 910 BNO / 913 SPK / 902 BNO

BNO 917 OLC

SPK 912 BNO / 909 OLC / 908 BNO / 913 SPK / 902 BNO

4.

BNO 901 SPK / 912 BNO / 911 SPK / 904 BNO [a v (5) přechází na (6) 917]

BNO 903 SPK [a přechází na (+) 912]

OLC 914 BNO / 907 SPK / 906 BNO / 915 SPK / 900 BNO


Lokomotiva v jednodenní turnusové skupině 3004 (ex TS 304) jezdí na rameni Brno - Česká Třebová - Pardubice, oběhy jsou shodné s oběhy v minulém GVD:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): LET 4764 CST / 1975 BNO / 1972 CHN / 4761 LET

 

(5): LET 4764 CST / 1975 BNO / 1972 CHN / 4761 LET / 4768 CST / 4765 LET

LET 4766 CST / 5006 PCE / 5009 CST / 4761 LET

LET 4766 CST / 5006 PCE / 5009 CST / 4761 LET


Osobní vlaky na "ferdinandce", resp. v úseku Břeclav - Přerov - Olomouc v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy v pětidenní turnusové skupině 3005 (ex TS 305). Oběhy jsou stejné jako v minulém GVD. Napojení s Brnem se odehrává pomocí Os 4640 (pracovní dny), Os 4612 (sobota ráno) a Os 4666/4658 (sobota večer). V opačném směru najíždí lokomotivy na Os 4635 (pracovní dny) a Os 4633 (nepracovní dny). V pracovní dny odpoledne se stejně jako v minulém GVD "esa" projedou mezi Brnem a Tišnovem na vlacích 4972 / 4981 / 4980 / 4635. Řídicí vozy jsou zařazeny do TS 945 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li). Od 6. 4. do 31. 10. 2018 probíhají stavební práce v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova, souprava v tomto odbobí přejde z vlaku 4640 z Břeclavi ihned na 4952 do Tišnova a obrátí na 4961 do Brna. Odpoledne mezi vlaky 4980 a 4635 provede ještě obrat Tišnov - Kuřim a zpět na vlacích 11587 / 11590; o letních prázdninách ranní Tišnov odpadá a odpolední tišnovské obraty jsou odchylné.


Poslední turnusová skupina 3006 (ex TS 306) obsahuje čtyři naprosto samostatné dny pro dispečerské lokomotivy na mimobrněnských stanovištích, a to v Břeclavi, Olomouci hl. n., České Třebové a Praze hl. n.:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1a.

(1): BCV 408 BHM / 08:42 Sv 90046 BCV / 11:45 - 19:30 dispečerské HV

 

(2)–(5): BCV 08:20 - 19:30 dispečerské HV

BCV 8:20 - 17:30 dispečerské HV

BCV 8:20 - 17:30 dispečerské HV

1b.

OLC 5:30 - 18:30 dispečerské HV

OLC 5:30 - 18:30 dispečerské HV

OLC 5:30 - 18:30 dispečerské HV

1c.

CST 05:00 - 19:00 dispečerské HV

CST 05:00 - 19:00 dispečerské HV

CST 05:00 - 19:00 dispečerské HV

1d.

PHA 7:30 - 19:45 dispečerské HV

PHA 7:30 - 19:45 dispečerské HV

PHA 7:30 - 19:45 dispečerské HV


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1033

1985/8144

91 54 7 362.033-3

WTB

2018-12-09


362033

Dne 19. 3. 2015 projíždí mezi ŽST Praha-Libeň a zastávkou Praha-Kyje EC 277 tažený "esem" 362.033, za kterým je řazena nečinná "krysa" 350.013 ZSSK. Autor snímku David Prause.

 

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky