Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2015-11-21

Popis GVD 2015/2016.

2015-12-13

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2015/2016 a stavu vozidlového parku.

2015-12-20

Lokomotiva 362.162 je po opravě od 16. 12. 2015 opět provozní.

2015-12-30

Od 18. 12. 2015 je odstaveno "eso" 362.021 pro přeskok v elektrické části stroje. Do provozu vyjely lokomotivy 362.167 (21. 12. 2015) a 362.087 (23. 12. 2015).

2016-01-10

Zpět do provozu se vrátily lokomotivy 362.113 (od 3. 1. 2016) a 362.021 (od 10. 1. 2016).

2016-01-30

Ke dni 27. 1. 2016 došlo k úpravě TS 301 a vzniku nové TS 301a. Pro závadu na transformátoru je od 7. 1. 2016 odstaveno "eso" 362.109, po mimořádné události v Šumperku je od 13. 1. 2016 odstavena lokomotiva 362.060 a od téhož dne je odstaven i stroj 362.169 pro více závad. Lokomotiva 362.033 je od 21. 1. 2016 provozní.

2016-02-14

Do běžného provozu se vrátily lokomotivy 362.111 (4. 2. 2016) a 362.169 (5. 2. 2016).

2016-02-28

Dne 1. 3. 2016 nastává další etapa postupného nasazování elektrických jednotek řady 660 na relaci Šumperk - Brno - Česká Třebová - Praha, v důsledku čehož dochází ke změnám v turnusových skupinách 301 a 301a. Počet turnusovaných lokomotiv řady 362 klesá o 2 stroje. Lokomotiva 362.109 je opět provozní od 18. 2. 2016 a "eso" 362.163 od 19. 2. 2016.

2016-03-13

"Eso" 362.159 odjelo 28. 2. 2016 na opravu EVY do DPOV Přerov a je tak odstaveno, lokomotiva 362.060 vyjela po opravě 3. 3. 2016 do provozu.

2016-03-27

Ke dni 1. 4. 2016 dochází ke změně turnusových skupin 301, 301a, 302; nově vznikají TS 301b, 301c, 301d. Počet turnusovaných lokomotiv roste o jeden stroj. Po opravě EH se nachází lokomotiva 362.019, od 19. 3. 2016 opět jezdí v pravidelném provozu.

2016-04-10

Lokomotiva 362.116 byla ve stavu DKV Brno naposledy 7. 4. 2016 a následně přešla pod DKV Plzeň; počet lokomotiv této řady v DKV Brno klesl na 47 strojů. "Eso" 362.027 je od 15. 3. 2016 odstavené pro závadu na převodovce. Dne 31. 3. 2016 došlo za jízdy Os 4219 k zahoření kabeláže na lokomotivě 362.056, která je tak odstavena.

2016-04-24

V turnsuové skupině 304 došlo od 18. 4. 2016 ke změně oběhů v úseku Česká Třebová - Ústí nad Orlicí. Od 10. 4. 2016 je opět provozní lokomotiva 362.027.

2016-05-15

Ke dni 1. 5. 2016 došlo k úpravám v turnusových skupinách 301, 301a; trurnusové skupiny 301b, 301c a 301d byly zrušeny. Počet zaturnusovaných lokomotiv řady 362 klesl na 33 strojů. Na opravu EVY odjely lokomotivy 362.040 (24. 4. 2016 do DKV Česká Třebová) a 362.042 (28. 4. 2016 do DPOV Přerov).

2016-06-05

Do provozního stavu přešly lokomotivy 362.159 (15. 5. 2016) a 362.056 (22. 5. 2016). Naopak odstavená jsou "esa" 362.160 kvůli závadě na vypružení a trakčním motoru (18. 5. 2016) a 362.076 pro závadu na transformátoru a trakčním motoru (19. 5. 2016).

2016-06-24

V květnu a červnu došlo k pohybu v inventárním stavu lokomotiva řady 362. Nejprve počet "rychlých es" od 24. 5. 2016 vzrostl na 48 díky přeznačení lokomotivy 363.030 na 362.030, ale následně klesl na 45 díky redislokaci lokomotiv do DKV Plzeň - 362.122 (4. 6. 2016), 362.017 (7. 6. 2016) a 362.076 (12. 6. 2016). V turnusových skupinách 301, 305, 306 (k 11. 6. 2016) a 308 (k 12. 6. 2016) došlo ke změnám oběhů. Lokomotiva 362.076 před předáním do DKV Plzeň byla od 6. 6. 2016 provozní; od stejného data je provozní i lokomotiva 362.160. Na opravu EVY do České Třebové odjelo 15. 6. 2016 "eso" 362.124 a je tak odstavené. Od 16. 6. 2016 je provozní lokomotiva 362.040. Nově zmodernizované "eso" 362.030 přijelo 17. 6. 2016 do PJ Maloměřice, ale z důvodu čekání na vydání potřebných dokladů je zatím odstavené.

2016-07-17

Od 21. 6. 2016 je odstavena lokomotiva 362.027 pro hlučné převody. Hned 3 lokomotivy řady 362 byly během dvou dnů násilně poškozeny: nejprve 24. 6. 2016 došlo v Postřelmově za jízdy R 909 ke střetu lokomotivy 362.166 s automobilem; den na to, 25. 6. 2016, došlo v ŽST Brno hl. n. ke střetu posunových dílů, při kterém byla poškozena dvě brněnská "esa" 362.024 a 362.161; všechny tři stroje jsou tak odstaveny. Na opravu EVY odjela do Šumperku dne 26. 6. 2016 lokomotiva 362.165 a je tak odstavena. Lokomotiva 362.030 vyjela po své modernizaci poprvé do pravidelného provozu 30. 6. 2016. Z opravy EVY se vrátilo "eso" 362.042 a od 6. 7. 2016 je opět provozní.

2016-08-07

Dne 20. 7. 2016 došlo v Chropyni při jízdě R 829 ke střetu vlaku s automobilem, "eso" 362.123 je odstaveno. Zpět do provozu se vrátily lokomotivy 362.166 (22. 7. 2016) a 362.027 (24. 7. 2016).

2016-08-07

"Eso" 362.123 je od 8. 8. 2016 opět provozní.

2016-09-18

Na opravu EH odjela do Přerova 28. 8. 2016 lokomotiva 362.119, od 7. 9. 2016 je pro závadu na elektronice odstaveno "eso" 362.033. Po opravě EVY se vrátily do provozu hned dvě lokomotivy - 362.124 (9. 9. 2016) a 362.165 (11. 9. 2016).

2016-10-02

Pro závadu na trakčním motoru je od 15. 9. 2016 odstavena lokomotiva 362.162.

2016-10-16

Lokomotiva 362.162 je od 2. 10. 2016 opět provozní.

2016-11-13

Po opravě EH vyjela dne 10. 11. 2016 do provozu lokomotiva 362.119.

2016-11-27

V mírném předstihu před novým GVD došlo k předání dvou lokomotiv s komunikační linkou WTB 362.070 a 362.080 do DKV Česká Třebová, ve stavu DKV Brno byly naposledy 20. 11. 2016. Od 14. 11. 2016 je odstaveno "eso" 362.168 z důvodu opravy EVY v DKV Česká Třebová.

2016-12-11

Z DKV Brno byly do DKV Česká Třebová předána další dvě "esa" s komunikační linkou WTB - 362.082 (ve stavu DKV Brno bylo naposledy 5. 12. 2016) a 362.087 (ve stavu DKV Brno naposledy 12. 12. 2016). Inventární počet lokomotiv řady 362 se snížil na 41.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 není pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 provádí již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 je ve stavu DKV Brno 43 (do 7. 4. 2016 to bylo 48 lokomotiv, do 23. 5. 2016 - 47 strojů, do 3. 6. 2016 - 48 lokomotiv, do 6. 6. 2016 - 47 lokomotiv, do 11. 6. 2016 - 46 strojů, do 20. 11. 2016 - 45 lokomotiv), turnusy jsou vytvořeny pro 33 lokomotiv (do 29. 2. 2016 pro 37 lokomotiv, do 31. 3. 2016 pro 35 lokomotiv a do 30. 4. 2016 pro 36 lokomotiv). K samému závěru GVD 2015/2016 (od 6. 12. 2016) se v rámci redislokací vozidel na nový GVD 2016/2017 počet lokomotiv snížil na 41. Ve srovnání s minulým GVD poklesla na začátku nového GVD turnusová potřeba i inventární stav o 2 lokomotivy.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1980/6451*

91 54 7 362.001-0

* na výr. štítku rok 1981

2015-12-13

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

 

2016-03-19

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

 

2016-01-10

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB

2015-12-13

ES 499.1024

1985/8135

91 54 7 362.024-2

odstavena - po násilném poškození (střet posunových dílů v ŽST Brno hl. n.)

2016-06-25

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB

2016-07-24

ES 499.1030

1985/8141

91 54 7 362.030-9

 

2016-06-30

ES 499.1033

1985/8144

91 54 7 362.033-3

WTB; odstavena - závada na elektronice

2016-09-07

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

 

2015-12-13

ES 499.1040

1985/8151

91 54 7 362.040-8

 

2016-06-16

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2016-07-06

363.056

1986/8267

91 54 7 362.056-4

WTB

2016-05-22

363.060

1986/8271

91 54 7 362.060-6

 

2016-03-03

363.109

1988/8360

91 54 7 362.109-1

 

2016-02-18

363.111

1988/8362

91 54 7 362.111-7

 

2016-02-04

363.112

1988/8363

91 54 7 362.112-5

 

2015-12-13

363.113

1988/8364

91 54 7 362.113-3

 

2016-01-03

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

 

2015-12-13

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

 

2016-11-10

363.121

1988/8372

91 54 7 362.121-6

 

2015-12-13

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

 

2016-08-08

363.124

91 54 7 362.124-0

 

2016-09-09

363.128

1988/8379

91 54 7 362.128-1

WTB

2015-12-13

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

 

2015-12-13

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2016-05-15

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

 

2016-06-06

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

odstavena - po násilném poškození (střet posunových dílů v ŽST Brno hl. n.)

2016-06-25

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647

2016-10-02

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

 

2016-02-19

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

 

2015-12-13

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB

2016-09-11

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2016-07-22

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

 

2015-12-21

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

odstavena - oprava EVY

2016-11-14

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2016-02-05

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2015-12-13

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2015-12-13

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2015-12-13

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

 

2015-12-13

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2015-12-13

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2015-12-13


Lokomotivám řady 362 bylo k počátku GVD vyhrazeno 7 turnusových skupin 301, 302, 303, 304, 305, 306 a 308. Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupinách 304 a 305, ve zbývajících TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "rychlá esa" oproti GVD 2014/2015 opustila pravidelné výkony na tratích 061 Nymburk - Poříčany a 091 + 090 Praha - Děčín (tento výkon byl ale zrušen již v průběhu minulého GVD). V platném GVD je můžeme pravidelně spatřit na tratích:

První turnusová skupina 301 byla původně sestavena pro 22 lokomotiv řady 362, které v ní dopravují vlaky dálkové dopravy na ramenech Brno - Havlíčkův Brod - Praha, Brno - Bohumín a Brno - Olomouc - Šumperk. Na obratu 961 // 960 "eso" zajíždí z Prahy do Jihlavy, na obratu 817 // 816 se projede na trati Brno - Břeclav (jediný výkon na rychlících Brno - Břeclav po převzetí výkonů elektrickými jednotkami řady 660) a na rameni Brno - Česká Třebová - Praha vozí pár 572 / 571.


Od 27. 1. 2016 v souvislosti se zahájením jízdy první jednotky řady 660 na rameni (Šumperk -) Brno - Česká Třebová - Praha došlo k úpravě turnusové skupiny 301 na 21denní a vznikla nová turnusová skupina 301a sestavená pro 1 lokomotivu s víkendovým výkonem 903 // 912 mezi Brnem a Šumperkem.


Další etapa nasazování elektrických jednotek řady 660 přinesla změnu od 1. 3. 2016. Turnusová skupina 301 je nově 17denní a turnusová skupina 301a je nově 3denní. V součtu se tedy jedná o pokles 2 turnusovaných lokomotiv. V turnusové skupině 301a nyní obíhají "esa" na rameni Šumperk - Brno - Česká Třebová - Praha.


Ke dni 1. 4. 2016 nastala další změna spojená s nasazováním "InterPanterů". Turnusová skupina 301 je nyní 16denní. Tři lokomotivy - tedy stejný počet - obíhají v turnusové skupině 301a mezi Brnem a Šumperkem, pouze 2x za týden se "esa" projedou i z Brna do Prahy. Vznikly tři nové jednodenní turnusové skupiny 301b, 301c a 301d. Ve skupině 301b "eso" provádí v základu vozbu R 875 // Sv 29876 / R 876 mezi Prahou a Svitavami, od pátku do neděle jezdí mezi Brnem a Šumperkem. Lokomotiva v turnusové skupině 301c jezdí pouze ve čtvrtek, sobotu a neděli mezi Brnem a Šumperkem a třetí stroj TS 301d zajišťuje vozbu vlaků 531 / 817 // 816 / 530 mezi Bohumínem a Břeclaví.

 

Poslední úprava turnusových skupin související s dokončením dodávek elektrických jednotek řady 660 nastal ke dni 1. 5. 2016:
- turnusová skupina 301 doznala pouze kosmetických změn a zůstává 16denní;
- turnusová skupina 301a je stále 3denní a obsahuje pouze výkony na rameni Brno - Olomouc - Šumperk;
- turnusové skupiny 301b, 301c a 301d jsou zrušeny.

 

Další změna v turnusové skupině 301 nastala 11. 6. 2016, kdy se do této skupiny převedl jeden den z TS 306, což je vozba osobních vlaků na rameni Havlíčkův Brod - Kolín; turnusová skupina 301 je nyní 17denní.

 

 

Dvě lokomotivy jezdily do 31. 3. 2016 v turnusové skupině 302 na obězích Brno - Česká Třebová - Praha a Brno - Olomouc - Šumperk:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BNO 874 PHA / 867 BNO / 913 SPK / 902 BNO / 858 CST / 4765 LET

 

(5): BNO 874 PHA / 867 BNO / 913 SPK / 902 BNO / 858 CST

BNO 874 PHA / 867 BNO / 913 SPK / 902 BNO

BNO 874 PHA / 867 BNO / 913 SPK / 902 BNO / 860 CST / 4765 LET

2.

LET 4760 CST / 1973 BNO / 905 SPK / 910 BNO / 868 PHA / 873 BNO

CST 1973 BNO / 905 SPK / 910 BNO / 868 PHA / 873 BNO

BNO 905 SPK / 910 BNO / 868 PHA / 873 BNO


Od 1. 4. 2016 zajišťuje vozbu v turnusové skupině 302 pouze jedna lokomotiva na rameni Česká Třebová - Brno - Olomouc - Šumperk:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): LET 4760 CST / 1973 BNO / 905 SPK / 910 BNO / 913 SPK / 902 BNO / 858 CST / 4765 LET

 

(5): LET 4760 CST / 1973 BNO / 905 SPK / 910 BNO / 913 SPK / 902 BNO / 858 CST

CST 1973 BNO / 905 SPK / 910 BNO / 913 SPK / 902 BNO

BNO 905 SPK / 910 BNO / 913 SPK / 902 BNO / 860 CST / 4765 LET


Jednodenní oběh v turnusové skupině 303 zajišťuje dopravu páru spěšných vlaků mezi Brnem a Českou Třebovou a osobních vlaků mezi Letovicemi a Českou Třebovou:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

LET 4764 CST / 1975 BNO / 1974 CST / 4763 LET

LET 4764 CST / 4763 LET

LET 4762 CST / 4763 LET


Novinkou je nasazení souprav DKV Brno sestavených z lokomotiv řady 362 s komunikační linkou WTB a řídicích vozů řady Bhpvee295 na trať Brno - Česká Třebová - Pardubice. Tato vozidla se uvolnila díky převedení výkonů R a Sp Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc do elektrických jednotek řady 660. Turnusová skupina 304 je dvoudenní a a řídicí vozy jsou vedeny v turnusové skupině 942 (do 10. 6. 2016 to byla TS 901). Změna platná od 18. 4. 2016 v souvislosti s výlukou Ústí nad Orlicí - Letohrad je vyznačena modře:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): CST 1971 BNO / 1972 CHN / 4761 LET

 

(5): CST 1971 BNO / 1972 CHN / 4761 LET / 4768 CST

LET 4766 CST / 5028 PCE

LET 4766 CST / 4761 LET

2.

(1)–(4): LET 4766 UNO / 5073 CST / 104766 UNO / 5075 CST / 5070 UNO / 105075 CST / 1977 BNO / 1976 CST

 

(5): LET 4766 UNO / 5073 CST / 104766 UNO / 5075 CST / 5070 UNO / 105075 CST / 1977 BNO / 1976 CST / 4765 LET

CST 4761 LET

PCE 5021 CST


Osobní vlaky na "ferdinandce", resp. v úseku Břeclav - Přerov - Olomouc (již ale ne v úseku Přerov - Hranice na Moravě) v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy v pětidenní turnusové skupině 305. Napojení s Brnem se odehrává pomocí Os 4640 (pracovní dny), Os 4612 (sobota ráno) a Os 4666/4658 (sobota večer). V opačném směru najíždí lokomotivy na Os 4635 (pracovní dny) a Os 4633 (nepracovní dny). V pracovní dny odpoledne se stejně jako v minulém GVD "esa" projedou mezi Brnem a Tišnovem na vlacích 4972 / 4969 / 4978 / 4635. Řídicí vozy jsou zařazeny do turnusové skupiny 943 (do 10. 6. 2016 se jednalo o TS 902) a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li). Kvůli modernizaci II. a III. nástupiště v Brně hl. n. došlo k 11. 6. 2016 ke změně v 1. turnusovém dni - souprava zajížděla do konce června v pracovní dny do Tišnova celkem 4x a v neděli se objevila na obratu 4706 / 4715 v Letovicích.

 

Původně dva dny z loňského třídenního oběhu sestaveného pro lokomotivy řady 363 na trati Havlíčkův Brod - Kolín převzaly lokomotivy řady 362 vedené v turnusové skupině 306. Od 11. 6. 2016 však jeden turnusový den přešel pod TS 301 a turnusová skupina 306 se tak smrskla na jednodenní oběh. Oběhy platné do 10. 6. 2016:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

SNS 5940 KON / 5903 HBR / 5906 KON / 5907 HBR / 5912 KON / 5913 HBR / 5918 KON / 5941 SNS [a přechází na 5940]

SNS 5940 KON / 5903 HBR / 5906 KON / 5909 HBR / 5916 KON

SNS 5940 KON / 5903 HBR / 5906 KON / 5909 HBR / 5916 KON / 5963 CAV

2.

(1)–(4): CAV 5931 HBR / 5902 KON / 5953 CAV / 5952 KON / 5905 HBR / 5910 KON / 5911 HBR / 5916 KON / 5963 CAV [a přechází na 5931]

 

(5): CAV 5931 HBR / 5902 KON / 5953 CAV / 5952 KON / 5905 HBR / 5910 KON / 5911 HBR / 5916 KON [a přechází na (6) 5913]

KON 5913 HBR / 5918 KON / 5941 SNS

KON 5913 HBR / 5918 KON / 5941 SNS


Oběhy platné od 11. 6. 2016:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): CAV 5931 HBR / 5902 KON / 5953 CAV / 5952 KON / 5905 HBR / 5910 KON / 5911 HBR / 5916 KON / 5963 CAV [a přechází na 5931]

 

(5): CAV 5931 HBR / 5902 KON / 5953 CAV / 5952 KON / 5905 HBR / 5910 KON / 5911 HBR / 5916 KON

KON 5913 HBR / 5918 KON / 5941 SNS

SNS 5940 KON / 5903 HBR / 5906 KON / 5909 HBR / 5916 KON / 5963 CAV


Poslední turnusová skupina 308 obsahuje čtyři (do 11. 6. 2016 to byly tři) naprosto samostatné dny pro dispečerské lokomotivy na mimobrněnských stanovištích, a to v Břeclavi (v pátek a neděli provádí vozbu R 409 v úseku Bohumín - Břeclav a R 408 v úseku Břeclav - Bohumín, protiběhy jako Lv), Praze hl. n., České Třebové a od 11. 6. 2016 i v Olomouci hl. n.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1017

1985/8128

91 54 7 362.017-6

WTB

2016-06-07

363.070

91 54 7 362.070-5

WTB

2016-11-21

363.076

1986/8287

91 54 7 362.076-2

 

2016-06-12

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB

2016-11-21

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB

2016-12-06

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB

2016-12-13

363.116

1988/8367

91 54 7 362.116-6

 

2016-04-08

363.122

1988/8373

91 54 7 362.122-4

HELČA

2016-06-04


362017

R 813 v čele s lokomotivou 362.017 a na konci s řídicím vozem Bfhpvee295 029 projíždí 25. 5. 2014 mezi Hulínem a Břestem. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362070

Dne 29. 6. 2016 lokomotiva 362.070 v čele R 904 projíždí ŽST Vrbátky. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362076

R 865 Rudolf Těsnohlídek vedený "esem" 362.076 mezi ŽST Praha hl. n. a Praha-Libeň dne 22. 7. 2015. Autor snímku David Prause.

362080

Lokomotiva 362.080 v ŽST Hodonín dne 14. 12. 2014 se soupravou pro Os 4250 následujícího dne. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362082

V ŽST Přerov je dne 24. 6. 2016 připraveno "eso" 362.082 tlačit Os 4232 do Starého Města u Uherského Hradiště podle pokynů udělovaných z řídicího vozu Bfhpvee295 025 jedoucího v čele vlaku. Autor snímku Julian Mandeville.

362087

Dne 23. 7. 2015 projíždí u zastávky Rokytnice u Přerova R 811 v čele s lokomotivou 362.087. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362116

Dne 15. 1. 2016 v ŽST Kolín "eso" 362.116. na obratu mezi vlaky Os 5906 a Os 5907. Autor snímku František Bartoš.

362122

Odstavené "eso" 362.122 dne 16. 2. 2016 v ŽST Praha hl. n. Přijelo sem 14. 2. 2016 s R 607 Salubia a odjelo 17. 6. 2016 v čele R 1515 Ferdinand Kindermann. Autor snímku František Bartoš.


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky