Přípojné vozy ř. Btx763 a Bdtx766

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2015-11-22

Popis GVD 2015/2016.

2015-12-13

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2015/2016 a stavu vozidlového parku. Po přechodnou dobu (cca do konce roku 2015) bude vůz Bdtn757 jezdit v pracovní dny místo TS 031 v 1. turnusovém dni TS 033, tzn. dojde k prohození s vozem řady Bdtx766.

2016-01-10

Dnem 10. 1. 2016 jsou v TS 031 a 033 řazeny vozy plánovaných řad.

2016-01-30

Ze Znojma do Brna-Maloměřic byl dne 14. 1. 2016 přepraven zrušený vůz Btx763 014, lokomotiva 714.230 nazpět převezla do Znojma opravený vůz Bdtx766 001, který 25. 1. 2016 vyjel s cestujícími.

2016-04-24

Zrušený vůz Btx763 014 byl 24. 4. 2016 přepraven z Brna-Maloměřic do České Třebové.

2016-05-15

Výše uvedený vůz Btx763 014 je od 25. 4. 2016 veden v DKV Česká Třebová, počet vozů této řady v DKV Brno se tak snížil na 13 vozů.

2016-06-05

Turnusová skupina 033 je na depeši upravená, v 1. dni jezdí místo vozu řady Bdtx766 vůz řady Bdt754.

2016-08-07

Do turnusové skupiny 033 byl zařazen i druhý vůz řady Bdt754.

2016-08-28

Určité provizorium v nasazení vozů řady Bdt754 skončilo dnem 1. 9. 2016 v souvislosti se změnami turnusových skupin vozů dom. st. Znojmo. Vozy řady Bdtx766 uvolnily místo pro vozy řady Bdt754 v turnusové skupině 033 a jeden vůz řady Bdtx766 přešel do turnusové skupiny 036 na úkor vozu řady Btx. Tato změna v konečném důsledku představuje snížení turnusové potřeby jednoho vozu řady Btx763 a jednoho vozu řady Bdtx766.

2016-12-11

Od 21. 6. 2016 je odstaven vůz Bdtx766 002 z důvodu sjetých kol.

Přípojné vozy ř. Btx763

btx763 V letech 1958 až 1969 vagónka ve Studénce vyráběla vozy řady Balm. V literatuře se dočteme i o označení Balm-k ("k" jako "krátký") - to pro odlišení od zcela jiných přípojných vozů Balm, dnešní řady Bmx765, která byla naopak popisována jako Balm-d ("d" jako "dlouhý"). 

 

V roce 1958 byl vyroben prototyp vozu Balm, sériová výroba pak probíhala v letech 1960 až 1969. Bylo vyrobeno přes 700 (!) vozů. V roce 1983 dostaly vozy nové označení Bix, později (v letech 1994–1995) se změnilo i číselné označení na řadu 020. V období let 1995–1997 proběhla u určitého počtu vozů řady Bix 020 rekonstrukce, při níž vozy prošly úpravou exteriéru i interiéru, např. obdržely nově centrálně ovládané předsuvné dveře, sedadla byla nahrazena novými, ne nepodobnými tramvajovým sedadlům (takže se v okolí Brna rychle vžilo pojmenování "šalina"), a řada dalších úprav. Takto rekonstruovaná řada byla označena jako řada Bifx, resp. 021. Od roku 2001 se označení řady změnilo na Btx a konečně od roku 2009 na Btx763 s číselným označením 50 54 28-29 0xx.

 

Vozy řady Btx763 vedené v DKV Brno zde již dožívají, posledním "útočištěm" vozů této řady se stalo Znojemsko. V DKV Brno se nachází celkem 13 vozů (do 24. 4. 2016 to bylo 14 vozů), z nichž 2 jsou turnusované (do 31. 8. 2016 - pominu-li prázdninové omezení - byly turnusované 3 vozy). Oproti minulému GVD se na začátku nového grafikonu turnusová potřeba snížila o 2 vozy a lze tedy očekávat další odstavování vozů a návrhy na jejich rušení.

PP Znojmo


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 5-0245

1960/59763

Btx763 50 54 28-29 001-7

později 70 54 28-05 022, 020.019 a 021.060; odstaven - vadné baterie

2014-06-17

Balm 5-0352

1960/60335

Btx763 50 54 28-29 005-8

později 70 54 28-05 124, 020.130 a 021.056

2015-12-13

Balm 5-0385

1960/60681

Btx763 50 54 28-29 006-6

později 70 54 28-05 157, 020.137 a 021.047

2015-12-13

Balm 5-0465

1961/61077

Btx763 50 54 28-29 007-4

později 70 54 28-05 232, 020.050 a 021.054

2015-12-13

Balm 5-0581

1961/61670

Btx763 50 54 28-29 011-6

později 70 54 28-05 346, 020.040 a 021.049

2015-12-13

Balm 5-0714

1962/63373

Btx763 50 54 28-29 021-5

později 70 54 28-05 475, 020.251 a 021.057

2015-12-13

Balm 5-0717

1962/63376

Btx763 50 54 28-29 022-3

později 70 54 28-05 478, 020.253 a 021.063

2015-12-13

Balm 5-0724

1965/66434

Btx763 50 54 28-29 026-4

později 70 54 28-05 485, 020.108 a 021.020

2015-12-13

Balm 5-0795

1965/67201

Btx763 50 54 28-29 033-0

později 70 54 28-05 556, 020.045 a 021.045

2015-12-13

Balm 70 54 28-05 650-5

1969/70660

Btx763 50 54 28-29 045-4

později 020.089 a 021.015; odstaven - vadné baterie

2014-12-17

Balm 70 54 28-05 664-6

1969/70674

Btx763 50 54 28-29 047-0

později 020.286 a 021.012; navržen na zrušení

2014-05-16

Balm 70 54 28-05 651-3

1969/70661

Btx763 50 54 28-29 053-8

později 020.090 a 021.029

2015-12-13

Balm 70 54 28-05 661-2

1969/70671

Btx763 50 54 28-29 057-9

později 020.091 a 021.062

2015-12-13


Přípojné vozy řady Btx763 zajišťují dopravu cestujících na trati 246 Znojmo - Břeclav, na žádnou jinou trať turnusově nezajíždí. Vozy jsou rozděleny do tří turnusových skupin 034, 035 a 036 (turnusová skupina 036 byla však dnem 1. 9. 2016 převedena pod řadu Bdtx766) a pravidelně jezdí jen v pracovní dny.

 

V první turnusové skupině 034 jezdí jeden vůz řady Btx763 společně s vozem řady Bdtx766:


Btx763

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BCV 4500 ZNO / 4515 BCV / 4518 ZNO / 4531 BCV

odstaven BCV

odstaven BCV


Druhý vůz řady Btx763 je zařazen do turnusové skupiny 035, o letních prázdninách tento oběh nejezdí; změna platná od 1. 9. 2016 vyznačena červeně:


Btx763

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BCV 4500 4502 ZNO / 4521 BCV

(2)–(4): BCV 4502 ZNO / 4521 BCV

 

(5): BCV 4502 ZNO / 4515 BCV / 4518 ZNO / 4531 BCV

odstaven BCV

odstaven BCV


Poslední třetí vůz obíhal v turnusové skupině 036, i tento oběh o letních prázdninách nebyl veden. Oběh byl dnem 1. 9. 2016 zrušen:


Btx763

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4) do 21.IV. a od 4.VII.: odstaven ZNO

 

(1)–(4) od 25.IV. do 30.VI.: ZNO 4505 BCV / 4508 ZNO

 

(5) do 22.IV. a od 3.VII.: ZNO 4521 BCV / 4522 ZNO

 

(5) od 29.IV. do 24.VI.: ZNO 4505 BCV / 4508 ZNO / 4521 BCV / 4522 ZNO

odstaven ZNO

odstaven ZNO


 

V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 5-0613

1962/63226

Btx763 50 54 28-29 014-0

později 70 54 28-05 378, 020.074 a 021.052; zrušen

2016-04-25


 

Přípojné vozy ř. Bdtx766

bdtx766 Vozy řady Bdtx766 vznikly v letech 2007–2008 v počtu 5 kusů, roce 2011 doplněné o další dva vozy. Jedná se o úpravu řady Btx763, při níž ve vozech vznikl prostor pro jízdní kola. Potřeba této úpravy byla spjata se stále zhoršujícím se technickým stavem vozů řady BDdtx764 (tehdy označených ještě jako řada BDdtx 022), jež zabezpečovaly přepravu cestujících s jízdními koly na trati 246 Znojmo - Břeclav. K nasazení vozů řady Bdtx766 do provozu došlo na jaře 2008. Zmíněné dva vozy upravené v roce 2011 byly nasazeny na trať Rybník - Lipno nad Vltavou. Vozy nesou označení řady Bdtx766 a číselný interval 50 54 84-29 0xx.

 

5 vozů řady Bdtx766 se nachází v DKV Brno.

PP Znojmo

Popisovaných 5 vozů řady Bdtx766 je soustředěno v PP Znojmo, v turnusech jezdí 2 vozy (do 31. 8. 2016 - pominu-li prázdninové omezení - byly turnusované 3 vozy). Oproti minulému GVD se zpočátku nového grafikonu jednalo o pokles jednoho turnusovaného vozu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 5-0797

1965/67203

Bdtx766 50 54 84-29 001-8

později 70 54 28-05 558, 020.009 a 021.022

2016-01-25

Balm 5-0292

1960/60275

Bdtx766 50 54 84-29 002-6

později 70 54 28-05 124, 020.127 a 021.058; odstaven - sjetá kola

2016-06-21

Balm 70 54 28-05 643-0

1969/70653

Bdtx766 50 54 84-29 003-4

později 020.158 a 021.027

2015-12-13

Balm 5-0755

1965/66465

Bdtx766 50 54 84-29 004-2

později 70 54 28-05 516, 020.080 a 021.066

2015-12-13

Balm 5-0758

1965/66468

Bdtx766 50 54 84-29 005-9

později 70 54 28-05 519, 020.082 a 021.055

2015-12-13


Přípojné vozy řady Bdtx766 zajišťují dopravu cestujících na trati 246 Znojmo - Břeclav, na žádnou jinou trať turnusově nezajíždí. Vozy jezdí ve dvou turnusových skupinách, zprvu se jednalo o TS 033 a 034, od 1. 9. 2016 jsou to TS 034 a 036.

 

Turnusová skupina 033 byla dvoudenní. Od 23. 5. 2016 byl depeší č. 4784 ze dne 20. 5. 2016 upraven 1. den tak, že výkony v (1)–(4) od vlaku 4505 po vlak 4516 a celý výkon (5) přešly pod vůz řady Bdt754. Vůz řady Bdtx766 se vystavoval jen v (1)–(4) na Os 4527. Do konce července byl 2. turnusový den beze změny, od srpna došlo k zařazení druhého vozu řady Bdt754 do provozu, a sice do 2. turnusového dne vyjma vlaku Os 4500 a sobotního Os 4533. Od 1. 9. 2016 byla tato turnusová skupina převedena pod řadu Bdt754 a tudíž pro řadu Btx763 byl tento oběh zrušen:


Bdtx766

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): ZNO 4505 BCV / 4508 ZNO / 4513 BCV / 4516 ZNO / 4527 BCV

 

(5): ZNO 4505 BCV / 4508 ZNO / 4513 BCV / 4516 ZNO / 4527 BCV / 4524 ZNO

odstaven ZNO

odstaven BCV

2.

BCV 4500 ZNO / 4507 BCV / 4512 ZNO / 4521 BCV / 4522 ZNO

ZNO 4533 BCV

odstaven ZNO


Jeden vůz řady Bdtx766 je zařazen do turnusové skupiny 034 a jezdí spolu s vozem Btx763:


Bdtx766

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BCV 4500 ZNO / 4515 BCV / 4518 ZNO / 4531 BCV

odstaven BCV

odstaven BCV


Druhý vůz řady Bdtx766 po převedení TS 033 pod řadu Bdt754 nalezl od 1. 9. 2016 místo v nově sestavené turnusové skupině 036:


Bdtx766

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BCV 4502 ZNO / 4527 BCV

 

(2)–(4): BCV 4500 ZNO / 4527 BCV

 

(5): BCV 4500 ZNO

ZNO 4533 BCV

odstaven BCV


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky