Motorové lokomotivy ř. 799

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-21

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku.

2015-01-18

Veselská "adélka" 799.016 je od 11. 12. 2014 odstavena pro závadu na baterii.

2015-03-01

Lokomotiva 799.026 je od 22. 2. 2015 odstavena z důvodu opravy spalovacího motoru.

2015-03-15

Od 28. 2. 2015 je lokomotiva 799.016 opět provozní.

2015-04-19

"Adélka" 799.026 je od 2. 4. 2015 zpět v provozu.

2015-05-17

Maloměřická "Adélka" 799.026 má opět problémy, od 7. 5. 2015 je odstavena pro závadu na chladiči.

2015-06-07

Lokomotiva 799.026 je od 20. 5. 2015 provozní.

2015-09-06

Od 18. 8. 2015 je z důvodu opravy spalovacího motoru odstavena lokomotiva 799.040.

2015-09-20

Dne 2. 9. 2015 se k odstavené "Adélce" 799.040 přidala lokomotiva 799.023 kvůli závadě na regulaci výkonu. Lokomotiva 799.040 je od 11. 9. 2015 provozní.

2015-11-01

I veselská "Adélka" 799.016 se porouchala, od 6. 10. 2015 je odstavena.

2015-11-17

Lokomotiva 799.016 je od 3. 11. 2015 opět provozní.


799 S lokomotivami řady 799 se můžeme setkat jen v areálech dep kolejových vozidel, kde provádí posun. Jedná se o lokomotivy dvouzdrojové, tzn. že pro jejich pohyb je možné využít jak spalovací motor, tak akumulátor, což je potřebné např. při posunu v halách.

 

Lokomotivy řady 799 vznikly přestavbou lokomotiv řad 700 až 703, tedy strojů původně označených jako řady T 211.0,1 a T 212.0,1. První lokomotiva 799.001 vznikla v roce 1992 v Lokomotivním depu Jihlava a nesla též označení ADL. Na podzim téhož roku byla vystavena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Sériová výroba započala v roce 1994, výrobu převzala Jihlavská lokomotivní společnost. Nejvyšší číslo lokomotivy bylo 799.039 s ukončením výroby v roce 1997. Další dvě lokomotivy, 799.040 a 799.041, vznikly v roce 2000, prvně jmenovaná je upravena na dálkové ovládání.

 

Ve stavu DKV Brno je celkem 6 lokomotiv řady 799, a to v PJ Maloměřice, PP Znojmo, PJ Veselí nad Moravou a PJ Havlíčkův Brod. Turnusované jsou 4 lokomotivy, stav je stejný jako v minulém GVD.

PJ Maloměřice

V Maloměřicích jsou ve stavu 3 lokomotivy, do turnusu jsou zapojeny 2, ve srovnání s minulým GVD beze změny.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 212.033

98 54 4 799.023-7

později 702.033; odstavena - závada na regulaci výkonu

2015-09-02

T 212.077

98 54 4 799.026-0

později 702.077; výr. č. JLS 96-038

2015-05-20

T 212.052

98 54 4 799.040-1

později 702.052; dálkové ovládání; výr. č. JLS 99-085

2015-09-11


Jedna lokomotiva provádí v depu posun nepřetržitě a je zařazená do turnusové skupiny 711, druhá "adélka" posunuje v denní době a je vedena v TS 713.


PP Znojmo

Ve Znojmě mají k dispozici 1 lokomotivu zapojenou do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 212.050

98 54 4 799.019-5

později 702.050; výr. č. JLS 96-025

2014-12-14


Lokomotiva je vedena v turnusové skupině 732 a provádí posun v depu.


PJ Veselí nad Moravou

I ve Veselí nad Moravou je ve stavu 1 lokomotiva zapojená do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 212.040

98 54 4 799.016-1

později 702.040; výr. č. JLS 95-017

2015-11-03


Veselská lokomotiva posunuje v turnusové skupině 756.


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě je k dispozici 1 lokomotiva, bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 212.054

98 54 4 799.030-2

později 702.054

2014-12-14


Provoz v GVD: 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky