Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2013-11-24

Popis GVD 2013/2014.

2013-12-15

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2013/2014 a stavu vozidlového parku. Do DKV Brno přijely dva motorové vozy řady 809 (809.179 z Plzně, ve stavu brněnského depa od 12. 12. 2013 a 809.239 z Prahy, ve stavu od 13. 12. 2013) a jeden motorový vůz řady 810 z Olomouce vybavený odbavovacím systémem - 810.157 (ve stavu DKV Brno od 14. 12. 2013). Všechny tři vozy se zařadily do PJ Veselí nad Moravou.

2014-01-19

Veselský motorový vůz 810.290 je od 9. 1. 2014 odstaven pro závadu na spalovacím motoru.

2014-02-02

Motorový vůz 809.239, který k novému GVD přijel z DKV Praha do Brna (stalo se tak 17. 12. 2013), zatím do provozu v DKV Brno vůbec nezasáhl. V lednu na něm proběhly opravné práce, ale do dodání náhradních dílů je i nadále odstaven. Stav u znojemských "osmsetdestítek" je ten, že vozy 810.222 a 810.569 se nachází v PP Znojmo, ale nejezdí (810.222 jel zatím naposledy 14. 12. 2013 na Os 24807 a 810.569 dne 16. 12. 2013 na Os 24803), vůz 810.433 je od 12. 9. 2013 odstaven po násilném poškození a vůz 810.667 jezdí od 17. 12. 2013 na výkonech PJ Havlíčkův Brod, resp. 13. 1. 2014 přejel do PP Telč. Ve Znojmě se stále nachází i motorový vůz 809.232, který přece jenom tu a tam zasahuje do provozu na trati Hrušovany nad Jevišovkou - Miroslav místo turnusové motorové jednotky řady 814; stalo se tak 15., 21., 22. 12. 2013 a 4., 5. 1. 2014. Dne 23. 1. 2014 vůz vyjel do Šatova z důvodu nepravidelnosti vlaků ÖBB. V PP Telč se již nenachází motorový vůz 810.097, dne 13. 1. 2014 odjel ku Havlíčkovu Brodu, místo něj přijel "znojemský" vůz 810.667.

2014-02-16

Ke dni 1. 2. 2014 došlo k předání dvou motorových vozů řady 810 z PP Znojmo, a sice vozu 810.433 do PJ Veselí nad Moravou a vozu 810.667 do PJ Havlíčkův Brod. Motorový vůz 810.433 se zatím nachází stále v DPOV Veselí nad Moravou jako neprovozní po loňské nehodě, vůz 810.667 jezdí v obězích PJ Havlíčkův Brod již od 17. 12. 2013; od 13. 1. 2014 do 5. 2. 2014 se nacházel v PP Telč místo vozu 810.097; vůz 810.097 se 5. 2. 2014 opět vrátil do PP Telč. Ze Znojma nadobro odjel také motorový vůz 809.232, k 5. 2. 2014 byl převeden do PJ Veselí nad Moravou, přesun proběhl 3. 2. 2014 na vlacích Os 4507 / 4263 / 2713. Na motorovém voze 810.449 došlo k závadě spalovacího motoru a od 18. 1. 2014 je odstaven.

2014-03-02

Motorový vůz 810.212 odstavený od 13. 6. 2013 byl 5. 2. 2014 přemístěn do DPOV Veselí nad Moravou a od 27. 2. 2014 na něm probíhá oprava v rozsahu MVY. Oprava motorového vozu 810.433 skončila 21. 2. 2014, vůz je od 22. 2. 2014 provozní.

2014-03-16

Závada na spalovacím motoru je důvodem odstavení motorového vozu 810.628 od 15. 2. 2014. Dne 1. 3. 2014 se stal provozním motorový vůz 810.449, leč od 7. 3. 2014 je opět odstaven, tentokrát pro závadu na převodovce. Dne 7. 3. 2014 vyjel do provozu motorový vůz 809.239.

2014-03-30

Do provozu se po opravách vrátily dva motorové vozy - 810.449 od 15. 3. 2014 a 810.628 od 24. 3. 2014. Jedna ze dvou znojemských "osmsetdesítek" - 810.222 - se nám v březnu po bezmála 3 měsících rozjezdila; do Okříšek či Miroslavi se projela 7., 19., 22., 23., 26. a 28.–30. 3. 2014.

2014-04-13

Doplněna informace o změně v TS 857 od 1. 2. 2014.

2014-05-11

Motorový vůz 810.263 vyjel zatím naposledy 25. 2. 2014, od 1. 5. 2014 je veden jako neprovozní pro závadu na spalovacím motoru. Další "nejezdič" (ale vedený jako provozní) se jmenuje 810.537, cestující vezl naposledy 21. 3. 2014. Situace v PP Znojmo je stále stejná - motorový vůz 810.569 v tomto GVD nevyjel ani jednou, zato vůz 810.222 vyjíždí na záskoky za "Regionovu" běžně. Střídání stráží proběhlo 16. 4. 2014 v PP Telč, motorový vůz 810.097 odjel a místo něj přijel vůz 810.667. Od 24. 4. 2014 je odstavený motorový vůz 810.640, u něhož došlo k zadření spalovacího motoru.

2014-05-25

Dne 14. 5. 2014 vyjel po opravě spalovacího motoru na pravidelné výkony motorový vůz 810.640.

2014-06-29

Závada na spalovacím motoru způsobila odstavení motorového vozu 810.433 od 5. 6. 2014 a z důvodu garanční opravy je od 10. 6. 2014 odstaven motorový vůz 810.651. Po opravě MVY je od 14. 6. 2014 provozní motorový vůz 810.212.

2014-07-13

Motorový vůz 810.651 od 3. 7. 2014 opět vozí cestující.

2014-08-02

Od 27. 6. 2014 je odstaven motorový vůz 810.449 pro závadu na nápravové převodovce. Motorový vůz 810.537 vyjel 14. 7. 2014 do pravidelného provozu.

2014-08-17

Pro závadu na kompresoru je od 31. 7. 2014 odstaven motorový vůz 810.097.

2014-09-14

Opět provozní jsou motorové vozy 810.097 (od 16. 8. 2014) a 810.433 (od 22. 8. 2014).

2014-10-05

Znojemský motorový vůz 810.569 byl po třičtvrtěroce probuzen k životu a od 18. 9. 2014 se aktivně zapojuje na Znojemsku (spolu s kolegou 810.222) do provozu. Naopak se trochu "poflakuje" veselský vůz 810.486, který zatím jezdil naposledy 1. 9. 2014. Dne 2. 10. 2014 došlo k výměně motorového vozu deponovaného v PP Telč - motorový vůz 810.667 odjel do Havlíčkova Brodu a místo něj přijel vůz 810.097.

2014-10-18

Na opravě MVY se nachází motorový vůz 809.239, odstaven od 6. 10. 2014. Dne 17. 10. 2014 došlo při jízdě motorového vozu 810.640 s vlakem Os 24932 ke střetu s nákladním automobilem (http://www.dicr.cz/u-studence-se-stretla-tatra-s-vlakem), vůz je odstaven.

2014-11-02

Veselský motorový vůz 810.486, o kterém jsem se před měsícem zmínil v lehce hanlivém tónu, vyrazil 27. 10. 2014 do pravidelného provozu.

2014-12-07

Od 5. 11. 2014 je odstaven motorový vůz 810.212 z důvodu prací na informačním systému a od 26. 11. 2014 motorový vůz 810.433 pro poruchu na chladicím systému. Motorový vůz 810.222 držící ve Znojmě zálohu odjel 4. 11. 2014 do Havlíčkova Brodu a od té doby je v PJ Havlíčkův Brod nasazován běžně do provozu.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994-1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byly ponechány původní pořadová čísla.

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 6 motorových vozů řady 809, z nichž 6 je zapojených do turnusů. Oproti minulému GVD 2012/2013 se jedná o nárůst 3 turnusovaných motorových vozů. Důvodem navýšení počtu motorových vozů řady 809 je zavedení doprovodu vlaku 0/0-S na trati Hodonín - Břeclav, byť k němu díky administrativním průtahům dochází až k 1. 3. 2014. Vozy byly k začátku GVD 2013/2014 ve stavu PJ Veselí nad Moravou a PP Znojmo, avšak po ukončení turnusování motorového vozu řady 809 na Znojemsku ve prospěch motorových jednotek řady 814.0 z PJ Havlíčkův Brod došlo 5. 2. 2014 k předání jediného znojemského vozu do Veselí nad Moravou, které je tak nyní jedinou jednotkou DKV Brno, v které je tato řada vedena.

PJ Veselí nad Moravou

PJ Veselí nad Moravou disponuje 6 motorovými vozy řady 809 (do 4. 2. 2014 zde bylo 5 vozů), všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2013-12-15

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2013-12-15

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

později 810.232

2013-12-15

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

později 810.239; odstaven - oprava MVY

2014-10-06

M 152.0336

1978/80575

95 54 5 809.336-1

později 810.336

2013-12-15

M 152.0358

1981/84012

95 54 5 809.358-5

později 810.358

2013-12-15


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 857. Výčet tratí, na kterých jsou tyto vozy pravidelně nasazeny se oproti GVD 2012/2013 zúžil o úseky Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou - Miroslav a Veselí nad Moravou - Kyjov. Naopak narostl o úseky Rohatec - Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště - Kunovice - Veselí nad Moravou, Hodonín - Čejč - Zaječí a Břeclav - Kúty:

 

Turnusová skupina 857 je šestidenní. První dva dny motorové vozy obíhají na "čejčské" lokálce, v třetím dni také, ale rovněž i v úseku Hodonín - Břeclav. Ve čtvrtý den motorový vůz provádí vozbu osobních vlaků na "hustopečské" lokálce, v pátém dni zajíždí do Kútů a v poslední šestý den odjede z Hodonína do Uherského Hradiště s úvratí ve Starém Městě u Uherského Hradiště (Os 12253), cykluje na "kunovické kači" a jede na údržbu do PJ Veselí nad Moravou. Večer opět vyjíždí do Hodonína. Od 1. 2. 2014 se přehodil 4. a 5. turnusový den.

 

Uvedený popis je platný pro pracovní dny. O víkendech jsou v provozu pouze 3 motorové vozy, neboť nejezdí osobní vlaky Hodonín - Břeclav, Šakvice - Hustopeče u Brna a výkony pro tyto motorové vozy v úseku Hodonín - Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou.


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z určitého počtu motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2.

 

"Osmsetdesítky" jsou v DKV Brno zastoupeny v počtu 23 vozů, z nichž 8 je turnusovaných. Pokračuje tedy razantní úbytek turnusové potřeby. Zatímco mezi GVD 2011/2012 a 2012/2013 byl pokles o 3 vozy, nyní je to pokles o 6 vozů. Částečně výkony přebraly motorové jednotky řady 814 (dvounápravové motorové i přípojné vozy tak v PP Znojmo skončily), ale část výkonů přešla pod upravené "kolegy" - motorové vozy řady 809. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v PJ Veselí nad Moravou, PJ Havlíčkův Brod a rovněž v PP Znojmo.

PP Znojmo

Ve Znojmě byly k začátku GVD 2013/2014 k dispozici 4 motorové vozy řady 810, ale již bez zaturnusování do pravidelných oběhů, neboť jejich výkony převzaly motorové jednotky řady 814.0 z PJ Havlíčkův Brod. Od 1. 2. 2014 se tento počet snížil na 2 motorové vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0222

1977/79601

95 54 5 810.222-0

PJ Havlíčkův Brod

2014-11-04

M 152.0569

1982/85802

95 54 5 810.569-4

záloha

2013-12-15

 


PJ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 14 vozů (do 31. 1. 2014 to bylo 13 vozů), turnusy jsou sestaveny pro 5 z nich, což je oproti minulému GVD pokles o čtyři vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2013-12-15

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2013-12-15

M 152.0263

1978/80502

95 54 5 810.263-4

odstaven - závada na spalovacím motoru

2014-05-01

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

odstaven - závada na spalovacím motoru

2014-01-09

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2013-12-15

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

odstaven - závada na chladicím systému

2014-11-26

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

 

2013-12-15

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2013-12-15

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

 

2013-12-15

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

 

2014-07-14

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

 

2013-12-15

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2014-03-24

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2014-07-03

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2013-12-15


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 858, 859 a 860. Vozy přestaly oproti minulému GVD jezdit na tratích Břeclav - Kúty, Hodonín - Zaječí, Břeclav - Staré Město u Uherského Hradiště a Strážnice - Hodonín. Ještě nutno zmínit zánik výkonů na Znojemsku, kde se znojemské motorové vozy řady 810 pohybovaly na úsecích Znojmo - Okříšky - Jihlava. Přehled tratí s pravidelným provozem veselských motorových vozů řady 810:

 

Turnusová skupina 858 je třídenní a s jednou nedělní výjimkou (a to ještě jen o letních prázdninách) se jedná o výkony výlučně v pracovní dny. První dva turnusové dny vykonávají motorové vozy výkony na "horní vláře", ve třetí den z Veselí nad Moravou do Kyjova, Strážnice a Uherského Hradiště.

 

Jednodenní turnusová skupina 859 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou. "Domovsky" zde jezdí vůz 810.663.

 

Mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem jezdí motorový vůz v jednodenní turnusové skupině 860.


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě činí inventární stav 7 motorových vozů řady 810 (do 31. 1. 2014 to bylo 6 vozů), turnusované jsou 3 vozy, což je nárůst o jeden vůz oproti stavu k GVD 2012/2013.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0097

1976/78607

95 54 5 810.097-6

deponie v PP Telč

2014-10-02

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2013-12-15

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

odstaven - práce na informačním systému

2014-11-05

M 152.0449

1981/84103

95 54 5 810.449-9

odstaven - závada na nápravové převodovce

2014-06-27

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

odstaven - po násilném poškození (střet s nákladním automobilem)

2014-10-17

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

 

2014-10-02

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2013-12-15


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí ve třech turnusových skupinách 879, 880 a 881. Oproti GVD 2012/2013 se vrací na trať Žďár nad Sázavou - Křižanov - Studenec.

 

V současném GVD vozy jezdí na tratích:

 

První motorový vůz - s vlakovým doprovodem 0/0-S - je zařazen do turnusové skupiny 879, což jsou výkony na trati Křižanov - Studenec:


810.123

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): VEM 3:52 24971 BUT / 24971 STU / 24922 VEM / 24921 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 HBR / 14827 VEM

(2)-(5): VEM 4:18 24981 BUT / 24922 VEM / 24921 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 HBR / 14827 VEM

VEM 24925 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24952 KZN / 24949 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 VEM

VEM 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 VEM


Druhá "osmsetdesítka" jezdí v TS 880. Zajišťuje vozbu z Havlíčkova Brodu do Humpolce, Žďárce u Skutče a okrajově do Čáslavi:


810.674

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): ZUS 5323 HBR / 15956 HUC / 15957 HBR / 15960 HUC / 15961 HBR / 14886 ZDO / poh5318 ZUS

(5): ZUS 5323 HBR / 15956 HUC / 15957 HBR / 15960 HUC / 15961 HBR

HBR 5932 CAV

CAV 8343 HBR / pk5314 ZDO / př5329 HBR / poh5318 ZUS


Především na "staré tišnovce" se pohybuje třetí motorový vůz zařazený do turnusové skupiny 881:


810.667

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): NMM poh14903 BYP / 14932 NMM / 14905 NED / poh14905 TIV / 14910 NMM / 14933 NED / 14934 NMM / 14935 NED / 14936 NMM

(5): NMM poh14903 BYP / 14932 NMM / 14905 NED / poh14905 TIV / 14910 NMM / 14933 NED / 14934 NMM / 14935 NED / 14936 NMM / poh14974 ZNS / poh24914 HBR / 14886 ZDO / př5315 HBR / 5932 CAV

CAV 8343 HBR

HBR poh5915 ZNS / poh14977 NMM


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky