Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-11-25

Popis GVD 2012/2013.

2012-12-09

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2012/2013 a stavu vozidlového parku.

2012-12-29

Lokomotiva 362.056 je od 18. 12. 2012 provozní.

2013-02-02

V lednu došlo k přeznačení dvou lokomotiv řady 363 na 362; od 8. 1. 2013 je ve stavu DKV Brno lokomotiva 362.033 a od 10. 1. 2013 lokomotiva 362.017. "Eso" 362.033 se projelo poprvé 27. 1. 2013 z Brna do Břeclavi a zpět na obratu 805 / 804. Lokomotiva 362.017 se nachází stále v Pars Nova Šumperk.

2013-02-17

Na lokomotivě 362.070 je nutné vyměnit trakční motor, od 29. 1. 2013 je odstavena. Stržený sběrač a poškozená střecha na "esu" 362.019 je důvodem jeho odstavení od 7. 2. 2013.

2013-03-03

Od 24. 2. 2013 se pracuje na kabeláži stanoviště u "esa" 362.120, stroj je tak odstaven. Modernizace lokomotivy 362.017 je k 25. 2. 2013 dokončena, ale je odstavená dále, čeká na vydání potřebné dokumentace. Lokomotiva 362.019 je od 28. 2. 2013 provozní.

2013-03-10

Po odstranění závady na trakčním motoru vyjela 1. 3. 2013 do provozu lokomotiva 362.070. "Eso" 362.017 je od 9. 3. 2013 nasazeno v pravidelném provozu.

2013-03-24

Lokomotiva 362.171 je odstavena od 15. 3. 2013 pro závadu na trakčním motoru, "eso" 362.172 zahořelo 19. 3. 2013 v Šumperku a je rovněž odstavené.

2013-04-06

V provozu je od 29. 3. 2013 zpět "eso" 362.171. Opravě EVY se od 2. 4. 2013 prodrobuje odstavená lokomotiva 362.172. Od 1. 4. 2013 došlo k dílčímu nasazení lokomotiv řady 362 s linkou WTB přechodnou úpravou TS 302.

2013-04-21

Od 3. 4. 2013 je pro závadu na trakčních motorech odstavena lokomotiva 362.056.

2013-05-11

Lokomotiva 362.056 je od 1. 5. 2013 provozní a od 6. 5. 2013 se v čele vlaku objevilo i opravené "eso" 362.120.

2013-06-02

Dnem 20. 5. 2013 se aktivovala původní turnusová skupina 302, tzn. že nyní obíhají lokomotivy řady 362 tak, jak bylo původně plánováno již od začátku GVD. Od 27. 5. 2013 se lokomotiva 362.158 podrobuje opravě EVY.

2013-06-23

Další modernizované "rychlé eso" 362.039 přibylo dnem 27. 5. 2013, do provozu poprvé zasáhlo 17. 6. 2013 v čele R 680. Na opravu EVY odjela lokomotiva 362.166 odstavená od 7. 6. 2013, naopak z opravy EVY se vrátilo "eso" 362.172, provozní od 12. 6. 2013.

2013-08-11

"Eso" 362.171 je od 27. 7. 2013 odstavené z důvodu opravy EVY. Požár lokomotivy 362.023 dne 29. 7. 2013 na vlaku R 803 způsobil její odstavení.

2013-09-01

K 1. 9. 2013 se čtyřdenní TS 302 zredukovala na dvoudenní; dva turnusové dny přešly pod lokomotivy řady 380 DKV Praha. Lokomotiva 362.166 je po opravě EVY od 23. 8. 2013 opět v provozu. Dnem 26. 8. 2013 má brněnské DKV další modernizovanou lokomotivu 362.169, zatím je odstavena, čeká na vydání potřebných dokladů.

2013-09-08

Od 22. 8. 2013 je do DKV Plzeň zapůjčené "eso" 362.056. Na opravu EVY se 2. 9. 2013 vydala lokomotiva 362.170, která je tímto odstavená.

2013-09-15

Do DKV Plzeň je zapůjčena další lokomotiva s linkou WTB, stroj 362.033; do Plzně přejela 30. 8. 2013 a od 4. 9. 2013 je nasazována na pravidelné výkony.

2013-09-29

Lokomotiva 362.158 je po opravě EVY od 19. 9. 2013 zpět v provozu.

2013-10-13

Dnem 3. 10. 2013 je po vydání potřebné dokumentace v běžném provozu lokomotiva 362.169. O dva dny později - 5. 10. 2013 - vyrazila po opravě EVY do provozu i lokomotiva 362.171. "Eso" 362.033 zapůjčené do DKV Plzeň se 9. 10. 2013 vrátilo zpět do Brna.

2013-10-28

Na opravy EVY odjela do Přerova 14. 10. 2013 lokomotiva 362.122. Zpět v provozu je od 24. 10. 2013 po požáru "eso" 362.023.

2013-11-03

Lokomotiva 362.017 je od 14. 10. 2013 odstavená, provádějící se na ní dodatečné úpravy ze strany Pars Nova Šumperk. "Eso" 362.116 je rovněž odstavené, a sice od 23. 10. 2013 z důvodu úpravy stanoviště strojvedoucího. A do třetice je od 25. 10. 2013 pro závadu na trakčním motoru odstavená lokomotiva 362.171.

2013-12-01

"Eso" 362.021 je od 11. 11. 2013 odstavené z důvodu vyvážení. Tři lokomotivy se vrátily do provozu: 21. 11. 2013 - 362.017, 26. 11. 2013 - 362.116 a 30. 11. 2013 - 362.171. Do Brna se z Plzně 21. 11. 2013 vrátilla lokomotiva 362.056, která tam byla zapůjčena od srpna; naopak ji vystřídalo "eso" 362.019, do Plzně najelo 20. 11. 2013.

2013-12-15

Zpět v provozu je od 5. 12. 2013 lokomotiva 362.021 a od 8. 12. 2013 stroj 362.170. V rámci redislokací při přechodu na nový GVD z Brna byly převedeny do Plzně lokomotivy 362.111 a 362.113. Lokomotiva 362.113 byla ve stavu DKV Brno naposledy 11. 12. 2013, lokomotiva 362.111 dne 14. 12. 2013. Ke dni 11. 12. 2013 došlo k přeznačení lokomotivy 363.128 na 362.128, jedná se o stroj vybavený linkou WTB. Invetární počet lokomotiv řady 362 se tak po započítání změn u všech tří strojů snížil ze 43 na 42.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 není pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 provádí již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 je ve stavu DKV Brno 43 (bez započítání změn na úplném konci GVD, kdy se počet snížil ve výsledku o jeden stroj), turnusy jsou vytvořeny pro 31 (do 31. 8. 2013 to bylo 33) lokomotiv. Ve srovnání s minulým GVD vzrostla k začátku GVD 2012/2013 turnusová potřeba o jednu lokomotivu, k 1. 9. 2013 počet turnusovaných lokomotiv klesl o dvě.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1017

1985/8128

91 54 7 362.017-6

WTB

2013-11-21

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

zapůjčena do DKV Plzeň

2013-11-20

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

 

2013-12-05

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB

2013-10-24

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB

2012-12-09

ES 499.1033

1985/8144

91 54 7 362.033-3

WTB

2013-10-09

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

 

2013-05-27

ES 499.1040

1985/8151

91 54 7 362.040-8

 

2012-12-09

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2012-12-09

363.056

1986/8267

91 54 7 362.056-4

WTB

2013-11-21

363.060

1986/8271

91 54 7 362.060-6

 

2012-12-09

363.070

91 54 7 362.070-5

WTB

2013-03-01

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB

2012-12-09

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB

2012-12-09

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB

2012-12-09

363.112

1988/8363

91 54 7 362.112-5

 

2012-12-09

363.116

1988/8367

91 54 7 362.116-6

 

2013-11-26

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

 

2012-12-09

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

 

2012-12-09

363.120

1988/8371

91 54 7 362.120-8

 

2013-05-06

363.121

1988/8372

91 54 7 362.121-6

 

2012-12-09

363.122

1988/8373

91 54 7 362.122-4

odstavena - oprava EVY

2013-10-14

363.123

91 54 7 362.123-2

 

2012-12-09

363.124

91 54 7 362.124-0

 

2012-12-09

363.128

1988/8379

91 54 7 362.128-1

WTB; odstavena - dokončení modernizace

2013-12-11

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

 

2013-09-19

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2012-12-09

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

 

2012-12-09

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647

2012-12-09

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

 

2012-12-09

363.164

1989/8946

91 54 7 362.164-6

 

2012-12-09

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB

2012-12-09

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2013-08-23

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

 

2012-12-09

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2012-12-09

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2013-10-03

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2013-12-08

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2013-11-30

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2013-06-12

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

 

2012-12-09

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2012-12-09

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2012-12-09


Lokomotivám řady 362 jsou vyhrazeny tři turnusové skupiny 301, 302 a 303.

 

Brněnská "rychlá esa" bychom měli pravidelně vídat na stejných tratích jako tomu bylo v GVD 2011/2012. Vozební ramena se liší v úseku Břeclav - Kúty - Bratislava (pravidelný oběh se na této trati ruší), naopak přibude úsek Havlíčkův Brod - Jihlava:


Turnusová skupina 301 pojme hned 24 lokomotiv. "Rychlá esa" dopravují zejména rychlíky Bohumín - Brno - Havlíčkův Brod - Praha a Šumperk - Prostějov - Brno - Česká Třebová - Praha. Dále jsou zajímavé obraty např. do Prahy-Radotína (Os 9911 v pracovní dny přímo přechází do R 867 do Brna), vozba R 443 / 442 "Šírava" v úseku Praha - Bohumín nebo R 911 / 914 z Prahy do Jihlavy a zpět.

 

Další dvě turnusové skupiny jsou vyhrazeny pro lokomotivy řady 362 vybavené linkou WTB komunikující s řídicími vozy řady Bfhpvee295.

 

První z nich, turnusová skupina 302, byla až do 31. 8. 2013 čtyřdenní. Těžištěm vozby jsou rychlíky Brno - Břeclav - Olomouc a spěšné vlaky Brno - Břeclav - Hodonín. Řazení souprav je předepsané jednotně v sestavě vozidel 362 + AB349 + B249 + 3x Bd264 + Bfhpvee295. Řídicí vůz je veden v turnusové skupině 902.
Opožděné dodávky lokomotiv řady 362 s linkou WTB způsobily potřebu sestavení přechodného opatření ze strany DKV Brno. Oběhové listy platné od 9. 12. 2012 se sice nezměnily, ale opatření upravilo oběhy tak, že lokomotivy řady 362 s linkou WTB měly plnohodnotně s řídicím vozem jezdit jen ve dvou dnech s tím, že ve zbývajících turnusových dnech se o vozbu postarají lokomotivy řady 362 (bez linky WTB), 363, 242 (pochopitelně tyto jen v úseku Brno - Břeclav, resp. na spěšných vlacích a osobním vlaku do Hodonína), soupravy budou mít místo řídicího vozu Bfhpvee295 zařazen vůz řady BDs450. Předpoklad plného nasazení lokomotiv řady 362 s linkou WTB se zprvu jevil v únoru a později březen. Skutečnost byla ale nakonec taková, že lokomotiva řady 362 komunikující s řídicím vozem po lince WTB vyjela na rychlíky jen ve dnech 26.-28. 2. a dále až od 22. 3. 2013.
Přetrvávající potíže s komunikací mezi lokomotivou a řídicím vozem tedy stále neumožňovaly zapojit lokomotivy řady 362 s linkou WTB v předpokládaném rozsahu. Stav se přeci jen koncem března mírně zlepšil, a tak od 1. 4. 2013 došlo k přepracování dřívějšího opatření DKV Brno. Vznikla provizorní třídenní turnusová skupina 302w pro "esa" s linkou WTB a řídicím vozem. V prvním a druhém dni v tomto turnusu jezdily soupravy mezi Brnem a Olomoucí, ve třetím dni se v pracovní dny vystavovala na brněnském odstavném nádraží pohotovostní souprava v době od 13:10 do 19:22 hodin. Zbývající dva dny oběhů rychlíkových souprav se rozdělily do turnusových skupin 302 (vozba lokomotivami řad 362, 363 nebo 242) v úseku Brno - Břeclav a 302a, což byla vozba v úseku Břeclav - Olomouc lokomotivami řady 362, ale bez řídicího vozu.
Popsaný provizorní stav skončil 19. 5. 2013, od následujícího dne začaly lokomotivy obíhat v původní TS 302; provizorní turnusové skupiny 302a a 302w přestaly platit.
Další změna nastala 1. 9. 2013. Čtyřdenní oběh lokomotiv řady 362 se zredukoval na dvoudenní. Dva turnusové dny přešly pod lokomotivy řady 380 DKV Praha, které se během letních prázdnin "naučily" komunikovat s řídicími vozy řady Bfhpvee295. Pro úplnost doplňuji, že rozdělení oběhů řídicích vozů proběhlo již k 1. 8. 2013, v srpnu byly lokomotivy řady 380 teprve nasazovány v rámci odzkoušení spolehlivosti komunikace po lince WTB.

 

Druhou turnusovou skupinou pro lokomotivy řady 362 s linkou WTB je pětidenní TS 303. Lokomotivy zde jezdí na osobních vlacích Břeclav - Přerov - Olomouc / Hranice na Moravě v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295. Na "ferdinandce" soupravy obíhají čtyři dny, pátý den je vyhrazen pro jízdu do Brna na údržbu, a sice následujícím způsobem. V pracovní dny z Břeclavi na Os 4640 do Brna, kde souprava přejde v Os 4006 do Rájce-Jestřebí a odtud jako Os 4005 zpět do Brna a na údržbu, večer jako Os 4643 do Břeclavi. V sobotu a neděli jede z Břeclavi do Brna a zpět na vlacích 4612 / 4633. Ještě zmíním zájezd z Břeclavi do Vranovic ze soboty na neděli na vlacích 4666 /4641. Řídicí vozy obíhají v turnusové skupině 903 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě (to platí i pro TS 302) je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li).


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

363.111

1988/8362

91 54 7 362.111-7

 

2013-12-15

363.113

1988/8364

91 54 7 362.113-3

 

2013-12-12

362111

"Eso" 362.111 v čele R 904 dne 20. 1. 2012 mezi ŽST Blatec a Vrbátky. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

362113

R 731 dne 8. 7. 2013 u Chropyně v čele s lokomotivou 362.113. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky