Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2011-11-20

Popis GVD 2011/2012.

2011-12-18

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2011/2012 a stavu vozidlového parku.

2012-03-10

Dne 10. 3. 2012 došlo k návrhu na zrušení vozů Bmx765 119, 127 a 135 a ke zrušení vozu Bmx765 117.

2012-06-18

Doplněna informace o změně TS 046 od 4. 4. 2012 a TS 047 od 28. 4. 2012 a 9. 5. 2012.

2012-07-05

Malá rekapitulace současného provozu brněnských vozů řady Bmx765: z 22 vozů jsou 4 navrženy na zrušení. Z 18 provozních vozů se jeden vůz (120) nachází dlouhodobě (od 9. 7. 2011) ve Znojmě a cestující vezl naposledy 5. 3. 2012. "Historik" 102 na běžné vlaky nasazován není, v tomto roce si pouze "odskočil" do Přerova (předpokládám že na soustruh před akcí SPP 2012), a sice 28. 6. tam (931 / 3769) a 2./3. 7. zpět (3726 / 1638).

2012-08-12

Informace o současných možnostech spojování dvojic vozů přechodovými můstky a měchy. Upřesněn počet turnusovaných vozů od 1. 9. 2012.

2012-09-23

Pondělí 17. 9. 2012 bylo posledním dnem, kdy byly vozy Bmx765 119, 127 a 135 ve stavu brněnského depa; v 0.39 se dal v Brně-Maloměřicích rychlostí 50 km/h (do odbočky 20 km/h) do pohybu vlak Pn 47780 vezoucí vozidla určená k lidvidaci do DKV Česká Třebová. Vlak vezla lokomotiva 750.708 a do České Třebové smutný konvoj dorazil v 2.45 h. Počet vozů řady Bmx765 v DKV Brno tak poklesl na 19.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966-1968 ve vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994-1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

V DKV Brno je vedeno 19 (do 17. 9. se jednalo o 22) vozů této řady, z nichž 13 je zapojených do turnusů (počet však kolísal: do 3. 4. 2012 jedenáct vozů, 4. 4. - 27. 4 dvanáct, 28. 4. - 8. 5 třináct, 9. 5. - 30. 6. čtrnáct vozů). Počet turnusovaných vozů se tedy zpočátku oproti minulému GVD nezměnil, k navýšení došlo až od 4. 4. 2012.

 

V roce 2010 padlo rozhodnutí vozy této řady již dále nepřistavovat na větší opravy. Pro milovníky "dlouhých balmů" je to zajisté špatná zpráva, neboť během několika let tím pádem dojde k postupnému vyřazení vozů z provozu. V minulých letech platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky. V tomto roce je již stav měchů v tak špatném stavu, že z celé brněnské flotily se daří mít spojeny jen vozy 122 a 137 (tedy místo dvou dvojic je propojena jen jedna).

 

PJ Horní Heršpice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5235

1966/67722

Bmx765 50 54 20-29 101-3

 

později 70 54 20-09 007 a 050.013

2011-12-11

Balm 5236

1966/67723

Bmx765 50 54 20-29 102-1

 

později 70 54 20-09 008 a 050.001; historický nátěr, v budoucnu převod pod DHV Lužná u Rakovníka, do běžného provozu nezasahuje

2011-12-11

Balm 5239

1966/67726

Bmx765 50 54 20-29 103-9

 

později 70 54 20-09 011 a 050.024

2011-12-11

Balm 5242

1966/67729

Bmx765 50 54 20-29 104-7

 

později 70 54 20-09 014 a 050.025

2011-12-11

Balm 5245

1966/67732

Bmx765 50 54 20-29 105-4

 

později 70 54 20-09 017 a 050.026

2011-12-11

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

 

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2011-12-11

Balm 5317

1967/69048

Bmx765 50 54 20-29 114-6

 

později 70 54 20-09 101 a 050.030

2011-12-11

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

 

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 110-4

1968/69398

Bmx765 50 54 20-29 117-9

 

později 050.016; zrušen

2012-03-10

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

 

později 050.023; deponie PP Znojmo

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

137

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 145-0

1968/69433

Bmx765 50 54 20-29 128-6

 

později 050.012

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 146-8

1968/69434

Bmx765 50 54 20-29 129-4

 

později 050.034

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 179-9

1968/69814

Bmx765 50 54 20-29 137-7

122

později 050.018

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 180-7

1968/69815

Bmx765 50 54 20-29 138-5

 

později 050.041

2011-12-11


Vozy řady Bmx765 obíhají ve čtyřech turnusových skupinách 045, 046, 047 a 048. Vozební ramena jsou následující:

V porovnání s minulým GVD se s "dlouhými balmáky" přestaneme setkávat na trati Jihlava - Havlíčkův Brod - Pardubice, čímž mimo jiné skončil běžný obrázek, který bylo možné vídat v Pardubicích hl. n. Vedle poštovních vozů od neděle do pátku zde stál brněnský vůz řady Bmx765.

 

První turnusová skupina 045 obsahuje dva samostatné jednodenní oběhy dvojic vozů řady Bmx765. První dvojice obíhá v pracovní dny mezi Brnem a Hrušovany nad Jevišovkou na Sp 1921 / 1920. V sobotu ráno se do Brna vrátí na vlaku 4403, v neděli "udělá" Sp 1725 / 1730 do Starého Města u Uh. Hradiště a večer jede na vlaku 4418 do Hrušovan nad Jevišovkou.

Druhá dvojice vyjede v pracovní den ráno na obrat 4822 / 4805 do Třebíče. V sobotu nejezdí a v neděli je nasazena na vlaky Sp 1723 / 1728 / 1731 / 1734 Brno - Staré Město u Uh. Hradiště.

 

Turnusovou skupinu 046 můžeme nazvat třeba jako "bojkovickou". Do 3. 4. 2012 byla tato TS jednodenní, vůz řady Bmx765 v pracovní den ráno vyjel z Brna na Os 4101 a až do večera obíhal mezi Starým Městem u Uh. Hradiště a Bojkovicemi. Večer se do Brna vracel na Sp 1738. V sobotu vůz zajel do Jihlavy na obratu 4816 / 4819 a v neděli se pohyboval na jihlavské trati na vlacích 4824 / 4807 / 4830 / 4845 / 4816 / 4819. Od 4. 4. 2012 je tato TS dvoudenní. Vůz, který z Brna ráno vyjede, skončí svůj výkon ve Veselí nad Moravou kde zůstane do druhého dne a teprve poté se vrátí do Brna. Víkendové obraty zůstaly stejné (v sobotu zapadají do 2. turnusového dne a v neděli do 1. turnusového dne).

 

Jednotlivě řazené vozy řady Bmx765 jsou vedeny v turnusové skupině 047. Pohybují se na tratích z Brna do Bylnice, Jihlavy, Rakšic a od pondělí do čtvrtka se též objeví mezi Veselím nad Moravou a Strážnicí na obratu záv2700/12211. Počet vozů v průběhu GVD 2011/2012 kolísal. Do 27. 4. 2012 byl oběh pětidenní, od 28. 4. 2012 do 30. 6. 2012 byl kvůli školním výletům posílen Os 4809, čímž se turnusová potřeba přechodně zvýšila o jeden vůz na šest. S platností od 9. 5. 2012 do 30. 6. 2012 nastala ještě další změna v obězích (tentokrát důvody na "vlárské" trati) a ve skupině obíhalo 7 vozů. Po prázdninovém oběhu pro 5 vozů se od 1. 9. 2012 počet turnusovaných vozů v této skupině ustálil na šesti (zůstává zapracovaná změna na "Vláře").

 

Poslední turnusová skupina 048 obsahuje pátečně-nedělní výkony na "vláře" pro jeden vůz. V pátek "balmák" vyjede na Os 4103 z Brna do Veselí nad Moravou, zajede na závěsu Os 2700 do Strážnice a dále na Os 12211 do Starého Města u Uh. Hradiště. Zde je odstaven až do neděle, kdy provede obraty na vlacích 4309 / 4310 / 4313 /4314 a v pondělí ráno přijede do Brna na Sp 1734.


 

V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 70 54 20-29 112-0

1968/69400

Bmx765 50 54 20-29 119-5

 

později 050.022; navržen na zrušení

2012-09-17

Balm 70 54 20-29 144-3

1968/69432

Bmx765 50 54 20-29 127-8

 

později 050.011; navržen na zrušení

2012-09-17

Balm 70 54 20-29 157-5

1968/69445

Bmx765 50 54 20-29 135-1

 

později 050.017; navržen na zrušení

2012-09-17

 

Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky