Přípojné vozy ř. Btx763, BDdtx764 a Bdtx766

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2011-11-20

Popis GVD 2011/2012.

2011-12-18

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2011/2012 a stavu vozidlového parku.

2012-09-02

Na přelomu července a srpna došlo k přemístění zbývajících vozů řady Btx763 v PJ Veselí nad Moravou do PP Znojmo. Vůz Btx763 045 je ve Znojmě veden od 31. 7. 2012 a vůz Btx763 047 od 1. 8. 2012. Tímto dnem se tedy uzavřela kapitola provozování vozů řady Btx763 ve Veselí nad Moravou. Vůz Btx763 045 doposud v PJ Veselí nad Moravou vedený jako dlouhodobě odstavený, byl po převodu do Znojma ve dnech 10. - 14. 8. 2012 nasazen do pravidelného provozu.

2012-12-08

Doplněna informace o odstavení vozu Btx763 011 od 3. 11. 2012 z důvodu ploch na kolech, vozu Btx763 021 od 28. 11. 2012 (baterie) a vozu Bdtx766 005 (ojeté obruče) od 14. 11. 2012.

Přípojné vozy ř. Btx763

btx763 V letech 1958 až 1969 vagonka Studénka vyráběla vozy řady Balm. V literatuře se dočteme i o označení Balm-k ("k" jako "krátký") - to pro odlišení od zcela jiných přípojných vozů Balm, dnešní řady Bmx765, která byla naopak popisována jako Balm-d ("d" jako "dlouhý"). 

 

V roce 1958 byl vyroben prototyp vozu Balm, sériová výroba pak probíhala v letech 1960 až 1969. Bylo vyrobeno přes 700 (!) vozů. V roce 1983 dostaly vozy nové označení Bix, později (v letech 1994-1995) se změnilo i číselné označení na řadu 020. V období let 1995-1997 proběhla u určitého počtu vozů řady Bix 020 rekonstrukce, při níž vozy prošly úpravou exteriéru i interiéru, např. obdržely nově centrálně ovládané dveře, sedadla byla nahrazena novými, ne nepodobnými tramvajovým sedadlům (takže se v okolí Brna rychle vžilo pojmenování "šalina"), a řada dalších úprav. Takto rekonstruovaná řada byla označena jako řada Bifx, resp. 021. Od roku 2001 se označení řady změnilo na Btx a konečně od roku 2009 na Btx763 s číselným označením 50 54 28-29 0xx.

 

Vozy řady Btx763 vedené v DKV Brno zde již dožívají bez výhledu na jiné výkony v budoucnosti. Posledním "útočištěm" vozů této řady je Znojemsko, několik vozů je však deponováno i ve Veselí nad Moravou. V DKV Brno se nachází celkem 22 vozů, z nichž 7 je turnusovaných.

PP Znojmo

V PP Znojmo se nachází 22 vozů řady Btx763 (do 30. 7. 2012 to bylo 20 vozů), turnusováno je jich stejně jako v minulém GVD 7. Za velkým inventárním počtem vozů ve Znojmě je potřeba vidět i vozy dovezené z jiných DKV, s těmi nejlepšími se jezdí a vozy v horším technickém stavu jsou dlouhodobě odstavené. Jejich opětovné nasazení v běžném provozu ČD je čím dál méně pravděpodobné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 5-0245

1960/59763

Btx763 50 54 28-29 001-7

později 70 54 28-05 022, 020.019 a 021.060

2011-12-11

Balm 5-0274

1960/59790

Btx763 50 54 28-29 002-5

později 70 54 28-05 049, 020.181 a 021.061; zrušen

2009-07-28

Balm 5-0352

1960/60335

Btx763 50 54 28-29 005-8

později 70 54 28-05 124, 020.130 a 021.056

2011-12-11

Balm 5-0385

1960/60681

Btx763 50 54 28-29 006-6

později 70 54 28-05 157, 020.137 a 021.047

2011-12-11

Balm 5-0465

1961/61077

Btx763 50 54 28-29 007-4

později 70 54 28-05 232, 020.050 a 021.054

2011-12-11

Balm 5-0508

1961/61120

Btx763 50 54 28-29 009-0

později 70 54 28-05 274, 020.224 a 021.068; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 5-0581

1961/61670

Btx763 50 54 28-29 011-6

později 70 54 28-05 346, 020.040 a 021.049; odstaven - plochy na kolech

2012-11-03

Balm 5-0613

1962/63226

Btx763 50 54 28-29 014-0

později 70 54 28-05 378, 020.074 a 021.052; odstaven - nepotřebnost

2012-12-04

Balm 5-0663

1962/63322

Btx763 50 54 28-29 018-1

později 70 54 28-05 427, 020.076 a 021.059; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 5-0664

1962/63323

Btx763 50 54 28-29 019-9

později 70 54 28-05 428, 020.077 a 021.044; odstaven - nepotřebnost

2010-12-12

Balm 5-0690

1962/63349

Btx763 50 54 28-29 020-7

později 70 54 28-05 454, 020.246 a 021.048; odstaven - nepotřebnost

2010-12-12

Balm 5-0714

1962/63373

Btx763 50 54 28-29 021-5

později 70 54 28-05 475, 020.251 a 021.057; odstaven - baterie

2012-11-28

Balm 5-0717

1962/63376

Btx763 50 54 28-29 022-3

později 70 54 28-05 478, 020.253 a 021.063

2011-12-11

Balm 5-0724

1965/66434

Btx763 50 54 28-29 026-4

později 70 54 28-05 485, 020.108 a 021.020

2011-12-11

Balm 5-0753

1965/66463

Btx763 50 54 28-29 029-8

později 70 54 28-05 514, 020.119 a 021.026; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 5-0795

1965/67201

Btx763 50 54 28-29 033-0

později 70 54 28-05 556, 020.045 a 021.045

2011-12-11

Balm 5-0832

1966/67238

Btx763 50 54 28-29 039-7

později 70 54 28-05 593, 020.273 a 021.046; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 70 54 28-05 676-6

1969/70688

Btx763 50 54 28-29 041-3

později 020.063 a 021.013; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 70 54 28-05 650-5

1969/70660

Btx763 50 54 28-29 045-4

později 020.089 a 021.015

2012-07-31

Balm 70 54 28-05 664-6

1969/70674

Btx763 50 54 28-29 047-0

později 020.286 a 021.012; odstaven - nepotřebnost

2012-08-01

Balm 70 54 28-05 651-3

1969/70661

Btx763 50 54 28-29 053-8

později 020.090 a 021.029

2011-12-11

Balm 70 54 28-05 661-2

1969/70671

Btx763 50 54 28-29 057-9

později 020.091 a 021.062

2011-12-11


Přípojné vozy řady Btx763 zajišťují dopravu cestujících na trati 246 Znojmo - Břeclav, na žádnou jinou trať turnusově nezajíždí. Vozy jsou rozděleny do tří turnusových skupin 032 (třídenní oběh), 033 (dvoudenní oběh) a 034 (jednodenní oběh dvojice vozů). Podobně jako lokomotivy řady 714 jsou vozy Btx763 k vidění v pracovní dny; o víkendech pouze v sobotu ráno a v neděli odpoledne.

PJ Veselí nad Moravou

V provozní jednotce Veselí nad Moravou se vozy řady Btx763 nacházely do 1. 8. 2012 (bez zapojení do pravidelného turnusu), poté byly oba dva převedeny do PP Znojmo.


 

Přípojné vozy ř. BDdtx764

bddtx764 Ve vagónce Studénka došlo v roce 1961 k výrobě 30 vozů odvozených z řady Balm-k, avšak s částí interiéru upraveného pro přepravu pošty. Vozy nesly označení BFalm. V roce 1983 byly přeznačeny na řadu BixPost, v letech 1994-1995 navíc označeny řadou 022. Od roku 2001 se písmenná řada změnila na BDdtx, a od roku 2009 na BDdtx764 s číselným označením 50 54 82-29 0xx.

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 1 vůz této řady.

 

PJ Horní Heršpice

Jediný vůz řady BDdtx764 se nachází v PJ Horní Heršpice. Turnus pro něj sice vytvořen není, ale v letní sezóně jezdí na osobních vlaky Brno - Břeclav - Lednice (Os 24551/24550 a 24557/24556) spolu s motorovým vozem 830.018 zřazeným do TS 803.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

BFalm 5-9986

1961/62190

BDdtx764 50 54 82-29 002-8

později 70 54 82-05 016 a 022.005

2011-12-11

 

Přípojné vozy ř. Bdtx766

bdtx766 Vozy řady Bdtx766 vznikly v letech 2007-2008 v počtu 5 kusů, roce 2011 doplněné o další dva vozy. Jedná se o úpravu řady Btx763, při níž ve vozech vznikl prostor pro jízdní kola. Potřeba této úpravy byla spjata se stále zhoršujícím se technickým stavem vozů řady BDdtx764 (tehdy označených ještě jako řada BDdtx 022), jež zabezpečovaly přepravu cestujících s jízdními koly na trati 246 Znojmo - Břeclav. K nasazení vozů řady Bdtx766 do provozu došlo na jaře 2008. Vozy nesou označení řady Bdtx766 a číselný interval 50 54 84-29 0xx.

 

5 vozů řady Bdtx766 se nachází v DKV Brno.

PP Znojmo

Popisovaných 5 vozů řady Bdtx766 je soustředěno v PP Znojmo, v turnusech jezdí 3 vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 5-0797

1965/67203

Bdtx766 50 54 84-29 001-8

později 70 54 28-05 558, 020.009 a 021.022

2011-12-11

Balm 5-0292

1960/60275

Bdtx766 50 54 84-29 002-6

později 70 54 28-05 124, 020.127 a 021.058

2011-12-11

Balm 70 54 28-05 643-0

1969/70653

Bdtx766 50 54 84-29 003-4

později 020.158 a 021.027

2011-12-11

Balm 5-0755

1965/66465

Bdtx766 50 54 84-29 004-2

později 70 54 28-05 516, 020.080 a 021.066

2011-12-11

Balm 5-0758

1965/66468

Bdtx766 50 54 84-29 005-9

později 70 54 28-05 519, 020.082 a 021.055; odstaven - ojeté obruče

2012-11-14

 

Pro vozy řady Bdtx766 je vyhrazena jedna turnusová skupina 031. Všechny obraty jsou striktně na trati 246 Znojmo - Břeclav, tzn. jedná se o stejný stav jako v minulém GVD 2010/2011. Vozy můžeme na osobních vlacích spatřit jak v pracovní dny, tak v menší míře i o víkendu.


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky