Přípojné vozy ř. Btx763, BDdtx764 a Bdtx766

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2010-11-15

Popis GVD 2010/2011. Stav a události v GVD 2009/2010 viz odkaz na konci této stránky.

2010-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2010/2011 a stavu vozidlového parku.

2011-04-17

Vůz Btx763 001 je z důvodu soustružení dvojkolí od 25. 3. 2011 odstaven.

2011-05-15

Po soustružení dvojkolí je vůz Btx763 001 od 10. 5. 2011 provozní, naopak jej od 11. 5. 2011 vystřídal vůz Btx763 022.

2011-05-29

Vůz Btx763 022 je od 24. 5. 2011 zpět v provozu.

2011-06-26

Počínaje 11. 6. 2011 je v DKV Brno o pět vozů řady Btx763 méně; došlo k předání vozů 003, 024, 042, 043 a 050 do DKV České Budějovice.

2011-12-10

Vůz Btx763 014 byl 3. a 4. 12. 2011 převezen z Veselí nad Moravou do Znojma.

Přípojné vozy ř. Btx763

btx763 V letech 1958 až 1969 vagonka Studénka vyráběla vozy řady Balm. V literatuře se dočteme i o označení Balm-k ("k" jako "krátký") - to pro odlišení od zcela jiných přípojných vozů Balm, dnešní řady Bmx765, která byla naopak popisována jako Balm-d ("d" jako "dlouhý"). 

 

V roce 1958 byl vyroben prototyp vozu Balm, sériová výroba pak probíhala v letech 1960 až 1969. Bylo vyrobeno přes 700 (!) vozů. V roce 1983 dostaly vozy nové označení Bix, později (v letech 1994-1995) se změnilo i číselné označení na řadu 020. V období let 1995-1997 proběhla u určitého počtu vozů řady Bix 020 rekonstrukce, při níž vozy prošly úpravou exteriéru i interiéru, např. obdržely nově centrálně ovládané dveře, sedadla byla nahrazena novými, ne nepodobnými tramvajovým sedadlům (takže se v okolí Brna rychle vžilo pojmenování "šalina"), a řada dalších úprav. Takto rekonstruovaná řada byla označena jako řada Bifx, resp. 021. Od roku 2001 se označení řady změnilo na Btx a konečně od roku 2009 na Btx763 s číselným označením 50 54 28-29 0xx.

 

Lze kontatovat, že vozy řady Btx763 v DKV Brno dožívají. Posledním "útočištěm" vozů této řady je Znojemsko, několik vozů je však deponováno i ve Veselí nad Moravou. V DKV Brno se nachází celkem 22 vozů, z nichž 7 je turnusovaných. Do 10. 6. 2011 bylo ve stavu DKV Brno 27 vozů, pět provozních vozů bylo předáno do DKV České Budějovice.

PP Znojmo

V PP Znojmo se nachází 20 vozů řady Btx763 (do 10. 6. 2011 zde bylo 22 vozů, do začátku prosince 19 vozů), turnusováno je jich 7. Za velkým inventárním počtem vozů ve Znojmě je potřeba vidět i vozy dovezené nedávno z jiných DKV, s těmi nejlepšími se jezdí a vozy v horším technickém stavu jsou dlouhodobě odstavené. Jejich opětovné nasazení v běžném provozu ČD je čím dál méně pravděpodobné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 5-0245

1960/59763

Btx763 50 54 28-29 001-7

později 70 54 28-05 022, 020.019 a 021.060

2011-05-10

Balm 5-0274

1960/59790

Btx763 50 54 28-29 002-5

později 70 54 28-05 049, 020.181 a 021.061; zrušen

2009-07-28

Balm 5-0352

1960/60335

Btx763 50 54 28-29 005-8

později 70 54 28-05 124, 020.130 a 021.056

2010-12-12

Balm 5-0385

1960/60681

Btx763 50 54 28-29 006-6

později 70 54 28-05 157, 020.137 a 021.047

2010-12-12

Balm 5-0465

1961/61077

Btx763 50 54 28-29 007-4

později 70 54 28-05 232, 020.050 a 021.054

2010-12-12

Balm 5-0508

1961/61120

Btx763 50 54 28-29 009-0

později 70 54 28-05 274, 020.224 a 021.068; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 5-0581

1961/61670

Btx763 50 54 28-29 011-6

později 70 54 28-05 346, 020.040 a 021.049

2010-12-12

Balm 5-0613

1962/63226

Btx763 50 54 28-29 014-0

později 70 54 28-05 378, 020.074 a 021.052; odstaven - nepotřebnost

2011-12-04

Balm 5-0663

1962/63322

Btx763 50 54 28-29 018-1

později 70 54 28-05 427, 020.076 a 021.059; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 5-0664

1962/63323

Btx763 50 54 28-29 019-9

později 70 54 28-05 428, 020.077 a 021.044; odstaven - nepotřebnost

2010-12-12

Balm 5-0690

1962/63349

Btx763 50 54 28-29 020-7

později 70 54 28-05 454, 020.246 a 021.048; odstaven - nepotřebnost

2010-12-12

Balm 5-0714

1962/63373

Btx763 50 54 28-29 021-5

později 70 54 28-05 475, 020.251 a 021.057

2010-12-12

Balm 5-0717

1962/63376

Btx763 50 54 28-29 022-3

později 70 54 28-05 478, 020.253 a 021.063

2011-05-24

Balm 5-0724

1965/66434

Btx763 50 54 28-29 026-4

později 70 54 28-05 485, 020.108 a 021.020

2010-12-12

Balm 5-0753

1965/66463

Btx763 50 54 28-29 029-8

později 70 54 28-05 514, 020.119 a 021.026; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 5-0795

1965/67201

Btx763 50 54 28-29 033-0

později 70 54 28-05 556, 020.045 a 021.045

2010-12-12

Balm 5-0832

1966/67238

Btx763 50 54 28-29 039-7

později 70 54 28-05 593, 020.273 a 021.046; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 70 54 28-05 676-6

1969/70688

Btx763 50 54 28-29 041-3

později 020.063 a 021.013; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

Balm 70 54 28-05 651-3

1969/70661

Btx763 50 54 28-29 053-8

později 020.090 a 021.029

2010-12-12

Balm 70 54 28-05 661-2

1969/70671

Btx763 50 54 28-29 057-9

později 020.091 a 021.062

2010-12-12


Přípojné vozy řady Btx763 zajišťují dopravu cestujících na trati 246 Znojmo - Břeclav, na žádnou jinou trať turnusově nezajíždí. Vozy jsou rozděleny do čtyř turnusových skupin 038 (jednodenní oběh), 039 (dvoudenní oběh), 040 (dvoudenní oběh) a 041 (jednodenní oběh dvojice vozů). Podobně jako lokomotivy řady 714 jsou vozy Btx763 k vidění v pracovní dny; o víkendech pouze v sobotu ráno a v neděli odpoledne.

PS Veselí nad Moravou

V provozním středisku Veselí nad Moravou vozy řady Btx763 turnusované nejsou. Do 10. 6. 2011 se zde i přesto nacházelo 5 vozů, od 11. 6. 2011 (po předání dvou vozů do DKV České Budějovice) klesl počet vozů na 3 a po převozu jednoho vozu Btx763 do Znojma začátkem prosince 2011 klesl na 2 vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 70 54 28-05 650-5

1969/70660

Btx763 50 54 28-29 045-4

později 020.089 a 021.015; odstaven - nepotřebnost

2011-06-02

Balm 70 54 28-05 664-6

1969/70674

Btx763 50 54 28-29 047-0

později 020.286 a 021.012; odstaven - nepotřebnost

2010-03-01

 

Přípojné vozy ř. BDdtx764

bddtx764 Ve vagónce Studénka došlo v roce 1961 k výrobě 30 vozů odvozených z řady Balm-k, avšak s částí interiéru upraveného pro přepravu pošty. Vozy nesly označení BFalm. V roce 1983 byly přeznačeny na řadu BixPost, v letech 1994-1995 navíc označeny řadou 022. Od roku 2001 se písmenná řada změnila na BDdtx, a od roku 2009 na BDdtx764 s číselným označením 50 54 82-29 0xx.

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 1 vůz této řady.

 

PS Horní Heršpice

Jediný vůz řady BDdtx764 se nachází v PS Horní Heršpice. Turnus pro něj sice vytvořen není, ale s vozem se počítá na osobní vlaky Brno - Břeclav - Lednice.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

BFalm 5-9986

1961/62190

BDdtx764 50 54 82-29 002-8

později 70 54 82-05 016 a 022.005

2010-12-12

 

Přípojné vozy ř. Bdtx766

bdtx766 Vozy řady Bdtx766 vznikly v letech 2007-2008 v počtu 5 kusů, v roce 2011 doplněné o další dva vozy. Jedná se o úpravu řady Btx763, při níž ve vozech vznikl prostor pro jízdní kola. Potřeba této úpravy byla spjata se stále zhoršujícím se technickým stavem vozů řady BDdtx764 (tehdy označených ještě jako řada BDdtx 022), jež zabezpečovaly přepravu cestujících s jízdními koly na trati 246 Znojmo - Břeclav. K nasazení vozů řady Bdtx766 do provozu došlo na jaře 2008. Vozy nesou označení řady Bdtx766 a číselný interval 50 54 84-29 0xx.

 

5 vozů řady Bdtx766 se nachází v DKV Brno.

PP Znojmo

Popisovaných 5 vozů řady Bdtx766 je soustředěno v PP Znojmo, v turnusech jezdí 3 vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 5-0797

1965/67203

Bdtx766 50 54 84-29 001-8

později 70 54 28-05 558, 020.009 a 021.022

2010-12-12

Balm 5-0292

1960/60275

Bdtx766 50 54 84-29 002-6

později 70 54 28-05 124, 020.127 a 021.058

2010-12-12

Balm 70 54 28-05 643-0

1969/70653

Bdtx766 50 54 84-29 003-4

později 020.158 a 021.027

2010-12-12

Balm 5-0755

1965/66465

Bdtx766 50 54 84-29 004-2

později 70 54 28-05 516, 020.080 a 021.066

2010-12-12

Balm 5-0758

1965/66468

Bdtx766 50 54 84-29 005-9

později 70 54 28-05 519, 020.082 a 021.055

2010-12-12

 

Pro vozy řady Bdtx766 jsou vyhrazeny dvě turnusové skupiny - dvoudenní 036 a jednodenní 037. Všechny obraty jsou striktně na trati 246 Znojmo - Břeclav, tzn. jedná se o stejný stav jako v minulém GVD 2009/2010. Vozy můžeme na osobních vlacích spatřit jak v pracovní dny, tak v menší míře i o víkendu.


 

V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Balm 5-0288

1960/60271

Btx763 50 54 28-29 003-3

později 70 54 28-05 063, 020.184 a 021.042

2011-06-11

Balm 5-0772

1965/66482

Btx763 50 54 28-29 024-6

později 70 54 28-05 533, 020.058 a 021.009

2011-06-11

Balm 70 54 28-05 679-4

1969/70689

Btx763 50 54 28-29 042-1

později 020.064 a 021.053

2011-06-11

Balm 70 54 28-05 697-6

1969/70707

Btx763 50 54 28-29 043-9

později 020.067 a 021.008

2011-06-11

Balm 70 54 28-05 641-4

1969/70651

Btx763 50 54 28-29 050-4

později 020.157 a 021.067

2011-06-11


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky