Motorové vozy ř. 850

 

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2009-11-16 Popis GVD 2009/2010. Stav a události v GVD 2008/2009 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2010-01-16 Na motorovém voze 850.021 došlo k zadření válce v motoru, vůz je od 11. 1. 2010 odstaven. V současné době jsou provozní 3 vozy - 850.001, 850.015 a 850.030.
2010-01-22 Počínaje 16. 1. 2010 je v DKV Brno vedeno jen 7 motorových vozů, neboť zrušený vůz 850.028 byl tohoto dne předán do DKV Česká Třebová.
2010-03-02 Od 2. 2. 2010 je zpět v provozu motorový vůz 850.021.
2010-05-06 Ještě se vrátím ke "krokodýlovi" 850.028. Dnešního dne byl s tímto vozem na vlečce ČKD Kutná Hora proveden tzv. crashtest, tedy řízený střet s automobilem. Viz např. http://www.novinky.cz/krimi/199626-poprve-byl-v-cesku-pri-crashtestu-automobil-smeten-vlakem.html
2010-06-09 Motorový vůz 850.012 byl ve stavu DKV Brno naposled 13. 5. 2010. Následně byl předán k fyzické likvidaci. Počet motorových vozů řady 850 ve stavu DKV Brno tak poklesl na 6 strojů.
2010-08-08 Počet "krokodýlů" ve stavu DKV Brno se od 9. 8. 2010 opět zmenšil o jeden vůz na pět, a sice předáním zrušeného motorového vozu 850.031 do DKV Česká Třebová k fyzické likvidaci.
2010-08-15 Motorový vůz 850.032 je k 20. 7. 2010 navržen na zrušení.
2010-09-21 15. 9. 2010 byl motorový vůz 850.032 zrušen výnosem č. j. 58551/2010-O12 a čeká na fyzickou likvidaci. V uplynulé době se "krokodýlové" 850.015, 850.021 a 850.030 docela slušně podíleli na výkonech v čele osobních a spěšných vlaků. Vůz 850.001 do provozu prakticky nezasahuje.
2010-10-08 "Krokodýlové" jsou v posledních týdnech poměrně značně využíváni. Příčinou je odstavení vozů řady 842 a 854 (pravděpodobně do konce roku jsou odstaveny vozy 842.009 a 842.035, na opravě MVY je vůz 854.222 a "katr" 854.013 má vodu ve válcích, u obou předpoklad odstavení rámcově ještě na několik týdnů). Do běžného provozu vyráží prakticky denně tři motorové vozy - 850.015, 850.021 a 850.030.
2010-12-02 Nízký provozní stav znojemských motorových vozů řad 809 a 810 vyvolal potřebu převést na výkony v úseku Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou "krokodýla", konkrétně vůz 850.030. Vůz odjel do Znojma 19. 11. 2010 na vlacích 4408 / 4516, 23. 11. se podíval do Okříšek a od 25. 11. jezdí do Miroslavi (zatím ve dnech 25., 26., 29., 30.11.).

Vozů řady M 286.0 bylo vyrobeno celkem 52 kusů. První dva vozy byly vyrobeny již v roce 1962 a do roku 1964 nesly označení M 283.1 (druhé obsazení této řady). Sériová výroba "krokodýlů" proběhla v letech 1966 a 1967. Motorové vozy mají v současné době označení řady 850.

Ve stavu DKV Brno se nachází 5 (do 15. 1. 2010 to bylo osm, do 13. 5. 2010 sedm a do 8. 8. 2010 šest strojů) motorových vozů této řady, avšak po odečtení zrušeného vozu se dostáváme na číslo 4 vozů, které jsou schopny zasáhnout do běžného provozu. Počínaje GVD 2008/2009 nejsou turnusovány. V provozu však se objevují, a sice při záskocích při podstavu provozních motorových vozů řady 842 nebo 854. Tak to ještě nějaký čas zůstane, ale je otázka jak dlouho. Doba úplného vyřazení a zrušení motorových vozů řady 850 bude odvislá od výskytu závažných poruch, které se již nepodaří odstranit (ať už z důvodu neexistence náhradního dílu nebo velkých nákladů na opravu).

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Úpravy na voze

Poznámka

Aktualizace

M 283.101II

1962/63739 95 54 5 850.001-9 již dříve: dvojitá okna; z výroby: rozdělení prostoru pro cestující na 2 oddíly, sedadla s růžovou koženkou; od července 2003 úprava čel vozu (původní vzhled po výrobě); od prosince 2005 v historickém nátěru, ohřev 3x400 V historický nátěr; historické vozidlo, ve stavu DKV Brno zůstává i po 1. 1. 2009, do DKV Lužná u Rakovníka bude převeden v případě nepotřebnosti pro provoz 2009-12-13

M 286.0015

1967/68380 95 54 5 850.015-9 od XII/2003 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV; zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V   2009-12-13

M 286.0021

1967/68386 95 54 5 850.021-7 od X/2002 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV, INTELO, zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V   2010-02-02

M 286.0030

1967/68978 95 54 5 850.030-8 od V/2002 dvojitá okna; motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV,  zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V motor z vozu 850.048 2008-12-14

M 286.0032

1967/68980 95 54 5 850.032-4 od III/2001 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV, INTELO, zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V odstaven, 20. 7. 2010 navržen na zrušení, 15. 9. 2010 zrušen (č. j. 58551/2010-O12), čeká na fyzickou likvidaci 2010-09-15

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Úpravy na voze

Poznámka

Aktualizace

M 286.0012

1966/68377 95 54 5 850.012-6 bez úprav (stará okna) zrušen, čeká na fyzickou likvidaci, od 26. 10. 2005 v Nymburce jako zdroj náhradních dílů, 6. 12. 2009 zničen požárem, na fyzickou likvidaci do firmy METFER Trading předán 13. 5. 2010. 2005-11-15

M 286.0028

1967/68976 95 54 5 850.028-2 od III/2002 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV, zaslepené čelo na straně motoru od 28. 10. 2007 odstaven z důvodu opravy motoru a nápravové převodovky v PARS Šumperk; 23. 4. 2009 zrušen pod č. j. 56379/2009-O12 2009-04-23

M 286.0031

1967/68979 95 54 5 850.031-6 od VI/2004 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV, INTELO, zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V 14. 10. 2009 zrušen pod č. j. 58557/2009-O12 2009-10-14

 

     
Neveselý pohled na zrušený motorový vůz 850.012 v Nymburku dne 10. 5. 2008. Autor snímku Petr Nohel.   "Krokodýl" 850.028 s Os 4413 dne 25. 8. 2007 v ŽST Hrušovany nad Jevišovkou. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.   Os 4112 vedený motorovým vozem 850.031 dne 3. 5. 2008 mezi ŽST Nemotice a zastávkou Brankovice. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.    

 

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2007/2008.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2008/2009.