Motorové vozy ř. 850

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-23 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2008-12-18 Od 16. 12. 2008 je opět provozní motorový vůz 850.030. Je tak celkem provozních pět vozů: 850.001, 850.015, 850.021, 850.030 a 850.032.
2009-03-14 Motorový vůz 850.001 je od 12. 3. 2009 odstaven pro závadu na nápravové převodovce.
2009-03-21 Se vznikem DHV Lužná u Rakovníka byl k 1. 1. 2009 motorový vůz 850.008 administrativně předán z DKV Brno do DHV Lužná u Rakovníka (již dříve byl přemístěn z Brna do Chomutova, projevuje o něj zájem NTM).
2009-04-04 Problémy s převodovkou jsou příčinou (snad nepříliš dlouhého) odstavení motorového vozu 850.032 dne 3. 4. 2009.
2009-04-08 Motorový vůz 850.032 je ode dneška opět v provozu.
2009-04-23 Od 15. 4. 2009 je opět provozní motorový vůz 850.001. Bohužel, den předtím došlo při jízdě Os 4830 k havárii spalovacího motoru u motorového vozu 850.032, takže je odstaven. V současné době jsou provozní 4 motorové vozy: 850.001, 850.015, 850.021 a 850.030.
2009-05-12 Ke dni 23. 4. 2009 byly výnosem č. j. 56379/2009-O12 zrušeny motorové vozy 850.010, 850.028 a 850.048. Stejného dne byl po opravě vrácen do provozu motorový vůz 850.032. V současné době je 5 provozních motorových vozů: 850.001, 850.015, 850.021, 850.030 a 850.032.
2009-06-19 U motorového vozu 850.015 se bude muset vyměnit hydrodynamická převodovka, od 15. 6. 2009 je odstaven.
2009-07-24 Doplněna informace o zprovoznění motorového vozu 850.015, stalo se tak 25. 6. 2009. Dnem 20. 7. 2009 je v DKV Brno o jednoho "krokodýla" méně; k tomuto dni byl zrušený motorový vůz 850.048 předán do DKV Česká Třebová.
2009-09-07 Na motorovém voze 850.032 došlo 3. 9. 2009 k utržení ojnice ve spalovacím motoru, vůz je odstaven. Provozní tak zůstávají čtyři vozy 850.001, 850.015, 850.021 a 850.030.
2009-09-16 Dnešním dnem by měl být opět provozní motorový vůz 850.032.
2009-10-11 Počínaje 4. 10. 2009 poklesl počet motorových vozů řady 850 v DKV Brno o jeden vůz, a sice 850.010. Tento již dříve zrušený vůz byl předán do DKV Česká Třebová. Stav krokodýlů k 4. 10. 2009 v DKV Brno je 8 vozů, z nichž je 5 provozních (850.001, 850.015, 850.021, 850.030 a 850.032), 2 jsou zrušené (850.012 v Nymburce a 850.028) a jeden vůz by teoreticky ještě mohl spraven (850.031), ale tomu už moc nevěřím. Ještě dodávám, že vůz 850.001 coby historické vozidlo není do pravidelného provozu nasazován; v současné době "zaskakuje" na případně objednaných výkonech do Lednice místo motorového vozu 830.018, jenž má potíže s generátorem.
2009-11-06 V uplynulých dnech došlo k odstavení dvou motorových vozů: 850.021 od 3. 11. 2009 (ten by měl být brzy v pořádku) a 850.032 od 26. 10. 2009 (tady je to horší, je nutná výměna motoru).
2009-12-06 Od 4. 12. 2009 je po opravě převodovky v provozu motorový vůz 850.021. V současné době je tedy provozní sestava motorových vozů jako tomu bylo např. na přelomu dubna a května, tzn. 850.001, 850.015, 850.021 a 850.030.
2009-12-12 Zrušený motorový vůz 850.012, stojící dlouhodobě v Nymburku, nakonec 6. 12. 2009 zlikvidoval požár způsobený pravděpodobně bezdomovci. Doplněna informace o zrušení motorového vozu 850.031, stalo se tak výnosem č. j. 58557/2009-O12 ze den 14. 10. 2009.

Vozů řady M 286.0 bylo vyrobeno celkem 52 kusů. První dva vozy byly vyrobeny již v roce 1962 a do roku 1964 nesly označení M 283.1 (druhé obsazení této řady). Sériová výroba "krokodýlů" proběhla v letech 1966 a 1967. V DKV Brno se nachází 8 motorových vozů ř. 850.

Stáří motorových vozů řady 850 se bohužel projevuje na značné poruchovosti vozů. Náhradní díly se už v mnoha případech nevyrábí. Remotorizace není reálná, protože vhodný motor vzhledem k výkonu a prostoru pro jeho umístění není vyvinut. "Krokodýlové" jsou tedy odsouzeni na dožití. V GVD 2006/2007 bylo turnusováno 6 brněnských motorových vozů ř. 850, v minulém GVD 2007/2008 již jenom 4 a pro GVD 2008/2009 padlo rozhodnutí neturnusovat ani jednoho "krokodýla".

13. prosinec 2008 tak uzavřel za brněnskými "krokodýly" význačnou kapitolu jejich každodenního provozu. Po tomto dni se s nimi určitou dobu budeme v provozu ještě určitě potkávat, ale zcela nahodile (např. neschopnosti motorových vozů řady 842) a je otázka jak dlouho. Doba úplného vyřazení a zrušení motorových vozů řady 850 bude odvislá od výskytu závažných poruch, které se již nepodaří odstranit (ať už z důvodu neexistence náhradního dílu nebo velkých nákladů na opravu).

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Úpravy na voze

Poznámka

Aktualizace

M 283.101II

1962/63739 95 54 5 850.001-9 již dříve: dvojitá okna; z výroby: rozdělení prostoru pro cestující na 2 oddíly, sedadla s růžovou koženkou; od července 2003 úprava čel vozu (původní vzhled po výrobě); od prosince 2005 v historickém nátěru, ohřev 3x400 V historický nátěr; historické vozidlo, ve stavu DKV Brno zůstává i po 1. 1. 2009, do DKV Lužná u Rakovníka bude převeden v případě nepotřebnosti pro provoz 2009-04-15

M 286.0012

1966/68377 95 54 5 850.012-6 bez úprav (stará okna) zrušen, čeká na fyzickou likvidaci, od 26. 10. 2005 v Nymburce jako zdroj náhradních dílů, 6. 12. 2009 zničen požárem 2005-11-15

M 286.0015

1967/68380 95 54 5 850.015-9 od XII/2003 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV; zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V   2009-06-25

M 286.0021

1967/68386 95 54 5 850.021-7 od X/2002 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV, INTELO, zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V   2009-12-04

M 286.0028

1967/68976 95 54 5 850.028-2 od III/2002 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV, zaslepené čelo na straně motoru od 28. 10. 2007 odstaven z důvodu opravy motoru a nápravové převodovky v PARS Šumperk; 23. 4. 2009 zrušen pod č. j. 56379/2009-O12 2009-04-23

M 286.0030

1967/68978 95 54 5 850.030-8 od V/2002 dvojitá okna; motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV,  zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V motor z vozu 850.048 2008-12-14

M 286.0031

1967/68979 95 54 5 850.031-6 od VI/2004 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV, INTELO, zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V 14. 10. 2009 zrušen pod č. j. 58557/2009-O12 2009-10-14

M 286.0032

1967/68980 95 54 5 850.032-4 od III/2001 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV, INTELO, zaslepené čelo na straně motoru, ohřev 3x400 V odstaven - nutná výměna motoru 2009-10-26

 

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Úpravy na voze

Poznámka

Aktualizace

M 286.0008

1966/68373 95 54 5 850.008-4 bez úprav (stará okna), ohřev 3x400 V zrušen; určen pro zachování jako historické vozidlo - NTM, deponie Chomutov 2007-04-27

M 286.0010

1966/68375 95 54 5 850.010-0 od IX/2001 dvojitá okna; textilní potahy sedadel, motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV; zaslepené čelo na straně motoru od 14. 1. 2004 odstaven pro závada na spalovacím motoru a nápravové převodovce; 23. 4. 2009 zrušen pod č. j. 56379/2009-O12 2009-04-23
M 286.0048 1967/68996 95 54 5 850.048-0 od VII/2001 dvojitá okna; motor KS 12 V 170 DR (z řady 853), elektrický pohon stěračů, vlakový zabezpečovač LS IV; zaslepené čelo na straně motoru odstaven po (nepochopitelném) násilném poškození 25. 1. 2006, deponie v Maloměřicích), bez šance vrátit se do provozu; 23. 4. 2009 zrušen pod č. j. 56379/2009-O12 2009-04-23

 

 
"Krokodýl" 850.008 odstavený v ŽST Jihlava dne 20. 10. 2005. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. "Krokodýl" 850.010 před zastávkou Břežany dne 7. 4. 2006 s Os 4408. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. Motorové vozy 850.048 (v čele) a 850.009 (uvnitř - přímé vozy na Os 14416 do Oslavan) vlaku Os 4410 před zastávkou Troubsko dne 11. 8. 2004. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.  

 

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz motorových vozů ř. 850 DKV Brno v GVD 2007/2008.