Lepenkové jízdenky

Několik slov úvodem

Zhruba od roku 1980 sbírám lepenkové jízdenky, někdy též nazývané Edmondsonovy jízdenky. Sběratelství železničních jízdenek se též říká peridromofilie.

Thomas EdmondsonPan Thomas Edmondson žil v letech 1792 - 1851. Sloužil jako výpravčí na trati Newcastle - Carlisle Railway ve stanici Milton (dnes Brampton). Poprvé nevypisoval jméno cestujícího, nýbrž jízdenky tiskl s pořadovými čísly, k čemuž mu sloužila dřevěná tisková deska. Stalo se tak v roce 1838. Systém zlepšil jeho syn v roce 1862.

Lepenkové jízdenky mají rozměr vycházející z anglických měr. Rozměry činí 2 1/4 * 1 3/16 * 1/32 palce. Vyjádřeno v metrické soustavě činí rozměry 57 * 30,5 * 0,8 mm. Původní gramáž papíru byla 600 g/m2, hmotnost jízdenky tak činila 1,16 gramu.

Právě pořadová čísla lepenkových jízdenek mne zaujala natolik, že jsem se rozhodl sbírat jízdenky právě podle nich. Výsledkem by měla být řada jízdenek s čísly 00001 až 100000, přičemž tato číselná řada by měla být co nejpestřejší - tedy v ideálním případě každá jízdenka odjinud, jiný druh atd.

Osvětlím trochu princip pořadových čísel. Pořadová čísla slouží k evidenčnímu a účetnímu podchycení objednaných, dodaných a vydaných jízdenek. Jízdenky bývaly k výdeji přichystány ve speciálním zásobníku, tzv. ternionu. V každé výdejně jízdenek bylo několik relací jízdenek, tzn. druhů jízdenek s různou cenou. Např. 10 relací jízdenek za obyčejné jízdné (tzn. 10 různých cen podle ujeté vzdálenosti), dále 10 relací jízdenek za poloviční jízdné, 3 relace týdenních jízdenek jednosměrových a 3 relace týdenních jízdenek obousměrových. Celkem tedy 26 relací. Každá relace se čísluje samostatně pořadovými čísly, které začínají číslem 00001 a končí číslem 100000. Znamená to tedy, že mám možnost získat z této jedné výdejny jízdenek 26 jízdenek s číslem 00001, 26 jízdenek s číslem 00002, 26 jízdenek s číslem 00003 ... až 26 jízdenek s číslem 100000. Teď si zkuste představit, kolik relací existovalo na síti ČSD (ČD): počet relací v jedné výdejně (někde až řádově ve stovkách) krát počet výdejen ve stanici (někde byla jen jedna, někde více). Stanic a zastávek s lepenkovými jízdenkami bylo do tisíců.

Pokladník objednával danou relaci v rozumném počtu - měl přehled, kolik se např. za půl roku prodá té či oné relace, a podle toho objednal přiměřené množství jízdenek. V lednu tak určitou relaci objednal např. v počtu 5000 kusů, které výrobna jízdenek označila pořadovými čísly 00001 až 05000. V červnu téhož roku objednal dalších 5000 ks jízdenek, ty byly dodány s čísly 05001 až 10000, atd.

Posbírat všech sto tisíc jízdenek by tedy neměl být problém ... Jenže - některé relace šly celkem pěkně na odbyt (zejména na vzdálenost kolem 10 až 30 km), takže za pár roků prošlo výdejnou jízdenek opravdu sto tisíc jízdenek. Ale byly tu relace (a ty převažovaly), které tolik na odbyt nešly; za rok se prodalo (i ve velké stanici) z určité relace třeba jen desítka či stovka jízdenek. Jednalo se zejména o relace na velkou vzdálenost. Z toho je jasné, že sehnat jízdenku s číslem 00001 nebyl celkem žádný problém, zato sehnat jízdenku s číslem např. 98329 už byla fuška; v málokteré relaci se prodalo tolik jízdenek ... Prostě čím vyšší číslo, tím hůř sehnatelné.

Na lepenkových jízdenkách ČSD (ČD), které byly tištěny ve výrobnách jízdenek, bylo pořadové číslo pětimístné (nahradil se tak čtyřmístný způsob číslování jízdenek, který byl na našem území udržen zhruba do roku 1914) . Některé železniční správy (např. Rumunsko) však mají pořadové číslo čtyřmístné dodnes, takže nejvyšším číslem, které se dá v Rumunsku sehnat, je jízdenka s číslem 9999.

Stejně tak měly čtyřmístné pořadové číslo jízdenky, které byly tištěny až ve stanici v tiskacím stroji. V tomto případě se na stanici dodávaly "čisté" jízdenky bez jakéhokoli potisku, tzv. přířezy. Tiskací stroj opatřoval jízdenky pořadovým číslem svojí tiskací hlavicí, do které se přířez nasunul. Nejvyšším číslem, které se dalo z tiskacího stroje sehnat, bylo číslo 9999. Co ale s číslem 0000, které muselo logicky jednou za čas přijít na řadu? Dle tehdejších služebních předpisů se takováto jízdenka nesměla vydat cestujícímu, nýbrž se ponechala ve výdejně jízdenek a "zkazila se", tzn. pokladník ji přeškrtl, napsal "zkaženo", šéf to časem potvrdil a koncem měsíce putovala nalepená na tiskopise na Kontrolu přepravních tržeb, neboli na "kápété" ...

I ve výrobně jízdenek se tiskly jízdenky s pořadovým číslem 00000. Buď to byly zkušební tisky, které pak většinou skončily ve stoupě, anebo to byly tzv. vzorky. Součástí každé výdejny jízdenek byl tzv. vzorník jízdenek, což byl přehled všech relací jízdenek v dané výdejně. Každá relace zde byla zastoupena jednou jízdenkou s pořadovým číslem 00000. Tyto jízdenky se používaly k objednávkám jízdenek ve výrobnách jízdenek. Pokladník k objednávce připojil tento vzorek a ve výrobně jízdenek podle něj rychle sestavili štoček a mohlo se tisknout.Poslední jízdenka mé sbírky, shodou okolností pochází z pokladny, kterou jsem svého času vedl.

První jízdenka mé sbírkyDlužím ještě informaci, jak to bylo s tou stotisící jízdenkou - jak je možné mít číslo 100000, když je šestimístné ... Taky mě to vrtalo hlavou do té doby, než jsem si takovou jízdenku "ohlídal" - je to vlastně jízdenka s číslem 00000 a před ní je (nevím jak - zda-li ručně či jak) číslo 1 - stejného typu jako "nuly". Jak vypadá, vidíte na přiloženém obrázku sami.

Jízdenky jsem sbíral v některých letech více, v některých jsem trochu polevil. V letech 1989 - 1991 se ze mne navíc stal tak trochu kozel zahradníkem, neboť jsem určitou dobu sám jízdenky prodával. Bylo tomu v zimě 1989/90 v pokladně Brno hl. n. 15 (bývalá pokladna "Brno hl. n. L"). Pak jsem paradoxně zaváděl výpočetní techniku do výdejen jízdenek - tzv. JIPES, předchůdce pozdějšího AVOSu; ten je v současné době vystřídán novým typem, pokladnou UNIPOK. Párkrát jsem souběžně s ověřováním JIPESů  vydával jízdenky na tiskacím stroji AEG, které v Brně hl. n. tehdy byly.

S razantním nástupem počítačů v 90. letech došlo k postupnému omezování a k následnému ukončení výdeje lepenkových jízdenek na Českých dráhách. Stalo se tak 9. 6. 2001. Počínaje novým GVD, který začal platit 10. 6. 2001, byl prodej lepenkových jízdenek na ČD definitivně ukončen. Zajímavostí však zůstává fakt, že nebyly zrušeny tzv. mezinárodní kontrolní lístky a tyto by se pravděpodobně ve velmi omezeném množství mohly v mezinárodních pokladnách vyskytovat dodnes. Tyto kontrolní lístky se vydávají ke skupinovým jízdenkám, ale kromě jízd na Slovensko se ke skupinové jízdence do zahraničí tisknou kontrolní lístky z el. pokladny. Snad kdyby se náhodou ručně vypisovala skupinová jízdenka na Slovensko, mohly by tyto kontrolní lístky být vydány.

Lepenkové jízdenky se tak na území ČR vydávají pouze u JHMD, a.s. Stroj na tisk jízdenek byl z Prahy-Žižkova převezen do Kamenice nad Lipou. Od 1. 1. 2004 se možnost jízdy na lepenkovou jízdu JHMD rozšířila i na určité relace do stanic spadajících pod ČD.

Lze tedy říci, že na území České republiky se s lepenkovými jízdenkami - byť ve velmi omezené míře - můžeme setkat dodnes.

V současné době mám ve své sbírce 99 466 jízdenek. V terénu se již jízdenky v podstatě sehnat nedají. Kompletace mé sbírky je tím pádem vážně ohrožena. Najdete-li někde na půdě či v šuplíku lepenkové jízdenky, které už Vám k potěše či užitku neposlouží, budu velmi rád, když se na mne zkontaktujete (e-mail), pomůžete mi tím přiblížit se bájné "stotisícovce". Stejně tak jsem připraven s Vámi jízdenky povyměňovat.

Zde je možné si stáhnout moji chyběnku čísel lepenkových jízdenek ve formátu pdf. Je v ní zachycen stav k 11. 1. 2021. Zde je.

Několik údajů o mé sbírce:

Chci tímto velmi poděkovat všem známým i neznámým lidem, kteří jste mne obdarovali lepenkovými jízdenkami, ať už jste se o mé sběratelské vášni dozvěděli z těchto webových stránek, ze stránek deníku Rovnost, z povídání na Českém rozhlase Brno nebo z reportáže ČT 1 "Toulavá kamera". Některé zásilky došly poštou, někteří jste nelenili a jízdenky přinesli osobně. Setkání byla i tak krátká, že v řadě případů nevím vaše jméno. Protože bych na někoho mohl zapomenout a to by bylo nespravedlivé, děkuji vám všem stejným dílem. Díky moc!

Tolik úvodem a nyní Vám nabízím dozvědět se lepenkových jízdenkách něco více:

Naposledy editováno (kromě aktuálního stavu počtu jízdenek v mé sbírce) 11. 5. 2014