Logo

Lepenkové jízdenky - historie


Ukázky lepenkových jízdenek - Císařsko-královské státní dráhy (kkStB)

Na této stránce si můžete prostudovat skeny skutečných lepenkových jízdenek Císařsko-královských státních drah kkStB vydaných v pokladnách spadajících přímo pod kkStB nebo na soukromých místních dráhách, kde kkStB zajišťovaly provoz na účet vlastníka. Císařsko-královské státní dráhy kkStB postupně pohltily většinu soukromých železničních společností. Zásadním okamžikem bylo zestátnění Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB) k 1. 1. 1906 a Rakousko-uherské společnosti státní dráhy (StEG) k 1. 1. 1891 (uherská část) a k 1. 1. 1908 (rakouská část). Na této stránce naleznete i ty jízdenky, které byly vytištěny s vysokou pravděpodobností ještě soukromými dráhami, ale vydány byly až po jejich zestátnění. U řady dochovaných jízdenek nelze s určitostí rozeznat datum výdeje. V takových případech řadím sken jízdenky k soukromé železniční společnosti na jiných stránkách (jsou v přípravě). Případné korekce od znalců uvítám.


Názvy stanic uvádím zpravidla v tehdejším českém překladu. V [hranaté závorce] je uveden současný název stanice či zastávky.


Ukázky lepenkových jízdenek pochází ze soukromých sbírek jízdenek nebo z internetu, zpravidla z aukčních webů. Ukázky jízdenek jsou řazeny v tomto pořadí:


Doplňovací jízdenky

doplňovací lístek

Doplňovací jízdenka z [Českých] Budějovic do stanice Praha K.F.J.B. [hl. n.], kterou cestující doplatil rozdíl ceny mezi II. vozovou třídou osobního vlaku a rychlíku. Datum výdeje jízdenky 15. 10. 1906 (tedy za předpokladu pořadí den - měsíc - rok na suchém razítku). Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

doplňovací lístek

Ergänzungs-Karte, neboli doplňovací jízdenka z Mariánských Lázní do Karlových Varů ústředního nádraží [dolního] pro uhrazení rozdílu ceny mezi II. vozovou třídou osobního vlaku a rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná, vydána 6. 6. neurčeného roku. Podle zajímavého otisku datumu na rubu jízdenky by nula mohla znamenat rok 1900 nebo 1910; jisté to však není. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

doplňovací

Doplňovací jízdenka s poloviční cenou z Prahy do stanice Attnang-Puchheim přes Linec. Jízdenka sloužila pro doplacení rozdílu ceny mezi III. vozovou třídou osobního vlaku a rychlíku. Jízdenka byla vydána podle ne zcela čitelného otisku komposteru v roce 1908. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

 Příplatky na 2. vozovou třídu

příplatek 2. třída

Příplatkový lístek na 2. vozovou třídu z Prahy Fr. Jos. Bhf. [hl. n.] do Košátek. Jízdenka v půli dělitelná. Byla vydána 8. ledna některého z let 1910–1917. Písmena (H) před a za názvem Košátek patrně znamenají "Haltstelle" (zastávku). Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

 

 

 Příplatky na 3. vozovou třídu

příplatek

Příplatkový lístek na 3. vozovou třídu z Mladé Boleslavi [hl. n.] do Neratovic. Jízdenka v půli dělitelná s datumem vydání 9. 10. 1911. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

příplatek 3. třída

Příplatkový lístek na 3. vozovou třídu z Varnsdorfu do Stránova-Krnska [Krnska] nebo Dobrovice nebo Svijan-Podolí [Loukova u Mnichova Hradiště] přes Skalici [u České Lípy]. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 24. 8. 1912. Tisk jízdenky proběhl velmi pravděpodobně ještě před zestátněním železniční společnosti BNB. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

příplatek 3. třída

Tento příplatkový lístek na 3. vozovou třídu z [Prahy-] Čakovic do Prahy nádraží F.J. [hl. n.] je na líci oproti předchozím ukázkám vytištěn dvojjazyčně. Jízdenka v půli dělitelná. Z vyraženého datumu výdeje je znatelná jen jednička na desítkové pozici letopočtu. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

příplatek 3. třída

Příplatkový lístek na 3. vozovou třídu z Prahy Fr. Jos. Bhf. [hl. n.] do Košátek. Jízdenka v půli dělitelná. Byla vydána 8. ledna některého z let 1910–1917. Písmena (H) před a za názvem Košátek patrně znamenají "Haltstelle" (zastávku). Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

příplatek 3. třídy

Příplatkový lístek na 3. vozovou třídu z Prahy Fr. Jos. Bhf. [hl. n.] do Liblic-Byšic [Byšic]. Jízdenka v půli dělitelná, vydána dne 25. 2. 1918. Bílý svislý pruh je oproti předchozím ukázkám užší podobně jak tomu bývalo u dřívějších doplňovacích jízdenek. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

příplatkový lístek

Příplatkový lístek na 3. vozovou třídu z nádraží Podmokly k. k. Stb. [Děčín hl. n.] do Ústí nad Labem Stbhf. [hl. n.]. Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje není čitelné, podle ceny jízdného se jedná o období let 1910–1917, označení pokladny A odpovídá zvyklostem zestátněné železniční společnosti StEG. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

 

 Jízdenky na 1. vozovou třídu rychlíku

1. třída rychlík

Jízdenka na 1. vozovou třídu rychlíku z nádraží Wien N.W.B. do Ústí nad Labem [hl. n.]. Z [Ústí nad Labem-] Střekova jízda osobním vlakem. Jízdenka v půli dělitelná. Datum vydání není doloženo, nanejvýš pravděpodobně pochází z období po zestátnění železniční společnosti ÖNWB, tipuji kolem let 1910 až 1912. Zajímavé je perforované provedení nahoře i dole, jakoby se jízdenky tiskly v souvislém páse a perforací se následně oddělily na jednotlivé kusy. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

 

 

 Jízdenky na 1. vozovou třídu osobního vlaku

jízdenka 1. třídy

Jízdenka na I. vozovou třídu osobního vlaku z Prahy [hl. n. do Horního Litvínova [Litvínova] přes Louku-Horní Litvínov [Louku u Litvínova]. Jízdenka s ústřižkem vydaná dne 23. 11. 1904. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 1. třídy

Jízdenka z nádraží Wien N.W.B. do Schönborn-Ratschendorfu [Krásné Studánky] platná v 1. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná velmi pravděpodobně v roce 1913. Cena 38,60 K odpovídá myriametrovému pásmu 421–430 km. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

 

 Jízdenky na 2. vozovou třídu rychlíku

2. třída rychlík

Jízdenka z Prahy [hl. n.] do Vídně na nádraží císaře Františka Josefa přes Cmunt na 2. vozovou třídu rychlíku. Barevné provedení odpovídá někdejšímu známkovému lístku, růžová barva levé poloviny jízdenky snad rozlišovala na první pohled cílovou stanici ve Vídni. Jízdenka v provedení s ústřižkem. Jízdenka byla vydána v květnu některého z roku 1903 až 1909. Sbírka: Jiří Novák.

jízdenka 2. třídy

A ještě jednou tatáž relace, tzn. jízdenka z Prahy [hl. n.] do Vídně na nádraží císaře Františka Josefa přes Cmunt na 2. vozovou třídu rychlíku ve stejném barevném provedení jako u předešlé jízdenky. Jízdenka v provedení s ústřižkem. Datum výdeje není doloženo, dle ceny jízdného by se mělo jednat o období let 1903–1909. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 2. třída

Jízdenka z Prahy [hl. n.] do Mostu přes Obrnice 2. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka s ústřižkem vydaná v roce 1906. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

2. třída rychlík

Jízdenka na 2. vozovou třídu rychlíku z nádraží Wien N.W.B. do Ústí nad Labem [hl. n.]. Z [Ústí nad Labem-] Střekova jízda osobním vlakem. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 27. 12. 1910. Zajímavé je perforované provedení nahoře i dole, jakoby se jízdenky tiskly v souvislém páse a perforací se následně oddělily na jednotlivé kusy. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

2. třída rychlík

Jízdenka na několikakilometrovou cestu v 2. vozové třídě rychlíky z Moravské Ostravy-Přívozu [Ostravy hl. n.] do Bohumína. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v období let 1910–1917. Sbírka: Jiří Novák.

 

 

 Jízdenky na 2. vozovou třídu osobního vlaku

jízdenka 2. třídy

Jízdenka na 2. vozovou třídu osobního vlaku z Horního Litvínova [Litvínova] do Eisenberku [Jezeří]. Jízdenka v půli dělitelná vydaná v roce 1901, podle vyraženého datumu na rubu jízdenky buď 4. 7. 1901 nebo 4. 12. 1901. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka ze zastávky Jeníkov-Hegeholz (resp. Hajniště, ale i v českém jazyce je uveden německý název) do Mostu přes Louku-Horní Litvínov [Louku u Litvínova] do II. třídy osobního vlaku. Jízdenka s ústřížkem, nese datum 17. 3. roku patrně 1901 nebo 1904. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

2. třída osobní vlak

Jízdenka na 2. vozovou třídu osobního vlaku z Prahy [hl. n.] do Svojšína-Černošína [Svojšina]. Jízdenka v provedení s ústřižkem vydaná 6. 4. 1905. Sbírka: Jiří Novák.

2. třída osobní vlak

Jízdenka ze Žlutic do Blatna [u Jesenice] na II. vozovou třídu osobního vlaku. Jednalo se o zemí garantovanou soukromou místní dráhu, na níž provoz zajišťovaly státní dráhy kkStB. Jízdenka s ústřižkem, vydaná 17. 4. 1904. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka na 2. vozovou třídu osobního vlaku z Mostu do Loun vydaná 16. 5. 1905. Jízdenka s ústřižkem. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

 

 

 

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z Plzně [hl. n.] do Strakonic platná na II. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, vydaná 8. srpna, ale neurčeného roku. Na otisku komposteru na rubu jízdenky je vidět číslice 9; podle ceny jízdného by se mělo jednat o rok 1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z Prahy [hl. n.] do Laufenu zastávky směrovaná přes [Hlubokou nad Vltavou-] Zámostí, Lungitz a Gmunden platná na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem. Datum vydání nedoloženo, podle ceny jízdného by se mělo jednat o období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z Frývaldova-Gräfenbergu [Jeseníku] do Jindřichova [na Moravě] na II. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum platnosti nedoloženo, dle ceny jízdného odhaduji období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka ze Šumperku do Hanušovic na II. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 22. 2. roku 1906 nebo 1908; rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 2. třídy

Další provedení jízdenky ze Šumperku do Hanušovic na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 24. 10. 1906. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z [Hluboček-] Mariánského Údolí do Olomouce [hl. n.] na II. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, vydaná 20. 9. 1908. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z [Hluboček-] Mariánského Údolí do Olomouce hl. n. platná ve 2. třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v roce 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z nádraží Praha Fr.Jos.Bhf. [hl. n.] do Podmokel [Děčína hl. n.] nebo Benešova [nad Ploučnicí] přes Všetaty-Přívor [Všetaty], Litoměřice a Děčín [východ] na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v roce 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z Dolního Cetna přes Chotětov do Prahy na nádraží Fr.Jos.Bhf [hl. n.] nebo České Lípy hl. n. do 2. vozové třídy osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje 20. 5. 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z Doks do Podmokel k.k.Stb. [Děčína hl. n.] přes Polici-Žandov na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje není doloženo, s ohledem na název podmokelského nádraží a cenu jízdného by se mělo jednat o období let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

2. třída kombinovaná

Jízdenka z nádraží Praha Fr. Jos. Bhf. [hl. n.] do Litoměřic města na 2. vozovou třídu rychlíku do Všetat a osobního vlaku dále ze Všetat. Jízdenka v půli dělitelná, platná 12. 2. 1911. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z nádraží Praha F.J.Bhf. [hl. n.] do Horní Břízy přes Plzeň [hl. n.] platná na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum platnosti nečitelné (i na rubu), podle ceny jízdného by se mělo jednat o období let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 2. třídy

Zajímavý je název nádraží Brünn H. N. [hl. n.], název města je německy, ale H. N. už značí "Hlavní Nádraží". Jízdenka na 2. třídu osobního vlaku, v půli dělitelná, vydaná 13. 7. 1918 do [Českých] Budějovic přes Okříšky a Jihlavu. Sbírka: Jiří Novák.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z Luhačovic do Přerova přes Uherské Hradiště na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, německý text je ve spodní polovině "vzhůru nohama", snad se jedná o specifikum bývalé místní dráhy Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. Podle otisku komposteru na rubu byla jízdenka vydána pravděpodobně 30. 8. 1918; co ale znamená číslice 16 úplně vpravo mně není jasné. Dotištěné razítko "1000*500" bude velmi pravděpodobně nová cena jízdenky po změně tarifu. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 2. třídy

Tato jízdenka by spíše měla patřit do sekce železniční společnosti StEG, ale pravděpodobné datum výdeje 11. 10. 1908 spadá do období mezi jejím zpětným zestátněním a převzetím provozu státními dráhami kkStB. Jedná se o jízdenku z Kolína do tehdejší zastávky Podbaba na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z nádraží Podmokly k.k.Stb. [Děčín hl. n.] do stanice Děčín Nordbhf. [východ] na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Písmeno C vlevo nahoře značící pokladnu odpovídá vzhledu jízdenek železniční společnosti StEG před jejím zestátněním. Jízdenka byla vydána 10. prosince pravděpodobně roku 1913. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z Varnsdorfu do Děčína Nordb. [východu] nebo [Starého] Šachova přes Falknov-Kytlice [Kytlice] na 2. třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v roce 1910. Tisk jízdenky proběhl velmi pravděpodobně ještě za existence železniční společnosti BNB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z [Prahy-] Čakovic na nádraží Praha Fr.Jos.Bhf. [hl. n.] platná na 2. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v roce 1911. Tisk jízdenky velmi pravděpodobně proběhl ještě před zestátněním železniční společnosti BNB. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka z Bzence-Písku [Moravského Písku] na nádraží Wien Nordbf. na 2. třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v červnu 1910. Jízdenka byla vytištěna pravděpodobně ještě za existence železniční společnosti KFNB. Rub jízdenky. Za pozornost stojí 5místné číslování. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka na 2. vozovou třídu osobního vlaku z Ústí nad Labem [hl. n.] do Svádova. Jízdenka v půli dělitelná. Tisk jízdenky možná odpovídá více zvyklostem zestátněné železniční společnosti ÖNWB. Datum vydání 2. 12. 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

jízdenka 2. třídy

Jízdenka ze Štětí do Ústí nad Labem [hl. n.] na 2. vozoovu třídu osobního vlaku vydaná dle údajů na rubu jízdenky 4. 11. 1910. Jízdenka v půli dělitelná, vytištěná ještě před zestátněním železniční společnosti ÖNWB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

 

 

 Jízdenky na 3. vozovou třídu rychlíku

3. třída rychlík

Jízdenka na 3. vozovou třídu rychlíku z Olomouce do Bruntálu. Jízdenka s ústřižkem. Datum platnosti nedoloženo, podle ceny jízdného by se mělo jednat o období let 1903–1909. Na suchém razítku jsou patrné údaje nahoře "10 AUG 1122" a dole "10 AUG 1098"; co udávají tato čtyřmístná čísla mně není známo. Sbírka: Franz Enickl v roce 2011.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z nádraží Praha Fr. Jos. Bhf. [hl. n.] do Všetat-Přívoru [Všetat] do 3. vozové třídy rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 28. 10. 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

jízdenka 3. třída

Jízdenka ze stanice Praha F.J.Bhf. [hl. n.] do stanice Bad Ischl přes Linec a Attnang-Puchmeim na 3. vozovou třídu rychlíku. Datum výdeje nedoloženo, cena jízdného odpovídá období let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka na 3. vozovou třídu rychlíku z Prahy [hl. n.] do Švarcenavy přes Třeboň. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 6. června, dle ceny jízdného někdy v období let 1910–1917. Text v češtině je uveden na rubu jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

3. třída rychlík

Jízdenka vydaná v Mariánských Lázních na jízdu do [Českých] Budějovic ve 3. vozové třídě rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum platnosti nedoloženo, s ohledem na cenu jízdenku by se mělo jednat o období let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2011.

3. třída rychlík

Jízdenka z Prahy [hl. n.] do Selzthalu přes Linec do 3. vozové třídy rychlíku. Platnost jízdenka činila 4 dny. Jízdenka v půli dělitelná a byla vydána 23. 7. 1911. Sbírka: Franz Enickl v roce 2011.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Mnichova Hradiště do Chřibské-Teichstattu [Rybniště] nebo Prahy Fr.Jos.Bhf. [hl. n.] na 3. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná pravděpodobně 29. 1. 1911. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka platná z Prahy Stbhf. [Masarykova n.] do Ústí nad Labem [hl. n.] přes Všetaty-Přívor [Všetaty] na 3. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná. Podle údajů komposteru na rubu jízdenky byla jízdenka vydána 4. 8. 1911. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

rychlík 3. třída

Jízdenka na 3. vozovou třídu rychlíku z nádraží Wien Nb. do Svitav. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v září 1911. Zajímavé je perforované provedení nahoře i dole, jakoby se jízdenky tiskly v souvislém páse a perforací se následně oddělily na jednotlivé kusy. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka na 3. vozovou třídu rychlíku z [Českých] Budějovic do stanice Podmokly k.k.St.B. [Děčín hl. n.] přes Prahu a Všetaty-Přívor [Všetaty]. Jízdenka v půli dělitelná, vydána v roce 1913 (buď 30. 7. nebo 30. 8. 1913). Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka platná z Prahy Stbhf. [Masarykova n.] do Ústí nad Labem města [západu] na 3. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje je čitelné zčásti, snad by se mohlo jednat o 1. 3. 1910, avšak bez záruky. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

 

3. třída rychlík

Jízdenka ze Skalice-Boskovic [Skalice nad Svitavou] do Podmokel státní nádraží do 3. vozové třády rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná podle ceny v období let 1910–1917. Tisk jízdenky připomíná vzhled jízdenek u bývalé železniční společnosti StEG. Sbírka: Jiří Novák.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Pardubic [hl. n.] do Kolína platná ve 3. třídě rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná s datumem výdeje 6. 12. 1914. Provedení jízdenky podle mého názoru vychází ze zvyklostí bývalé společnosti StEG. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

 

 

3. třída rychlík

Jízdenka z nádraží Podmokly c.k.st.dr. [Děčín hl. n.] do Ústí nad Labem města [západu] platná ve 3. třídě rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje není čitelné, dle ceny jízdného se jedná o období let 1910–1917, tedy po zestátnění železniční společnosti StEG (tisk proběhl pravděpodobně ještě za doby existence StEG). Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka vydaná v České Lípě hl. n. do Prahy Fr. Josf. Bhf. [hl. n.] na 3. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná. Jízdenka byla vydána 19. 5., pravděpodobně roku 1910. Tisk možná proběhl ještě v době existence železniční společnosti BNB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

3. třída rychlík

Jízdenka z Brna Nb. [hl. n.] do Petrovic ve Slezsku [u Karviné] přes Přerov nebo Opavy severního nádraží [východu] přes Přerov a Svinov-Vítkovice [Ostravu-Svinov] na 3. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka s ústřižkem, jízdenky byla vydána podle ceny jízdného v období let 1910–1917. Provedení jízdenky odpovídá zvyklostem u bývalé železniční společnosti KFNB. Na jízdence je již využito 5místné číslování. Sbírka: Jiří Novák.

3. třída rychlík

I tato jízdenka ze Svinova-Vítkovic [Ostravy-Svinova] do Studénky na 3. vozovou třídu rychlíku má typografické znaky jízdenek bývalé železniční společnosti KFNB. Jízdenka v půli dělitelná vydaná v období let 1910–1917. Na jízdence je již využito 5místné číslování. Sbírka: Jiří Novák.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Vídně severozápadního nádraží do Okříšek na 3. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná, tištěná ještě za doby železniční společnosti ÖNWB (viz znak na rubu jízdenky). Jízdenka byla vydána 24. 12. 1910, tedy po zestátnění ÖNWB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

 

 

 Jízdenky na 3. vozovou třídu rychlíku za poloviční cenu

jízdenka 3. třídy

Jízdenka za poloviční cenu z Prahy do Lince přes [Hlubokou nad Vltavou-] Zámostí a Lungitz na 3. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka je vydána v roce 1900, buď 1. 6. 1900 nebo 1. 7. 1900. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

rychlík 3. třídy poloviční

Jízdenka za poloviční cenu z nádraží Podmokly c.k.st.dr. [Děčín hl. n.] do Ústí nad Labem státní nádraží [hl. n.] platná ve 3. třídě rychlíku. Datum výdeje není čitelné, podle ceny jízdného se jedná o období let 1910–1917, tedy po zestátnění železniční společnosti StEG (tisk proběhl pravděpodobně ještě za doby exsitence StEG). Rub jízdenky. Sbírka: Jan Masař.

 

 Jízdenky na 3. vozovou třídu osobního vlaku

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Mostu do Horní Břízy přes Obrnice na III. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem. Datum vydání je čitelné jen částečně - viz rub jízdenky, jedná se nejspíše o červenec roku 1904. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Nedlouho po uvedení tratě ze Slavonic do Rakouska do provozu byla vydána jízdenka ze Slavonic do Bejdova nad Dyjí. Jízdenka (v provedení s ústřižkem) platila ve 3. vozové třídě osobního vlaku a vydána byla v roce 1904. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Dačic zastávky [města] do Bejdova nad Dyjí platná ve 3. třídě osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, vydaná 23. 5. 1904. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Hrobů [Hrobu] do Mostu na III. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, vydaná v lednu 1905 (možná 5. 1. 1905 - viz rub jízdenky). Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z [Českých] Budějovic do Křemže na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem s datumem vydání 31. 8. 1905. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3.třídy

Jízdenka ze Šumperku do Hanušovic na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 9. 9. 1906. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Hanušovic do Losin nových [Velkých Losin] na III. třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, vydaná velmi pravděpodobně v roce 1906. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

3. třída kombinovaná

Jízdenka z Prahy do Laufenu zastávky přes Attnang-Puchheim platná na 3. vozovou třídu. Druh vlaku neuveden, je zde nápis "L. sestav.", resp. "Combiniert", odhaduji možnost využití rychlíku v části trasy. Jízdenka s ústřižkem. Datum platnosti nedoloženo, dle ceny jízdného odhaduji období let 1898–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

jízdenka 3. třídy

Opět jízdenka z Prahy do Laufenu zastávky směrovaná přes [Hlubokou nad Vltavou-] Zámostí, Lungitz a Gmunden platná na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem. Datum platnosti nedoloženo, podle ceny jízdného by se mělo jednat o období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Olomouce [hl. n.] do Malé Morávky platná ve 3. třídě osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem. Datum vydání není doloženo, dle ceny odhaduji na období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Kamenného Újezdu [u Českých Budějovic] dolu [zastávky] do Českého Heršláku [Horního Dvořiště] na III. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem. Datum výdeje nedoloženo, do úvahy připadá období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Vzhled jízdenky z nádraží Wien K.F.J.B. do stanic Prahy St.-B. [hl. n.] nebo [Prahy-] Smíchova přes Cmunt na 3. třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje není patrné, dle ceny odhaduji období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Písku do Jihlavy přes Milevsko platná ve 3. třídě osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem. Datum výdeje není patrné ani z rubu, dle ceny jízdného přichází do úvahy období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Angern-Rožmitalu [Bujanova] do Selkeru platná ve 3. třídě osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem. Datum výdeje není zřetelné, dle ceny jízdného se jedná o období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 3. třída

Jízdenka z Jílového [u Děčína] do Tisé-Libouchce [Libouchce] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje neznámé, dle ceny jízdného se jedná o období let 1903–1909. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2011.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka na 3. vozovou třídu osobního vlaku z Prahy do Štýru přes [České] Budějovice a St. Valentin. Jízdenka s ústřižkem. Datum výdeje jízdenky nedoloženo, dle ceny jízdného se jedná o období let 1903–1909. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Mladkova-Lichkova [Lichkova] do Králíků města [Králíků] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Jízdenka nemá čitelné datum výdeje, do úvahy připadá období let cca 1903–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

3. třída

Jízdenka ze Slavonic do Vídně na nádraží císaře Františka Josefa přes Cmunt na 3. vozovou třídu. Druh vlaku neuveden, je zde nápis "L. sestav.", resp. "Combiniert", odhaduji možnost využití rychlíku v části trasy. Barevné provedení odpovídá někdejšímu známkovému lístku, růžová barva levé poloviny jízdenky snad rozlišovala na první pohled cílovou stanici ve Vídni. Jízdenka v provedení s ústřižkem, vydaná 14. 8. 1909. Sbírka: Jiří Novák.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Mirovic do Lhoty-Mirotic [Smetanovy Lhoty] vydaná na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, vydána 21. 8. 1909. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

3. třída osobní vlak

Jízdenka z Prahy [hl. n.] do Tábora ve 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná a byla vydána v roce 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z nádraží Wien N. W. B. do Rádla přes Mladou Boleslav [hl. n.] a Turnov, platná 4 dny v 3. třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v roce 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

 

 

 

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Horky nad Sázavou do Světlé [nad Sázavou] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, vydána 8. 11. 1910. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

3. třída osobní vlak

Jízdenka na 3. vozovou třídu osobního vlaku z nádraží Praha Fr. Jos. Bhf. [hl. n.] do Všetat-Přívorů [Všetat]. Jízdenka v půli dělitelná. Jízdenka byla vydána v březnu 1911. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Petrohradu v Čechách [Petrohradu] do Ústí nad Labem [hl. n.] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, vydaná 9. 4. 1912. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Krasíkova do Šumperku přes Zábřeh [na Moravě] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Podle otisku komposteru na rubu jízdenky jsou možné roky vydání 1906 nebo 1912, dle ceny jízdného se přikláním k datu výdeje 14. 7. 1912. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

3. třída osobní vlak

Jízdenka ze Svitav do Brna Stbhf. [hl. n.] do 3. vozové třídy osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Podle vyraženého datumu usuzuji na vydání jízdenky v září 1914. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka ze Zábřehu [na Moravě] do Sobotína platná ve 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 3. 9. 1914. Text v němčině se nachází na rubu jízdenky. Sbírka: Jan Masař.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Uherského Hradiště města [Uherského Hradiště] do Prostějova severního nádraží [Prostějova hl. n.] přes Uherské Hradiště [Staré Město u Uherského Hradiště], Hulín a Nezamyslice na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v září 1914, patrně 20. 9. 1914. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Pardubic [hl. n.] do Jihlavy platná v 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydána byla v listopadu 1914. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Žatce do Podmokel c. k. st. d. [Děčína hl. n.] do 3. vozové třídy osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem vydaná 13. 8. 1915. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Mladé Boleslavi [hl. n.] do Brna [hl. n.] přes Kolín platná v 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, datum výdeje není ani z rubu jízdenky zcela patrné. Může se jednat o rok 1910, ale i 1916. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z nádraží Podmokly k.k.Stb. [Děčína hl. n.] do Tisé-Libouchce [Libouchce] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 3. 8. 1916. Český text je uveden na rubu jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka ze Sobotky do Prahy F. J. Bhf. [hl. n.] přes Mladou Boleslav-Čejtice a [Kropáčovu] Vrutici platná ve 3. vozové třídě osobního vlaku Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje není patrné, dle ceny odhaduji období let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Limberku [Pomezí] do Horního Vendolí [Vendolí zastávky] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jednalo se o státem garantovanou soukromou místní dráhu, na níž provoz zajišťovaly státní dráhy kkStB. Jízdenka v půli dělitelná, datum vydání neznámé, odhaduji období let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

3. třída osobní vlak

Jízdenka do 3. vozové třídy osobního vlaku z nádraží Praha F. J. Bhf. [hl. n.] do Selzthalu přes Linec, jízdenka platila 4 dny. Jízdenka v půli dělitelná. Datum platnosti nedoloženo, odhaduji období let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z [Českých] Budějovic do Plzně říšského předměstí [-Jižního Předměstí] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum výdeje není patrné, dle ceny jízdného se jedná o období let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Boru [Nového Boru] do Choratic přes Jedlovou do 3. vozové třídy osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Předpokládám že vyražené datum platnosti je ve tvaru den-měsíc-rok, takže by se mělo jednat o 8. 1. 1918. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

3. třída osobní vlak

Jízdenka z Brna státního nádraží [hl. n. do Ústí nad Orlicí na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná vydaná někdy v letech 1910–1917. Vzhledově jízdenka odpovídá zvyklostem u železniční společnosti StEG. Sbírka: Jiří Novák.

3. třída

Jízdenka ze Skalice-Boskovic [Skalice nad Svitavou] do [Prahy-] Holešovic do 3. vozovou třídy osobního vlaku. Holešovice jsou uvedeny jako nevzdálenější stanice v myriametrovém pásmu. Jízdenka v půli dělitelná vydaná v období let 1910–1917. Vzhledově jízdenka odpovídá zvyklostem u železniční společnosti StEG. Sbírka: Jiří Novák.

 

 

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Přelouče do stanic Wien Staats.- nebo Nordbfh. na 3. vozovou třídu osobního vlaku, z Pardubic [hl. n.] na 3. vozovou třídu rychlíku. Jízdenka v půli dělitelná vydaná 19. 11. 1910. Je možné že tisk proběhl ještě za existence železniční společnosti StEG. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Bohuslavic-Černčic [Bohuslavic nad Metují] do Prahy [hl. n.] platná v III. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 30. 3. 1911. Tisk jízdenky pochází ještě z doby existence železniční společnosti StEG. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Vlkoše-Kelčan [Vlkoše] do Bzence-Písku [Moravského Písku] platná v 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Tisk jízdenky pochází ještě z doby existence železniční společnosti StEG, avšak vydána byla až 18. 4. 1911, tedy po zestátnění společnosti StEG. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Spíše ještě z doby existence železniční společnosti StEG pochází jízdenka ze Svitav do Grándorfu [Hradce nad Svitavou] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Podle ne zcela čitelného vyraženého datumu by se mohlo jednat o jízdenku vydanou v září na počátku 10. let. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka bývalé železniční společnosti StEG vydaná po zestátnění 13. 7. 1912 na 3. vozovou třídu osobního vlaku ze Zábřehu [na Moravě] do Krasíkova. Jízdenka v půli dělitelná. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

¨jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Brna státního nádraží [hl. n.] do Hradčan na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 21. 11. 1912. Vzhled jízdenky odpovídá zvyklostem bývalé železniční společnosti StEG. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Brna st. nádr. [hl. n.] do Oslavan přes Kounice-Ivančice [Moravské Bránice] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Datum vydání dle rubu jízdenky se na první pohled jeví jako 6. 9. 1911, ale to nebylo možné, neboť první vlak přijel do Oslavan až 14. 7. 1912. Číslice 11 tedy značí něco jiného nebo byly jen špatně nastavené v komposteru. Vydání jízdenky odhaduji v letech 1912–1918. Vzhled jízdenky odpovídá spíše zvyklostem bývalé železniční společnosti StEG. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Brna státního nádraží [hl. n.] do Českých Budějovic přes Okříšky a Jihlavu. Jízdenka v půli dělitelná. Podle údajů na rubu jízdenky byla jízdenka vydána 28. 7. 1918. Vzhled jízdenky odpovídá spíše zvyklostem bývalé železniční společnosti StEG. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Boru [Nového Boru] do stanice Wien Franz Josefs-Bahnhof platná na 3. vozovou třídu osobního vlaku do Prahy a rychlíku z Prahy. Jízdenka v půli dělitelná, platná 4 dny. Za předpokladu že vyražené datum je v pořadí den-měsíc-rok byla jízdenka vydána 4. 11. 1909, tedy krátce po zestátnění železniční společnosti BNB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Oužic [Úžic] do Prahy Fr. Jos. Bhf. [hl. n.] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná byla vydána v květnu 1910. Tisk jízdenky možná proběhl ještě v době existence železniční společnosti BNB. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z České Kamenice do Děčína [hl. n.] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná byla vydána 1. 6. 1910. Nabízí se otázka, zda tisk jízdenky neproběhl ještě před zestátněním společnosti BNB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Mladé Boleslavi [hl. n.] do [Velkých] Žernosek přes Všetaty-Přívory [Všetaty] na 3. třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná. Jízdenka byla vydána 18. 10. 1910 a patrně se jedná o jízdenku vytištěnou ještě před zestátněním železniční společnosti BNB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z České Lípy hl. n. do Podmokel k.k.Stb [Děčína hl. n.] přes Polici-Žandov [Žandov] na 3. vozovou třídy osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v roce 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z [Prahy-] Čakovic na nádraží Praha Fr.Jos.Bhf. [hl. n.] platná na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná v roce 1911. Tisk jízdenky velmi pravděpodobně proběhl ještě před zestátněním železniční společnosti BNB. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Téměř jistě byla tato jízdenka vytištěna pro železniční společnosti KFNB před jejím zestátněním. Jízdenka platila z Olomouce hl. n. do Děhylova nebo Velkých Kunčic [Kunčic pod Ondřejníkem] přes Hranice [na Moravě] nebo [Ostravy-] Hrušova nebo Lužic nebo Modřic přes Prostějov [hl. n.] nebo Svatoňovic nebo Strážnice ve 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem, podle údajů v dolní části rubu jízdenky byla jízdenka vydána 18. 3. 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

I tato jízdenka by podobně měla být spíše uvedena u společnosti KFNB, ale podle datumu na rubu jízdenky se bude s největší pravděpodobnstí jednat o datum výdeje 29. 8. 1910, tedy rovněž po zestátnění. Jízdenka platila ve 3. vozové třídě osobního vlaku z nádraží Wien Nb. do Věžek-Bochoře [Věžek] přes Přerov nebo Bystřice pod Hostýnem a Měrovic na Hané přes Hulín nebo Lulče přes Brno nebo Rokytnice [u Přerova] nebo Zdounek přes Hulín. Jízdenka s ústřižkem. Sbírka: Franz Enickl v roce 2011.

jízdenka 3. třídy

Tisk jízdenky z Olomouce hl. n. do Petrovic nad Děsnou [Petrova nad Desnou] přes Šternberk odpovídá spíše zvyklostem železniční společnosti KFNB (umístění písmene B značícího pokladnu, typ písma). Jízdenka v půli dělitelná platná ve 3. vozové třídě osobního vlaku, vydaná v červnu 1912. Pravděpodobně se jedná o tisk z doby železniční společnosti KFNB před jejím zestátněním. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z nádraží Wien Nordb. do Hanušovic nebo Jindřichova [na Moravě přes Přerov, Olomouc a Šternberk na III. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka s ústřižkem. Za předpokladu pořadí datumu na komposteru dd-mm-rr byla jízdenka vydána 8. 8. 1913. Provedení jízdenky odpovídá zvyklostem u železniční společnosti KFNB. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Uherského Hradiště [Starého Města u Uherského Hradiště] do Břeclavi nebo Radvanic-Prosenic [Prosenic] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 22. 12. 1913. Vzhled jízdenky odpovídá zvyklostem u železniční společnosti KFNB, je možné že jízdenka byla vytištěna ještě před zestátněním KFNB. Zajímavé je písmeno K v kroužku vpravo nahoře a dole, jeho význam mně není znám. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka z Litoměřic města do Ústí nad Labem [hl. n.] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 6. 8. 1910. Tisk jízdenky proběhl velmi pravděpodobně ještě za doby železniční společnosti ÖNWB. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka by spíše patřila do ukázek společnosti ÖNWB, ale byla vydána v listopadu 1910 (možná 18. 11. 1910), a to již byla společnost ÖNWB zestátěna. Je vytištěna pro trasu z nádraží Wien N.W.B. do Šatova. Jízdenka v půli dělitelná. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka ze Štětí do Ústí nad Labem [hl. n.] vydaná dle údajů na rubu jízdenky pravděpodobně 27. 8. 1911. Jízdenka v půli dělitelná, podle všeho vytištěná ještě před zestátněním železniční společnosti ÖNWB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

 

 Jízdenky na 3. vozovou třídu osobního vlaku za poloviční cenu

3. třída osobní vlak

Jízdenka za poloviční cenu z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice (kkStB zde zajišťovala provoz na účet vlastníka) na 3. vozovou třídu osobního vlaku z roku 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

poloviční jízdenka 3. ztřídy

Jízdenka za poloviční cenu z Postřelmova do Šumperku do 3. vozové třídy osobního vlaku. Jízdenka byla vydána v roce 1912 (možná 1. 7. 1912). Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

poloviční jízdenka

Lístek za poloviční cenu z Ústí nad Labem Sp.st.dr. [hl. n.] do Neštědic-Povrlů [Povrlů] do III. vozové třídy osobního vlaku. Jízdenka byla podle vyraženého datumu na rubu vydána 12. 5. 1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

poloviční jízdenka

Ještě jeden lístek za poloviční cenu z Ústí nad Labem Sp.st.dr. [hl. n.], tentokrát do [Dolních] Zálezel na III. vozovou třídu osobního vlaku. Dle údajů na rubu jízdenky byla tato vydána 22. 8. 1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka za poloviční cenu z Podmokel k. k. Stb. [Děčína hl. n.] do Benešova [nad Ploučnicí] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka byla vydána 26. 8. 1909, tedy 5 měsíců po vydání zákona o zestátnění společnosti StEG. Vzhled jízdenky tak odpovídá zvyklostem společnosti StEG, podle názvu podmokelské stanice však usuzuji, že tisk jízdenky proběhl v témže roce. Za pozornost rovněž stojí 5místné číslování. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

jízdenka 3. třídy

Další jízdenka za poloviční cenu s úpravou pravděpodobně dle zvyklostí zestátněné společnosti StEG, z nádraží Podmokly k.k.Stb. [Děčín hl. n.] do stanic Wien Staatsbahnhof nebo Nordbahhof na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Z otisku komposteru je čitelný údaj "SEP 003", co znamená trojčíslí 003 mně není známo. Dle ceny jízdného by se mělo jednat o období let 1910–1917. Za povšimnutí stojí již pětimístné číslování jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

3. třída poloviční

Jízdenka za poloviční cenu z Letovic do Dolní Lhoty na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Podle ceny jízdného spadá do období let 1910–1917. Vzhled jízdenky odpovídá zvyklostem tisku u bývalé železniční společnosti StEG. Sbírka: Jiří Novák.

jízdenka 3. třídy

Jízdenka za poloviční cenu na 3. vozovou třídu osobního vlaku z České Třebové do [Prahy-] Bubenče, vydaná 14. 4. 1910. Provedení jízdenky (písmeno B vlevo nahoře) odpovídá zvyklostem tisku u bývalé železniční společnosti StEG. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

poloviční 3. třída

Jízdenka za poloviční cenu vytištěná ještě mezitím zestátněnou společnosti StEG, z Brna státního nádraží [hl. n.] do Adamova na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka byla dle otisku komposteru na rubu jízdenky vydána 9. 9. 1914. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

 

 

 Jízdenky na 3. vozovou třídu osobního vlaku za sníženou sazbu

jízdenka za sníženou cenu

Jednou ze skupin cestujících s nárokem na jízdné za sníženou sazbu byli státní a dvorní zaměstnanci. Vidíme zde takovou jízdenku, a to na 3. vozovou třídu osobního vlaku z Hanušovic do Šumperku. Jízdenka byla vydána v roce 1913. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

 

 

 Jízdenky na 2. vozovou třídu osobního vlaku zpáteční

zpáteční 2. třída

Vzhled zpáteční jízdenky s bílým trojúhelníkem ve spodní části z Horní Břízy do Plzně [hl. n.] platná ve 2. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka byla vydána v září 1907 s platností 3 dnů. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

jízdenka 2. třídy

Zpáteční jízdenka platná ze Skalice [u České Lípy] do České Lípy hl. n. a zpět ve 2. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka byla pravděpodobně vydána v roce 1912 a platila 3 dny. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

zpáteční 2. třída

Zpáteční jízdenka z Rokytnice [v Orlických horách] do Vamberku platná ve 2. vozové třídě osobního vlaku. Platnost jízdenky činí 3 dny. Časově jízdenka spadá do let 1910–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

 Jízdenky na 3. vozovou třídu osobního vlaku zpáteční

zpáteční

Zpáteční jízdenka z Nýřan do Plzně říšského předměstí [-Jižního Předměstí] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Platnost jízdenky činila 3 dny. Datum výdeje jízdenky není doloženo, cena jízdenky odpovídá období let 1903–1909, zaráží mě však že by bylo takto brzo zavedeno pětimístné číslování. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

zpáteční

Zpáteční jízdenka platná z Chodové Plané do Mariánských Lázní a zpět ve 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka platila 3 dny. Datum výdeje nedoloženo, dle ceny jízdného se jedná o období let 1903–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

zpáteční

Zpáteční jízdenka platná z Hanušovic do Šumperku a zpět ve 3. vozové třídě osobního vlaku. Datum výdeje nedoloženo, dle ceny jízdného se jedná o období let 1903–1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

zpáteční

Zpáteční jízdenka z Ústí nad Labem sp. st. dr. [hl. n.] do [Dolních] Zálezel na III. vozovou třídu osobního vlaku. Platnost jízdenky činí 3 dny a podle otisku komposteru na rubu jízdenky se domnívám, že se jedná o datum výdeje 25. 4. 1917. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

3. třída zpáteční

Zpáteční jízdenka z Lysé [nad Labem] do stanice Praha N.W.B. [-Těšnov] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Platnost jízdenky byla ručně opravena na 3 dny. Jízdenka byla vydána v roce 1910. Přikláním se k verzi že se jedná ještě o původní tisk u společnosti ÖNWB před jejím zestátněním. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

zpáteční 3. třída

Zpáteční jízdenka z tehdejšího Děčína severního nádraží do České Kamenice do 3. vozové třídy osobní vlaku. Jízdenka byla vydána 29. 8. 1912 a platila 3 dny. Tisk jízdenky proběhl pravděpodobně ještě u železniční společnosti ÖNWB před jejím zestátněním. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

 

 Jízdenky režijní na 2. vozovou třídu

režijní

Personální jízdenka z nádraží Praha Stbhf. [hl. n.] do Podmokel k. k. Stb. platná ve 2. vozové třídě rychlíku. Datum výdeje jízdenky vytištěné v grafické úpravě dle zvyklostí železniční společnosti StEG není doloženo, odhaduji období let 1909–1917. Sbírka: Jan Masař.

režijní

Personální jízdenka ze Zbraslavi-Závisti [Prahy-Zbraslavi] do Prahy K.F.J.B. [hl. n.] na II. vozovou třídu. Datum výdeje není čitelné, do úvahy připadá celé období let 1895–1918. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

režijní 2. třídy

Personální neboli režijní jízdenka na 2. vozovou třídu osobního vlaku z Bakova [nad Jizerou] do Mladé Boleslavi [hl. n.] vydaná 25. 8. 1912. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

 Jízdenky režijní na 3. vozovou třídu

režijní

Personální jízdenka z Volar do Prachatic na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jednalo se o státem garantovanou soukromou místní dráhu, na níž provoz zajišťovaly státní dráhy kkStB. Jízdenka s ústřižkem, který je vyznačen šikmou linkou evokující spíše německé typografické zvyklosti. Datum výdeje je čitelné jen zčásti, mohlo by se jednat o 23. 7. roku 1905 nebo 1906. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

režijní

Personální (režijní) jízdenka vydaná v Šumperku na III. vozovou třídu do Rabišan [Hrabišína]. Datum výdeje nedoloženo, odhaduji období kolem roku 1905. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

režijní

Personální neboli režijní jízdenka z Jihlavy města do Jihlavy na III. vozovou třídu. Datum výdeje nedoloženo, rovněž odhaduji období kolem roku 1905. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

režijní

Personální (režijní) jízdenka z Prahy [hl. n.] do Senohrab na III. vozovou třídu. Datum výdeje není dobře čitelné, snad 5. dne v některém měsíci pravděpodobně roku 1906. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

režijní

Další personální jízdenka ze Šumperku na III. vozovou třídu, tentokrát do Chromče [Bludova zastávky], vydaná v roce 1906. Od předchozí jízdenky se liší v přidání označení výdejny v Šumperku (pokladna A), označení měny (K) je pouze nalevo od ceny. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

režijní

Personální jízdenka z Berouna do Dobřichovic platná ve III. vozové třídě. Jízdenka byla vydána 9. 9. 1909. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2012.

režijní

Personální (režijní) jízdenka z Olomouce [hl. n.] do Bruntálu na III. vozovou třídu. Datum výdeje není doloženo, odhaduji období kolem roku 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

režijní

Personální jízdenka z Petrovic nad Děsnou [Petrova nad Desnou] do Šumperku platná v 3. vozové třídě osobního vlaku. Datum výdeje jízdenky není čitelné, odhaduji jej někdy kolem roku 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

režijní

Personální neboli režijní jízdenka ze stanice Praha F.J.Hbf. [hl. n.] do Ústí nad Labem [hl. n.] přes Všetaty-Přívor [Všetaty] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka byla vydána 3. 4. 1911. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

režijní

Personální neboli režijní jízdenka ze stanice Praha F.J.Hbf. [hl. n.] do Košátek na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka byla vydána v červenci 1911, patrně 3. 7. nebo 8. 7. 1911. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

režijní

Personální jízdenka z Kaniny-Újezdu [Kaniny] do Mělníka platná v 3. vozové třídě. Jízdenka s ústřižkem, šikmá čára ústřižku mně připadá spíše bližší německým typografickým zásadám. Jízdenka byla vydána 8. 11. 1911. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

režijní

Personální jízdenka z nádraží Praha Fr. Jos. Bhf. [hl. n.] do Děčína Ö.N.W.B [východu] přes Všetaty-Přívor [Všetaty] platná na 3. vozovou třídu osobní vlaku. Jízdenka byla pravděpodobně vydána v roce 1911. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

režijní

Personální jízdenka z nádraží Podmokly k.k.Stb. [Děčína hl. n.] do Tisé-Libouchce [Libouchce] na 3. vozovou třídu osobního vlaku vydaná (za předpokladu skladby datumu na komposteru v pořadí den-měsíc-rok) 22. 3. 1912. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

režijní

Personální jízdenka z Telnice do Tisé-Libouchce [Libouchce] platná na 3. vozovou třídu osobní vlaku. Jízdenka byla vydána 8. 6. 1913. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

režijní

Personální (režijní) jízdenka z Tisé-Libouchce [Libouchce] do Telnice platná ve 3. třídě osobního vlaku. Datum vydání jízdenky není čitelné, předpokládám že se jedná o období let 1910–1917, možná o rok 1913. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

režijní

Personální jízdenka z nádraží Podmokly k.k.Stb. [Děčína hl. n.] do Tisé-Libouchce [Libouchce] na 3. vozovou třídu osobního vlaku vydaná 26. 12. 1913. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

režijní

Personální (režijní) jízdenka z Bludova do Vlaského platná ve 3. třídě. Jízdenka s ústřižkem vyznačeném šikmou čárou, předpokládám vliv (tehdy nedalekého) Německa. Jízdenka byla vydaná v roce 1913. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

režijní

Personální jízdenka z Bavorova do [Českých] Budějovic přes Vodňany-Číčenice [Číčenice] platná na 3. vozovou třídu osobní vlaku. Jízdenka byla vydána 14. 7. 1918. Sbírka: Franz Enickl v roce 2018.

jízdenka režijní

Personální neboli režijní jízdenka na 3. vozovou třídu osobního vlaku z Hrobu do Malého Chvojna nebo Chomutova st. nádraží přes Louku-Horní Litvínov [Louku u Litvínova]. Jízdenka je tištěna oboustranně - německy na rubu. Datum platnosti nedoloženo, odhaduji období let 1895–1918. Sbírka: Franz Enickl v roce 2014.

režijní

Personální jízdenka z Ústí nad Labem státního nádraží [hl. n.] do Podmokel k.k.Stb. [Děčína hl. n.] platná ve 3. třídě osobního vlaku. Datum výdeje není čitelné, jedná se o období po zestátnění železniční společnosti StEG (tisk proběhl pravděpodobně ještě za doby exsitence StEG), odhaduji období let 1910–1917. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

režijní

Patrně ještě u železniční společnosti StEG vytištěná personální jízdenka z Prahy Stbhf. [hl. n.] do [Libčic nad Vltavou-] Letek platná na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Dle datumu na rubu jízdenky byla jízdenka vydána v roce 1914 (patrně 24. 1., 24. 2. nebo 24. 5. 1914). Sbírka: Jan Masař.

režijní

Personální neboli režijní jízdenka z Chotětova do České Lípy hl. n. nebo [Prahy-] Smíchova státního nádraží platná na 3. vozovou třídu osobní vlaku. Jízdenka byla podle otisku komposteru na jejím rubu vydána 27. 5. 1909, tedy nedlouho po zestátnění železniční společnosti BNB. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

režijní

Personální neboli režijní jízdenka z Chřibské-Teichstattu [Rybniště] do Dolní Grundu u Varnsdorfu [Dolního Podluží] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka byla pravděpodobně vydána v roce 1910. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

režijní

Personální jízdenka ze Stružnice-Jezvého [Stružnice] do České Lípy [hl. n.] platná do 3. vozové třídy osobní vlaku. Datum výdeje s největší pravděpodobností 28. 8. 1912. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

režijní

Personální jízdenka ze Stružnice-Jezvého [Stružnice] do Georgewalde-Ebersbachu [Ebersbachu] platná do 3. vozové třídy osobní vlaku. Jízdenka byla vydána 2. 9. 1912. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

režijní

Personální jízdenka z Děčína severozápadního nádraží [východu] do Choratic platná ve 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka byla vydána 2. 9. 1912. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

režijní

Personální jízdenka z [Prahy-] Vysočan na nádraží Praha F.J.Bhf. [hl. n.] platná ve 3. třídě osobního vlaku. Jízdenka byla vydána v říjnu 1912. Sbírka: Franz Enickl v roce 2019.

režijní

Personální jízdenka z Mladé Boleslavi [hl. n.] do Dobrovice platná ve 3. vozové třídě osobního vlaku vydaná 22. 5. 1914. Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

režijní

Personální neboli režijní jízdenka z Chotětova do Josefodolu-Kosmonos [Mladé Boleslavi-Debře] na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka byla vydána 25. 5. 1914. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

režijní

Personální jízdenka z Bezdězu do Bakova [nad Jizerou] na 3. vozovou třídu osobního vlaku vydaná velmi pravděpodobně v roce 1916 (možná 21. 5. 1916). Sbírka: Franz Enickl v roce 2016.

režijní

Personální jízdenka z Těchlovic do stanice Ústí severozápadní nádraží [Ústí nad Labem západ] platná ve 3. vozové třídě osobního vlaku. Jízdenka byla vydána 19. 2. 1912, vytištěna byla podle všeho ještě v době existence železniční společnosti ÖNWB. Rub jízdenky je opatřen rukopisným záznamem. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

 Jízdenky režijní na 2. vozovou třídu zpáteční

režijní

Personální neboli režijní zpáteční jízdenka z Prahy [hl. n.] do Řevnic na II. vozovou třídu. Jízdenka v půli dělitelná, předpokládám že u těchto jízdenek byla v případě požadavku jen pro jízdu tam vydána pouze horní polovina jízdenka. Platnost zpáteční jízdenky činila 3 dny. Datum výdeje není z rubu jízdenky čitelné, odhaduji období let 1900–1902. Sbírka: Franz Enickl v roce 2013.

 

 

 Jízdenky režijní na 3. vozovou třídu zpáteční

režijní zpáteční

Personální zpáteční jízdenka z Českého Bohdíkova [Bohdíkova] do Rudy nad Moravou na III. vozovou třídu. Jízdenka v půli dělitelná, předpokládám že u těchto jízdenek byla v případě požadavku jen pro jízdu tam vydána pouze horní polovina jízdenka. Platnost zpáteční jízdenky činila 3 dny. Jízdenka byla vydána v srpnu 1902. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2012.

režijní zpáteční

Personální zpáteční jízdenka z [Prahy-] Královských Vinohrad do Braníka-Hodkoviček [Prahy-Braníka] na III. vozovou třídu. Platnost zpáteční jízdenky činila 3 dny. Datum vydání není čitelné, mohlo by se jednat o červen roku 1905 nebo 1915. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

režijní zpáteční

Personální neboli režijní zpáteční jízdenka z Prahy [hl. n.] do Řevnic na III. vovozou třídu vydaná 18. 8. 1906. Jízdenka v půli dělitelná. Platnost zpáteční jízdenky činila 3 dny. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2012.

režijní zpáteční

Personální (režijní) zpáteční jízdenka z Tisé-Libouchce [Libouchce] do Telnice platná ve III. třídě. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 19. 9. 1913. Platnost zpáteční jízdenky činila 3 dny. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

režijní zpáteční

Personální zpáteční jízdenka z Tisé-Libouchce [Libouchce] do Košťan na III. vovozou třídu vydaná v roce 1913. Jízdenka v půli dělitelná. Platnost zpáteční jízdenky činila 3 dny. Rub jízdenky. Sbírka: Franz Enickl v roce 2015.

 

 

 Jízdenky dělnické

dělnická

Dělnická jízdenka z Německých Libin [Hrabišína] do Šumperku na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Jízdenka byla vydána v prosinci 1912 (možná 3. 12. 1912). Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

 

 

 Jízdenky dělnické zpáteční

dělnická zpáteční

Dělnická jízdenka zpáteční z Německých Libin [Hrabišína] do Šumperku na 3. vozovou třídu osobního vlaku. Datum výdeje nedoloženo, odhaduji kolem roku 1910. Sbírka: Jan Masař.

 

 

 Jízdenky vojenské

vojenská

Vojenská jízdenka pro vojáka ve službě z Prahy [hl. n.] do Plzně [hl. n.], tedy v provedení s jednou cílovou stanicí. Jízdenka v půli dělitelná, tištěná pouze německy, vydaná 10. 10. 1902. Sbírka: Jiří Novák.

vojenská

Vojenská jízdenka pro vojáka ve službě z nádraží Opava St.B [západ] v provedení s jednou cílovou stanicí - Hanušovicemi. Jízdenka v půli dělitelná, tištěná pouze německy, vydaná v roce 1905. Sbírka: Franz Enickl v roce 2017.

vojenská

Vojenská jízdenka s "odloženým" jízdným (Gestundet) z období 1. světové války z Brna Nbf. [hl. n.] na nádraží Wien Nordb. Jízdenka v půli dělitelná, vydaná 13. 5. 1915. Sbírka: Jiří Novák.

 


Prameny:

[4] NECHVÍLE Karel. O zevní úpravě jízdenek na státních a některých soukromých drahách v býv. Rakousku. Ročenka státních a soukromých drah Československé republiky pro rok 1931/1932. Praha. 1931.

[5] NECHVÍLE Karel. Vývoj osobních tarifů na drahách v býv. rakousko-uherské monarchii až do světové války. Ročenka státních a soukromých drah Československé republiky pro rok 1930/1931. Praha. 1930.


Aktualizace: 2019-10-04


Zpět na stránku Rakousko-Uhersko: kkStB