Logo

Výluky železniční dopravy kopac

Zde uveřejňuji opatření při výlukách železniční dopravy v úseku Rapotice - Brno a Ivančice - Brno.

 

Pátek 16. 11. 2018 až pátek 30. 11. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

Oprava železniční přejezdů u Moravských Bránic, u zastávky Ivančicě město, diagnostika dálničního mostu v Lískovci a oprava geometrické polohy koleje a výhybek - to vše je důvodem pro výluku, která se uskuteční od 16. 11. 2018 (08:15 h) do 30. 11. 2018 (21:30 h). Mezi Brnem a Ivančicemi bude v tomto období platit tzv. výlukový jízdní řád, který je odchylný od výlukového jízdního řádu platného od 1. 9. do 8. 12. 2018. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.

Hlavní rysy dopravních opatření:

Autobusy náhradní dopravy linky I jedou v trase Brno hl. n. - Heršpická - Moravské Bránice - Ivančice letovisko - Ivančice město - Ivančice. Protože je zavřený železniční přejezd mezi Střelicemi a Moravskými Bránicemi, nejede tato linky oproti zvyklosti přes Silůvky! Autobusy jsou určeny pro cestující jedoucí z Brna do Moravských Bránic a Ivančic. Totéž platí v opačném směru.

Autobusy náhradní dopravy linky K jedou v trase Brno hl. n. - Heršpická - Moravský Krumlov. Autobusy jsou určeny pro cestující jedoucí z Brna do Moravského Krumlova nebo pokračují dále směr Miroslav a Hrušovany nad Jevišovkou. Totéž platí v opačném směru.

Autobusy náhradní dopravy linky R jedou v trase Střelice dolní - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Radostice, Mlýnská silnice - Silůvky - Moravské Bránice. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Radosticích nebo jedou ze Střelic do Silůvek či Moravských Bránic. Totéž platí v opačném směru.

Autobusy náhradní dopravy linky S jedou v trase Brno hl. n. - Heršpická - Silůvky. Linka je určena pro cestující jedoucí z Brna do Silůvek nebo zpět.

Výlukový jízdní řád platný od 3. 9. do 7. 12. 2018 na trati 240 Brno - Jihlava se sice také mění, ale jedinou změnou je zastavování autobusové linky B navíc na zastávce Troubsko, Nová. Pro úplnost jej přikládám a ke stažení je zde.

 

Pondělí 16. 7. 2018 až sobota 8. 12. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Zastávka u Brna a Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

Brněnské hlavní nádraží stárne a ačkoliv se v poslední době zdá být rozhodnuto o vzniku nového hlavního nádraží v jiné poloze, tak některé části současného hlavního nádraží se musí nutně opravit a zrekonstruovat. V letošním roce se dostává na řadu most u skladiště "Amerika" klenoucí se nad ulicí Hybešovou a most nad ulicí Křídlovická. Tím se odřízne od provozu celá oblast V. a VI. nástupiště, přilehlé kolejiště u skladiště "Amerika", u bývalé výtopny KFNB a znemožní se i provoz na části odstavného nádraží A ("Áčko" se nachází poblíž výškových budov v oblasti ulice Holandská). Vyloučení provozu v této oblasti se zároveň využije na přípravné práce na zapojení nového zabezpečovacího zařízení, které se bude v letech 2018–2019 budovat. Poté bude na jeden rok (od poloviny prosince 2018 do poloviny prosince 2019) vyloučen provoz do "velkých perónů", tedy do nástupišť I. až IV. z jižní strany od Brna-Horních Heršpic, Brna-Chrlic a "komárovské spojky". Naopak se na brněnské hlavní nádraží vrátí provoz na V. a VI. nástupiště. Můžete si též přečíst stručné shrnutí prací na profilu SŽDC na Facebooku.

Původní plány byly sestaveny tak, že po dobu vyloučení provozu na V. a VI. nástupišti měly dotčené vlaky jezdit do stanice Brno dolní nádraží, kde měly předtím proběhnout stavební úpravy k dosažení tří kolejí s nástupištní hranou. Jenže soutěž na zhotovitele stavebních prací se nečekaně protáhla, a tak vznikla potřeba "překopání" původních dopravních opatření. Dopravní opatření probíhají v těchto etapách:

1) 16. 7. - 31. 8. 2018: ve stanici Brno dolní nádraží ještě není žádná použitelná kolej pro osobní dopravu. O sobotách a nedělích se podaří všechny vlaky "dostat" k nástupištím I. až IV., v tyto dny platí pravidelný jízdní řád jako by se nic nedělo.

V pracovní dny se ale již řada vlaků k nástupištím č. I až IV nedostane:

- osobní vlaky a spěšný vlak na trati 240 Brno - Jihlava: kromě ranních, dvou dopoledních a večerních vlaků vlaky svoji jízdu končí a začínají v Brně-Horních Heršpicích a pro dopravu v úseku Brno-Horní Herpšice - Brno hl. n. je nutné použít osobní vlak relace Brno - Vranovice. Odpolední osobní vlaky vlaky Brno - Zastávka u Brna jsou vedeny náhradní autobusovou dopravou, ve směru z Brna v tradičních dvou linkách (rychlá po dálnici nebo staré silnici a pomalá údolím Bobravy - pozor, pomalá linka bude vedena jen v úseku Brno - Tetčice);

- rychlíky na trati 240 Brno - Jihlava jedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou;

- osobní vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou jedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou. Pozor v úseku Moravské Bránice - Ivančice, osobní vlaky které nemají v Moravských Bránicích návaznost směr Brno budou zrušeny bez náhrady;

- spěšné vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou jsou vedeny náhradní autobusovou dopravou ve dvou linkách, první jede po trase Brno - Silůvky - Moravské Bránice - Ivančice - Moravský Krumlov a druhá jede z Brna do Moravského Krumlova přímo, bez zastavení.

Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde. Třeba se vám může hodit i tabulka s přehledem všech vlaků mezi Brnem a Rapoticemi a Brnem a Ivančicemi, kterou jsem si udělal pro vlastní potřebu.

 

2) 1. 9. - 8. 12. 2018: ve stanici Brno dolní nádraží je k dispozici jedna použitelná kuse ukončená kolej pro osobní dopravu. K nástupištím I. až IV. se podaří po celý týden přivést rychlíky Brno - Jihlava - Plzeň a v nepracovní dny osobní vlaky a spěšný vlak tratě Brno - Jihlava. Ukončení vlaků v Brně-Horních Heršpicích již není možné.

Osobní vlaky a spěšný vlak na trati 240 Brno - Jihlava:
v pracovní dny budou všechny vlaky až na výjimky brzy ráno a pozdě večer v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna vedeny náhradní autobusovou dopravou, v tradičních dvou linkách (rychlá po dálnici nebo staré silnici a pomalá údolím Bobravy). O sobotách, nedělích a svátcích platí pravidelný jízdní řád jako by se nic nedělo;

Rychlíky na trati 240 Brno - Jihlava
pojedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou;

Osobní a spěšné vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou budou po celý týden svoji jízdu začínat a končit ve stanici Brno dolní nádraží, v úseku Brno dolní nádraží - Brno hlavní nádraží je zavedena náhradní autobusová doprava.

Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde (na trati 244 byla k 1. 10. 2018 vydána úprava spočívající ve změnách časových poloh autobusové linky H Brno-Horní Heršpice - Střelice). A opět nabízím ke stažení tabulku s přehledem všech vlaků mezi Brnem a Rapoticemi a Brnem a Ivančicemi, kterou jsem si udělal pro vlastní potřebu.
Výlukové jízdní řády doznaly či teprve doznají přechodných změn od 20. 9. do 26. 9. 2018 kdy se vyloučí traťová kolej mezi Střelicemi a Tetčicemi a pak od 16. 11. do 30. 11. 2018, kdy se v náhradní autobusové dopravě ocitnou vlaky v celé trase z Brna do Ivančic.

 

 

Plány výluk v dalších týdnech (plán se může měnit):

- 19. 2. 2019: Střelice - Moravské Bránice (08:15 - 14:05 h)

Již proběhlé výluky