Motorová lokomotiva ř. 794

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021. Inventární počty vozidel a tabulky s jejich čísly a stavem jsou nyní jen překopírovány z předešlého GVD a budou aktualizovány na začátku platnosti GVD 2020/2021. Odkazy na snímky vozidel budou plně funkční rovněž až na začátku platnosti GVD 2020/2021.


V roce 2014 vyrobila firma CZ LOKO dvounápravovou lokomotivu s elektrickým střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu 328 kW, který zajišťuje motor CAT C13. Prezentace lokomotivy s označením 794.001 proběhla na podzim 2014 na veletrhu InnoTrans v Berlíně, lokomotiva je určena pro lehký posun a traťovou službu. Tento stroj byl z CZ LOKO zapůjčen krátce i do DKV Brno, a sice v březnu a dubnu 2015.

 

České dráhy, a.s., projevily v roce 2016 zájem obměnit motorové lokomotivy řady 714 jinými stroji - lokomotivami řady 794. V červnu 2017 byla s CZ LOKO podepsána smlouva na dodání 12 lokomotiv 794.002 až 794.013. Sériově vyráběné lokomotivy této řady se od prototypu mírně liší, hlavní technické parametry má však shodné. První lokomotiva vyrobená z 12kusové série byla dodána do tehdejšího DKV Brno, kde byla ve stavu od 22. 9. 2017. Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ jsou ve stavu 4 lokomotivy této řady a všechny 4 jsou turnusované. Ve srovnáním s minulým GVD je inventární a zaturnusovaný počet lokomotiv stejný.

 

SÚ Maloměřice

Lokomotivy řady 794 jsou vedeny v SÚ Maloměřice v počtu 4, turnusovány jsou všechny 4 stroje.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2017/16-0821

98 54 4 794.002-6

 

2020-03-22

-

2018/17-0840

98 54 4 794.004-2

 

2020-10-09

-

2018/xxxx

98 54 4 794.010-9

 

2020-07-27

-

2018/xxxx

98 54 4 794.013-3

 

2020-08-07


Pro lokomotivy řady 794 jsou vytvořeny čtyři turnusové skupiny 708, 710, 711 a 714. Jedná se o zajištění posunu na brněnských staničních zálohách a ve středisku údržby, do traťové služby lokomotivy nezasahují.

 

5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. má stanoviště na odstavném nádraží B. Vykonává jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n. a na myčku v Brně-Horních Heršpicích, je obsazena nepřetržitě a je zařazena do turnusové skupiny 708.

 

Další lokomotiva jezdí v turnusové skupině 710, což obnáší denní směnu 7. staniční zálohy v Brně hl. n. Tato staniční záloha obsluhuje odstavná nádraží A, B, N, zabezpečuje přístavbu vozů na myčku a provádí svoz odpadu a je nasazena v denní směně každý den (s různými časy začátků a konců směny).

 

Noční směny na 7. staniční záloze (obsazuje se kromě noci ze soboty na neděli s různými časy začátků a konců směny) obstarává lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 711. Přes den je k dispozici v Brně-Horních Heršpicích, kde vykonává posun pro potřeby zdejšího střediska údržby.

 

Poslední lokomotiva přistavuje soupravy v SÚ Horní Heršpice v turnusové skupině 714, služba je nepřetržitá.


794002

Dne 13. 10. 2017 se lokomotiva 794.002 dopravovala z Jihlavy do Brna-Maloměřic jako Lv 55325, na snímku projíždí mezi ŽST Šlapanov a zastávkou Mírovka. Autor snímku Lukáš Růžička.

794.004

794.010

794.013


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky