Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.

2018-12-22

Motorový vůz 854.207 je od 14. 12. 2018 provozní. Doplněn snímek motorového vozu 854.033 a aktualizovány snímky motorových vozů 854.012, 854.013, 854.024, 854.025, 854.026, 854.028, 854.030, 854.201, 854.203, 854.206, 854.207, 854.209, 854.216, 854.218 a 854.222.

2019-01-20

Pro závadu na hydrodynamické převodovce je od 9. 1. 2019 odstaven motorový vůz 854.013. Aktualizovány snímky motorových vozů 854.028, 854.203 a 854.209.

2019-02-03

Od 19. 1. 2019 je motorový vůz 854.013 opět v provozu. Doplněn snímek motorového vozu 854.007 a aktualizovány snímky motorových vozů 854.013, 854.028, 854.203, 854.209 a 854.216.

2019-02-17

Došlo ke "střídání stráží" motorových vozů na opravě MH v šumperské firmě Pars nova: do provozu se 14. 2. 2019 vrátil motorový vůz 854.203 a naopak od 13. 2. 2019 je odstaven "katr" 854.206. Aktualizovány snímky motorových vozů 854.013, 854.030, 854.033, 854.203 a 854.216.

2019-03-03

Aktualizovány snímky motorových vozů 854.033 a 854.209.

2019-03-17

Odstavené jsou motorové vozy 854.218 od 25. 2. 2019 (závada na spalovacím motoru) a 854.007 od 5. 3. 2019 (závada na hydrodynamické převodovce). Aktualizován snímek motorového vozu 854.209.

2019-03-31

Do provozu se vrátily dva "katři": 854.218 od 18. 3. 2019 a 854.007 od 26. 3. 2019.

2019-04-14

Aktualizovány snímky motorových vozů 854.007, 854.025 a 854.203.

2019-05-05

Na opravu MH do šumperské Pars nova odjel motorový vůz 854.209, který je tak od 14. 4. 2019 odstaven. Po opravě MH je od 1. 5. 2019 v provozu "katr" 854.206. Aktualizován snímek motorového vozu 854.007.

2019-05-19

Odstavené jsou motorové vozy 854.030 od 7. 5. 2019 (závada na podvozku) a 854.222 od 11. 5. 2019 (závada na hydrodynamické převodovce).

2019-06-09

"Katr" 854.030 se 21. 5. 2019 vrátil do provozu. Od 9. 6. 2019 dochází ke změnám v turnusových skupinách 805 a 806. Aktualizován snímek motorového vozu 854.209.

2019-06-23

Závada na převodovce je důvodem odstavení motorového vozu 854.033 od 6. 6. 2019. Do provozu se vrátil dne 10. 6. 2019 motorový vůz 854.222.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V bývalém DKV Brno vozy řady 854 jezdily od konce roku 2006. Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 18 motorových vozů, z nichž 15 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým GVD zůstává turnusová potřeba i inventární stav na stejné úrovni.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

 

2018-12-09

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

BONDOVKA

2019-03-26

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA; červenokrémový nátěr

2018-12-09

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2019-02-03

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

MARCELKA; červenokrémový nátěr

2018-12-09

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

SANDRA

2018-12-09

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

 

2018-12-09

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2018-12-09

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA

2019-05-21

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

VENDULKA; červenokrémový nátěr; odstaven - závada na převodovce

2019-06-06

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

JITUŠKA

2018-12-09

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

 

2019-02-14

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

VLAĎKA

2019-05-01

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

RADKA

2018-12-14

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

GÁBINKA; červenokrémový nátěr; odstaven - oprava MH

2019-04-14

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

 

2018-12-09

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

 

2019-03-18

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2019-06-10


Pro motorové vozy řady 854 jsou sestaveny čtyři turnusové skupiny 805, 806, 818 a 819. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD 2017/2018 jezdí nově na trati Brno - Břeclav, byť jen sezónně:

Turnusové skupiny 805 a 806 přestavují "motografy", tzn. soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

Pět "motografů" zprvu obíhalo v turnusové skupině 805. V prvním turnusovém dni přijel "motograf" ráno z Veselí nad Moravou do Brna na Os 4108 a přešel na trať Brno - Jihlava. Zde jezdil do rána 3. turnusového dne, načež se vrátil zpět na "vláru". V nepracovní dny byly oběhy mírně odchylné. Přípojný vůz řady Bdtn756 je veden v TS 011 a řídicí vůz řady ABfbrdtn795 v TS 914.

 

Turnusová skupina 806 byla jednodenní a "motograf" obíhal po celý týden na trati Brno - Jihlava. Přípojný vůz řady Bdtn756 je veden v TS 012 a řídicí vůz řady ABfbrdtn795 v TS 915.

 

Od 9. 6. 2019 dochází ke změně obou jmenovaných turnusových skupin, v podstatě k návratu do někdejšího rozdělení na 3 a 3 dny - jeden oběh na "vláře" a druhý na trati Brno - Jihlava. Takže v TS 805 jsou nyní zařazeny 3 "motografy" na rameni Brno - Staré Město u Uherského Hradiště a v TS 806 obíhají další 3 "motografy" na rameni Brno - Jihlava. Oběhy přípojných vozů řady Bdtn756 a řídicích vozů řady ABfbrdtn795 v turnusových skupinách TS 011, 012, 914 a 915 se mění obdobně.

 

 

Devět motorových vozů řady 854 v turnusových skupinách 818 a 819 jezdí s přípojnými vozy nebo samotné, nikoli s vozy řídicími.

 

Tři motorové vozy řady 854 jezdí v turnusové skupině 818, a to na trati Brno - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště / Bylnice - Vlárský průsmyk. Jedinou výjimkou je vozba Os 4812 / 4819 Brno - Jihlava v pátek. V úseku Bylnice - Vlárský průsmyk se objeví v pátek na vlacích 1727 / 4382 a v neděli na vlacích 4383 / 4316. Zajímavostí je výskyt v Brně-Králově Poli, a to v pátek na zde výchozím Sp 1727 a v neděli na zde končícím Sp 1736.

 

Turnusová skupina 819 je šestidenní. Motorový vůz vyjíždí v 1. turnusovém dni v pracovní dny z Brna do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na Sp 1926, načež přechází počínaje 2. turnusovým dnem na trať Břeclav - Znojmo, kde setrvá do posledního turnusového dne. Do Brna se vrací v 1. turnusovém dni ráno na Sp 1921. V pátek se "katr" vrací po vlaku Sp 1921 zpět do Brna na Os 4419. V pracovní dny motorový vůz zajede ze Znojma do Moravských Budějovic na ranním obratu 24830 / 24833. V sobotu jsou v provozu 2 motorové vozy (resp. večer tři), v neděli rovněž dva, odpoledne a večer čtyři. O víkendech jezdí jeden "katr" od dopoledních do večerních hodin v úseku Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. O víkendech v cyklistické sezóně nad rámec výše uvedeného zajišťuje motorový vůz řady 854 vozbu vlaků Sp 1927 / 1928 "Expres Pálava-Podyjí" Brno - Břeclav - Znojmo - Šatov.


854002

Takřka na poslední chvíli - 4. 3. 2018 - byl ve svém pražském působišti zachycen motorový vůz 854.002 v Praze-Čakovicích s vlakem Os 9530. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854007

Dne 15. 2. 2019 opouští ŽST Nemotice vlak Os 4115 vedený motorovým vozem 854.007 a s řídicím vozem Bfbrdtn794 307 na konci vlaku. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854012

"Zuzka" 854.012 dne 28. 7. 2017 v ŽST Slavkov u Brna s vlakem Os 4114. Autor snímku David Prause.

854013

Os 4828 v čele s motorovým vozem "Pavlínka" 854.013 mezi ŽST Rapotice a Kralice nad Oslavou dne 16. 11. 2018. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854024

Mezi ŽST Náměšť nad Oslavou a Studenec projíždí dne 29. 8. 2017 vlak Os 4814 vedený "Marcelkou" 854.024. Autor snímku David Prause.

854025

Motorový vůz "Sandra" 854.025 dne 15. 2. 2019 v Brankovicích s Os 4114. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854026

Sp 1725 Kyjovka v čele s "katrem" 854.026 dne 28. 7. 2017 v ŽST Slavkov u Brna. Autor snímku David Prause.

854028

"Bobík" 854.028 projíždí 14. 10. 2018 mezi ŽST Okříšky a zastávkou Číchov s Os 4814. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854030

Motorový vůz 854.030 "Edita" dne 23. 12. 2018 v Mikulově na Moravě s vlakem Os 4515. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854033

V první den platnosti nového grafikonu - 9. 12. 2018 - zajistil vozbu Os 24507 motorový vůz 854.033 "Vendulka" zachycený v ten den nově přejmenované železniční stanici Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854201

"Jituška" neboli motorový vůz 854.201 na konci vlaku Os 4117 dne 28. 7. 2017 v ŽST Slavkov u Brna. Autor snímku David Prause.

854203

Z Brankovic do Nemotic klesá Sp 1727 Javořina v čele s motorovým vozem 854.203. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854206

Dne 31. 8. 2017 mezi ŽST Rapotice a Kralice nad Oslavou projíždí Os 4814 vedený motorovým vozem "Vlaďka" 854.206. Autor snímku David Prause.

854207

Motorový vůz "Radka" 854.207 se dne 31. 8. 2017 šplhá s Os 4840 s Vysokých Popovic do Rapotic. Autor snímku David Prause.

854209

Sp 1727 Javořina vedený motorovým vozem "Gábinka" 854.209 byl 22. 3. 2019 zachycen mezi Hradčovicemi a Havřicemi. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854216

Z Omic do Tetčic míří dne 5. 12. 2018 soupravový vlak Sv 11488 v čele s motorovým vozem 854.216. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854218

Dne 3. 9. 2017 byl v ŽST Zastávka u Brna zachycen motorový vůz 854.218 s vlakem Os 4828. Autor snímku David Prause.

854222

Os 4509 vedený motorovým vozem 854.222 projíždí dne 31. 8. 2018 mezi ŽST Znojmo a zastávkou Dyje. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky