Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-11-25

Popis GVD 2018/2019.

2019-01-06

Aktualizovány snímky lokomotiv 714.210, 714.211 a 714.226.

2019-01-20

Kvůli poklesu provozního stavu lokomotiv řady 794 přijela 17. 1. 2019 do Brna na výpomoc znojemská lokomotiva 714.226. Aktualizovány snímky lokomotiv 714.210 a 714.211.

2019-02-03

Pro více závad je od 20. 1. 2019 odstaven "lachtan" 714.028. Aktualizován snímek lokomotivy 714.210.

2019-03-03

Aktualizován snímek lokomotivy 714.211.

2019-03-17

Od 22. 2. 2019 je lokomotiva 714.028 opět provozní. Aktualizován snímek lokomotivy 714.211.

2019-03-31

Z důvodu závady na spalovacím motoru je od 28. 3. 2019 odstaven "lachtan" 714.006. Aktualizován snímek lokomotivy 714.211.

2019-04-14

"Lachtan" 714.004 se 2. 4. 2019 vrátil z Veselí nad Moravou do Maloměřic a na jeho místo tentýž den najel stroj 714.204. Od 8. 4. 2019 je lokomotiva 714.006 provozní.

2019-07-28

Dne 26. 6. 2019 se prohodily maloměřické lokomotivy v SÚ Veselí nad Moravou - lokomotiva 714.204 se vrátila do Maloměřic, do Veselí nad Moravou vyjel "lachtan" 714.006. O letních prázdninách se v obězích dle TS 707 objevuje motorová jednotka řady 814.2 nebo (zprvu jen v pátek) motorový vůz řady 842 s řídicím vozem Bfbrdtn794 nebo ABfbrdtn795. Aktualizován snímek lokomotivy 714.028.

2019-08-18

Ke dni 26. 7. 2019 byla lokomotiva 714.226 převedena trvale z SÚ Znojmo do SÚ Maloměřice.

2019-09-01

Lokomotiva 714.223 je od 29. 7. 2019 odstavena z důvodu závady spalovacího motoru.

2019-09-15

"Lachtan" 714.004 se 4. 9. 2019 přesunul do Znojma a naopak stroj 714.210 do Brna. Od 6. 9. 2019 je pro závadu na dvojkolí odstavena lokomotiva 714.028. Do provozu se 9. 9. 2019 vrátil "lachtan" 714.223.

2019-09-29

Dne 12. 9. 2019 se v deponii ve Veselí nad Moravou prohodily lokomotivy 714.006 a 714.223. Aktualizován snímek lokomotivy 714.210.

2019-10-20

Znojemská lokomotiva 714.210 se 1. 10. 2019 vrátila z SÚ Maloměřice do Znojma a téhož dne se Znojma do Brna přepravil maloměřický stroj 714.004.

2019-11-03

V SÚ Veselí nad Moravou je od 1. 11. 2019 deponován "lachtan" 714.204, naopak stroj 714.223 se vrátil do Maloměřic.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992–1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 735 na řadu 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994–1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004–2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je soustředěno 8 lokomotiv řady 714, z toho 3 lokomotivy řady 714.0 a 5 lokomotiv řady 714.2, z nichž jsou 2 turnusovány. Oproti předešlému GVD došlo ke snížení počet turnusovaných lokomotiv o dvě, tedy na polovinu. Lokomotivy se nachází v SÚ Maloměřice a SÚ Znojmo.

SÚ Maloměřice

V SÚ Maloměřice je 6 lokomotiv (do 25. 7. 2019 zde bylo 5 lokomotiv) řady 714, z toho turnusované jsou 2.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2019-10-01

T 466.0281

1995/16731

92 54 2 714.006-4

 

2019-09-12

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

odstavena - závada na dvojkolí

2019-09-06

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

deponie SÚ Veselí nad Moravou

2019-11-01

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

 

2019-11-01

T 466.0126

1997/16917

92 54 2 714.226-8

 

2019-07-26


V pravidelném nasazení lokomotiv řady 714 došlo k zásadní změně. Zatímco doposud vyrážely tyto lokomotivy do traťové služby výhradně na trati 246 Břeclav - Znojmo, nyní se výkon přesouvá na trať 340 do úseku Brno - Nemotice. K redukci nasazení "lachtanů" došlo rovněž na brněnských staničních zálohách ve prospěch lokomotiv řady 794.

 

Pro maloměřické "lachtany" jsou sestaveny dvě turnusové skupiny 707 a 710.

 

Jednodenní oběh v pracovní dny úseku Brno - Nemotice je obsahem turnusové skupiny 707:


714.223

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO 14:36 4147 BNO SL / 4147 NEM / 4152 BNO SL / 4153 NEM / 4182 NSV

 

(2)–(4): NSV 4104 BNO / 14:36 4147 BNO SL / 4147 NEM / 4152 BNO SL / 4153 NEM / 4182 NSV

 

(5): NSV 4104 BNO / 4141 SUB / 4181 NEM / 4148 BNO SL / 4149 NEM / 4154 BNO SL / 4155 NSV / 4158 BNO

odstavena BNO

odstavena BNO


Druhá lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 710, která představuje práci na 7. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. na noční směně. Pohybuje se mezi odstavnými nádražími A, B, N a ŽST Brno dolní n. a Brno-Horní Heršpice, v určené dny provádí svoz odpadu:


714.006

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 00:00 - 05:00, 18:00 - 24:00 7. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 04:30 7. staniční záloha

BNO HN 19:00 - 24:00 7. staniční záloha


 

SÚ Znojmo

SÚ Znojmo má ve stavu 2 lokomotivy řady 714, bez turnusování. Nasazení těchto lokomotiv nastane jen v případě výpadku souprav s heršpickými motorovými vozy řady 842 a 854 nebo znojemských motorových jednotek řady 814.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2019-10-01

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA

2018-12-09


714004

Dne 20. 3. 2018 odjíždí z ŽST Nové Město na Moravě Os 14916 vedený "lachtanem" 714.004. Autor snímku Jiří Chour.

714006

Na brněnské 7. staniční záloze posunovala dne 26. 2. 2014 lokomotiva 714.006, v pozadí R 841 s lokomotivou 362.169. Autor snímku Alan Butschek.

714028

Mezi ŽST Nesovice a zastávkou Brankovice dne 9. 4. 2019 projíždí Os 4147 v čele s lokomotivou 714.028. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

714204

Dne 19. 4. 2017 byl v DKV Brno - PJ Maloměřice zachycen "lachtan" 714.204. V pozadí je odstavena"plechovka" 242.253. Autor snímku Alan Butschek.


714210

Os 4515 v čele s lokomotivou 714.210 se dne 24. 7. 2019 rozjíždí v Hrušovanech nad Jevišovkou-Šanově. Autor snímku David Prause.

714211

"Lachtan" 714.211 s přípojným vozem Btx763 50 54 28-29 006-6 mezi ŽST Kojetice na Moravě a zastávkou Šebkovice dne 28. 12. 2018 jedoucí jako Os 24809. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

714223

Lokomotiva 714.223 dne 26. 8. 2016 v ŽST Brno hl. n. na "státním", tedy na odstavném nádraží "S". Autor snímku David Prause.

714226

Os 4512 projíždí mezi zastávkou Jevišovka a ŽST Hrušovany nad Jevišovkou dne 31. 8. 2018 veden lokomotivou 714.226. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky