Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.

2019-02-17

S platností od 11. 2. 2019 byla změněna TS 082 a 083.

2019-03-31

Od 1. 3. 2019 probíhá v SÚ Znojmo oprava vozové skříně přípojného vozu BDtax782 008.

2019-05-05

Dne 23. 4. 2019 došlo mezi ŽST Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou za jízdy Os 9206 k najetí do spadlého stromu motorovým vozem 810.587, načež na přípojný vůz BDtax782 009 spadl (jiný) strom, vůz je odstaven.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové vozy lehké stavby řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973–1983 Vagónka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994–1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 18, turnusované jsou již jen v SÚ Veselí nad Moravou v počtu 3 vozů, stav je tedy stejný jako na konci minulého GVD.

SÚ Maloměřice

Ve stavu SÚ Maloměřice jsou 3 vozy, žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Brno - Rájec-Jestřebí, Brno - Tišnov nebo zajíždí na "starou tišnovku".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376

2018-12-09


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 3 vozy řady Btax780 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551; odstaven - závada na topení a bateriích

2016-10-14


SÚ Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 11, z toho 3 vozy jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 193-2

1977/78931

Btax780 50 54 24-29 076-3

později 010.045; odstaven - špatný stav skříně vozu

2014-11-19

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326; odstaven - více závad

2014-03-05

Blm 70 54 24-29 337-5

1978/80086

Btax780 50 54 24-29 151-4

později 010.427

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617

2018-12-09


Pro vozy řady Btax780 jsou sestaveny dvě turnusové skupiny 081 a 082, pravidelně se s nimi můžeme vídat na stejných tratích jako v minulém GVD:

Jeden vůz řady Btax780 jezdí v turnusové skupině 081 v pracovní dny:


Btax780 180

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4101 UHE / 12206 VNM / 4162 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


V turnusové skupině 082 obíhají dva vozy řady Btax780, opět pouze v pracovní dny. Od 11. 2. 2019 mají oba vozy shodný oběh, změna je vyznačena zeleně:


Btax780 110, 404

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 12208 VNM / 4168 KYV / 4175 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


SÚ Znojmo

Ve Znojmě se nachází 1 vůz bez zapojení do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 240-1

1978/79989

Btax780 50 54 24-29 104-3

později 010.413; odstaven - špatný stav skříně vozu

2018-11-01


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994–1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983–1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. Sledovaná střediska údržby OCÚ Východ disponují 11 vozy této řady. Do turnusů je zapojeno 7 vozů. Inventární počet i počet zaturnusovaných vozů se oproti minulému GVD nezměnil.

SÚ Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování, podobně jako v minulém GVD. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Brno - Rájec-Jestřebí, Brno - Tišnov nebo zajíždí na "starou tišnovku".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853

2018-12-09


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 4 vozy řady BDtax782, 3 vozy jsou zapojené do obratů.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114; odstaven - pád stromu na vůz

2019-04-23

Blm 70 54 24-29 370-6

1978/81453

BDtax782 50 54 93-29 047-0

později 70 54 83-29 370, 012.209 a 012.370

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 687-3

1981/84310

BDtax782 50 54 93-29 092-6

později 010.007, 012.262 a 012.687

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 800-2

1982/85602

BDtax782 50 54 93-29 107-2

později 010.098 a 012.800

2018-12-09


Vozy řady BDtax782 obíhají ve dvou turnusových skupinách 041 a 042. V porovnání s minulým GVD vozy opouští úsek Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče:

Dva vozy jezdí v turnusové skupině 041 v pracovní dny na vozebním rameni Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou. Oběhy platné do 11. 4. 2019, každý vůz točí obrat ve stejném turnusovém dni:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZCS 9203 HBR / 9202 ZCS
[a přechází na 9203]

odstaven ZCS

odstaven ZCS

2.

(1)–(4): LNS 9265 SNS / 9264 LNS
[a přechází na 9265]


(5): LNS 9265 SNS / 9264 LNS / 9211 HBR / 9270 LNS [a přechází na 9265]

odstaven LNS

odstaven LNS


Oběhy platné od 12. 4. 2019:


BDtax782 047, 107

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZCS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9207 SNS / 9206 ZCS / 9211 HBR

ZCS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9207 SNS / 9206 ZCS / 9211 HBR / 9268 LNS [a přechází na (7) 9203]

LNS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9207 SNS / 9206 ZCS / 9211 SNS / 9268 ZCS [a přechází na (1) 9203]

2.

(1): SNS 9200 ZCS / 9205 SNS / 9204 ZCS / 9209 SNS / 9208 ZCS


(2)–(5): HBR 07:35 9200 SNS / 9200 ZCS / 9205 SNS / 9204 ZCS / 9209 SNS / 9208 ZCS

HBR 9200 ZCS / 9205 SNS / 9204 ZCS / 9209 SNS / 9208 ZCS / 9213 SNS [a přechází na (7) 9200]

SNS 9200 ZCS / 9205 SNS / 9204 ZCS / 9209 SNS / 9208 ZCS / 9213 SNS [a přechází na (1) 9200]


Turnusová skupina 042 obsahuje obrat jednoho vozu z Havlíčkova Brodu do Hlinska v Čechách vedeného v pracovní dny:


BDtax782 092

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

HBR 5582 HVC / 5585 HBR

odstaven HBR

odstaven HBR


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782, turnusovány jsou 4. Oproti minulému GVD se stav nezměnil.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113; odstaven - oprava vozové skříně

2019-03-01

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237

2018-12-09


Vozy řady BDtax782 obíhají ve dvou turnusových skupinách 083 a 084. Ve srovnání s minulým GVD nejsou vozy pravidelně vedeny v úseku Veselí nad Moravou - Hodonín a můžeme je vídat na těchto tratích:

Dva vozy se pohybují mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem a Veselím nad Moravou a Bylnicí v turnusové skupině 083. Změna platná od 11. 2. 2019 je vyznačena zeleně:


Btax780 157, 180

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4163 VNM / VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 1723 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1): VNM 4166 KYV / 4173 VNM / 4172 KYV

 

(2)–(4): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM / 4172 KYV

(5): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4164 KYV / 4171 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

BYE 4306 SMH / 1726 VNM

VNM 4174 KYV odstaven VNM


Další dva vozy zařazené do turnusové skupiny 084 jezdí na "čejčské" lokálce, v tomto GVD bez pravidelného propojení s SÚ Veselí nad Moravou. O letních prázdninách vozy nejezdí:


BDtax782 012, 111

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): HDN 14500 ZAI / 14515 CEC

 

(5): HDN 14500 ZAI / 14515 HDN

odstaven HDN

HDN 14518 ZAI / 14527 CEC

2.

CEC 14522 ZAI / 14517 HDN

odstaven HDN

odstaven VNM


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je dislokováno 7 vozů, z toho 3 vozy jsou zaturnusovány. Ve srovnání s koncem minulého GVD jsou počty stejné. Vozy jsou rozmístěny v SÚ Maloměřice, SÚ Veselí nad Moravou a SÚ Znojmo.

SÚ Maloměřice

SÚ Maloměřice mají ve stavu 1 vůz, bez turnusování; stav je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332

2018-12-09


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz, do oběhů - tak jako v minulém GVD - pravidelně zapojen není.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367

2018-12-09


SÚ Veselí nad Moravou

Ve stavu SÚ Veselí nad Moravou se nachází 3 vozy, turnusovány jsou 2 vozy. Turnusová potřeba ve srovnání s minulým GVD poklesla o jeden vůz z důvodu převedení oběhu pod SÚ Znojmo.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826

2018-12-09


"Veselské" přípojné vozy řady Bdtax785 jezdí v turnusové skupině 085 na trati 255 Hodonín - Zaječí od pátku do neděle v cyklistické sezóně od 18. 4. do 29. 9. 2019:


Bdtax785 539, 542

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): odstaven HDN

 

(5): HDN 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14523 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN / 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14523 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN

2.

odstaven HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN


SÚ Znojmo

V SÚ Znojmo se nalézají 2 vozy, z nichž 1 je turnusovaný. Ve srovnání s minulým GVD, kdy byly oběhy vedeny pod SÚ Veselí nad Moravou, je turnusování v SÚ Znojmo nyní samostatné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539

2018-12-09


Přípojný vůz řady Bdtax785 jezdí v turnusové skupině 098 na tratích stejných jako v minulém GVD:

Novinkou v obězích turnusové skupiny 098 je vedení vozu řady Bdtax785 v pracovní dny po celý rok na ranním obratu do Moravských Budějovic, kam doposud jezdil vůz řady Bdt754, vůz je tažen motorovým vozem řady 854. V cyklistické sezóně od 19. 4. do 29. 9. 2019 jezdí již tradičně vůz této řady ze Znojma do Břeclavi:


Bdtax785 532

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZNO 24830 MBE / 24833 ZNO

kromě 19. IV. - 29. IX.: odstaven ZNO

 

19. IV. - 29.IX.: ZNO 4509 BCV / 4522 ZNO

odstaven ZNO


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky